Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Lanello > Kristaus sąmonės lygį privalot... >

Kristaus sąmonės lygį privalote patvirtinti kiekvieną dieną

AŠ ESU Lanello, vėl atėjęs pas jus per mūsų Pasiuntinį. AŠ ESU atėjęs, kad dar kartą priminčiau jums apie tą atsakomybę, kurią jūs prisiimate kartu su gaunama energija ir informacija. Jūs galėjote pastebėti, kad šis diktavimų ciklas skiriasi nuo buvusio ciklo.
Iš tikrųjų, mes turėjome teisę tikėtis daugiau po visos tos informacijos ir energijos, kurias jūs gavote per praėjusį pavasario–vasaros diktavimų ciklą.
Kažką pavyko pakeisti žmonių sąmonėje, bet šie pokyčiai niekingai maži, palyginti su tais pasikeitimais, kurių mes tikėjomės.
Taip, gana didelis kiekis žmonių, esančių įsikūnijime, įgijo Kristaus sąmonės lygį ir mes turėjome teisę tikėtis iš jų aktyvesnių veiksmų fiziniame plane.
Tačiau materijos inertiškumas ir bukumas netruko pasireikšti jų sąmonės lygiui iš karto mums užbaigus diktavimų ciklą. Praradę nuolatinį maitinimą, kuris į juos patekdavo kartu su diktavimų energija, daugelis žmonių, jau pasiekę Kristaus sąmonę, vėl leido pažeminti savo sąmonės lygį. Aš galiu jums pasakyti, mylimieji, kuo skiriasi žmogus, pasiekęs Kristaus sąmonės lygį ir jį saugantis, nuo likusių žmonių, kurie dar nepasiekė šio lygio. Svarbiausias ir pagrindinis skirtumas yra tas, kad žmogus negali daugiau gyventi kaip anksčiau, jis negali neveikti ir jis pajungia visą savo gyvenimą ir visas savo gyvenimo aplinkybes konkrečių veiksmų, skirtų mūsų planų realizavimui, pasireiškimui fiziniame plane.
Jūs negalite pasiekti Kristaus sąmonės lygį ir ilsėtis ant laurų iki įsikūnijimo pabaigos. Ne, Kristaus sąmonės lygį jūs privalote patvirtinti kiekvieną dieną, diena iš dienos. Tai kasdienis ir intensyvus darbas.
Mūsų apgailestavimui, pamatėme, kad kai tik pasibaigė diktavimų ciklas, kurį mes davėme per mūsų Pasiuntinį, daugelis iš tų, į kuriuos mes dėjome viltis, pamažu savo sąmonėje nusmuko iki buvusio lygio.
Ir tai yra labai liūdnas faktas.
Jokie pasiekimai dvasinėje srityje, kurių jūs pasiekėte būdami įsikūnijime, negali būti išsaugoti ir kelis mėnesius, jeigu jūs nepalaikysite savo sąmonės lygio kasdienėmis pastangomis.
Fizinėje oktavoje negali būti jokio poilsio. Tik kasdienis darbas ir kasdienė įtampa.
Pateiksiu pavyzdį su sportininku, kuris pasiekė puikų rezultatą, gavo pasaulio čempiono vardą. Tačiau jeigu jis daugiau kiekvieną dieną nesitreniruos, o ilsėsis ant laurų, tai labai greitai praras puikią sportinę formą. Ir ateis kiti, kurie pagerins tą pasaulio rekordą, kurį jis pasiekė.
Jeigu jus patenkina čempiono vardas, kurį pasiekėte, ir dabar norite ilsėtis ant laurų, tai mes, Pakylėtųjų Pulkai, nenorime su jumis daugiau turėti nieko bendro ir jūs daugiau galite nesitikėti mūsų palaikymo.
Supraskite, kad iš jūsų reikalaujama kasdienių pastangų.
Labai daug šviesnešių yra įsikūnijime, bet kaip sunku surasti tuos, kuriais būtų galima visiškai pasitikėti.
Mes matome, kaip daugelio širdys užsidegė perskaičius praėjusį diktavimų ciklą, kurį mes davėme per mūsų Pasiuntinį. Ir kaip skaudu mums buvo stebėti tai, kaip liepsna, užsidegusi jų širdyse, pamažu geso, kol pradėjo rūkti, smilkti ir pagaliau ir visai užgeso.
Jūs negalite įsivaizduoti, kaip skaudu mums stebėti jūsų liūdnus „pasiekimus“. Šitai panašu į tai, kai aplink save matote daug žmonių, savo miestus, tiesiog perpildytus žmonių. O kai išeinate į gatvę, tai jaučiate visišką savo vienatvę todėl, kad netgi jeigu šie žmonės kalba su jumis jūsų gimtąja kalba, vis tiek nesugebate vienas kito suprasti. Ir taip būna būtent todėl, kad jūsų sąmonės lygis toks skirtingas.
Ir tada, kai jūs leidžiate savo sąmonei nusmukti, tai ta informacija, kuri anksčiau suteikdavo džiaugsmo ir įkvėpdavo jus, dabar jums atrodo kaip kažkas neįdomaus ir neverto jūsų dėmesio.
