Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Lanello > Mokymas apie Dieviškųjų savybi... >

Mokymas apie Dieviškųjų savybių išreiškimą gyvenime

AŠ ESU Lanello, atėjęs pas jus šią dieną per mūsų pasiuntinį.
Nuo paskutinio mūsų susitikimo momento, atrodo, praėjo ištisa amžinybė.* Taip daug įvyko įvykių. Ir štai aš vėl atėjau pas jus. Kaip ir anksčiau šviečia saulė, kaip ir anksčiau vaikai ir suaugusieji švenčia Naujuosius metus ir Kalėdas. Tačiau kažkas vėl nepastebimai pasikeitė. Ir aš jums pasakysiu, kas pasikeitė. Pasikeitė jus supančio fizinio pasaulio vibracijos. Ir tam, kad jūsų sąmonė sugebėtų persitvarkyti ir priprastų prie vibracijų pasikeitimo, jums vertėtų labai pasistengti ir daug su savimi dirbti.
Tada, kai mes jums sakome apie jūsų sąmonės pasikeitimą, mes neturime omenyje, kad jums reikia prikimšti į savo galvas daug daug naujos informacijos arba pradėti daugiau skaityti knygų, žiūrėti filmų ir eiti į koncertus. Atėjo laikas, kai tam, kad įvyktų proveržis jūsų sąmonėje, jūs turite kaip tik apriboti savo bendravimą ir savo visaėdiškumą. Nustokite darę įprastus dalykus ir pažiūrėkite į savo gyvenimą tarsi iš šono.
Kas jūsų gyvenime priklauso amžinybei? Kas iš to, ką jūs kiekvieną dieną darote, jus pergyvens?
Taigi, aš uždaviau klausimą.
Neskubėkite atsakyti. Nes vos tik keletas žmonių iš jūsų teisingai atsakys į mano užduotą klausimą.
Taigi... Gyvens amžinai, pergyvens jus ir pasiliks su jumis tai, kas priklauso amžinajam pasauliui.
Kaip jūs manote, kas iš to, kas jus supa, gyvens amžinai ir priklauso amžinajam, netrūnijančiam pasauliui?
Jūs galvojate, kad aš jus kvailinu? Tačiau yra jūsų pasaulyje tai, kas pergyvens jus ir gyvens amžinai. Ir tai yra tos Dieviškosios savybės, kurias jūs sugebate išreikšti savo gyvenime. Yra daug Dieviškųjų savybių ir yra daug nedieviškųjų savybių, kurias jūs išreiškiate kiekvieną dieną. Ir tada, kai jūs išreiškiate nedieviškas savybes, tai apsunkinate savo padėtį fiziniame pasaulyje. Jūs sukuriate karmą ir privalėsite šią karmą atidirbti. Dažniausiai karmos atidirbimas vyksta per bėdas, nelaimes, kančias ir ligas, kurios jus užplūsta.
Tačiau Dievas kalba jums apie Dieviškųjų savybių išreiškimą. Ir tada, kai jūs išreiškiate savo Dieviškąsias savybes, šios jūsų savybės pergyvens jus ir gyvuos amžiais.
Pažvelgę į jūsų šiuolaikinę istoriją prisiminkite, kokie žmonių poelgiai užfiksuoti istorijos puslapiuose? Dažniausiai tai yra tie poelgiai, kurie susiję su nesavanaudiškumu, pasiaukojimu, narsa, garbe, orumu.
Jūs galite nesunkiai išvardinti patys tas savybes, kurios lydi jus visų jūsų žemiškųjų įsikūnijimų laikotarpiu.
Pavyzdžiui, jeigu jūs užsidirbote kažkuriame iš buvusių įsikūnijimų riteriško kilnumo ir tarnavimo savybę, tai ši savybė bus su jumis visų jūsų įsikūnijimų metu.
Kur link aš kreipiu kalbą? Vienintelis dalykas, dėl ko jums verta gyventi, – tai užsidirbinėti Dieviškąsias savybes. Šioms savybėms priklauso ir tarnavimas šeimai, ir nesavanaudiškumas, jūsų išreikštas tada, kai jūs susiduriate su smulkiais verslo partneriais.
Visada jūsų gyvenime yra vietos žygdarbiui ir visada yra vietos riteriško heroizmo pasireiškimui ir ištikimybei reikalui, kuriam tarnaujate.
