Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Jėzus > Pokalbis apie Valdovų įsikūnij... >

Pokalbis apie Valdovų įsikūnijimą ir pasiuntinystės instituciją

AŠ ESU Jėzus.
Aš atėjau pas jus, tuos, kurie laukia mano atėjimo, kurie mane myli. Žinau, numylėtiniai, jog tiems žmonėms, kurie pasirinko mano Kelią, supantis pasaulis yra tamsus ir tankus. Žinau, jog, kad ir kur atsirastumėte, jaučiatės svetimi. Jūs ne iš šio pasaulio. Todėl, kad jūs pasirinkote Dieviškojo pasaulio naudai. Ir jūsų Tarnavimas pasauliui panašus į mano Tarnavimą, kurį nešiau aš.
Ir tada, kai galite nusiteikti į mane, į mano vibracijas, per jus aš galiu ateiti į jūsų pasaulį. Neilgam. Tačiau aš dėkoju Dievui už šią galimybę – pamatyti jūsų pasaulį. Ir tai man būtina. Todėl, kad per jus, kaip savo laiku per mane, Dievas turi galimybę pažvelgti į jūsų pasaulį.
Aš su jumis kalbuosi, tarsi jūs mane suprastumėte. Tačiau dauguma žmonių negali suprasti, kaip galingieji Valdovai negali patekti į jūsų pasaulį.
Deja, taip yra, numylėtiniai. Labai retai ir trumpą laiką mes galime būti jūsų pasaulyje. Ir tai vyksta taip pat ir tada, kai yra Tarnauti pasiruošęs indas, save paruošęs tiek, kad aš arba kažkas iš Valdovų kažkurį laiką gali būti jūsų šventovėje.
Likusiu laiku uždanga yra tokia tanki, kad tiesioginis buvimas neįmanomas netgi mažu mastu.
Apie jūsų pasaulį mes galime susidaryti įspūdį pagal akašos kronikas arba pagal jūsų pasakojimus, kai nakties sapno metu arba po perėjimo patenkate į eterines Brolijos šventąsias buveines.
Visa tai jums sakau tam, kad pajustumėte atsakomybę už savo pasaulį. Tik įsikūnijime esantis žmogus sugeba veikti jūsų pasaulyje. Ir mes galime veikti per šį žmogų tik tada, kai jis visiškai pajungė save Dievo valiai ir savanoriškai pasirinko paskirti savo gyvenimą Tarnauti.
Tai atrodo paprasta, numylėtiniai. Iš tikrųjų kiekvieno iš jūsų auroje yra labai daug neatidirbtos neigiamos energijos, vadinamosios karmos. Ir tada, kai nuoširdžiai savo širdyje išreiškiate tvirtą norą Tarnauti Brolijai, jūs stojate į Įšventinimų Kelią. Ir praeina ne mažiau kaip septyneri metai, kol jūs iš tikrųjų sugebate vykdyti pavienius Brolijos paliepimus. Ir visus šiuos septynerius ar daugiau metų, tai priklauso nuo jūsų padėties kelyje, jūs kiekvieną dieną įrodinėjate Brolijai savo sugebėjimą Tarnauti. Kiekvieną dieną jumyse pakyla viena ar kita karminė energija atidirbti. Ir jūs turite pademonstruoti savo sumanumą susitvarkyti su kiekviena netobula jumyse esančia apraiška.
Nėra, numylėtiniai, tarp įsikūnijusių žmonių tobulų. Jei jūs turėtumėte nors nelabai didelę tobulybę, jūs negalėtumėte būti savo pasaulyje. Todėl, kad dabar pati tamsiausia planetos valanda. Ir šiuo metu nei vienas Valdovas negali būti įsikūnijime. Mes imamės bandymų įsikūnyti dalinai. Tačiau tam, kad buvimas jūsų pasaulyje taptų įmanomas, savo vibracijas mes turime sulyginti su jūsų pasauliu. O tai panašu į nardytoją, kuris ima akmenį, kad nusileistų į dugną, mes irgi apsunkiname save karma, kad mūsų vibracijos susilygintų ir maksimaliai priartėtų prie fizinio Žemės planetos plano vibracijų.
Šiuo atveju mes neriame už tankios uždangos ir mūsų sąmonė negali daugiau priimti aukščiausio suvokimo.
Labai retai būna, kai dalinė Pakylėtojo Valdovo inkarnacija patenka į tas Žemės planetos sąlygas, kuriomis ji gali prisiminti apie savo Dieviškumą ir išlaikyti gyvenimo išbandymus.
Būtent todėl mes naudojamės pasiuntinystės institucija. Žmogus, kuris dar iki įsikūnijimo prisiėmė įsipareigojimą būti mūsų pasiuntiniu, lygiai taip pat, kaip ir bet kuris iš jūsų, kuris nori Tarnauti Brolijai, ne mažiau kaip septynerių metų laikotarpiu praeina išbandymus ir testus. Paskui jis prisiima tam tikrus įsipareigojimus, kaip priesaiką. Ir po šito mes vėl jį išbandome, bet daug rimčiau. Ir tada, kai individas išlaiko pasiuntinio pareigybės išbandymus, mes duodame jam galimybę Tarnauti. Ši galimybė pastiprinama vadinamosiomis pasiuntinio mantijomis. Kitais žodžiais, mes išeikvojame tam tikrą energijos kiekį tam, kad nuolatos tam tikrame lygyje išlaikytume energetinį pasiuntinio potencialą.
Jūsų pasaulio sąlygomis pasiuntinys būtent dėl mantijų sugeba išlaikyti vidinius orientyrus. Ir tie iš jūsų, kurie nuoširdžiai priima mūsų pasiuntinį ir pasiruošę Tarnauti jam ir jo asmenyje Brolijai, iškart prijungiami prie mūsų apsaugos lauko.
Tačiau kai tik jus aplanko nekokybiškos mintys ir, svarbiausia, kritiškos mintys, arba ištariate prieš mūsų pasiuntinį nukreiptus žodžius, apsauga praranda savo poveikį, ir visa energija, kuri iki tol per mūsų pasiuntinį palaikė jūsų sąmonę, pavirsta į karmą.
Labai išmintinga palaikyti teisingą savo požiūrį į mūsų pasiuntinį – ne kaip į tobulą pasireiškimą, o kaip į žmogų, turintį pasitikėjimą atstovauti Brolijos interesams fiziniame plane.
Kaip ir viskas jūsų pasaulyje, pasiuntinio mantija turi dvejopą poveikį. Viena vertus, ji padeda gana aukštame lygyje išlaikyti sąmonę žmonių, kurie nuoširdžiai ištikimi pasiuntiniui ir jaučia jam pagarbą bei meilę. Kita vertus, bet kuris veiksmas, kritiška mintis ar jausmas, nukreipti prieš mūsų pasiuntinį, atsigręžia prieš žmogų, kuris pasisako prieš mūsų pasiuntinį ir sukuria karmą, labai rimtą ir prilygstančią karmai su Dievu.
Mano šiandieninis pokalbis suteikė jums kai kurių paaiškinimų, susijusių su klausimais apie galimą Valdovų įsikūnijimą ir pasiuntinystės instituciją, kurios pagalba Valdovai sprendžia daugelį jūsų pasaulio užduočių.
Manau, kad daugeliui mano šiandieninis pokalbis buvo naudingas ir pažintinis.

AŠ ESU Jėzus


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#37Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.