Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Kuthumi > Tik tada, kai gaunate Įstatymą... >

Tik tada, kai gaunate Įstatymą iš savo širdies gelmių, tampate Įstatymo vykdytojais

AŠ ESU Kutchumi, vėl pas jus atėjęs.
Nuo praėjusio mūsų susitikimo praėjo keletas mėnesių ir šiandien aš neapsakomai džiaugiuosi mūsų nauju susitikimu, kadangi šis susitikimas įvyks daug palankesnėmis sąlygomis ir aš galėsiu jums duoti Mokymą, kurio neįmanoma buvo duoti anksčiau. Šis Mokymas apie tai, kaip jums reikėtų suvokti gyvenimą ir kaip jums reikėtų suvokti tas permainas, kurios vyksta jūsų gyvenime. Prieš kurį laiką šis Mokymas būtų jums buvęs neaktualus. Bet dabar vis didesnis ir didesnis žmonių kiekis susimąsto apie tai, kas juos supa ir kaip jie turi šitai traktuoti. Šis naujas požiūris į gyvenimą ir į supančias aplinkybes tapo įmanomas po Mokymo apie iliuzijos suvyniojimą, kuris buvo duotas per mūsų pasiuntinį. Todėl į viską, kas jus supa, jūs nesąmoningai pradėjote žiūrėti kitaip ir pradėjote susimąstyti apie tai, kaip jūs formuojate jus supančias aplinkybes ir kokią įtaką darote viskam, kas jus supa fiziniame pasaulyje.
Tai naujas požiūris į pasaulį, ir kuo daugiau žmonių suvoks, kad jus supantis pasaulis yra milžiniška iliuzija ir šios iliuzijos pasireiškimas visiškai sąlygotas kolektyvinės žmonijos sąmonės, tuo sąmoningiau jūs traktuosite savo mintis, savo jausmus ir savo poelgius. Todėl, kad būtent jūs patys kuriate viską, kas jus supa, visas jūsų gyvenimo aplinkybes. Ir tai, kad pasikeitimai, vykstantys jūsų sąmonėje, neskuba pasireikšti fiziniame pasaulyje, lemia paprasčiausiai materijos inertiškumas, juk neįmanoma jai akimirksniu pasirodyti prieš jus savo nauju pavidalu. Stabdantis veiksnys taipogi yra tai, kad žmonijos daugumos sąmonė dar neprabudo ir negali padaryti tokio lemiamo poveikio, kaip tų žmonių sąmonė, kurie pradėjo suvokti Dieviškuosius Įstatymus ir bando jais vadovautis savo gyvenimuose.
Todėl jūsų labui ir visos žmonijos labui yra kaip galima platesnis šių žinių ir šių mokymų, kuriuos jūs gaunate per mūsų laiškus, išplatinimas. Jūs galite pastebėti, kad jūsų gaunama informacija ne per daug skiriasi nuo to, kas sudaro daugelio pasaulio religijų pagrindą. Ir visgi yra nedidelis skirtumas, ir šis skirtumas susijęs su tuo, kad mes jus orientuojame į individualų vidinį Kelią. Pasaulio pažinimo Kelią per savo širdį. Todėl, kad bet kurias išorines žinias jūs gaunate iš išorės ir todėl esate linkę nepasitikėti šiomis žiniomis. O tada, kai sugebate gauti informaciją, ateinančią iš jūsų vidaus, tai šią informaciją jūs priimate visiškai kitaip. Ir netgi tada, kai joje nėra jums nieko naujo, visos ateinančios žinios persilaužia kitaip ir jūsų sąmonėje randa atgarsį. Yra skirtingos informacijos suvokimo pakopos. Ir tada, kai išoriniu protu suvokiate, kad tai jau žinote ir girdėjote anksčiau, tai šitai nereiškia, kad jūs įsijautėte į šią informaciją ir šį Mokymą savo širdimi ir suvokėte tai tuo lygiu, kai jūs tampate vieningi su šiuo Žinojimu ir Mokymu. Ir tik tada, kai su Mokymu jūs tampate vieningi, jūs tampate šio Mokymo nešėjais. Ir savo gyvenimą jūs neatskiriamai susiejate ir pajungiate tam Įstatymui, kurį suvokėte visa savo esybe.
