Urantija > Urantijos Knyga > II DALIS. Vietinė visata > 45 Dokumentas. Vietinės sistem... > 3. Sistemos vyriausybe >

3. Sistemos vyriausybe

(512.1) 45:3.1 Vietinės sistemos vyriausiąjį vykdytoją, Sistemos Aukščiausiąjį Valdovą, visada paremia du ar trys Sūnūs Lanonandekai, kurie veikia kaip pirmasis ir antrasis padėjėjai. Bet šiuo metu Satanijos sistemą administruoja septynių Lanonandekų personalas:

(512.2) 45:3.2 1. Sistemos Aukščiausiasis Valdovas — Lanaforgas, pirminės kategorijos numeris 2.709 ir atsisakiusio savo įtikėjimo Liuciferio perėmėjas.
(512.3) 45:3.3 2. Aukščiausiojo Valdovo pirmasis padėjėjas — Mansurotija, tretinių Lanonandekų numeris 17.841. Jis buvo atsiųstas į Sataniją kartu su Lanaforgu.
(512.4) 45:3.4 3. Aukščiausiojo Valdovo antrasis padėjėjas — Sadibas, tretinės kategorijos numeris 271.402. Sadibas atvyko į Sataniją taip pat kartu su Lanaforgu.
(512.5) 45:3.5 4. Sistemos sargas — Holdantas, tretinio korpuso numeris 19, visų internuotų dvasių, aukštesnių už mirtingojo egzistencijos kategoriją, laikytojas ir kontrolierius. Holdantas taip pat atvyko į Sataniją su Lanaforgu.
(512.6) 45:3.6 5. Sistemos registruotojas — Viltonas, Satanijos Lanonandekų tarnystės sekretorius, trečiosios kategorijos numeris 374. Viltonas buvo Lanaforgo pirmosios grupės narys.
(512.7) 45:3.7 6. Savęs padovanojimų reguliuotojas — Fortantas, antrinių Lanonandekų rezervo numeris 319.847 ir visos visatos veiklos, perkeltos į Jerusemą po Mykolo savęs padovanojimo Urantijoje, laikinasis reguliuotojas. Fortantas yra paskirtas į Lanaforgo personalą prieš tūkstantį devynis šimtus Urantijos metų.
(512.8) 45:3.8 7. Aukštasis patarėjas — Hanavardas, pirminių Sūnų Lanonandekų numeris 67 ir visatos patarėjų ir koordinatorių aukštojo korpuso narys. Jis veikia kaip laikinai einantis Satanijos vykdomosios tarybos pirmininko pareigas. Hanavardas yra tokios kategorijos dvyliktasis narys, kuris šitokiu būdu tarnauja Jeruseme po Liuciferio maišto.

(512.9) 45:3.9 Šita septynių Lanonandekų vykdomoji grupė sudaro išplėstą nepaprastųjų situacijų administraciją, kurios būtinumas kilo dėl Liuciferio maišto sukurtos ypatingos padėties. Jeruseme yra tiktai mažieji teismai, nes sistema yra administravimo, bet ne nuosprendžių priėmimo vienetas, bet Lanonandekų administraciją remia Jerusemo vykdomoji taryba, Satanijos aukščiausiasis patariamasis organas. Šitą tarybą sudaro dvylika narių:

(512.10) 45:3.10 1. Hanavardas, Lanonandekų pirmininkas.
(512.11) 45:3.11 2. Lanaforgas, Sistemos Aukščiausiasis Valdovas.
(512.12) 45:3.12 3. Mansurotija, Aukščiausiojo Valdovo pirmasis padėjėjas.
(512.13) 45:3.13 4. Satanijos Melkizedekų vadovas.
(512.14) 45:3.14 5. Einantis Satanijos Gyvybės Nešėjų reguliuotojo pareigas.
(512.15) 45:3.15 6. Satanijos užbaigtųjų vadovas.
(512.16) 45:3.16 7. Satanijos pirmasis Adomas, Materialiuosius Sūnus prižiūrintis vadovas.
(512.17) 45:3.17 8. Satanijos serafinių gausybių reguliuotojas.
(512.18) 45:3.18 9. Satanijos fizinių kontrolierių vadovas.
(512.19) 45:3.19 10. Sistemos Morontinės Energijos Prižiūrėtojų reguliuotojas.
(513.1) 45:3.20 11. Einantis Sistemos tarpinių būtybių reguliuotojo pareigas.
(513.2) 45:3.21 12. Einantis kylančiųjų mirtingųjų korpuso vadovo pareigas.

(513.3) 45:3.22 Periodiškai šita taryba parenka tris narius tam, kad vietinei sistemai atstovautų aukščiausiojoje taryboje visatos būstinėje, bet maištas šitą atstovavimą laikinai sustabdė. Dabar Satanija vietinės visatos būstinėje turi stebėtoją, bet nuo Mykolo savęs padovanojimo ši sistema yra atnaujinusi dešimties narių rinkimą į Edentijos įstatymų leidžiamąją valdžią.