Sirijus > Svečių knyga (bendri atsiliepi... > 59 > 59 > 59 >
ĮŽANGOS IŠ AUTORIAUS GYVENIMO

( Neįtikėtinos tikrovės, - realybės mistika )


Knygos "Gyvenkime Tobulai" tęsinys Nr. 2 :

ĮŽANGOS IŠ AUTORIAUS GYVENIMO

( Neįtikėtinos tikrovės, - realybės mistika )Ši neįtikėtinos tikrovės, realybės mistika yra parašyta, remiantis tikrovės gyvenimiškomis situacijomis. Čia yra rašomi neįtikėtini stebuklai, kurie pasireiškė autoriaus gyvenime. Visa tai rašau be jokio melo ir situacijų pagražinimo, rašau nuoširdžiai su meile, norėdamas skaitytojui įrodyti Dievo egzistenciją, jo galimybes žmogaus materialiame pasaulyje. Žmonėms susidūrusiems su Dievo energijomis ir Jo stebuklais, ši mistika yra tikėtina, o žmonėms nesusidūrusiems su Dievo energetiniu pasauliu, šie stebuklai gali būti traktuojami kaip fantastika.

Labai brandi kultūrinė samprata egzistuoja tarp šio leidinio autoriaus ir Dievo.

Šio leidinio autorius, asmeniškai nuo penkerių metų labai artimai susisiejo – susirišo su Dievu ir prisiekė Jam paaukoti visą savo gyvenimą. 2016 metais turi 47 metus ir yra įsitykinęs, kad įvykdė savo priesaiką 42 metus tyrinėjęs patį Dievą. Turėdamas penkerius metukus, būdamas mažu vaiku patyrė Dievo apsireiškimą, pamatė Dievą danguje realybėje, realioje tikrovėje, realiame gyvenime.

Autoriaus žodis;

Gerbiamas skaitytojau,

„ ... Man buvo parodytas Dievo portretas dangaus ertmėje – danguje, pačiam būnant gyvulių ganykloje ( pievoje ). Pamatęs tokį keistą reginį, bėgte nubėgau pas savo tėvus, tai yra motiną ir tėvą, kurie girdė ir kėlė gyvulius, tačiau prisilietus prie savo tėvų reginys danguje dingo, tėvai nepastebėjo Dievo. Tai įvyko apie 1974 metus Lietuvos Šalyje, Rokiškio rajone, Kamajų apylinkėje, Duokiškio kaime, Paunksnių vienkiemyje. Šioje vietoje ir šiame laike Dievas suformavo savo atvaizdą. Man būnant mažu vaiku ir matant tokį reginį, mane užplūdo dvasinė Dievo maloni šiluma. Bėgdamas basomis per pievą, į koją įsidūriau nuo sudžiuvusios žolės ( usnies ) rakštį. Jei ne rakštis kojoje, būčiau pamiršęs šį neįtikėtiną reginį ( stebuklą ). Dievas buvo apsireiškęs tik kelioms sekundėms, kažkur 5 sekundėms, kas liko mano atmintyje visam likusiam gyvenimui. “

Aš apie 2010 – 2012 metus, būdamas žymus;

Kristologas,
Indigo žmogus,
Parapsichologas,
Mediumas,
Bioenergetikas,
Ekstrasensas,
Elektrotechninių mokslų inžinierius,
Aiškiaregys,

Pradėjau pats eksperimentuoti su materija, panaikinti ją ir keisti ją, per dvasinės srities žinias ir Dievo sąsajas su pačiu manimi, bei aplinka. Sąveikaudamas su Dievu ir gyvendamas visą gyvenimą be sąmoningos nuodėmės, patyriau labai daug žmogaus loginiu protu nepaaiškinamų reiškinių. Per mano gyvenimo 47 metus stebuklų, tai yra nepaaiškinamų žmogaus loginiu protu reiškinių turėjau kelis šimtus. Manau, kad labai daug, tiek sudėtingose technologijose, tiek buityje ir gamtoje.

Aš turintis ekstrasenso gabumų, sugebėjau nuo stalo panaikinti materiją jos neprilietus, tai yra panaikinau pusę atpjauto apelsino. Šis įvykis įvyko apie 2011 metus. Būdamas neblogas ekstrasensas ir indigo žmogus, atlikau sudėtingus tyrimus su materijos panaikinimais, bei jos gabaritų pakeitimais.

Paminėsiu technologinį stebuklą, kai bendravau su Dievo kristalų technologijomis, pastebėjau, kad elektros skaitiklis į priešingą pusę pradėjo suktis. Tai gan labai įdomus ir neįprastas reiškinys buvo, nes elektros instaliacija namuose buvo padaryta pagal visus reikiamus reikalavimus ir elektros skaitiklio įvadas buvo užplombuotas, žmogaus rankai neprieinamas. Aš pats būdamas šios srities labai geru inžinieriumi nepajėgiau loginiu protu paaiškinti skaitiklio reverso, nes pagal teorinį mokslą ir padarytą elektros darbų pobūdį, toks reiškinys neįmanomas... Rašant šios istorijos tiesą, tai aš bendraudamas su Dievo kristalo energetika, nukreipiau savo mintis į elektrą jaudindamasis, kad išnaudoju daug elektros ir tuo momentu iš Dievo pajutau informaciją, kad elektros skaitiklis atgal sukasi. Patikrinus šią Dievo versiją, savomis akimis pamačiau, kad realybėje – išties elektros skaitiklis sukasi atgalios.

Rašant plačiau apie Dievo daromus stebuklus technologijose, dar sykį paminėsiu stebuklą su vonios gyvatuko temperatūromis. Mano vonios gyvatukas yra pajungtas nuo karšto vandens, kada karštą vandenį naudoju tada jis kaista. Man bute žiemos laike sušalus, kreipiausi į Dievą per krūtinės čakrą motyvu, kad labai sušalau, ir po kelių minučių visiškai užkaitau, ne kiek nuo gyvatuko temperatūros, kiek nuo paties stebuklo. Stebuklas buvo tai, kad vonios gyvatuko temperatūra pakilo iki 90 c laipsnių nenaudojant man karšto vandens ir iki gyvatuko buvo labai šalti vamzdžiai, kuriais jis yra sujungtas. Iškyla klausimas, kaip galėjo užkaisti gyvatukas iki 90 c laipsnių, kai jo pajungimo vamzdžiai buvo visiškai šalti, be karšto vandens nuotėkio.

Gilinantis į Dievo daromus stebuklus paminėsiu tai, kad stebuklai įvyksta per Dievo ir žmogaus neapsakomai tyrą tarpusavio meilę. Tik gilioje meilėje Dievui žmogus gali daryti stebuklus. Be jų tarpusavio meilės neįmanomas joks stebuklas. Man eksperimentuojant su materija pavykdavo panaikinti materiją ir keisti ją, tai yra keisti materijos gabaritus. Išvadoje paminėsiu tai, kad šie stebuklai įvykdavo man nesiekiant jų, o tik nuoširdžioje meilėje bendraujant su Dievu. Manau, kad eiliniam žmogui yra sunku patikėti mano raštais, tačiau visa tai yra tiesa. Indigo žmogui yra labai gerai suprantami šie dalykai, nes jis savo jausmais mato Dievą ir per Dievą žino kaip įvyksta šie reiškiniai. Pačiam Dievui yra nesudėtinga daryti stebuklus ir pralenkti žmonijos logiką. Kai yra pralenkiama žmonijos logika, tai yra vadinama virš sąmone. Virš sąmonė reiškia tai, kas yra aukščiau už žmonijos sąmonę ir jos ribas.

