Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Atėnė Paladė > Jūs turite tapti elektrodais, ... >

Jūs turite tapti elektrodais, per kuriuos įvyks fizinio Žemės planetos plano prisotinimas Šviesos

AŠ ESU Atėnė Paladė, atėjusi pas jus per šį Pasiuntinį.
Jūs žinote mane? AŠ ESU Tiesos Deivė ir taipogi AŠ ESU Karminės Valdybos narys.
AŠ ESU atėjau pas jus šiandieną, kad duočiau jums žinių apie Karmos Įstatymo pasireiškimą jūsų fiziniame pasaulyje. Kai ateinate į įsikūnijimą, tai už jūsų užsidaro uždanga ir pamirštate tai, kas vyko su jumis prieš įsikūnijimą, savo buvusius įsikūnijimus. Tokia padėtis buvo ne visada. Ir ši priemonė yra labiau humaniška jūsų gyvybės srautų atžvilgiu, nei apribojanti.
Reikalas tas, kad daugelyje savo gyvenimų jūs atlikote ne pačius geriausius poelgius ir jeigu prisimintumėte visus savo blogus poelgius ir piktnaudžiavimus, tai negalėtumėte veikti dabartiniame gyvenime. Todėl uždanga jūsų atmintyje uždaroma iš karto po jūsų gimimo. Tačiau ši uždanga nėra tanki tiems, kas savo nuopelnais nutiesė kelią, kad turėtų dovaną matyti praeitį ir ateitį. Jūs žinote, kad aiškiaregystės dovaną turėjo daugelis pranašų ir šventųjų, įsikūnijusių Žemėje praeityje ir dabartyje.
Uždanga truputį pasikelia, kai jūsų keturi žemieji kūnai įgyja atitinkamo švarumo ir sąmonė pasiekia tą lygį, kuriame būdama ji negali išsigąsti kai kurių dalykų, atsitinkančių pasauliams tarpusavyje sąveikaujant. Žmogiškoji sąmonė iš tikrųjų yra labai ribota. Ji ribota dėl to vaidmens, kurį jūs atliekate dabartiniame gyvenime, ir ji apribota jūsų karmos, kurią sukūrėte praėjusiuose gyvenimuose. Iš tikrųjų jūsų karma yra ta kliūtis, kuri stovi tarp jūsų ir subtilesnių pasaulių. Jūsų karma išreiškia energiją, tankią energetinę substanciją, kuri turi labai žemo dažnio vibracijas.
Ir šios žemos vibracijos yra ta uždanga, kuri skiria jus nuo mūsų pasaulio.
Todėl, mylimieji, nėra jokio skirtumo tarp jūsų ir manęs, išskyrus mūsų vibracijų skirtingumą. Ir kai jūs savo pastangų ir nuopelnų dėka atsikratote karmos, savo netobulumo, tai įgyjate sugebėjimą bendrauti su mūsų pasauliu, būti mūsų pasaulyje. Jūsų pasaulio suvokimo diapazonas išsiplečia ir jūs įgyjate daugelį sugebėjimų, kurie vadinasi Šventosios Dvasios dovanomis.
Todėl mano šiandieninio pokalbio tikslas yra paaiškinti, kad tik jūs patys, jūsų veiksmai praeityje ir dabartyje, sukūrė tą užtvarą, kuri skiria jus nuo Realaus Dievo Pasaulio. O kadangi pagal Dievo sumanymą viskas šioje Visatoje vystosi evoliucijos keliu, tai tolesnis etapas, kurį jūs neišvengiamai pasieksite, bus atsilaisvinimas nuo jūsų žemiškųjų įsikūnijimų karmos.
Jūs atsilaisvinate nuo savo karmos ir pakylate į aukštesnį energetinį lygį.
Ir iš tikrųjų jums atsilaisvinti nuo karmos galima keletu būdų. Galima padaryti teisingus pasirinkimus. Jūsų pasaulyje nuolat susiklosto situacijos, kuriose jums visada duodama galimybė padaryti vieną iš dviejų pasirinkimų. Vienas iš pasirinkimų priartina jus prie Dievo, o kitas pasirinkimas atskiria jus nuo Dievo. Viskas labai paprasta. Ir visą gyvenimiškų situacijų įvairovę galima suvesti tik į šiuos du pasirinkimus.
Ir šis kelias yra vienintelis, kuriuo eina visi žmonės, įsikūniję Žemėje. Likusieji keliai yra pagalbiniai.
Jums pažįstamas toks kelias kaip maldų praktika, kai savo širdžių momentumu pritraukiate į savo gyvenimą papildomą Dieviškąją Energiją ir šios energijos pagalba ištirpdote savo karminius uždirbius.
