Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Kuthumi > Turite nuolatos analizuoti sav... >

Turite nuolatos analizuoti savo veiksmų pasekmes ir nebandyti mokyti ten, kur jūsų mokymą tuoj pat sumaišo su purvu

AŠ ESU Kutchumi, atėjęs pas jus šią dieną per mūsų pasiuntinį. Aš atėjau tam, kad duočiau eilinę mūsų Mokymo porciją, kurią jūs turite įsisavinti, nes atėjo laikas. Laikmetis toks, kad bet kuris Dieviškumo pasireiškimas, su kuriuo jūs susiduriate savo gyvenime, tampa švente jūsų sieloms. Dėl to, kad jūsų sielos pasiilgo Dieviškojo pasaulio, iš kur jos atėjo ir kur atėjo laikas sugrįžti. Todėl aš visada labai džiaugiuosi perduodamas jums žinutę iš Dieviškojo pasaulio ir taipogi labai džiaugiuosi duodamas nedidelius pamokymus.
Aš žinau, kad labai daugelis iš jūsų myli mane ir kalba su manimi. Beveik visada, kai jūs nusiteikę į mano bangą, aš galiu girdėti ir suvokti jūsų mintis. Todėl, kad toks mano tarnavimas. Šitaip aš sužinau apie daugelį iš jūsų. Ir aš žinau tas jūsų problemas, kuriomis jūs apsunkinti. Todėl man labai norėtųsi padaryti viską, kas įmanoma, ir viską, kas nuo manęs priklauso, kad paaiškinčiau prieš jus iškylančių problemų priežastis ir duočiau jums impulsą, būtiną tam, kad sugebėtumėte savyje įveikti savo sunkumų priežastis.
Todėl šiandien mes pakalbėsime apie tai, kas daugeliui iš jūsų yra aktualu ir svarbu. Ir tai susiję su jūsų tarpusavio santykiais su tais žmonėmis, kurie jus supa, bet kurie nesupranta ir nepriima jūsų mokymo, jūsų pamokymų, jūsų gyvenimo būdo ir jūsų pasaulėžiūros sistemos. Deja, visi žmonės stovi ant visiškai skirtingų vystymosi laiptelių. Ir tarp jūsų labai daugelis pagal savo sąmonės lygį priklauso dar praėjusiai, Ketvirtajai Pagrindinei rasei. Dauguma iš jūsų priklauso skirtingiems Penktos Pagrindinės rasės porasiams ir yra tam tikras kiekis, visai nedidelis kiekis, individų, kurie priklauso paskutiniams Penktosios Pagrindinės rasės porasiams. Dar mažesnis kiekis individų, kurie priklauso Šeštajai Pagrindinei rasei, kurios laikas dar neatėjo, bet pirmieji šios rasės atstovai, itin nekantrūs, priima savo bandomuosius įsikūnijimus dabar.
Tai, kas susiję su rasių vystymosi istorija, yra ilgų svarstymų objektas ir nebus svarstoma šiame diktavime. Aš tik noriu atkreipti jūsų dėmesį į tą nenuginčijamą faktą, kad visi jūs stovite ant skirtingų savo evoliucinio vystymosi laiptelių. Ir todėl jūsų sąmonė būna tokia skirtinga, jog kartais atrodo, kad kalbate skirtingomis kalbomis – taip labai skiriasi ir jūsų interesų sferos, ir jūsų sąmonės lygis. Todėl tada, kai jums eilinį kartą kyla noras duoti mokymą arba propaguoti savo požiūrius tarp tų, kuriems, jūsų nuomone, reikalingas pamokslas, prisiminkite šį mano diktavimą ir prisiminkite Jėzaus žodžius: „Nebarstykite perlų kiaulėms.“*
Viskas, kas duodama, turi būti duodama pagal sąmonės lygį ir daugelis dalykų, kurie jums atrodo tokie akivaizdūs, kad jūs net nustojote kreipti į juos dėmesį, gali sukelti šoką tiems žmonėms, kuriems tolimos jūsų pažiūros. Dar blogiau, tai gali sukelti jiems ištisą neigiamų jausmų ir netgi veiksmų gamą. Ir kaip jūs manote, ant ko šiuo atveju guls šių negatyvių pasireiškimų karma? Jeigu jūs dar nesupratote, tai aš jums pasufleruosiu: karma guls ant jūsų. Todėl, kad tas, kuris yra ant aukštesnio evoliucinio vystymosi laiptelio, neša visą karminės atsakomybę ne tik už savo veiksmus, bet ir už veiksmus tų žmonių, kuriuos jis išprovokavo neteisingiems poelgiams.
Šitai nereiškia, kad žmonės už savo neteisingus poelgius visiškai nesukuria karmos. Aš norėčiau tik pasakyti, kad didelė karmos dalis guls ant jūsų, nes jūs išprovokavote jų neteisingus veiksmus. Todėl prieš pamokslaudami ar kam nors duodami patarimus, kaip jiems elgtis, labai gerai pagalvokite, ar verta jums šitai daryti?