Autoriaus žodis;

Gerbiamas skaitytojau,

Mano kaip indigo žmogaus indėlis į pasaulio gerovės vystymąsi yra labai didelis ir brandus. Apie 2012 – 2013 metus, esu tobulai ištobulinęs Lietuvos Respublikos Konstituciją ir ją pateikęs Lietuvos Respublikos prezidentūrai – gerbiamai prezidentei. Tuo laikotarpiu buvau nuvykęs į Lietuvos Respublikos prezidentūrą, kuo pasėkoje mano darbą prezidentūra labai teigiamai įvertino. Manau, kad prezidentūra išsamiai įvertino mano indėlį į gerovės vystymąsi.

Gerbiamas skaitytojau, visi kažkuo prisidėkime prie mūsų pasaulio tobulinimo struktūrų, siekių į gerovę. Prezidentūrai išsamiai pateikiau tobulą loginį samprotavimą, kokiu žvilgsniu reikia žiūrėti į Šalies padėtis. Manau, kad mano prezidentūrai pateikta loginė medžiaga, stipriai įtakojo Gerbiamą Prezidentę į teigiamas kryptis.

Nuo 2008 metų šviečiu žmoniją per internetinius tinklus. Esu internete pateikęs labai daug psichologinės medžiagos vedančios žmones į tobulumą, į moralumą.Pagarbiai : - Vidmantas -ŽMOGAUS LAIMĖS PASLAPTISTurbūt kiekvienas žmogus paklausia savęs „ ar aš esu laimingas ?, ko reikia man, kad būčiau laimingas ?, o jei laimingas, kaip būti dar laimingesniam ? “. Mes ieškome laimės, nesuvokdami laimės paslapties. Laimės paslapties pagrindas slypi pačiame žmoguje, paties žmogaus pasąmonės gelmėse. Manau, kad žmonės net nenutuokia tai, kad laimės reikia ieškoti ne kur kitur, o savyje.

Žvelgiant giliau į psichologiją išryškėja tendencija, kad žmogus yra laimingesnis tada, kada yra sąmoningesnis. Kuo žmogus yra sąmoningesnis, tuo jis ir yra laimingesnis. Sąmoningumą suskirstyčiau į septynis jo lygius;

Pirmas lygis; Tai žemiausio sąmoningumo lygis. Šio lygio žmonės gyvena šiame pasaulyje nematydami jokios Dieviškos valios. Tokie žmonės mano, kad jie yra savarankiški ir patys tvarko savo gyvenimą, todėl jiems Dievo nėra.

Antro sąmoningumo lygio žmonės numano, kad ne viską savo gyvenime gali padaryti patys. Jie supranta, kad egzistuoja mus veikianti jėga, tačiau nepripažįsta, kad ta jėga priklauso Dievui. Jie labiau tiki dvasiomis ir burtais, pasitiki šamanais. Tai žmonės, kurie vaikšto pas būrėjus, į kapines eina nešini alkoholiu, aukoja įvairioms dvasioms ir panašiai.

Trečias sąmoningumo lygmuo – tai suvokimas, kad yra aukštesnioji valdžia – pusdieviai ( krikščioniškoje tradicijoje tai angelai ir archangelai ). Pusdieviai tai asmenybės, per kurias viešpats įtvirtina savo valdžią materialiajame pasaulyje. Žmonės meldžiasi angelui sargui, lenkiasi saulei, garbina žemę. Visgi tiesiogiai į Dievą žmonės nesikreipia.

Ketvirtas sąmoningumo lygmuo – kai žmonės sako, kad Dievas yra visur, kad Dievas - šis pasaulis, kad Dievas – tai graži gamta. Jie iš dalies teisūs, nes kalba apie neapibrėžtą Dievo formą. Visgi asmeninių santykių tarp šio lygmens žmonių ir Dievo nėra.

Penktas sąmoningumo lygmuo ateina su sąžinės pojūčiu, širdies balsu. Ateina, kai pradedame to balso klausyti ir suprantame, kad jis mus veda per gyvenimą, ir tai – ne proto svarstymai. Tai lygmuo, kai žmonės žino, kad Dievas gyvena jų širdyse, ir jie siekia užmegzti santykius su Juo, suvokia savęs kaip sielos ne mirtingumą.

Kalbant apie šeštą sąmoningumo lygį, tai šis lygmuo prasideda, kai mes turime penktą sąmoningumo lygį ir kasdien meldžiamės. Tai darant apsivalo mūsų sąmonė ir mes pradedame jausti Dievo alsavimą visoje kūrinijoje. Per šią praktiką mes susigražiname prarastus ryšius su Dievu.

Septintas sąmoningumo lygmuo yra aukščiausias, kurio nežino žmonija, nežino net pats krikščioniškasis pasaulis. Septintą sąmoningumą turi tik indigo asmenys, gyvendami tyro, nekalto vaiko pasaulėžiūroje ir visą gyvenimą jausdami Dievo energijas. Jie jausdami Dievo energijas susitapatina su Dievu. Jie per sąveikas su Dievo energijomis gali daryti įvairiausius stebuklus, nes daugumoje indigo yra Kristaus logai ( Dievo kristalų logai ). Šio septinto sąmoningumo lygmuo yra labai sudėtingas, nes yra pasiekiamas Dievo virš sąmonių kontekstas. Indigo nuo vaikystės pragyvena visą gyvenimą be sąmoningos nuodėmės, todėl jiems yra lengva egzistuoti ir gyventi aukščiausiame sąmoningumo lygmenyje. Jie neturi žmogiškų ydų ir žmoniškojo charakterio. Indigo žmonių psichologinė diagrama egzistuoja be jokio žmoniškojo ego ( egoizmo ). Tokiu atveju jie yra tyri kaip kristalai, ir kokią energetinę dvasią Dievas indigui suformuoja, tokioje energetinėje dvasioje jis egzistuoja. Išvadoje, indigo genijai yra kaip tuščias indas, kurį pripildo Dievo energetikos. Tokiu atveju, indigo susitapatina su Dievu.

Išties, žmogus yra netobula būtybė, turintis labai daug ydų. Iš žmonijos išsiskiria tik indigo žmonių rasė, neturinti jokių žmoniškųjų ydų. Sekančiai paminu tris didžiausias žmonijos žmogaus ydas;

1. NEKROFILIJA, arba meilė mirčiai. Tai meilė tam, kas negyva, inertiška, nesąmoningas troškimas viską griauti, ardyti ir nieko nekurti. Ryškiausi nekrofiliškų asmenybių pavyzdžiai žmonijos istorijoje yra Stalinas ir Hitleris. Nekrofiliškos nuostatos žmonės orientuojasi į jėgą; nes jėga – tai būdas kitą žmogų paversti lavonu, priversti jį paklusti. Bet kokia valdžia remiasi jėga, ir jėga yra būdas valdyti. Nekrofiliško tipo žmonės geriau sutiktų prarasti gyvybę, negu valdžią – teisę kitus engti ir žudyti. Tokie žmonės „mirtinai myli“ ir „saldžiai nekenčia“, jiems pasaulis yra „siaubingai gražus“, o gyvenimas – „žiauriai laimingas“. Būtent Nekrofiliško tipo žmonėms pasaulis atrodo labai paprastas – jame egzistuoja tik „vilkai“ ir „avys“, tik valdovai ir beteisiai, tik žudikai ir aukos.