Neseniai mes jums pasakojome apie aukštesnę karmos ištirpinimo praktiką čakrų pulsacijos pagalba. Bet, deja, ši praktika yra prieinama tik tada, kai esate ganėtinai aukštame dvasinių pasiekimų lygyje.
Bet svarbiausia jums vis dėlto yra siekimas įveikti savo ribotą būseną, kurioje esate dėl karminių priežasčių. Jeigu žinote diagnozę, tai jums lengviau pasirinkti teisingą gydymą ir pritaikyti šį gydymą savo gyvenime.
Todėl viskas, ką darote savo gyvenime, yra kaip būdas įveikti savo ribotą karminę būseną. Dėl to jūs ir ateinate į įsikūnijimą.
Toks šio pasaulio Įstatymas. Kadaise jūs pasirinkote save išbandyti įsikūnijime kaip individualybę. Jūs gavote laisvę savo eksperimentams atlikti. Ir pradėjote naudoti Dieviškąją Energiją pagal savo nuožiūrą. Tam jums buvo duota asmenybė. Atitinkamame evoliucijos vystymosi etape jūsų asmenybė buvo apdovanota protu. O protas turi dvejopas savybes. Jis turi galimybę pasirinkti, kaip panaudoti savo sugebėjimus.
Ir jūsų eksperimentų su savo protu rezultatas buvo tas, kad ėmėte save įvynioti vis tankesnėmis ir tankesnėmis energijomis, sukurdami karmą, tai yra panaudodami Dieviškąją Energiją ne pagal Dievo sumanymą, o pagal jūsų proto sumanymus.
Jūsų veikla tankiame fiziniame pasaulyje per milijonus metų sukūrė tą supančią tikrovę, kurioje esate. Juk žinote, kad jus supantis pasaulis yra tik veidrodis, kuriame atsispindi jūsų netobula sąmonė. Tai buvo etapas, kai pagal Dievo planą šiai Visatai jums buvo leista eksperimentuoti su Dieviškąja Energija pagal jūsų laisvą valią.
Ir dabar ateina naujas etapas. Pirmame etape jūs pasinerdavote į iliuziją, o dabar atėjo momentas sugrįžti į Realųjį Dievo Pasaulį.
Pagal Dievo sumanymą tos pačios sielos, kurios dalyvavo iliuzijos sukūrime, savo veiksmais turi įveikti šį iliuzijos pasireiškimą. Ir visų pirma jums būtina atsisakyti netobulo kūrimo savo sąmonėje.
Pirmame etape jūs vis labiau ir labiau pasineriate į materiją ir vis labiau ir labiau atskiriate save nuo Dievo. Antrame etape per jūsų Vienybės su Dievu suvokimą turite sugrįžti į realiąją savo pačių dalį, atsisakydami iliuzijos ir atsigręždami į Realybę.
Įveikdami savo netobulą būseną, atidirbdami savo karmą, jūs pakeliate savo vibracijas ir kartu su jūsų vibracijomis pakyla jus supančio pasaulio vibracijos.
Jūs įveikiate save, savo žmogiškąją prigimtį, ir įgyjate vis daugiau ir daugiau Dieviškų savybių, pamažu sugrįždami į Dieviškąją Realybę, iš kurios jūsų sielos atėjo į fizinį pasaulį eksperimentuoti.
Pažadinti jūsų sielos atmintį, užduoti jūsų siekiams teisingą kryptį ir skirti diktavimai, mūsų duodami per šį Pasiuntinį.
Jūsų vystymosi metu palaipsniui įgyjate vis teisingesnį matymą bei pažįstate Dieviškąją Tiesą ir tam tikrame etape tampate vieningi su šia Tiesa.
Aš bandžiau jums šiandien duoti truputį kitokį požiūrį į dabar Žemėje vykstančius pokyčius.
Ir iš tikrųjų visi pokyčiai bus galimi ir yra galimi tik su jūsų pagalba, dėl jūsų širdžių veržimosi ir dėl tos Dieviškos Energijos, kurią praleidžiate į savo tankų pasaulį.
Artimiausiu metu jūs visi, kas skaitote šias eilutes, turite tapti elektrodais, per kuriuos įvyks fizinio Žemės plano prisotinimas Šviesos.
Aš linkiu jums sėkmės šiame kelyje ir įveikti savo viduje viską, kas trukdo jums įvykdyti Dievo sumanymą šiai planetai.

AŠ ESU Atėnė PaladėAutoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.