Jūsų atsakomybė tiesiogiai proporcinga tam evoliucinių kopėčių laipteliui, ant kurio jūs stovite.
Šitai nereiškia, kad turite užsidaryti savyje, nustoti bendrauti su žmonėmis ir kalbėti su jais dvasinėmis temomis. Jūs paprasčiausiai turite nuolatos analizuoti savo veiksmų pasekmes ir nebandyti mokyti ten, kur jūsų mokymą tuoj pat sumaišo su purvu.
Pagalvokite apie mano pasakytus žodžius. Ir visada prisiminkite, kad pats geriausias pavyzdys bus tai, kaip jūs elgiatės gyvenime, kaip reaguojate į vienas ar kitas gyvenimiškas situacijas ir nesutarimus. Visą jūsų pamokslą nulems jūsų poelgiai. Ir pagal jūsų poelgių vaisius žmonės jumyse atpažins tą žmogų, kurio verta įsiklausyti ir su kuriuo vertėtų pasitarti. Taigi, aš vėl kreipiu kalbą prie to, kad vienintelis žmogus šiame pasaulyje, kuriuo jums reikia rimtai užsiimti, esate jūs pats. Ir būtent jūs esate tas, kuriam labiausiai verta pritaikyti visas savo jėgas ir sugebėjimus.
Negalvokite, kad kažkas elgiasi neteisingai, ir negalvokite, kaip jam reikėtų elgtis. Susikoncentruokite savyje ir pagalvokite, kodėl jus erzina kitų žmonių žodžiai ir poelgiai. Ar ne dėl to, kad visa tai, kas jus erzina, yra jumyse pačiuose kaip jūsų praeities neteisingų poelgių pasireiškimas.
Jus supantis pasaulis yra veidrodis, kuriame atsispindi jūsų netobula sąmonė. Todėl natūralu būtų numanyti, kad jeigu kažkas nuolatos savo gyvenime susitinka su nemokšiškumu ir nesupratimu, tai šios savybės egzistuoja jame pačiame. Ir jeigu jūs nuolatos esate kitų žmonių puolami, tai jumyse egzistuoja ta negatyvi energija, kuri verčia žmones taip su jumis elgtis.
Mes daugelį kartų kartojome šiandieninę medžiagą. Ir jūs tikriausiai visa tai jau daugelį kartų girdėjote ir skaitėte. Tačiau jūsų mintys, kurias man siunčiate, verčia mane vėl ir vėl jums pakartoti šį nedidelį Mokymą ir priminti jums tas Tiesas, kurias jūs gerai žinote, bet kažkodėl nemėginate pritaikyti sau.
Aš džiaugiuosi atsiradusia galimybe pakartoti jums šį Mokymą. Ir aš dar labiau džiaugsiuosi, jei kažkas iš jūsų sugebės pritaikyti šį Mokymą praktikoje. Ir net tada, kai jums pasirodys, kad viskas, ką aš sakiau, jūsų niekaip neliečia, visgi neskubėkite nustumti šio diktavimo į šalį ir įkišti jo į tolimą stalčių. Pasistenkite perskaityti šį laišką nors tris kartus skirtingomis dienomis, skirtingu paros metu, tada, kai jūs esate skirtingų sąmonės būsenų. Ir aš manau, kad skaitydami trečią kartą pradėsite suprasti, kad šis diktavimas skirtas būtent jums.
Patikėkite manimi, aš labai gerai pažįstu žmogiškąją psichologiją ir kartais man būna malonumas spręsti kryžiažodžius, sudarytus iš tų psichologinių problemų, kurias sudarėte jūs patys per tūkstančių tūkstančius įsikūnijimų Žemėje. Tačiau aš visada džiaugiuosi jums padėdamas ir aš visada atsiliepiu į jūsų prašymus padėti, kuriuos jūs nuoširdžiai ištariate savo širdyje, žiūrėdami į mano portretą, arba išdrįstate surašyti popieriaus lape ir nusiųsti man nepriekaištingu paštu, kuriame dirba mūsų angelai. Ar žinote, kad tada, kai sudeginate laišką ir pašaukiate, kad apsaugos angelai nuneštų šį laišką pagal paskirtį man ar bet kuriam kitam Pakylėtajam Valdovui, tai fiziškai laiškas sudega, bet jo energetinė, subtilioji substancija žaibiškai nukeliauja pagal paskirtį, jūsų nurodytu adresu.
Aš džiaugiuosi šiandieną jums davęs nedidelį Mokymą.

AŠ ESU Kutchumi, su didele Meile jums ir noru padėti.


*„Neduokite šventenybių šunims ir nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais jų nesutryptų ir apsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų.“ (Mt 7:6)Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.