Nekrofiliško tipo žmonės dievina daiktus, o ne žmones ar gyvūniją. Jų žvilgsnis sąla, išvydus automobilį ar ginklą. Jis neatsižavi bet kokiomis mašinomis.

Nekrofiliškas žmogus gyvena ne ateitimi, o praeitimi. Jis net sapnuoja vien praeitį – košmarų ir daiktiškų vizijų kupiną praeitį.

Nekrofilų priešybė – biofilai (gyvybės mylėtojai).

Jūs – biofilas. Jūs gyvenate ateitimi. Jūs trokštate gyventi, trokštate ką nors tame savo ir žmonių pasaulyje pakeisti. Jūs žinote, kad gyvenimas – tai ne vien kūno gyvenimas. Net Jėzus, net Buda mirė, mirė jų kūnas. Visi mes mirsime. Vieni – kančiose, kiti – gal staigiai ir neskausmingai. Kam koks likimas duotas. Tačiau mirsime. Bet mūsų dvasia išliks. Vienų – ilgiau, kitų trumpiau. Vienų – gal tik šeimos rate, daiktuose, kuriais naudojamės ar kuriuos pagaminome, o kitų – didesnės ar mažesnės visuomenės dalies atmintyje ( poezijoje, matematikos lygtyse ar pastatuose, pasodintuose parkuose ir t.t. ). Visų mūsų dvasia išliks; tik ne visų vienodai ir ne visų raiškiai. Toks jau gyvenimo dėsnis, ir nieko čia nepakeisi.

Tačiau biofilas, kaip minėta, gyvena ateitimi. Jis nors trupinėlį, nors menką trupinėlį – pagal savo jėgas ir išgales – ką nors keičia, sukuria nors trupinėlį naujo, jis save atiduoda kitiems. Biofilas gyvena dvasia, ir kuo didesnė ta jo dvasia, tuo jis nemirtingesnis.

2. NARCISIZMAS, arba gėrėjimasis savimi.

Narcisizmo apraiškų sutinkame kasdieną. Štai „švelnus“ pavyzdys: Rašytojas sutinka savo draugą ir ilgai bei nuobodžiai jam pasakoje apie save – savo rūpesčius ir laimėjimus. Pagaliau rašytojas susigriebia ir sako: „atsiprašau, aš vien tik apie save kalbu. Pakalbėkime ir apie tave. Kaip tau patiko mano paskutinė knyga ?“.

Neskaitant indigo žmonių rasės, visi žmonės vienokiu ar kitokiu laipsniu yra linkę gėrėtis savimi, visi žmonės yra šiek tiek egoistai.

3. Incestiniai ryšiai – trečioji didžioji žmonijos nuodėmė yra ryšiai, kurių jūs paprastai net nejaučiate, o jei ir nujaučiate, tai bene kruopščiausiai juos slepiate. Tai ryšiai su motina, su mama, kuri jus pagimdė. Tai ryšiai su krauju, su Tėviške, su Tėvyne.

Genetiškai „motina yra pirmoji personifikuota jėga, kuri žmogų gina ir garantuoja jo saugumą“, bet motina nėra vienintelis asmuo, kuris saugo ir gina. Juk yra ir tėvas, ir šeima, ir tauta. Yra pagaliau ir žmonija, yra pati istorija. Yra, pasak mūsų tautiečio Vydūno, „likimo ratai“. Artimiausias genetiškai sąlygojamas „likimo ratas“ – tai šeima. Jis lyg ir stipriausiai veikia žmogų. Antrasis „likimo ratas“, į kurį patenkame kiekvienas, - tai tauta, jos papročiai, kultūra, istorija. Ir pagaliau trečiasis – tai visa žmonija, visa jos istorija. Juk mūsų „genai“ lemia, kas mes esame – „lietuviai“, „lenkai“, „ rusai“, „anglai“ ir pan. Ir dar yra kažkas, ko dėka, nepaisant tautybės, mes esame „žmonės“.

Paminėjau tris žmonijos žmogaus ydas, ir Jūs gerbiamas skaitytojau spręskite, kur ir kokių ydų turite, kaip jų atsikratyti.

Mielas skaitytojau, siekime aukšto sąmoningumo lygio ir su juo ateis Jūsų laimė, kurios trokštate visa savo esybe. Kai tapsite sąmojingesniais žmonėmis, sumažės Jūsų ydų kraitis, be kurio įgysite sielos nemirtingumą amžinybės kontekste, amžinybės egzistencijoje.

Toliau nagrinėjant temą apie laimę, paaiškinsiu kas yra protas, kaip veikia Jūsų protas; Jūsų protas susideda iš racionalios sąmonės ir neracionalios pasąmonės. Žmogus mąsto sąmonės pagalba, ir tai, apie ką Jūs nuolatos galvojate, įsiskverbia į Jūsų pasąmonę, kuri kuria Jūsų minčių pagalba. Jūsų pasąmonė yra emocijų vieta ir kuriančioji jėga. Jei Jūs galvojate apie gėrį, turėsite gėrį. Jei galvosite apie blogį, turėsite blogį. Taip veikia protas. Svarbiausia, ką reikia atsiminti, yra tai, jog pasąmonė atėjusią mintį pradeda įgyvendinti. Įdomu tai, kad pasąmonė įgyvendina ir geras, ir blogas mintis. Negatyvios mintys sukelia nusivylimą, nesėkmę, nelaimę. Konstruktyvios, harmoningos mintys teikia sveikatą, sėkmę, priteklių. Psichologai ir psichiatrai pažymi, kad tik mintys yra perduodamos į pasąmonę, o įspūdžiai gimsta smegenų ląstelėse. Pasąmonė veikia minčių asociacijų pagalba ir panaudojant visas sukauptas žinias. Ji atpalaiduoja Jūsų paslėptą jėgą, energiją, išmintį. Ji panaudoja visus gamtos dėsnius, kad įvykdytų savo užduotį. Kartais žmogui atsakymas ateina tuoj pat, o kartais tenka laukti savaites, mėnesius, metus...

Baigdamas šią temą, apie „žmogaus laimės paslaptį“, skaitytojui noriu pabrėžti tai, kad tikroji laimė Jums ateis su šeštuoju sąmoningumo lygiu. Tai yra, kasdiene malda krikščioniškajame pasaulyje, bei kitais dvasinio tobulėjimo siekiais, per ką rasite idealią harmoniją su pasauliu, su gamta ir Jus supančia aplinka. Ši malda kasdienybėje turėtų būti labai tyra – atvira ir nuoširdi. Septintas sąmoningumo lygmuo eiliniam žmogui yra nepasiekiamas, nes reikalinga dvasine tobulybe gimti, tokiais gimsta tik indigo žmonių karta. Yra teigiama mokslo, kad visi naujagimiai gimsta vienodi, tai yra tyri, švarūs ir nekalti, tačiau indigo kūdikis turi dvasinį tiesioginį intelektinį ryšį su Dievu, per ką jis išsiskiria iš kitų naujagimių, iš kitų naujagimių dvasinės charakteristikos.

Nepaslaptins, kad žmonijos dauguma laimės ieško materialinėse vertybėse, tačiau turiu pabrėžti tai, kad žmogus niekad neras pilnos laimės šiose vertybėse, jei jos nebus dvasinės logistikos plotmėje.

