Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Lanello > Kiekvienas iš jūsų daro įtaką ... >

Kiekvienas iš jūsų daro įtaką Žemės planetos situacijai

AŠ ESU Lanello, vėl atėjęs per šį pasiuntinį!
AŠ ESU atėjau tam, kad duočiau jums galimybę susipažinti su savo mintimis ir savo požiūriu į dabartinę situaciją. Tai liečia planetą ir tai liečia tą šalį, kurios kalba mes duodame šiuos diktavimus.
Besiklostanti situacija pasaulyje šiuo momentu, atrodo, nežada nieko netikėto. Tačiau giluminiai procesai vyksta Žemės gelmėse ir palaipsniui pasireiškia kaip vulkaninė veikla ir įvairūs kataklizmai.
Ryšys tarp Žemės plutos būklės ir žmonijos sąmonės lygio labai stiprus ir pagal požeminių smūgių ir žemės drebėjimų kiekį, pagal jų jėgą ir dažnumą jūs galite spręsti apie tą įtampą, kuri egzistuoja subtiliajame plane, esančiame šalia Žemės.
Žemė labai jautri viskam, kas vyksta Žemės žmonijos sąmonėje, kolektyvinėje žmonijos sąmonėje.
Į Žemę galima žiūrėti kaip į motinos kūną, bendrą visoms evoliucijoms, gyvenančioms Žemės planetoje.
Ir kaip motina visada jaučia netgi per didelį atstumą bet kurias pavojingas situacijas, į kurias patenka jos vaikai, lygiai taip ir Žemė reaguoja į pavojingas sąmonės būsenas, susijusias su jos vaikais. Kad susidarytumėte pilną vaizdą, galite įsivaizduoti, kaip Motina Žemė išgyvena, kai jos neprotingi vaikai savo sąmonėje leidžia labai didelius iškraipymus - netobulas mintis ir jausmus. Kaip ir bet kuri motina, Motina Žemė pradeda jaudintis ir išgyventi dėl savo vaikų ir tai pasireiškia požeminio aktyvumo padidėjimu.
Todėl kuo daugiau žmonių išsaugos aukštą sąmonės lygį ir siųs savo Meilę ir dėkingumą Motinai Žemei, tuo ramiau vyks tie žemynų ir vandenynų, esančių Žemės paviršiuje, vaizdo pakitimai, kurie bus neišvengiamai.
Kiekviena nauja rasė, kuri ateina į Žemę, savo vystymuisi ir klestėjimui turi gauti naują žemyną.
Ir jūs turite suprasti, kad ateina epocha, kai į įsikūnijimą ateina nauja, Šeštoji Pagrindinė, Žemės Rasė. Ir kol kas ši Rasė gyvena jau egzistuojančiuose žemynuose, bet ateityje, kai ši Rasė užims vadovaujančią padėtį tarp Žemės evoliucijų, ji gaus savo žemyną, kurį Žemė pagimdys dabartinio vandenyno vietoje. O seni žemynai, tokie kaip Europa, dalis Azijos ir abi Amerikos palaipsniui panirs po vandeniu kartu su miestais ir juose gyvenančiais žmonėmis. Ir šis procesas gali vykti palaipsniui ir neskausmingai per tūkstančių ir dešimčių tūkstančių metų laikotarpį, o gali įvykti beveik akimirksniu - taip, kaip paniro po vandeniu Atlantidos žemynas su Ketvirtos Pagrindinės Rasės likučiais, kurios elgesys privedė prie to, kad katastrofa tapo globali. Ir beveik visas žemynas, didesnė jo dalis, paniro po vandeniu per kelias dienas. Per šį gamtos duotą laiką buvo neįmanoma išsigelbėti, netgi turint tobulus laivus ir tobulus skraidymo aparatus.
Išsigelbėjimą nulemia tik jūsų sąmonės lygis. Ir jeigu jūsų sąmonė yra gana aukšto lygio, kad turėtų ryšį su Pakylėtųjų Pulkais, tai jūs būsite iš anksto perspėti apie ateinančias katastrofas ir turėsite galimybę pastatyti arką (laivą) arba iš anksto persikelsite į naujas žemes.
Todėl jeigu masinis žmonijos sąmonės lygis sugebės pakilti į aukštesnį laiptelį, tai neišvengiami kataklizmai praeis palaipsniui ir neskausmingai ir išsitęs per nemažą laiko tarpą. O jeigu žmonija pasirinks ir toliau eksperimentuoti savo laisva valia ir neįsiklausys į Dieviškojo proto balsą, tai kataklizmas bus ir stipresnis, ir labiau griaunantis. Susijaudinusiai dėl savo vaikų Žemei nieko nereikš paskandinti po vandeniu visą tokį žemyną kaip Europa per vieną parą.
