Urantija > Urantijos Knyga > Įvadas. (Dieviškasis Patarėjas... > Pareiškimas > 1 >

(0016-08) Išskiriama, jog atskleidžiant tiesą ir lygiavertes esmines žinias pirmenybė teikiama panaudoti aukščiausias jau buvusias žmonių sampratas susijusias turimais pateikti dalykais. Kitais žodžiais tariant, apreiškėjai stengiasi kuo labiau mums suprantamu, adaptuotu būdu pateikti aukščiausias sampratas. Ir tikrai daug daug šaltinių ir tekstų minima kad ir trumpai iš žemėje egzistuojančių šaltinių, vėliau paskaičius Urantijos Knygą, stebina kiek iš įvairiausio pobūdžio šaltinių informacija yra apjungta. Taigi grynuoju apreiškimu ir jų žodžiais informacija perteikiama tik kai nėra žmogiškųjų šaltinių jau teigiančių tas pačias tiesas. Manau tai rodo nuostabią dvasinių apreiškėjų išmintį.. kuri leidžia žmonėms daug labiau priimti perteikiamas tiesas vėliau.

(0017-01) Atrinkta 1000 aukščiausių žmogiškųjų sampratų apie dvasines vertybes ir visatos prasmes, kur neadekvačios papildytos pagal tai kas jiems nurodyta apreikšti.

(0017-02) Žymima, jog Dievo Fragmentas esantis žmoguje gali padėti įveikti visus sunkumus, kurie gali kilti pažįstant tiesą. Taip pat nurodomas tikslas - padidinti Dievo sąmonės tikrovės atskleidimą žmogui.Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.