Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Lanello > Atėjo laikas ne kalbėti apie D... >

Atėjo laikas ne kalbėti apie Dievą, o veikti savo gyvenime pagal Dieviškąjį Įstatymą

AŠ ESU Lanello, atėjęs pas jus šią dieną duoti dar vieno laiško. Mūsų laiškai geri tuo, kad turi galimybę daryti poveikį plačiai auditorijai. Mes duodame saikingai informacijos, kurią sugeba suvokti milijonai žmonių. Ir mes nuoširdžiai tikimės, kad artimiausiu metu milijonai žmonių sugebės patikėti mumis, Pakylėtaisiais Valdovais, ir pradės mūsų vadovaujami pertvarkyti fizinio plano iliuziją. Pagaliau atėjo laikas tam, kad įvyktų fizinio plano pertvarkymai pagal Dieviškąjį sumanymą šiam laikotarpiui. Ateinanti epocha reikalauja pertvarkymo visose žmonių gyvenimo sferose. Ir šitai liečia ne tik dvasinę sritį, bet ir politiką, ekonomiką, švietimą, sveikatos apsaugą. Viskas turi būti pertvarkyta veikiant naujoms energijoms ir naujoms vibracijoms, kurios nusileidžia į fizinį planą.
Anksčiau tam, kad įvyktų atitinkami pertvarkymai, reikėjo šimtų metų, o dabar būtini pasikeitimai bus įvykdyti per keletą metų. Todėl, kad toks laiko reikalavimas ir toks Aukščiausiosios Kosminės Tarybos sprendimas Žemės planetai. Todėl siekite pakeisti save ir kaip galima greičiau išsiskirti su tomis savo savybėmis ir trūkumais, kurie trukdo jūsų žengimui pertvarkymų Keliu. Tik tada, kai išsivalysite buvusias energijas ir atsikratysite karminių nuosėdų, sugebėsite pamatyti tas užduotis, kurios jūsų laukia, ir tai, ką jums būtina įvykdyti. Bet tol, kol savo viduje priešinatės ir spyriojatės gindami senus mąstymo stereotipus ir senus trūkumus, jūs nesugebėsite pajudėti tų nuostabių Naujos Dienos, kuri jums skirta, horizontų link.
Nebijokite pažiūrėti sau į akis, į savo trūkumus. Jei mano žodžiai jus erzina ir jums atrodo, kad esate pačios tobulybės įsikūnijimas ir niekas, įskaitant ir Pakylėtuosius Valdovus, neturi teisės duoti jums pamokymų, tai jums trūksta pačios svarbiausios savybės jūsų Kelyje – Dieviškojo nuolankumo ir paklusnumo. Jums atrodo, kad jūs patys esate savo likimo šeimininkai ir galite daryti viską, kas jums ateis į galvą. Tačiau jūs turite suvokti Dieviškąją logiką. Jūsų Dievas Tėvas yra labai rūpestingas ir mylintis tėvas. Šiuo atžvilgiu jums labai pasisekė su jūsų Tėvu Danguje. Ir kadangi Jis jus labai myli, tai negali leisti, kad savo veiksmais ir toliau kenktumėte savo sielai. Patikėkite savo Tėvu ir nuolankiai pakluskite Jo Valiai.
Kosminių ciklų pasikeitimas yra neišvengiamas laiko reikalavimas. Todėl turite patys įveikti viską, kas jums trukdo Didžiajam Perėjimui. Nesispyriokite, tik tada, kai jūs patys savo viduje priimsite sprendimą atsikratyti viso to, kas nereikalinga, atgyveno ir yra negatyvu, ir paprašysite Dievo, kad Jis jus išlaisvintų nuo jūsų karminio bagažo, tik tada Pakylėtųjų Pulkai galės atskubėti jums į pagalbą ir padėti įveikti per daugelį amžių susidariusius neigiamų energijų sluoksnius.
Tačiau tada, kai jūs spyriojatės ir ginate savo trūkumus bei pražūtingus įpročius, tada jums niekas negalės padėti, nei Dievas, nei žmogus. Atgaila ir išpažintis visada buvo tie instrumentai, kurie leisdavo sielai išsivalyti ir eiti Dieviškuoju Keliu.
Ne visada tie žmonės, kurie daug kalba apie Dievą, eina Dieviškuoju Keliu.
Atėjo laikas, kai jūs, kiekvienas iš jūsų, savo gyvenime turite vykdyti tuos įsakymus, kurie buvo duoti pranašų, tuos įsakymus, kurie užrašyti akmeninėse lentelėse dar Mozės laikais.**
