Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Lanello > Mokymas apie pasiuntinystę, ko... >

Mokymas apie pasiuntinystę, kovą ir „Summit Lighthouse“ vaidmenį

AŠ ESU Lanello, vėl atėjęs pas jus per šį pasiuntinį.
AŠ ESU atėjęs, kad duočiau jums svarbų Mokymą apie pasiuntinystės esmę. Jūs žinote, kad savo įsikūnijimo Amerikoje metu aš ėjau Didžiosios Baltosios Brolijos pasiuntinio pareigas. Vėliau aš pasidalijau šį postą su savo žmona Elizabeth.
Kad ir kaip žmonės žiūrėtų į pasiuntinystę, bet aš turiu pasakyti su visa atsakomybe ir užtikrintai, kad šios pareigos labai atsakingos ir reikalauja visiško savęs atsižadėjimo ir visiškos, besąlyginės ištikimybės Brolijai.
Bausmės griežtumas už nukrypimą nuo prisiimtų įsipareigojimų negali susilyginti su paprasta karmine bausme paprastiems žmonėms, neturintiems pasiuntinių mantijų. Ir žmogaus, prisiėmusio įsipareigojimą tarnauti Brolijai šiomis pareigomis, atsakomybė iš tiesų didelė. Kalba eina apie informacijos iš subtiliojo plano pateikimą žmonijai ir šios informacijos kokybę beveik visiškai lemia asmeninės pasiuntinio savybės. Ir karma už nukrypimą nuo pasiuntinio elgesio kodekso žymiai sunkesnė negu paprastų žmonių karma už tuos pačius nusižengimus.
Tačiau pasiuntinys, kaip ir bet kuris kitas įsikūnijime esantis žmogus, yra veikiamas visų fiziniam pasauliui būdingų jėgų. Ir jūs žinote, kad ten, kur įvyksta didelis Šviesos kiekio išlaisvinimas, priešingos jėgos, besistengiančios pasinaudoti šia Šviesa ir padaryti ją neveiksmingą, turi persvarą prieš Šviesos jėgas. Todėl pasiuntinys visada yra tas žmogus, kuris pirmas sutinka visus smūgius ir išpuolius iš tamsos jėgų pusės.
Čia ir yra vienas iš pačių pagrindinių pavojų ir vienas iš pagrindinių sunkumų. Kiekvieną dieną susiduriant su priešprieša ir išpuoliais labai sunku nepasiduoti pagundai ir nestoti į atvirą susirėmimą ar kovą su šiomis priešiškomis jėgomis. Štai čia ir tyko pati didžiausia pagunda. Todėl, kad kai tik jūs pasiduodate kovos energijoms ir stojate į susirėmimą, jūsų vibracijos iš karto krinta ir jūs jau negalite užtikrinti teisingo ir nepriekaištingo Dieviškųjų nurodymų ir Dieviškosios Tiesos perdavimo į jūsų fizinę oktavą. Taigi viena iš pagrindinių pasiuntinio užduočių - tai visąlaik saugoti savo sąmonę tame lygyje, kuris neleidžia stoti į atvirą kovą.
Tai labai sunku paaiškinti, numylėtiniai. Iš vienos pusės, jūs visąlaik esate priešingų energijų centre. Jūs tiesiog fiziškai jaučiate šių priešingų jėgų poveikį ir dėl jums būdingos atpažinimo dovanos matote, kaip šios jėgos veikia per jums artimus žmones, esančius jūsų aplinkoje. Ir tuo pačiu metu jūs turite išlaikyti visišką neutralitetą ir neleisti sau padaryti nei vieno žingsnio tam, kad stotumėte į susirėmimą. Jūs esate susirėmimo centre ir tuo pat metu išsaugote visišką nusišalinimą nuo kovos. Nesiveliate į ją. Visų pirma jūs neatiduodate nei vieno savo energijos ergo šiai kovai palaikyti. Prisiminkite, kad viskas šiame pasaulyje maitinasi ir gyvena jūsų energijos dėka, kuri patenka į jus krištoline styga ir kurią jūs turite galimybę nukreipti pagal savo laisvą valią. Ir kai tik jūs leidžiate sau pajungti šias energijas šiai aplink jus vykstančiai kovai, tai iš karto neteisingai kvalifikuojate savo energiją. Jūs nukreipiate savo energiją į kovą ir, vadinasi, į neigiamų šio pasaulio savybių ir į iliuzijos didinimą.
Aš taip detaliai aiškinu kovos momentą todėl, kad būtent šis momentas tapo tuo esminiu momentu, ant kurio paslydo “Summit Lighthouse”.
Jūs žinote, kad baltąją magiją nuo juodosios magijos skiria tiktai viena – nors vienos piktos minties buvimas. Šiuo atveju, kai jūs pradedate kultivuoti savo širdyje, kaip jums iš pradžių atrodo, teisuolišką pyktį ir teisingą kovą prieš tamsos jėgas, jūs įžengiate į slidų kelią ir jūs pradedate atidavinėti savo energiją ne geriems tikslams, o tų jėgų, kurios didina iliuziją, tikslams. Tai labai subtilus momentas ir iki šiol daugelis šviesnešių mano, kad jie turi vykdyti teisuolišką kovą už Šviesą ir ginti Gėrio principus, surišdami blogį ir jo atstovus, surišdami nelabojo sėklą.
