Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Lanello > Bet kuris praktikoje neįtvirti... >

Bet kuris praktikoje neįtvirtintas Mokymas yra negyvas mokymas

AŠ ESU Lanello. Aš atėjau dėl pokalbio, kuris galbūt jums pasirodys netikėtas, tačiau taipogi gali būti, kad širdyse tų žmonių, kuriems tai būtina, jis ras atgarsį.
Taigi aš pradedu. Šiandien, prieš pradėdamas savo diktavimą, aš ilgai galvojau, kaip pateikti jums šią medžiagą. Ir svarbiausia, ką aš supratau, yra tai, jog kad ir kaip aš stengčiausi, jūs nesugebėsite išgirsti, jeigu tai išgirsti jums neduota. Ir atvirkščiai, jei esate pasiruošę ir jūsų pasiruošimo lygis leidžia, tai jūs išgirsite viską, kas būtina, net jeigu tai nebus pasakyta. Tai jūs perskaitysite tarp eilučių ir priimsite kaip veikimo instrukciją.
Kaip ir tikėjomės, mūsų misija Rusijoje sutiko pasipriešinimą. Ir šis pasipriešinimas neišvengiamas. Todėl, kad Šviesos tėkmė, kuri pastaruosius keletą metų įsilieja į Rusijos šviesnešius per mūsų pasiuntinį, visiškai akivaizdžiai turi sukelti pasipriešinimą.
Ir mūsų forpostas, kurį įrengėme fiziniame plane mūsų pasiuntinio Ašrame, patiria pačius rimčiausius puolimus ir išbandymus. Ką gi, viskas dėsninga.
Tol, kol duodamas daugumos žmonių požiūriu kažkoks abstraktus Mokymas apie Įšventinimų Kelią, apie Vidinį Kelią, šis Mokymas nesukelia pasipriešinimo ar atstūmimo, nes jūsų pasaulyje labai daug priviso visokiausių mokymų. Ir jų fone mūsų Mokymas, kurį duodame per savo pasiuntinį, nelabai krinta į akis.
Tačiau kai tik mes pradėjome statybas fiziniame plane, tuoj pat pakilo banga. Ir ši banga pakilo ne tik iš valdininkų pusės, ši banga pakilo iš vidaus tų žmonių, kurie neseniai save laikė šviesnešiais. Kiek pakilo smerkimo, kiek paskalų ir gandų.
Ir tai tik dėl kažkokio mažo praktinio žingsnio, kurį padarėme fiziniame plane.
Ir žinote, kodėl tai vyksta? Bet kuris praktikoje neįtvirtintas Mokymas, kuris nepanaudojimas gyvenime ir neapima visų Būties planų, įskaitant ir fizinį planą, yra negyvas mokymas.
Didžiosios Baltosios Brolijos Mokymas tuo visada ir skirdavosi nuo daugybės įvairiausių mokymų, kurie visada buvo, kad mūsų Mokymą mes visada stengėmės panaudoti praktikoje. Ne kaip abstrakčias dvasines praktikas nusodinant tam tikrus mistinius fokusus, energijos nusileidimą bei kita. Mes visada stengėmės įgyvendinti praktikoje tuos pavyzdžius, kurie Mokyme duodami ir kuriuos būtina panaudoti kasdieniame gyvenime.
Labai ilgai galima pasakoti apie Dieviškuosius Įsakymus, apie tai galima pasakoti tūkstantį metų, bet pakanka vieną kartą pamatyti realius žmones, kurie seka šiais Įsakymais savo gyvenime, ir šis pavyzdys iki gyvenimo pabaigos įsitvirtins sąmonėje.
Todėl taip svarbus pavyzdys fiziniame plane. Ir todėl mes nepaliaujamai apie tai kalbame ir nukreipiame energiją jam kurti.
Tačiau būtent dėl to, jog šis pavyzdys Valdovų reikalui gyvybiškai svarbus, jis sutinka tokį galingą pasipriešinimą fiziniame, astraliniame ir mentaliniame planuose. Pažvelkite, kiek buvo žmonių, kurie norėjo prisijungti prie Valdovų reikalo. Ir kur jie dingo? Kai tik kalba užėjo apie konkrečius veiksmus fiziniame plane, visi šie žmonės iškart rado sau kitus gyvenimo užsiėmimus, kitus, patogesnius mokymus ir religijas, kurie ne taip skausmingai paliečia jų ego ir jo nežeidžia.
Mes aukštai virš Rusijos žemės iškėlėme vėliavą. Mes įtvirtinome mūsų planus ir pradėjome juos įgyvendinti.
Tačiau dabar, dideliam mūsų nusivylimui, mes sutikome galingą mums priešingų jėgų pasipriešinimą. Ir šis pasipriešinimas, viena vertus, nuspėjamas ir natūralus, tačiau, kita vertus, mes tikėjomės aukštesnio Rusijos šviesnešių sąmonės lygio. Mes tikėjomės didesnės narsos, didesnio pasiaukojimo ir didesnio atsidavimo.
Ką gi, mes palauksime, kai rusų valstietis prabus. Tačiau kad tik nebūtų per vėlu. Praeina neįkainojami darbingi mūsų pasiuntinio metai. O be pasiuntinio mūsų planų įgyvendinti nepavyks. Mes bandėme dirbti per daugelį, mes ir dabar bandome pažadinti tuos, kurie gali prisiimti tokią svarbią ir būtiną misiją. Tačiau kol kas kitų kandidatų mes nematome.
Viskas, ką šiose situacijoje galiu patarti, - tai neprarasti vilties ir bandyti apginti nors tai, kas atkovota iš iliuzijos. Labiausiai neįkainojamas dalykas, kurį pavyko per šiuos metus padaryti, - tai pakylėti daugybės Rusijoje ir kitose šalyse gyvenančių šviesnešių sąmonę.
Mes turime aukštą tribūną, iš kurios galime duoti savo Mokymą. Su kiekvienu diktavimu ateina energija, kurią jūs turite įsisavinti ir nukreipti Brolijos planams įvykdyti. Ir labai gaila stebėti, kai taip sunkiai į jūsų oktavą mūsų perduodama energija ištaškoma tuštiems pokalbiams, plepalams, kartais paskaloms bei apkalboms.
Niekada anksčiau Brolija neturėjo galimybės klabėti tuo pat metu tokiai plačiai auditorijai. Turiu omenyje Mokymo platinimą Internetu. Mes suvokiame, kad šios auditorijos lygis skirtingas, ir Mokymą stengiamės duoti tokiu būdu, kad kiekvienas galėtų pasisemti kažką sau, būdamas skirtingame sąmonės lygyje. Todėl Mokymas duodamas labai paprastais žodžiais ir liečia visiems suprantamus dalykus.
Kiekvienas laikmetis reikalauja Mokymą pateikti atitinkamu būdu.
Mes nuoširdžiai tikimės, kad anksčiau ar vėliau mūsų duodamų diktavimų kiekis peraugs į jūsų sąmonės kokybę.
Tačiau neužmirškite, kad pirmaeilė užduotis yra vietos žemės rutulyje sukūrimas, kur Mokymas bus panaudotas praktikoje visa apimtimi.
Yra pakankamas kiekis Šviesos sielų, kurios būtent dėl šios misijos dabar yra įsikūnijime. Padėkite mums išplėsti, paskleisti Mokymą, kad jį išgirstų šios po visą pasaulį išsibarsčiusios sielos.
Neprarandu vilties būti išgirstas ir suprastas tų, kam aš šiandien kalbėjau.

AŠ ESU Lanello. Visada pergalė!


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#9Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.