Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Godfris > Mokymas apie teisingą Dieviško... >

Mokymas apie teisingą Dieviškosios energijos panaudojimą

AŠ ESU Godfris.
AŠ ESU ypač retai ateinantis per šį pasiuntinį. Ir, pasinaudojant šiandienine galimybe, man norėtųsi kreiptis į plačią viso pasaulio šviesnešių auditoriją.
Aš buvau įsikūnijęs Amerikoje ir šiandien ateinu per rusų pasiuntinį. Pats faktas, kad duodu savo šiandieninį laišką, kalba pats už save. Nėra prieštaravimų tarp individų, kai jie pasiekia tam tikrą savo dvasinio vystymosi lygį.
Tada, kai esate žemumoje, jūs matote kalnus iš toli, bet negalite matyti plačiai. Tada, kai pakylate į kalno viršūnę, prieš jus atsiveria perspektyva, kurios nematėte, kai buvote žemumoje. Todėl jūsų užduotis yra ne užsiimti tuščiais plepalais, negrimzti į kasdienės sumaišties pelkę. Jūsų užduotis – pakilti savo sąmonėje kiek galima aukščiau, į tą sritį, kur nėra tarp žmonių prieštaravimų.
Atskirumas jūsų pasaulyje egzistuoja tik dėl to, kad jūs nepasiekėte tokio sąmonės lygio, iš kurio atsiveria platus Dieviškosios Laisvės horizontas.
Paskutinį savo įsikūnijimą aš praleidau Amerikoje. Ir aš labai myliu šią šalį. Ir taipogi aš džiaugiuosi, kad galiu ateiti per rusų pasiuntinį, nes šių šalių tarpusavio ryšiai turi būti išsaugoti.
Dvasinis Rusijos vystymasis gali daug ką duoti Amerikai. O Amerikos patirtį Rusija irgi gali pasiskolinti.
Egzistuoja bet kurių fizinio plano problemų ir prieštaravimų Dieviškasis sprendimas. Ir tada, kai yra pakankamas kiekis liepsnojančių širdžių, pasiruošusių asmeniniu pavyzdžiu uždegti tūkstančius šviesnešių, tada bet kuris pasaulio šalių tarpusavio santykių ledas, bet kuris šaltis, ištirps.
Būtina būti aukščiau politikos, aukščiau ekonomikos, aukščiau bet kurių žmogiškųjų santykių sferų.
Atskleisiu jums didelę paslaptį. Ir šią paslaptį reikėtų papasakoti kiek galima didesniam žmonių skaičiui. Nedelsiant! Šios paslapties esmė ta, kad kai tik jūs leidžiate Dievui būti jumyse, tai aplink save viską pakeičiate.
Kiekvienas iš jūsų leidžiate Dievui būti jumyse! Pakvieskite savo AŠ ESU Buvimą įeiti į savo šventoves ir nuolatos ten būti.
Kiekviename iš jūsų yra Dievo dalelė. Todėl kiekvienas iš jūsų savo fizinę šventovę gali padaryti nuolatine Dievo buvimo vieta. Galite išplėsti Dievo jumyse buvimą tiek, kiek išlaikys jūsų fizinis laidininkas ir subtilesni laidininkai.
Visas žmogiškojo gyvenimo sritis lemia tai, kiek žmonės leidžia Dievui būti savo viduje.
Tai labai paprasta tiesa. Ir šitai yra būtent tai, ką jums būtina daryti kiekvieną dieną – kviesti savo AŠ ESU Buvimą į savo šventovę.
Tai pati paprasčiausia dvasinė praktika ir pati paprasčiausia metodika, kuri tik gali būti. Jūs sakote:

„Vardan AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU, aš kviečiu savo AŠ ESU Buvimą, Dievo dalelę manyje, visą šią dieną būti su manimi. Aš prašau tave, mano AŠ ESU Buvime, tiesiogiai kontroliuoti visus mano veiksmus, poelgius, žodžius, jausmus ir mintis. Aš prašau tave, mano galingąjį AŠ ESU Buvimą, visą šią dieną per mane veikti, vadovauti mano gyvenimui. Amen.“

Ir po šio jūsų šaukinio Dievo buvimas jumyse sustiprės tiek, kiek leis keturi žemieji jūsų kūnai. Jūs tapsite Šviesos jūsų pasauliui laidininku.
Jūsų pasauliui reikia Šviesos, jūsų pasaulis jaučia energijos trūkumą. Jums reikėtų labai atsargiai disponuoti savo Šviesa. Jūs esate atsakingi už tą Šviesą, kurią duodate jus supantiems žmonėms.
Ir yra žmonių, kuriems jūsų Šviesa, jūsų energija yra būtinos, kaip vandens gurkšnis kaitrioje dykumoje. Ir jūsų energija duos jiems galimybę atsikvėpti ir vėl eiti gyvenimo keliu. Tačiau kiti žmonės nori tik gauti ir, maža to, gautą energiją naudoja ne Dieviškiems tikslams, o tikslams, kurie yra tiesiogiai priešingi Dieviškiesiems. Šiuo atveju jų neteisingo energijos panaudojimo karma gulasi ant jūsų. Esate atsakingi už duodamą Šviesą. Ir savo gyvenime turite teisingai ja naudotis.
Sauso medžio niekas nelaisto. Ir nelaisto piktžolių. Bet tai, kas gyva, kas duoda gerą derlių, turi gauti savo gaivinančios drėgmės porciją.
Daviau jums Mokymą apie teisingą Dieviškosios energijos panaudojimą jūsų gyvenime.
Tušti plepalai, nesibaigiantys santykių aiškinimaisi - visa tai verčia jus neteisingai naudoti Dieviškąją energiją.
Dievas duoda jums energijos tam, kad pagirdytumėte tuos, kam trūksta, kam būtina jūsų pagalba ir palaikymas, kad eitų gyvenimu toliau.
Daviau jums Mokymą apie Dieviškosios energijos tausojimą. Tačiau tik jūs patys galite ir turite panaudoti šį Mokymą praktikoje.

AŠ ESU Godfris* Godfris. Pakylėtasis Valdovas Godfris buvo įsikūnijęs kaip Gajus B. Balardas (Guy B. Ballard), Sen Žermeno pasiuntinys. Per jį į Žemę atėjo Didžiosios Baltosios Brolijos mokymai, AŠ ESU Buvimo Įstatymas; jis saugojo planetos Kristaus sąmonės fokusą iki pat savo pakylėjimo 1939 metais. Jo žmona Edna Balard (Edna Ballard) – dabar Pakylėtoji Valdovė Lotos. Gajus Balardas pasirašydavo Godfrio Rėjaus Kingo (Godfrey Ray King) slapyvardžiu.Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.