Kai tiktai pradedate panaudoti liepimų energiją kovai, jūs neteisingai kvalifikuojate Dieviškąją Energiją ir užsiimate juodąja magija.
Visas subtilumas buvo, išsaugant absoliučią pusiausvyrą ir visišką ramybę, atiduoti savo maldos energiją Angelų Pulkams, Arkangelo Mykolo Angelams, kad jie atliktų savo darbą surišdami tamsos jėgas. Ir kad atiduotum maldos energiją, šiuo atveju iš tikrųjų reikėjo pereiti peiliuko ašmenimis, išsaugant visiško neįsitraukimo į kovą pusiausvyros būseną ir išsaugant savo širdyje meilės ir harmonijos jausmą.
Kai tik jūs įsileidžiate bet kurias neigiamas mintis, skaitydami bet kuriuos teisiamuosius šaukimus, tai iš karto įsitraukiate į kovą ir kuriate karmą. Šiuo atveju, užuot kūrę gerąją karmą, jūs gimdote neigiamą karmą, kuri nusėda jūsų keturiuose žemuose kūnuose neigiamų energijų pavidalu. Ir užuot įšventinimų keliu ėję į priekį, jūs stabdote savo ėjimą ilgiems metams, o galbūt ir daugeliui įsikūnijimų.
Kažkokiu momentu, jau po mano perėjimo, “Summit Lighthouse” bendrijai nepavyko išsaugoti reikalaujamos pusiausvyros. Deja, tai, ką mes matome dabar, yra neteisingo maldos energijos panaudojimo pasekmė. Džinas buvo išleistas iš butelio ir kad jį sustabdytume, prireikė išimti energiją iš didesnės dalies liepimų ir dalinai sustabdyti violetinės dispensacijos veikimą.
Žinote, kad numylėtinis Sen Žermenas neteko dalies savo kauzalinio kūno. Taipogi jūs stebite, kaip neteisingų veiksmų pasekmės krito ant pasiuntinio, vis dar esančio įsikūnijime ir atidirbančio gulusią ant jos pečių sunkią karmą.
Natūralu, tai karma, kuri buvo sukurta ir kuri metai iš metų priaugdavo panašiai kaip sniego gniūžtė, sutrukdė kokybiškam informacijos perdavimui iš eterio oktavų. Kad ir kaip skaudėjo mums širdį, bet buvome priversti paimti pasiuntinio mantiją iš Elizabeth ir nutraukti diktavimų perdavimą.
Tačiau geroji karma, kuri buvo susijusi su precedento neturinčiu plačiu diktavimų ir mokymo išplatinimu, turi persverti neigiamą efektą, kilusį dėl “Summit Lighthouse” veiklos. Ir aš manau, kad galiausiai Karminė Valdyba palankiai atsižvelgs į buvusias klaidas ir prašovimus.
Iš esmės svarbiausia yra ne klaidos, o sugebėjimas iš tų klaidų mokytis ir įgyti neįkainojamą patirtį. Ir “Summit Lighthouse” suteikė didelę, su niekuo nepalyginamą galimybę žmonėms ne tik iš Jungtinių Amerikos Valstijų, bet ir iš viso pasaulio pereiti mokymą ir išbandymus bei mokytis iš savo paties klaidų.
Tiems žmonėms, kurie neleido pajungti savo sąmonės itin greitai susiformavusiam naujam religiniam elitui naujos bažnyčios rėmuose, kurie pasiliko sąskambyje su Dieviška Tiesa, esančia jų širdyje, šie išbandymai davė nemažą šuolį vystantis Dieviškajai sąmonei. Į fizinį pasaulį mes ateiname tam, kad mokytumės, vystytumės ir pakylėtume savo sąmonę. Todėl pats svarbiausias tikslas buvo pasiektas tos organizacijos, kurią aš sukūriau 1958 metais vadovaujant El Morijai ir kitiems Valdovams, dėka.
Ir tos aukos, kurias patyrėme, buvo pateisintos, nes daugeliui individų pavyko pasiekti didelių pasiekimų savo sąmonės vystymesi. Ir šis vystymasis tęsiasi. Ir jūs turite galimybę tęsti savo mokymąsi iš visko, kas vyksta aplink jus, ir su priklausančiais “Summit Lighthouse”, ir su išėjusiais iš ten žmonėmis.
Kad ir kas nutiktų, numylėtiniai, Dievas visada taip pakreips visas aplinkybes, kad jūsų siela gautų geriausią pamoką ir geriausią galimybę augimui ir vystymuisi.
Todėl neliūdėsime. Praeitis duota tik tam, kad gautume iš jos būtinas pamokas ir judėtume toliau, niekada nesustodami kelyje, tik trumpam poilsiui ir vykstančių įvykių analizei.
Dabar susiklosčiusioje situacijoje nėra nieko liūdno. Taip, fiziniame plane viskas atrodo ne per geriausiai, bet šviesnešių gauta patirtis iš tikrųjų neįkainojama.
Todėl, prašau, nustokite liūdėję. Ir tęskite savo nenutrūkstamą tobulėjimą ir nepaliaujamą vystymąsi Dievuje.

AŠ ESU Lanello, su jumis jūsų kelyje.Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.