Yra įvairūs Dieviškojo Įstatymo suvokimo lygiai, ir tik tada, kai šį Įstatymą gaunate iš savo širdies gelmių, jūs tampate Įstatymo vykdytojais ir jus supančiam gyvenimui sugebate daryti įtaką be žodžių ir be veiksmų. Jūs įgyjate sugebėjimą daryti įtaką jus supančiai aplinkai savo buvimu. Jūs paprasčiausiai medituojate, būnate palaimos būsenos, o gyvenimas aplink jus keičiasi kaip paveiktas burtų.
Tai labai aukštas pasiekimų lygis, kurio jūs visi turite siekti. Bet tam, kad jūsų pasaulyje galėtumėte būti gilios meditacijos būsenos, jūs turite pasirūpinti tuo, kad tokioms meditacijoms būtų sukurtos sąlygos. Jūsų miestai ir netgi mažiau apgyvendintos vietovės pripildytos tokio didelio neigiamos energijos kiekio, kad ir jums sunku susisiekti su Aukščiausiąja jūsų pačių dalimi, ir mums sunku prisibelsti iki jūsų sąmonės, visąlaik būnančios po negatyvių energijų šarvais. Todėl mes vėl ir vėl atkreipiame jūsų dėmesį į sąlygas, kuriose gyvenate. Jūs turite atsiskirti ir visas pastangas dėti tam, kad galėtumėte kažkurį laiką praleisti vietose, kur jūs sugebėtumėte susigrąžinti savo energijas. Tada, kai savo viduje įgysite Dieviškosios būsenos etaloną, žinosite, ko jums siekti, ir patys ribosite poveikį jums tų negatyvių energijų, kurių jūsų pasaulyje yra gausybė. Tam, kad nenukryptumėte nuo Kelio, mes duodame jums galimybę palyginti jūsų vibracijas su mūsų įkūnyto atstovo Žemėje vibracijomis. Mes metame jums gelbėjimosi lyną ir tik nuo jūsų pačių priklauso, pasinaudosite mūsų pagalba ar ne.
Visais laikais įsikūnijime atsirasdavo žmonių, turinčių Dieviškojo švarumo vibracijas. Ir tarp jūsų yra tokių žmonių. Ir jeigu jūsų akys būtų atvertos, tai kiekvieną dieną dėkotumėte Dievui už tai, kad Jis siunčia jums savo įkūnytus pasiuntinius. Tačiau jūs praeinate pro juos ir net neatkreipiate dėmesio.
Todėl jūsų pirmaeilė pareiga bus atkreipti dėmesį į Dieviškumo pasireiškimus jus supančiuose žmonėse ir tokiems žmonėms padėti, nes jie savyje neša jūsų karmos naštą.
Rytuose labai paplitęs jogų, šventųjų gerbimas, kurie tam ir ateina į įsikūnijimą, kad prisiimtų žmonių karmą ir ją perdirbtų. Vakaruose taipogi įkūnyta daugelis žmonių, kurie yra ne iš šio pasaulio, kurie prisiima ir neša mūsų karmos naštą. Mokykitės būti dėkingi tokiems žmonėms. Jūsų visuomenės sąlygomis jie ne visada gali adaptuotis todėl, kad jūsų visuomenė šiems žmonėms panaši į išprotėjusių visuomenę. Tačiau jūs skubate savo šventuosius paskelbti išprotėjusiais. Jūsų pasaulis apverstas. Ir tie, kurie mažiausiai verti, turi viską, o tie, kurie savyje neša žmonijos naštą, skursta. Beje, naujausios istorijos laikotarpiu taip buvo visada.
Jūsų pasaulis yra apverstas pasaulis. Ir tada, kai išmoksite atpažinti Dieviškumo pasireiškimus jūsų pasaulyje ir savo sąmonėje atskirti nuo bet kurio nedieviško pasireiškimo, jūs galėsite realiai paveikti jus supantį pasaulį ir jį pertvarkyti.
Tačiau iš pradžių jums būtina išmokti atpažinti Dieviškąjį pasireiškimą savo pačių viduje. Tada sugebėsite iš erdvės pagal vibracijas pritraukti panašius Dieviškuosius pasireiškimus. Ir Dieviškumo salelės jūsų pasaulyje plėsis ir didės. Ir mes galėsime ateiti pas jus iš pradžių mūsų sutankintuose kūnuose, vėliau mažiau tankiuose kūnuose. Ir išsipildys pranašystė apie tai, kad Pakylėtieji Valdovai vaikščios tarp jūsų ir jūs galėsite su mumis bendrauti.
Todėl tik nuo jūsų pačių priklauso tai, kad pranašystė taptų realybe jau jūsų laikais.
Kurkite Dieviškumo saleles ir persikelkite į jas nors kuriam laikui.

AŠ ESU KutchumiAutoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.