Su pagarba; Psichologas - Vidmantas -

Trumpai apie ŽMOGAUS RYŠĮ SU ERDVE

( Ezoterinis mokslas... Tai, kas aukščiau už žmonijos sąmonę )

Indigo žmonės sugeba palaikyti tobulus ryšius su erdve ir iš jos pasisemti įvairios informacijos. Žemėje, mūsų planetoje, tobulo rojaus dvasines energetikas skleidžia saulės sistema, kuo pasėkoje indigo genijai jaučia šią skleidžiamąją energetiką. Saulės sistemos suformuota dvasinė energetika persiduoda indigo vaikams, indigo žmonėms. Ši energetika yra labai maloni žmogui, jo organizmui. Ji yra nevienarūšė, turinti begalybes skirtingų energetinių rūšių. Aš asmeniškai, visa tai vadinu Dievo energetikomis, ir esu teisus, nes šios energetikos yra iš Dievo. Visa tai pavadinčiau; „saulės sistemos dvasine savastimi“.

Indigo asmenys labai stipriai ir galingai jaučia saulės sistemos dvasinę savastį, per kurią atsispindi ir jūrų, vandenynų labai stipri energetinė dvasia. Indigo žmogui visa tai jaučiant, jam pradeda formuotis Jūratės Dievo kristalų logistika. Manau, kad Jūratės Dievo kristalų logistika veikia tik Pabaltijo Šalių indigo asmenis. Kaip mes žinome, tai Jūratė yra legenda (išgalvotas personažas), tačiau Dievo pasaulyje ji yra realybė, nes pagal jos logiką yra formuojama indigo žmonėms tobula pasaulėžiūra, tobulas žvilgsnis į gyvenimą.

Žvelgiant plačiau į ryšius su erdve, indigo žmonėms labai didžiulę reikšmę turi juos globojančios planetos sąsaja su žeme. Kai indigo žmogui susiformuoja žemiški sunkumai, per žmonijos piktybiškumą ir nekompetenciją tolerancijoje, jį suranda planeta, viršijanti žmoniškąjį protą. Ta planeta energetiškai subalansuoja indigo žmogui visą mastymą. Indigo iš jos pasisemia daug naudingos informacijos, jausdamas jos energetinę dvasią, energetinį planetos stovį (būklę). Jis, tai yra indigo asmuo, susitapatina su šia nežemiška grandimi. Išties, man prisimenant planetą, kuri mane globoja kaip Dievo vaiką, kaip nekaltą vaiką indigo terminologijoje, tai tą planetą, tos planetos dvasinę energetiką sulyginu su fantastiniu meniniu filmu, pavadinimu „varnas“. Šio filmo autorių nežinau, tačiau manau, kad šis filmas atspindi visatoje nežemišką būvį, aukštesnį egzistencijos lygį teisingumo labirintuose.

Išties, kosminė organika, yra „SUPER“ aukštame virš sąmonių lygmenyje, kuri pralenkia saulės sistemos visą dvasinę rojaus tobulybę. Saulės sistema dvasiniame kontekste yra sunkiai suvokiama tobulybė, tačiau kosminė organika yra dar tobulesnė, kurios nebepajėgia pilnai suvokti žmoniškasis materinis kūnas. Iš dalies indigo žmogus suvokia kosminę organiką, tačiau pilnai suvokti yra nepajėgus, nes žmogaus kūnas yra per silpnas pilnai suvokti kosminę organiką, arba Dievo šią sritį. Kai indigo vaiką veikia kosminė organika, jis tampa grynai kosminiu vaiku su idealiu protavimu, su idealia sąmone. Nors ir indigo visada būna su idealiu protavimu ir idealia sąmone, tačiau jie palūžta nuo žemiškos pašalinių žmonių grandies, nuo jų negatyvo.

Indigo žmogaus žodis;

Aš asmeniškai, gyvendamas žemės planetoje, jaučiuosi kaip gyvenčiau svetimoje planetoje. Man yra žymiai geresnė ir malonesnė mane globojanti planeta, su ja palaikant ryšius, jaučiuosi kaip namuose. Ši planeta atitinka mano visą logistiką ir pasaulėžiūrą, kurioje nėra negatyvo, nėra smurto. Šią planetą pavadinčiau „kosminės organikos Dievo planeta“, turinčią labai aukštą sąmoningumą ir sąveikas su pačiu Dievu. Yra labai šaunu, kad Dievas indigo žmogui perteikia kitų planetų egzistencinę dvasią.

Su meile : INDIGO - Vidmantas -BIOENERGETIKA

( Žmogaus galimybės energetiniuose laukuose )Bioenergetika, tai žmogaus biologinio kūno energetika. Ši energetika formuojasi iš Dievo energetinių laukų. Kiekvienas žmogus turi savo biolauką, savo kūno bioenergetinį lauką. Indigo žmonės sugeba labai stipriai jausti pašalinių žmonių bioenergetinius laukus ir iš jų pasisemti informacijos apie kitą žmogų. Šie biolaukai indigo asmeniui persiduoda per Dievą. Tik labai dideliame žmogiškajame jautrume indigo gali jausti kitų žmonių biolaukus.

Kalbant apie žmogaus galimybes energetiniuose laukuose, tai reikėtų pabrėžti tai, kad žmogaus galimybės yra labai silpnos kontaktuoti žodžiais su oponentu, jaučiant oponento biolauką. Gerai yra jei oponentas yra teigiamos energetikos, tada indigo žmogus gerai jaučiasi jausdamas biolaukus. Kitu atveju, jei oponento biolaukas yra negatyvinis, indigo jaučiasi labai blogai ir visiškai negali kontaktuoti žodžiais su oponentu. Tačiau yra labai gerai tai, kad indigo bioenergetikai ne visada jaučia žmonių biolaukus, o tik prašant Dievo, atskleisti kito žmogaus psichologines charakteristikas. Tokiu atveju, indigo bioenergetikai gali gerai jaustis ir blogų žmonių draugijoje.

Manau, kad bioenergetikos mokslas yra labai sudėtingas ir eiliniam žmogui visiškai nežinomas.Pagarbiai : INDIGO BIOENERGETIKAS - Vidmantas -MEDIAŽodis „MEDIA“, Lietuviškame žodyne reiškia žodį „Medija“.

Medija, tai kontaktai per erdvę.

Pirmiausiai, norėčiau pabrėžti tai, kad norint žmogui būti mediumu, jam reikalinga išmokti būti neutralumo būsenoje. Tai yra, egzistuoti sąmoningame prote be minčių, kad ir kur žmogus bebūtų ar kitų žmonių draugijoje, ar namuose, jis neturi turėti nei vienos sąmoningos ar nesąmoningos minties. Orientuotis žmogus gali ir be minčių veikiamas Dievo energetinio lauko. Tai yra, žmogus privalo orientuotis vien Dievo duotu suvokimu. Pas mediumą neturi būti žodinės minties, jei jis kontaktuoja su kitu kažkokiu objektu. Šią mano aprašytą situaciją tobulai praktikuoja indigo genijai su savimi atidirbę žmoniškąją logistiką. Jie, tai yra indigo asmenys, sugeba ir darbus nudirbti be žodinės minties. Manau, kad ši teorija keistai skamba, bet tai yra tiesa. Indigo mediumai daugiau praleidžia laiko gyvenime neutralumo būsenoje, nei žodiniame minčių pasaulyje. Jiems bendravimo kontaktus sukuria pats Dievas. Tačiau norint mediumams kontaktuoti per erdvę, reikalinga oponento vandenilinė organizmo sudėtis, nes be vandenilinės organizmo sudėties, sudėtinga žmogui susiorientuoti medijoje. Ši teorija yra taikoma kontaktuojant mediumams su nežemiškomis grandimis, su kitų planetų mediumais. Tačiau, kad įvyktų tiesioginis kontaktas tarp žemės planetos mediumo ir kitos nežemiškos civilizacijos mediumo, reikalinga Dievo parama ir Jo programa.

