Sąvokos > Karma > 59 > 59 > 59 > 59 > 59 > 59 >

DIEVAS !

Pastaba : Marija, tai Dievas ( KRISTALŲ GRANDIS ) !

Ačiū Tau Marija, kad suteiki galimybes pažinti Tave, formuoji meilės savastis ( Gamtos ir viso Pasaulio), ŽINAU AŠ TAVE ... Nieks daugiau žemės planetoje nežino Tavęs ir nemyli Tavęs tokia meile, kokia aš Tave myliu !, mano meilė labai tyra, skaisti ir nuoširdi, be žmogiškos nuodėmės ! ... Tu pralenki visą žmoniją gėriu ir meile (virš sąmone) apie milijardus kartų ... Kaip man visada Jausti - matyti Tave ?, kai tenka gyventi žmonių pasaulyje ... Man žmogiškoji galva nereikalingas informacijas formuoja ir yra labai sunku panaikinti šias informacijas iš smegenų, tas man trukdo su Tavimi susitapatinti ! Man Labai gaila ir sunku yra, kad negaliu atsiskirti nuo žmonijos ir visada BŪTI SU TAVIMI !


Pasirašo : INDIGO - Vidmantas -