Aš suprantu, kad jums sunku patikėti tuo pavojumi, kuris jums gresia, todėl, kad per savo gyvenimus nieko panašaus nesate patyrę. Ir žmonijos atmintis saugo legendas apie Atlantidos paskandinimą kartu su šimtais tūkstančių joje gyvenusių žmonių kaip kažką perdėm fantastiško, kad tuo būtų galima patikėti. Tačiau kai jūs savo sąmonėje pasiekiate tam tikrą laiptelį, šis laiptelis leidžia jums suvokti šių legendų realumą ir jūs netgi sugebate prisiminti savo įsikūnijimus Atlantidos žemyne, ir jeigu jūs buvote paskandinti kartu su žemynu, tai iki šiol jausite baimę ir nesąmoningą nerimą vykstant bet kuriems žemės drebėjimams jūsų dabartiniame gyvenime. O jeigu jūs Atlantidos laikais atsidūrėte tarp žmonių, kurie patikėjo pranašų žodžiu ir iš anksto paliko užtvindytas žemes, tai iki šiol labai įdėmiai įsiklausysite į visų pranašų žodžius ir stengsitės savo gyvenime atsižvelgti į per juos ateinančius perspėjimus.
Jeigu pasakytume iš anksto, kas gali įvykti Žemės planetoje artimiausiu metu, tai šitai gali sukelti paniką tarp tų žmonių, kurie labai gerai prisimena, kad pranašystės kartais išsipildo. Tačiau bet kokia panika yra nedieviškas reiškinys ir tai sukeltų dar didesnį Žemės susijaudinimą. Todėl niekada pranašystėse, kurios paskelbiamos plačiai auditorijai, nieko nesakoma apie konkrečią ateinančios katastrofos vietą ir mastą.
Tačiau yra žmonių, kurie net labai silpnoje, menkoje užuominoje sugeba įžvelgti rimtą įspėjimą ir pradeda vykdydami savo maldų darbus neutralizuoti Žemės žmonijos neigiamų minčių ir jausmų energijų krešulius, kurie pasiekė pavojingą koncentraciją. Taipogi šie žmonės bando nuraminti susijaudinusią Motiną Žemę savo Meile, kurią jie siunčia iš savo širdies tiesiogiai į Motinos Žemės širdį.
Ir labai dažnai šių žmonių pastangų užtenka, kad arba iš viso išvengtume kataklizmo, arba sumažintume jo padarinius iki minimalių pasireiškimų ir pasekmių.
Prie to, kas pasakyta, galiu pridurti tik tai, kad kiekvienas iš jūsų daro įtaką Žemės planetos situacijai.
Jūs galite netgi nesimelsti, bet paprasčiausiai savo sąmonėje sustabdyti neigiamos energijos tėkmę. Uždaryti savo širdyje neigiamas spirales ir performuoti jas savo širdžių Meile į rožių žiedlapius.
Jūs visą dieną nuolat stebite tas situacijas, kurios verčia Motiną Žemę jaudintis. Mintimis panorėkite paimti šią situaciją į savo širdį ir transmutuoti jos pasekmes. Neteiskite tų žmonių, kurie aplink save sukuria neigiamus pasireiškimus ir juose dalyvauja. Jų sąmonė yra aptemdyta ir jie kol kas nesugeba suvokti tos žalos, kurią jie daro Žemei ir visų pirma sau. Leiskite Dievui ir Kosminiam Įstatymui išmokyti šiuos žmones paklusti Dieviškajam Įstatymui. Jūsų užduotis, jeigu tapote neigiamos, griaunančios energijos liudininkais, pasistengti prisiimti sau perdirbimą neigiamos energijos, kuri nusėda fiziniame, astraliniame ir mentaliniame planuose dėl neteisingų kitų žmonių veiksmų. Jie nežino, ką daro, bet jūs žinote. Todėl neįneškite savo smerkimu papildomos neigiamos energijos į bendrą drumzliną srovę. Nemaitinkite netobulybės savo energija. Paprasčiausiai išimkite visą energiją iš netobulybės ir stenkitės perdirbti susikūrusią neigiamą energiją savo čakromis arba maldomis. Patikėkite, taip jūs pasieksite daug geresnį rezultatą nei mokydami nevaldomą ir įsisiautėjusį Žemės vaiką.
Pranašystė ištarta ir duok Dieve, kad ji neišsipildytų.

AŠ ESU LanelloAutoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.