Šio leidinio autoriui, indigo žmogui, yra tekę kontaktuoti su nežemiškos planetos mediumu. Tai buvo labai keistas pojūtis, nes energetikoje labai jautiesi pačio Dievo energetika ir su ja jautiesi nežemiška būtybė. Ji perteikė informaciją, kad žemės planeta pagal išsivystymą randasi ketvirtoje vietoje, ką aš pats buvau ištyręs savomis jėgomis. Ta nežemiška būtybė, buvo žemesnio išsivystymo lygmens nei žmogus, tai jautiesi iš jos energetinės dvasios. Šis kontaktas, su kitos planetos asmeniu, įvyko per Dievo programą, nes iš vakaro pajutau informacinę Dievo energetiką, kad turi įvykti kontaktas su kitokia civilizacija nei žemė. Dievo energetikoje labai ryškiai atsispindėjo informacija, apie šį busimą ryšį su kita planeta, kuo pasėkoje, sekančioje dienoje įvyko šis kontaktas. Gyvenime daugumoje jausdavau svetimų civilizacijų dvasinę energetiką, per ką dalinai ištyriau visatą ir jos cheminę egzistenciją. Visa tai tyrinėjau daug metų, dabartyje yra sunku viską prisiminti. Aprašyti neįmanoma, nes tai yra dvasiniai pojūčiai ... Teko jausti milžiniškus energetinius galingumus kosmoso platybėse, žymiai galingesnius, nei žemėje perkūną su žaibais.

Indigo mediumui nėra būtina meditacija. Jis egzistuodamas buityje be minčių, gali kontaktuoti su kitu objektu labai kokybiškai be meditacijos. Tačiau, bet kada panorėjęs kontaktuoti mediumas, negali. Jis privalo to siekti iš anksto. Jam to siekiant, Dievas sukuria programą ir laiką šiam reiškiniui.

Kalbant plačiau apie mediją, norėčiau pabrėžti tai, kad šio leidinio autorius yra pajėgus kontaktuoti per erdvę ir su žmonėmis, tai yra jų dvasiomis. Tačiau to nepraktikuoja, nes žmonijos žmogaus pasaulis yra labai nuodėmingas. Turėjau atvejį gyvenime, kai mirė mano senelė, sukontaktuoti su mirusiu žmogumi, su jo siela – dvasia. Aš senelę labai mylėjau, ir kai jos netekau, paprašiau Dievo kontakto su ja. Įspūdis buvo labai įdomus, nes pajutau jos dvasią ir dvasiniame kontekste įvyko kontaktas. Ji nežemiška kalba bendravo su manimi, o grynai dvasine, be žemiškų terminų. Šiame epizode man įspūdį padarė tai, kad senelės siela Dieve lydėsi, nes ji buvo netobula. Jautiesi sielos kažkoks lydimasis. Senelė buvo labai tikintis žmogus, visą gyvenimą vaikščiojo į bažnyčią, tačiau žmogui yra svarbiau sielos tyrumas – švarumas, o ne protiniai įsitykinimai, tai yra tikėjimas Dievu. Tokiu atveju, susidariau nuomonę pagal krikščionišką tikėjimą, kad senelės siela pateko į skaistyklą. Pagal mano tyrinėjimus, tyrinėjant Dievą irgi susidariau nuomonę, kad dvasinėje egzistencijoje egzistuoja ir pragaras, tačiau niekados nesu jo jautęs ir nieko nežinau apie jį. Pats esu tik rojus tobulus patyręs, jų egzistenciją. Tokiu atveju, mielas skaitytojau, Jums patariu nerizikuoti amžinybe ir gyventi tobulai, be nuodėmių ir nusižengimų moralumui. Toleruokite gėrį, vidinį žmogaus grožį ir meilę savo artimiesiems ir kitiems žmonėms. Būkite tobuli žmonės, nes nėra pilnai aišku, ar egzistuoja pragaras ?, ar egzistuoja reinkarnacijos ?. Reinkarnacijos egzistuoja, tačiau ne visiems žmonėms jos galioja. Jei gyvensite blogai – netinkamai, galite patekti į pragarą, tai yra į dvasinį pragarą amžinybės kontekste.

Kitas mano antgamtinių reiškinių tyrinėjimo epizodas, buvo irgi labai įdomus, kai prie prekybos centro, Panevėžio mieste, pastebėjau negyvą žmogų su praskelta galva. Šis žmogus užsimušė pargriūdamas ties prekybos centru. Aš būdamas neabejingu žmogumi, norėjau paskambinti tarnyboms, kurios užsiima žmonių pašalinimu, tačiau kiti žmonės jas buvo jau iškvietę. Tokiu atveju, aš panaudodamas antgamtinius mediumo privalumus, susijungiau su jo dvasia ir po kontakto buvau labai nustebęs, nes jo dvasia pateko į absoliučią tuštumą, tai yra į nieką, jo dvasia pateko, kur nėra nei Dievo, nei „velnio“.

Yra toks posakis „Genys margas, o pasaulis dar margesnis“. Tokiu atveju, šiame pasaulyje egzistuoja begalybės variantų, tiek materijoje, tiek dvasiniame kontekste.

Grįžkime prie medijos, prie nežemiškų planetinių grandžių. Šiame aspekte, mane asmeniškai, labai nustebino nežemiškas mediumas, su kuriuo teko sukontaktuoti, nes jis žinojo, kaip suprantamai perteikti informaciją... manau, kad jis šiam kontaktui ilgai ruošėsi, žinodamas apie mane, per Dievo Absoliuto informacinį ryšį. Jo, tai yra to mediumo akcentas, buvo ne tik ne Lietuviškas, tačiau ir ne žmogiškas. Informaciją perteikė ne žmogus. Visa tai supratau iš jo energetinės dvasios.

Buvo mano gyvenime laikas ir tebėra toks laikas, kai aš labai mylėjau ir tebemyliu Dievo visą kūriniją, ne tik žemę, tačiau ir nežemiškas grandis, su kuriomis palaikydavau nuostabius ryšius. Aš labai artimai sąveikaudavau su Dievo Absoliuto energetikomis, su pačiu Dievu ir per Jam neapsakomai stiprią ir brandžią meilę, mylėdavau ir toleruodavau viską, kas yra Dievo sukurta. Aš, kaip šiame leidinyje esu minėjęs, esu tobulybė ( dvasinėje sferoje ), nes susitapatinu su Dievu. Susitapatindamas su Dievu, pralenkiu virš sąmonės sampratomis, visą Dievo sukurtą egzistencinę sistemą, nes tampu tokiu kaip pats Dievas. Tačiau mano tobulumas yra ne materinio kūno, o dvasios, dvasios galimybių. Susitapatinimai su Dievu trunka ne ilgesnius laiko tarpus, kaip 5 sekundes, nes Dievo lygmenyje neįmanoma egzistencija žmogiško kūno materijoje.

