Praktikų atlikimas > Bendravimas su žmonėmis > 1 >

Man patinka dalintis informacija, patyrimais, suvokimais su bendraminčiais turinčiais panašių tikslų - tada tiek aš galiu suteikti jiems pagalbą, tiek jie galbūt suteiks kokių nors naujų žinių. Tokiame bendravime labiau vyrauja vertybės nei šalta logika nematanti bendro vaizdo. Nurimęs protas leidžia bendrauti labiau dvasinių sąmonių lygiu.

Atvirkščias variantas, kuomet neturint dieviškų vertybių, bendrų tikslų ar nematant bendro vaizdo įrodinėjamos kokios nors detalės, atskiri faktai. Prašoma įrodymų ir argumentų ne tam kad daugiau sužinoti apie reiškinį, bet tam kad jį paneigti ar sumenkinti. Tuomet bendraujama labiau žemu loginiu protu, neįtraukiant dvasinės sąmonės. Rytų išmintis byloja, jog tas kas žino - neįrodinėja.
---
Žvelgiant dvasinės sąmonės žvilgsniu, prote įmanoma išlaikyti didesnę pusiausvyrą kuomet įvairiems reiškiniams ir situacijoms pirma suteikiama tarpusavio lygybė; nesistengiama keisti aplinkos - pirmiau matomos galimybės keisti save. Todėl ir iš aplinkos ko nors nėra tikimąsi, orientuojamasi į tai kam mes patys teikiame pirmenybę. Kiekvienas reiškinys ar situacija gali neturėti jokios reikšmės išskyrus tą reikšmę, kurią suteikia kokia nors sąmonė. Tuomet suvokiama, kad kiekvienas mokymas gali pasitarnauti vienam, o kitam kokiu nors jo evoliucijos eigos metu - ne.

Todėl, bendraujant verta dalintis savo patyrimu, tuo kas svarbiausia tau pačiam - o ne ką nors nuspręsti už kitus, už kitą grupę, ar kitą asmenį. Taipogi sakoma, kad negalima spręsti apie kito žmogaus veiksmus, nežinant to žmogaus motyvų. Taip pat gali būti mažiau naudinga, jeigu rašoma ne tai kas tau svarbu, o tai kas tau atrodo kad kitiems yra svarbu.
---
Laiko taupymas. Žmonės turi įvairiausių veiklų, todėl geriausia numatyti kokio platumo - išsamumo atsakymai ar dėstymai turėtų būti. Geriausia, siūlymo forma užsiminti apie įvairius reiškinius - jeigu bus noro kitas žmogus galės jais pasidomėti kitur, arba paklausti kitą kartą, jeigu jam jie dar nėra žinomi.
Vengti kokių nors nuorodų, kur atsakymas atseit yra kažkur kitur ar cituoti ką nors bet neparašyti savo supratimo, savo vertinimo.

Jeigu koks nors žmogus elgiasi nepadoriai, neišmintingai, destruktyviai - NEturėtų būti vertinamas jo asmuo. Vietoje to aptariami susiję dėsniai, kurių dėka kiekvienas žmogus elgdamasis vienaip ar kitaip - sau pačiam ir kitiems atneš daugiau naudos ar "nepatogumų" švelniai tariant. Dažnas variantas, kad žmogus tiesiog nežino kokie dėsniai veikia kūrinijoje, jis nežino ir kokius pasirinkimus gali daryti - taip keisdamas priežastis pakeisti ir tų veiksmų pasekmes. Todėl mūsų pareiga suteikti elementarių žinių, kad jeigu jau kas nors elgiasi netinkamai - tai bent žinotų alternatyvius elgesio variantus, ir priežastingumo kodėl apskritai įvairūs reiškiniai vyksta. Tada jis savo laisva valia galės pasirinkti galbūt kitokį elgesį, arba tai ką darė blogai - jau darys sąmoningiau.Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.