Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Hilarionas > Yra tikimybė, kad Aukso Amžius... >

Yra tikimybė, kad Aukso Amžius ateis į Žemę

AŠ ESU Hilarionas.
Mūsų šiandieninio pokalbio tema bus Dieviškojo sprendimo priėmimo jūsų gyvenime supratimas. Jūs tikriausiai skaitėte mūsų laiškuose apie tai, kad visi jūsų veiksmai, mintys turi atitikti Dievo Valią. Tačiau daugeliui iš jūsų kyla klausimas, kaip tarp viso to jus supančio chaoso išsiaiškinti, kas atitinka Dievo valią, o kas – ne, kas yra Dieviškasis sprendimas, o kas – ne.
Kaip visada esminė ir svarbiausia rekomendacija – įsiklausyti į savo širdies balsą. Nes būtent ten yra atsakymas į visus jūsų klausimus.
O ką daryti tiems, kurie negirdi atsakymų?
Deja, per daugelį žemiškųjų įsikūnijimų labai daugelio širdys pasidengė nepralaidžiais šarvais ir labai sunku per šiuos šarvus išgirsti Dievo atsakymą.
Jūs esate susidūrę su labai daugeliu tragiškų savo gyvenimo situacijų. Ir šios tragiškos situacijos sužeidė jūsų širdį, padarė žaizdų, kurias skauda ir maudžia net po tuo šarvų sluoksniu, kuriuo jūs apvilkote savo širdį, kad nejaustumėte skausmo.
Ką gi daryti? Jūsų širdis būtina padaryti darbinės būsenos. Jums būtina sluoksnis po sluoksnio nuimti nuo jų tuos neigiamus poveikius, kurie buvo praeityje ir yra dabar. Jūsų širdis yra labai jautri. Ir prieš mokantis atverti savo širdis būtina pasirūpinti, jog išorinės jūsų gyvenimo aplinkybės jūsų širdims nepadarytų naujų žaizdų.
Deja, jūsų pasaulyje labai daug to, kas verčia jūsų širdis susitraukti dėl nepakeliamo skausmo. Taip buvo ne visada.
Žmonijos istorijoje buvo laimingų epochų, kai žmonės vieni kitais džiaugdavosi, džiaugėsi saule, viskuo, kas gyva. Džiaugsmas buvo pagrindinė savybė. Tai buvo seniai. Tai buvo senaisiais amžiais, kai Žemėje egzistavo Aukso Amžiaus civilizacijos.
Geriausieji žmonijos atstovai ir jų Mokytojai buvo įsikūnijime. Gamta ir viskas aplinkui buvo harmoningas dievybės pasireiškimas. Viskas, kas tuo nuostabiu metu egzistavo, buvo palaiminga. Laimės ir džiaugsmo savybės buvo dominuojančios savybės viso to, kas gyva. Tokie pat tobuli ir kupini Meilės buvo santykiai tarp žmonių. Viskas buvo išmintingai sutvarkyta.
Ir tais amžiais žmonių širdims nereikėjo, kad jas uždengtų neperšaunamais šarvais. Žmonių širdys buvo atviros kiekvienam, nes nebuvo jokių neigiamų reiškinių. Ir žmonių širdys visada žinojo, kaip pasielgti pagal Dieviškąjį įstatymą.
Tai buvo labai seniai.
Žmonija palaipsniui nusirito iki tos būsenos, kurioje ji yra dabar. Viskas, kas jus jūsų gyvenime supa, atitinka jūsų širdžių būseną. Ir nesupratimo, neapykantos, antipatijos bei abejingumo šarvai kaip apdangalas guli ant žmonijos.
Jūs prisiragavote nepaklusnumo vaisių. Juk būtent savivalė ir noras kažką gauti sau asmeniškai padarant žalą kitiems žmoniją atvedė į dabartinę sąmonės būseną.
Todėl atgalinis kelias iš šios būsenos bus visiškai priešingų pavyzdžių demonstravimas visose gyvenimo sferose.
Neapykantą būtina pakeisti Meile.
Baimę būtina pašalinti Meile.
Abejingumą, pyktį ir priešiškumą būtina pakeisti draugiškumu.
Džiaugsmas turi pakeisti niūrumą.
Lyg stebuklingos lazdelės mostelėjimu visos nedieviškos savybės pakeičiamos Dieviškosiomis savybėmis tik tuo atveju, jei žmonijos dauguma pakeis elgseną, pagrįstą egoizmu, puikavimusi, begaliniu noru gauti gyvenimo malonumus, į elgseną, pagrįstą tarpusavio pagalba, bendradarbiavimu, noru viską atiduoti gyvybei.
Būsite teisūs, jei pasakysite, kad aš kalbu apie pozicijas, pagrįstas egoizmu ir altruizmu.
Tada, kai žmogiškoji sąmonė atitolsta nuo Dieviškųjų vibracijų, žmogus pats atskiria save nuo Dievo, jis pradeda jaustis nesaugiai, nustoja jautęs Meilę. Tada, kai žmogus sugrįžta į Dieviškąsias vibracijas, viskas vyksta priešingai. Žmogus jaučia savo vienybę su visa Kūrinija, jaučia Meilę, džiaugsmą. Jis patenkintas, ramus ir pusiausvyros būsenos.
Dieviškojo pasaulio riba eina jūsų širdyse. Būtent ten, po šarvų sluoksniu, yra Dievas. Ir tada, kai kiekvienas žmogus sugebės atverti savo širdį, visa žmonija sugrįš į tuos laikus, kai žmonės Žemėje jautė nuolatines laimės ir Meilės būsenas.
Yra tikimybė, kad šie Aukso Amžiaus laikai sugrįš. Yra tikimybė, kad Aukso Amžius ateis į Žemę. Ir mes laukiame ir spėliojame, kur Žemėje susikurs tokios Aukso Amžiaus atėjimui būtinos sąlygos.
Aš nepasakosiu jums apie mūsų planus. Tačiau jūs turite žinoti, kad ne visada dangus apsiniaukęs ir lyja. Ateis laikas, kai Dieviškosios sąmonės saulė apšvies Žemę. Galiu tik pasakyti, jog Aukso Amžiaus atėjimui būtinos sąlygos jau dabar pradeda kurtis ir ruošiasi ateiti bei jau ateina į įsikūnijimą tos sielos, kurios savyje neša Aukso Amžiaus sąmonę. Ir būtų gerai, kad jūs šioms sieloms sukurtumėte Žemėje sąlygas, kuriomis jos galėtų visiškai išreikšti savo sugebėjimus ir talentus.
Šiandieninį pokalbį baigiu tikėdamasis, kad rasite savyje jėgų ir įveiksite savo neigiamas, negatyvias būsenas vardan Žemės planetos ateities.

AŠ ESU HilarionasAutoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.