Toliau nagrinėjant temą apie mediją, norėčiau paminėti kitus mediumus, kurie dirba vien žemės žemiškose grandyse. Per televiziją teko stebėti mediumas ir išvadoje, mediumai labai toleruoja dvasinę sritį. Dauguma mediumų yra labai dvasingi žmonės, ką teko pastebėti iš jų asmenybių. Mano asmeninė Medija yra daugiau susijusi su Dievo energetikomis – Dievo pasauliu, ir aš, skirtingai nei kiti mediumai, nedirbu su žmoniškąja sritimi. Todėl žemiškoje atmosferoje, aš esu silpnesnis mediumas, nei jų dauguma žemėje. Šiuo atveju, man yra labai įdomu stebėti ir analizuoti, kitų mediumų charakteristikas, jų gabumus, jų darbą.Pagarbiai : INDIGO Mediumas - Vidmantas -DIEVAS ŽMONIŠKAJAME SUPRATIMEKaip žmogus supranta Dievą ? Manau, kad ši tema yra pakankamai įdomi ir reikšminga žmogui. Aš esu tyrinėjęs žmoniją ir pagal tyrimų rezultatus į šį klausimą atsakyčiau, kad kiekvienas žmogus Dievą supranta skirtingai, tai priklauso nuo paties žmogaus pasaulėžiūrų, nuo jo išprusimo. Kadangi ši mano visa knyga susijusi su Dievo sampratomis, tai apie Dievą neberašysiu, o panagrinėsiu žmoniją ir jos sampratas šia tema. Pirmiausiai šį klausimą iškelčiau religijoms, kaip yra suprantamas Dievas ?, ar teisingai Jis yra suprantamas ?. Manau, kad religijose nėra visai teisingai suprantamas Dievas. Religijos turėtų žmogų kreipti į patį Dievą, tai yra į bematerinę sampratą, o jos žmogų kreipia į savas teoretikas, į savus įsitikinimus, į religinį savą kultą. Taip yra todėl, kad silpnai yra išsivystęs žmogus ir religijos sampratos yra netobulos. Nėra pakankamai išsivystęs žmogus, kad jis galėtų priimti bematerinę sąvoką, bematerinę sampratą. Man jaučiant savastis, tai bažnyčios savastis truputį asocijuojasi su sektų pasaulėžiūromis, taip yra todėl, kad bažnyčia nekreipia žmogaus į bemateriją ir ji yra paremta tikėjimu, o ne įrodyta tiesa. Žinant, mane supančią visuomenę, tai bažnyčia yra labai gerame savame stovyje, nes mūsų visuomenė yra labai nutolusi nuo Dievo. Esu labai plačiai tyrinėjęs religijų savasties energetikas, iš to galiu teigti, kad religijos pagrinde žiūri savas struktūras. Kiekviena religija siekia pritraukti kuo daugiau žmonių pas save. Šiaip religijos iš niekur nieko negimsta, jose yra labai daug tiesų, tačiau yra ir netiesų, nes tai paprasčiausiai yra tik tikėjimas. Pats religijų pagrindas yra tiesa, o visa kita neatitinka tiesų. Pavyzdžiui;

Agotos duona, apsauganti žmogų nuo nelaimių.

Šventintas vanduo, gydantis žmogų.

Visa tai yra ne reali tikrovė – netiesa, nes Agotos duona, tikrai neapsaugo žmogaus nuo nelaimių ir šventintas vanduo, tikrai negydo žmogaus. Religijose yra labai daug tokių panašių pavyzdžių, tokių nesąmonių, per kurias bažnytinė struktūra, kažkiek asocijuojasi su sektų filosofija. Dvasiniam profesionalui bioenergetikui yra labai aiškiai matomos realybės tiesos, per Dievo savasties energetikas. Aš esu toks žmogus, ištyręs beveik visą egzistencinę sistemą, todėl turiu atsakymus į bet kokį gyvenimišką klausymą. Labai malonu yra jausti bažnyčios savastį, kai ji yra tuščia - be žmonių, tada bažnyčia matoma Dievo akimis, pasakiškas yra jausmas visa tai regėti ir jausti. Žvelgiant į mūsų visuomenės žmogaus išsivystymą, tai bažnyčia yra labai gerame supratingume, labai geroje pasaulėžiūroje. Ateityje, kai patobulės žmogus – jo asmenybė, manau, kad bažnyčia kreips žmogų į bematerines sąvokas, tai yra į realybės Dievo būvį.

Prisimenant man savo vaikystę, tai pamenu atvejį, kai dvasiniai profesionalai pardavinėjo šventintą vandenį nuo įvairių ligų. Žmonės masiškai važiuodavo net iš kitų Šalių. Buvo teigiama, kad šventintas vanduo gydo žmones tobulai, tačiau žmonės realioje tiesoje pagydavo ne nuo šventinto vandens, o nuo sielų išsigryninimo. Žmogus pabendravęs su dvasiniu genijumi, pradeda kitaip protauti, išsivalo savo negatyvą, o tyroje sieloje ir ligos dingsta. Tikrai, šventintas vanduo negydo žmogaus, žmogus sugyja nuo savos pasaulėžiūros pakeitimo, nuo tyrumo.

Iškelkime klausimą mokslui, kokiomis sampratomis mokslas žvelgia į Dievo egzistenciją. Atsakymas būtų, kad mokslas daugumoje neigia Dievo egzistenciją. Kai kurios mokslo šakos toleruoja Dievą, tačiau tai daro mažuma. Teko skaityti mokslinį žurnalą, kuriame buvo aprašytas faktas, įrodantis Dievo egzistenciją. Keturi gydytojai norėjo pašalinti iš žmogaus kūno auglį, kuris mediciniškai buvo neoperuojamas. Tokiu atveju, gydytojai atvirai ir nuoširdžiai pasimeldė prie ligonio. Jiems pasimeldus, dingo auglys iš ligonio kūno. Tai įrodo Dievo būvį, Jo egzistenciją. Manau, kad mokslas į Dievo egzistenciją žvelgia bažnytinėmis sampratomis. Moksle yra labai daug pavyzdžių, įrodančių stebuklus. Apie tai rašo – skelbia moksliniai žurnalai. Mokslas yra ištyręs, kad visumoje egzistuoja aukštesnės dimensijos už reliatyvumą.

Asmeniškai man, gyvenime teko turėti labai daug reikalų su mokslo žmonėmis – išsilavinusiais žmonėmis. Iš visa to galiu teigti, kad su tokiais žmonėmis yra labai malonu bendrauti, nes jie turi tobulas pasaulėžiūras į gyvenimą. Tačiau, kai paliesdavau Dievo egzistencinius klausimus, pastebėdavau, kad jie visiškai neišmano tokių klausimų. Manau, žmogui būtina būti indigo žmogumi, kad žmogus suvoktų, bematerinį Dievo kontekstą.

Nagrinėjant plačiau temą „Dievas žmoniškajame supratime“, reikėtų dėmesį atkreipti į mūsų visuomenės pamatą, tai yra į tradicines šeimas, kurios augina mūsų visuomenės atžalą – vaikus. Šeimoms yra labai svarbu Dievą suprasti teisingai, nes visuomenės jaunoji karta vaikai, yra mūsų visuomenės pakaitalas. Tradicinės šeimos privalo toleruoti dvasines pasaulėžiūras, kurios ugdo žmoniškąjį tobulumą. Teisingiausia kryptis į Dievą yra;

Bematerinio konteksto suvokimas.