Jūs ieškote naujos informacijos, naujų informacijos šaltinių ir pamirštate tą tylų džiaugsmą širdyje ir tą susižavėjimą, su kuriuo gėrėte Dieviškosios Energijos gydomąjį balzamą, esantį mūsų diktavimuose.
Ir kadangi jūsų sąmonės lygis nusmuko, tai jau nebesugebate atskirti teisingų vibracijų ir esate priversti naudoti surogatus, kuriais nustatytos jūsų parduotuvių lentynos.
Dabar jūs geriau suprantate mūsų liūdesį ir tai, kodėl pasikeitė mūsų diktavimų tonas.
Mes tikėjomės daugiau. O dabar esame priversti remtis tik tais, kurie neprarado Dieviškumo kibirkšties savyje, kurie sugebėjo išsaugoti degančią tą liepsną, kuri užsidegė jų širdyse po mūsų diktavimų.
Ką gi, kiekvienas turite teisę rinktis. Dėl jūsų pasirinkimo mes galime tik apgailestauti, bet mes jums niekuo negalime padėti.
Savo sąmonės būseną jūs galite palaikyti reikiamame lygyje tiktai kasdienėmis pastangomis. Kiekvieną dieną be paliovos turite priversti dirbti ne tik savo kūniškus raumenis, bet ir savo dvasinius raumenis. Kitaip jie paprasčiausiai atrofuosis.
Ir jeigu nepajutote palaimingo susižavėjimo stebėdami gamtą, kūdikio šypseną, jeigu dieną praleidote be meilės, tai dieną jūs pragyvenote visiškai veltui.
Kiekvieną jūsų buvimo Žemėje minutę jūs turite prisiminti savo tikruosius Namus, iš kur jūsų sielos atėjo į įsikūnijimą, ir jūs turite visąlaik, visuose savo kasdieniuose pasirinkimuose, vadovautis Aukščiausios jūsų pačių dalies patarimais.
Kaip galite nustatyti, kad jūs būnate Dievuje?
Tai labai paprasta, mylimieji. Jūs paprasčiausiai stebite savo būseną, kurioje esate. Ir jeigu jūs pasiduodate bet kuriam neigiamam jausmui, ar tai būtų smerkimas, nerimas, depresija, susierzinimas, tai jūs nesate Dieviškos sąmonės būsenos.
Tik tada, kai jūs jaučiate su niekuo nepalyginamą tylų džiaugsmą ir susitaikymą, jūs esate Dievuje, Dieviškos sąmonės būsenos.
Todėl mokykitės save stebėti. Ir mokykitės atpažinti savo vidines būsenas.
Nes tai, kokios sąmonės būsenos esate, atsiliepia viskam, ką darote.
Ir jeigu esate susierzinę, tai tampate tiesiog susierzinimo generatoriumi. Jūs užkrečiantys ir visus aplink save užkrečiate savo susierzinimu, netgi jeigu tuo metu tik paprasčiausiai būnate namuose. Jūsų mintims ir jausmams nėra sienų. Ir bet kurią savo neigiamą mintį ir jausmą akimirksniu išplatinate po visą Žemės rutulį.
Ir reikalingi heroizmo stebuklai, išreiškiami saujelės mūsų ištikimų tarnautojų, kad kompensuotų ir padarytų nekenksmingas jūsų minčių ir jausmų pasekmes.
Jums reikia tiktai sekti savo vidinę būseną ir visąlaik savo viduje saugoti ramybę ir harmoniją.
Kiekvienas iš jūsų turi savus receptus, kaip palaikyti savo harmoningą būseną. Negali būti bendro recepto. Ir mes negalime jūsų visų priversti melstis ir medituoti. Bet turite panaudoti bet kokias priemones, kurios jums padeda pasiekti harmoningą būseną.
Paprastai daugumai žmonių pakanka paprasčiausiai pasilikti vieniems gamtoje, kad ateitų vidinė ramybė ir harmonija. O gal jums būtinas bendravimas su vaikais arba gyvūnais, arba užsiėmimas kokiu nors mėgstamu dalyku.
Mokykitės nuolat kontroliuoti savo vidinę būseną ir stengtis užgesinti bet kokią netobulą būseną savo viduje.
Galite prašyti Pakylėtųjų Pulkų pagalbos, bet kartais jūs pamirštate ir šį paprastą dalyką.
Aš pasiruošęs kiekvienam, kuris kreipsis į mane šiuo tamsiu metų laiku, suteikti savo asmeninę pagalbą ir palaikymą. Štai mano ranka. Imkite ją ir tvirtai laikykite bet kokiomis sunkiomis situacijomis, į kurias patenkate gyvenime.
Mums būtina, kad kaip galima daugiau žmonių, esančių įsikūnijime, galėtų saugoti planetos pusiausvyrą tiesiog dabar. Ir jeigu jūs nesugebate saugoti planetos pusiausvyros, tai saugokite pusiausvyrą nors savo viduje. Ir jau tuo jūs suteiksite neįkainojamą pagalbą Pakylėtųjų Pulkams.

AŠ ESU Lanello. Ir aš atėjau, kad dar kartą ištiesčiau jums pagalbos ranką.



Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.