Išanalizuokite šiuos įsakymus ir išanalizuokite savo elgseną. Ar daugelis iš jūsų realiai laikosi tų įsakymų savo gyvenime? Ar daugelis iš jūsų elgiasi savo gyvenime pagal Dieviškąjį Įstatymą?
Atėjo laikas ne kalbėti apie Dievą, o veikti savo gyvenime pagal Dieviškąjį Įstatymą.
Ir daugeliui iš jūsų šitai bus daug sudėtingiau nei dalyvauti pamaldose, melstis ir pasninkauti.
Tačiau toks laiko reikalavimas. Nustokite veidmainiauti nors patys prieš save. Likę vieni su savimi elkitės taip, kaip elgtumėtės prie kitų žmonių, o prie kitų žmonių elkitės taip, kaip elgtumėtės prieš akis turėdami Dievą Tėvą.
Visi jūsų poelgiai ir visos jūsų mintys nepaliaujamai, kiekvieną jūsų gyvenimo minutę ir kiekvieną sekundę, užsirašo akašos kronikose. Ir tada, kai jums bus leista pamatyti šias kronikas, jūs žaibiškai nustatysite, kodėl tai, kas jūsų gyvenimuose vyksta, vyksta būtent taip, o ne kitaip. Ir kodėl jus persekioja nelaimės ir negandos.
Visas nelaimes ir viską, kas jus supa jūsų gyvenime, patys sukūrėte praeityje. Karmos Įstatymas veikia nepriekaištingai.
Todėl suvokimas to, kad savo gyvenimuose jūs susiduriate su jūsų pačių poelgių praeityje pasekmėmis ir niekas nekaltas dėl to, kas jums atsitinka, išskyrus jus pačius, bus pats didžiausias jūsų gyvenimo pasiekimas. Ir nei vienas įvykis jūsų gyvenime pagal reikšmę negali susilyginti su šiuo atradimu, kurį jūs rasite savo širdyje.
Ir tada, kai pamatysite Didžiojo Įstatymo veikimą, jūs suprasite, kad Dievas labai jums mielaširdingas. Ir tai, ką jūs padarėte praeityje, turi būti nubausta daug didesniais praradimais, ligomis, sunkumais. Ir jūs nustebsite dėl Dievo gailestingumo ir pajusite visišką nuolankumą ir paklusnumą Jo Valiai ir Jo Įstatymui.
Tik tada, kai savo širdyje atgailausite, jūs sugebėsite pažinti Dievo Karalystę ir eiti Keliu, nepasukdami į šoną ir neišsisukinėdami nuo savo įsipareigojimų, kuriuos prisiėmėte prieš įsikūnijimą.
O dabar aš pasiruošęs jums priminti tai, kad artėja Kalėdos.*** Ir Vakarų pasaulis švenčia šią šviesią šventę, kaip vieną iš pačių reikšmingiausių metuose. Todėl šios šventės išvakarėse pamąstykite apie tai, kad kiekvieno iš jūsų viduje gali gimti Kristus, tada, kai jūs duodate galimybę jūsų Aukščiausiajam AŠ per jus veikti. Jūsų Aukščiausiasis AŠ negali pradėti per jus veikti tol, kol jūs spyriojatės ir nepaklūstate Dieviškajam šios visatos Įstatymui. Bet nuo to momento, kai jūs savo širdyje nusprendžiate laikytis Įstatymo, jūsų Aukščiausiasis AŠ tampa sugebančiu per jus veikti ir jūsų veiksmai tampa Kristaus Būtybės veiksmais pasireiškime.
Aš jums linkiu šviesios Kristaus gimimo šventės ir aš linkiu jums, kiekvienam, surasti savyje Kristų!

AŠ ESU Lanello, su Meile jums.

*Paskutinis Valdovo Lanello įsikūnijimas buvo įsikūnijimas Marku Prophetu Amerikoje. Numylėtinis Lanello kalba apie save 2005 m. balandžio 6 d. diktavime „Mes nustatome savo Šviesos fokusą Rusijos žemėje“.

**1. Neturėsi kitų dievų (išskyrus Viešpatį). 2. Nesukurk sau stabo. 3. Netark savo Viešpaties, savo Dievo vardo be reikalo. 4. Atmink, kad švęstum Šabo dieną. 5. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį Viešpats, tavo Dievas, tau skiria. 6. Nežudyk. 7. Nesvetimauk. 8. Nevok. 9. Neliudyk melagingai prieš savo artimą. 10. Negeisk savo artimo namų: negeisk savo artimo žmonos ar vergo ir vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui.

***Vakarų krikščionys Kalėdas švenčia gruodžio 25 dieną. Stačiatikiai Kalėdas švenčia sausio 7 dieną.Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.