Geriau – tobuliau išsivysčiusiems žmonėms, būtina siekti Dieviškų sampratų bemateriniame kontekste, o silpniau išsivysčiusiems žmonėms, siekti teisingų bažnytinių sampratų. Tobulai išsivysčiusiam žmogui bažnytinės sampratos nebetinka, nes žmogus nebedaro jokių nuodėmių ir jam nebereikalinga atgailauti už nuodėmes, tokiu atveju, bažnytinės sampratos žmogui nebereikalingos. Tokiam žmogui reikalinga tiesiogiai sąveikauti su Dievu be religinio tarpininko. Religinis tarpininkas, tai yra bažnyčia, reikalinga žmonėms neturintiems žmogiškojo tobulumo. Lietuvoje, be bažnyčios yra ir daugiau dvasinio pobūdžio mokyklų, tai būtų viena tokia „Dvasinio ugdymo centras“ – mokykla. Ši mokykla yra vedama Nijolės Gabija Wolmer iniciatyva, kuri su visuomene bendrauja internetu ir per radiją. Manau, jos paskaitos daro didžiulę naudą žmogui – jo tobulėjimui. Ši mokykla – „dvasiniam tobulėjimui “ yra daugiau susijusi su astrologijos mokslu. Taipogi Lietuvoje yra „URANTIJOS“ knygos pasekėjų. URANTIJOS knyga yra parašyta ne vieno žmogaus, o daugelio žmonių, kurie buvo dvasiniai genijai. Šios knygos pasekėjai irgi labai plačiai ir giliai toleruoja Dievą ir dvasines pasaulėžiūras. Tokiu atveju, visuomenės eiliniam žmogui yra Lietuvoje vietų, kur galima dvasiškai šviestis ir tobulėti. Patarčiau žmonėms tobulėti per bažnytinę teologiją ir dvasinio ugdymo centrą. Bažnytinė teologija (bažnyčia) remiasi vien į Kristų. Aš asmeniškai, kai suartėju su krikščionybės religija, tai pajuntu žmoniškąją Jėzaus energetiką (Jo dvasią). Tokiu atveju teigiu tai, kad krikščionybės religija toleruoja realybės Dievo sampratas. Jei Jėzus neegzistuotų, aš nejausčiau Jo energetinės dvasios. Vadinasi, Jėzus Kristus realioje tiesoje egzistuoja, tokiu atveju, krikščionybės religija yra teisinga, atitinkanti reliatyvumą. Pilnai tikiu, kad Jėzus darė stebuklus, nes aš pats būdamas Kristologu darau stebuklus, nors mano stebuklai ir skiriasi nuo Jėzaus stebuklų. Kristologai pasiekia Dievo aukštumas, Jo aukščiausias energetikas, nes jie yra Dievo žmonės, galintys daryti stebuklus, kaip darė Jėzus. Skirtumas yra tarp dabartinio Kristologo ir Jėzaus tas, kad Kristologą „nugesina“ jo aplinka (visuomenė) ir Kristologas būna priverstas kažkiek nutolti nuo Dievo. Tokiu atveju, Kristologas ne visada būna sąsajoje su Dievu ir ne visada gali daryti stebuklus, kaip darė Jėzus. Taipogi, joks Kristologas nekentėjo, kaip Jėzus Kristus ir neatpirko žmogaus nuodėmės. Manau, kad dabartyje, mūsų visuomenė yra visai kitoje pasaulėžiūroje, nei prieš 2000 metų. Kristologijos mokslas tebėra išlikęs panašus, o visuomenė pasikeitusi radikaliai. Dabartiniais laikais, yra labai ištobulėjęs mokslas ir žmonės yra ištobulėję materialiai. Jų sampratos ir suvokimas situacijų yra visai kitas, nei prieš 2000 metų. Taipogi manau, kad dabartiniais laikais, žmogui reikia žiūrėti į religijas su meile, nes religijos netoleruoja blogio. Yra labai svarbu žmogui, tinkamai suprasti religines sampratas, nes jų sampratos nukreiptos į gėrį, grožį ir meilę. Kiekviena religija siekia žmonėse įkūnyti santarvės pasaulėžiūras ir tobulą žmoniškąjį moralumą. Lietuvoje pagrinde dominuoja krikščionybės religija, apimanti žmonių daugumas. Aš manau, kad pasaulio religinis mechanizmas teologiškai moko žmogų į dorovę, moralumą ir gėrį, tačiau praktikoje taip nėra. Žmonės iškraipo religines pasaulėžiūras ir religines sampratas. Lietuvos Šalyje, skirtingai nei pasaulio struktūroje, nėra taip iškraipomos religinės sampratos ir jos pasaulėžiūros. Lietuvos Šalies žmonėms yra labai svarbu atskirti religiją nuo sektantų grupuočių, tai yra nuo sektų. Jokia religija nesiekia iš žmogaus materialaus turto, o sektų pasaulėžiūros žmonės to siekia. Sukuria įvairiausias versijas, kaip išvilioti iš žmogaus turtą. Lietuvos Šalies žmonės turėtų būti kompetentingi ir rinktis religijas nesusijusias su sektantais. Pavyzdžiui;

- Krikščionybės religiją,

nes krikščionybės religija yra patogiausia žmogui, kuri toleruoja Jėzų Kristų. Aš jausdamas dvasines energetikas esu ištyręs, kad Jėzus realioje tiesoje egzistuoja, egzistuoja Jo energetika. Todėl žmonėms patariu rinktis krikščionybės religiją ir per ją tobulėti, tobulinti savas dvasines sritis. Krikščionybės religija turi Popiežių, kuris pasauliui skelbia Dievo žodį ir moko žmones supratingumo. Taipogi krikščionybės tikėjimas turi savą bažnytinį dokumentą, pavadintu Biblija. Biblija krikščionys vadovaujasi, iš kurios formuojasi visa religinė pasaulėžiūra. Manau, kad ši religinė pasaulėžiūra yra toleruotina – gera, suformuota Jėzaus Kristaus kaip Dievo esybėje.Su meile : KRISTOLOGAS - Vidmantas -ŽMONIJOS TENDENCIJA Į TOBULUMĄPirmiausiai norėčiau paakcentuoti tai, kad žmonijos tendencija į tobulumą, per dešimtmečius išryškėja tik materialios sistemos kontekste. Pasaulis tobulėja mokslo – išradimų šakose ir kitose materinės sferos srityse. Tokio tobulėjimo, kaip dvasiniame kontekste, galima teigti kad nėra, kuris yra pagrindas žmogui, jo gyvenime, jo amžinybės laviravime. Žvelgiant iš astrologijos mokslo, tai žemė perėjo į vandenio erą, kuo pasėkoje daugiau pradėjo gimti indigo žmonių. Tokiu atveju teigiu, kad kažkiek žmonija tobulėja ir dvasinėje srityje. Tačiau šis procesas yra labai ilgas laiko atžvilgiu, todėl nėra ryškios tendencijos į dvasinį žmonijos tobulumą.