Jeigu jūs atsigręšite į praeitį, tai būtent Dieviškosios savybės traukdavo rašytojų, dailininkų ir kitų menų atstovų dėmesį.
Todėl aš atėjau pas jus šią dieną pasakyti, kad atėjo laikas pasireikšti jūsų Dieviškosioms savybėms. Ir kaip kad šiandien jūsų gatvėse ir jūsų visuomenėje karaliauja nekultūringumas, pasipelnymas bei pinigų valdžia, lygiai taip pat ne taip jau tolimoje ateityje karaliaus Dieviškoji tvarka ir harmonija. Ir visuomenės nariai nuolatos ieškos tų žmonių, kuriems reikalinga pagalba ir rūpestis.
Jums atrodo fantastiška ir neįprasta tai, ką dabar aš jums kalbu. Tačiau jūs daugiau negalėsite gyventi kitaip. Ir kuo daugiau jūs ginsite savo laisvę gyventi ne pagal Dieviškąjį Įstatymą, tuo kaskart sunkesnę dalią ant savęs užsitrauksite. Patikėkite manimi, kad jums nėra prasmės galynėtis su Dievu. Ir jeigu priimtas sprendimas apie jūsų plano vibracijų pakeitimą, tai šis pakeitimas įvyks.
Dabar jus supa tiesiog bakchanalija, visų tų piktų būtybių šventė, kurios nenori susitaikyti su Dieviškuoju Įstatymu. Ir jos nuveda nuo kelio labai daug Dievo sūnų ir dukterų. Daugelis jaunimo atstovų klusniai atsiduoda patiems nepadoriausiems instinktams, kuriuos pažadina juose būtybės, prasiskverbiančios į jų auras ir kūnus. Jie yra veikiami kvaišinančių medžiagų ir vadinamosios muzikos, primenančios laukinių ir šamanų būgnų garsus.
Šios bakchanalijos pabaiga artėja. Ir po kelerių metų, tada, kai daugelis iš jūsų vėl skaitys šio mano diktavimo žodžius, jums atrodys keista, apie ką aš čia kalbu?
Todėl, kad Žemės gyventojai, kurie paklūsta Dieviškajam Įstatymui, privalės savo elgesiu sekti kilnesniais pavyzdžiais. Ir tie, kurie nepageidauja sekti Dieviškuoju Įstatymu, pabaigs savo žemiškąjį egzistavimą kur nors Afrikos džiunglėse, sėdėdami prie laužo, klausydami taip pamėgtų būgno ir tamtamo garsų ir rydami savo mėsos porciją.
Kiekvienas gauna tai, ko jis siekia. Ir tą karmą, kurią jūs kuriate dabar, turėsite iki galo išgyventi. Todėl maloningasis Dievas leis jums atidirbti šią karmą, priėmus įsikūnijimą vienoje iš afrikietiškų genčių.
Kai žmonės nepriima Dieviškojo Įstatymo savo širdyse ir nepasiruošę vadovautis Dieviškuoju Įstatymu savo gyvenime, yra daugybė būdų imtis auklėjamųjų priemonių.
Tiesa, žmogui, kuris nejaučia savo viduje Dievo, kuris pats nutraukė savo viduje Dieviškąją giją, siejančią jį su Aukščiausiais pasauliais, labai sunku paaiškinti, kad viską, kas su juo gyvenime vyksta, jis sukūrė pats savo rankomis, savo poelgiais, savo mintimis ir jausmais.
Tačiau mes per daug dėmesio skiriame nedieviškiems pasireiškimams. Mūsų užduotis yra pripildyti mus supantį gyvenimą Dieviškųjų pavyzdžių ir Dieviškų pasireiškimų.
Todėl mes ateiname, kad primintume jums apie kitokio pasaulio egzistavimą ir apie Dieviškųjų pavyzdžių egzistavimą subtiliajame plane, kurie ieško žmonių, per kuriuos jie galėtų būti išreikšti fiziniame pasaulyje.
Jūs būtinai rasite savyje jėgų ir ištrūksite iš to liūno, kuris jus supa. Aš jumis tikiu! Ir aš pasiruošęs suteikti pagalbą kiekvienam iš jūsų, kas kreipsis į mane pagalbos arba patarimo.

AŠ ESU Lanello

*Praėjusį kartą Numylėtinis Lanello diktavo „Pokalbis apie Karmos Įstatymą“ (2007 07 02).Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.