Žmogaus tendencija į tobulumą yra kažkiek apribojama, dvasiniame pasaulyje, per paties žmogaus karmą. Aiškiau paaiškinus, tai, žmogaus karminė grandis neleidžia žmogui būti tobulam, aukštame sąmonės lygmenyje, nes nuo žmoniškosios karmos, priklauso visa to žmogaus asmeninė gyvenimiškoji pasaulėžiūra. Tokia situacija yra žemo sąmoningumo žmonėms. Aukšto sąmoningumo žmonės, skirtingai nei žemo, progresuoja į tobulybę per karminę savo sritį. Išvadoje, žemo sąmoningumo lygio žmonės net nesuvokia tai, kad jiems reikalinga tobulėti, nesuvokia tobulumo prasmės ir svarbos, todėl jie neprogresuoja į tobulumą. Šio sąmoningumo žmonėms yra būtina formuoti teisingas ir tinkamas pasaulėžiūras į gyvenimą. Tai privalo daryti aukštesnės sąmonės žmonių grandis. Pasaulyje yra įžvelgiama tai, kad žemo sąmoningumo žmonės, patenka į tam tikrų sferų valdžią, užima vadovaujančias pareigas. Tai yra labai blogai, nes tokiu atveju, pasaulis niekados netobulės, jei bus ir toliau tokia padėtis. Išties, pasaulis yra labai margas, jame yra visko ir teigti, kad jame yra labai blogai, negalima. Pasaulyje egzistuoja daugybė visokių situacijų, tai yra ir labai gerų ir labai blogų. Jame egzistuoja įvairios žmonijos žmonių grandys, kuriose yra labai aukšto sąmoningumo žmonių tarpusavio bendravimai. Jei jų nėra mus supančioje aplinkoje, tai nereiškia, kad tokių žmonių bendravimų išvys nėra. Žmonijoje tobulumo pagrindas ir yra, žmonių tarpusavio santykių tinkamas ir teisingas ryšys materialioje sferoje. Manau, kad siekiant tobulumo žmonėms, jiems reikia pradėti tai daryti nuo savęs, nuo savos šeimos, nuo žmogų supančios artimiausios aplinkos. Tik tobulumas šeimoje, tinkamai paruošia gyvenimui jaunąją žmonijos kartą – vaikus. Vaikai yra žmonijos pakaitalas, kuris ir nulems visą pasaulio egzistencinę – kokybinę ateities padėtį.

Kalbant plačiau apie žmonijos tendenciją į tobulumą, norėčiau skaitytojui paaiškinti tai, kad be dvasinio tobulumo, niekados žmogus nebus tobulas materijos egzistencinėje srityje, jos sąmonėje. Kaip šiame leidinyje esu minėjęs, tai po 40 metų, žmonija bus tobulesnė ir dvasinėje sferoje, nes yra įžvelgiamas indigo žmonių gausėjimas žemėje. Jų gausa pakeis pasaulį, jo egzistencinę sąmonę. Manau, kad indigo genijai su laiku tobulai ištobulins visą žemės planetos egzistencinę būklę. Jie įneš visose žemiškose srityse naują tobulą mastymą, tiek kultūroje, tiek materialinėse ir dvasinėse vertybėse.Pagarbiai; su meile, INDIGO - Vidmantas -Knygos „ GYVENKIME TOBULAI ‘‘ apžvalga ( apibendrinimas )Prieš baigdamas šią knygą „GYVENKIME TOBULAI“, norėčiau ją truputį apibendrinti.

Ši knyga yra daugiau skirta indigo žmonių kartai ir žmonėms turintiems aukštą sąmoningumą. Šioje knygoje aprašau Dievo daromus stebuklus, tokius kaip;

Materijos panaikinimus, jos gabaritų pakitimus.

Taipogi aprašau, indigo žmonių ėjimą per laiko diagramą, kai ištisinė laiko diagrama yra viena. Šioje knygoje paminu ir kitus Dievo daromus stebuklus tiek žmogiškojoje buityje, tiek įvairiose technologijose. Ši knyga yra parašyta daugiau iš Dievo energetikų, o ne iš Autoriaus asmeninės nuomonės. Ji yra mokinanti žmogų tobulumo, gėrio ir santarvės. Žmogui „gyvenimo realistui“ šis leidinys gali pasirodyti, kaip fantastinis. Tačiau, ši knyga yra su realios tikrovės turiniu ir gyvenimo pamokymais, parašyta Autoriaus, visą gyvenimą sąveikaujančio su Dievo energetikomis, tyrinėjant Dievą ir Jo galimybių ribas.

Manau, kad šis informacinis leidinys yra žmogaus vedlys į gerovę, į tobulumą ir į santarvę. Jis įrodo 100 procentaliai Dievo egzistenciją, kuriame yra labai daug ezoterinio mokslo, antgamtinių reiškinių. Visa to pagrindas yra, žmogaus artimas ryšys su erdve, kurioje randasi Dievas, perteikiantis žmogui informacijas apie visą egzistencinę sistemą. Dievo dvasia randasi ne vien erdvėje, tačiau ir materijoje, per ką įvyksta stebuklai su materialiuoju pasauliu. Dievas yra bet kuriame galaktikų visatos taške, per tai indigo žmonėms nėra sudėtinga ištirti visatą, jos egzistencinę sistemą ir daryti antgamtinius stebuklus su materialiuoju pasauliu. Materialiajame pasaulyje, kiekviena materija yra ne Dieve, o iš Dievo. Tai yra, bet koks daiktas randasi ne Dievo dvasios spindulio apsuptyje, o jis yra paties Dievo dalis. Todėl materija gali kisti, tai yra mažėti – didėti, arba pradingti. Šiuo atveju manau, kad Dievo daromi stebuklai su materijos kūnais, nėra labai sudėtingai stulbinantys. Paprasčiausiai, žmogui „gyvenimo realistui“, šie dalykai yra sunkiai suvokiami ir suprantami.Šiame leidinyje, labai plačiai išdėstau indigo žmonių visą loginę charakteristiką, jų pasaulėžiūras ir gabumus. Paminu ir Kristaus logistinį pamatą, tai yra aprašau kristologijos mokslo svarbą gyvenime, jo įtaką žmogui. Taipogi plačiai rašau apie parapsichologijos mokslą, žvelgdamas į jį iš labai sudėtingų psichologinių grandžių.

Baigdamas šią knygą, linkiu žmonėms siekti tobulumo tiek dvasioje, tiek materialioje sferoje. Gyvenkite gražiai ir dorai, be konfliktų ir nesantaikų. Vystykite savas karmines grandis į meilės, gėrio, dorovės ir tolerancijos kryptis, bei siekite dvasinėje srityje savų asmeninių aukštumų, kurios nulems Jūsų amžinybę, Jūsų karminę egzistencinę amžinybę.Su meile; INDIGO – Vidmantas -Dievo Kristalų logistika, - Dievo Kristalų ( Jūratės logistika ), ( Motinos - Marijos logistika ), ( Saulės Sistemos, ,.. -, -, - Logistika ).

Dievo- - - Prado - - Logistinis mokslas.MEDIA – BIOENERGETIKA – PARAPSICHOLOGIJA ( INDIGO - Vidmantas - ).

Papildoma informacija :

( "Jėzaus" Kristaus reinkarnacija įvyko 1969 metais, rugpjūčio 17 dieną, lygiai po 2000 metų, po jo pasirodymo žemėje ).

Fizinis kūnas pasirinktas žemės materijos tėvų ; Lietuva.
Ukraina.

Dvasinis kūnas; indigo – Kristaus ( hibridas ). Dievo absoliutinė versija.

2000 – taisiais metais Kristaus amžius; 31 metai ( žmogaus brandos amžius ).

Asmens kodas; 36908170800.

Asmuo; Vidmantas Grinčiukas ( Lietuva ).

Reinkarnacija įvyko pirmą sykį per 2000 metų.

( Asmuo nėra vien Jėzaus ir indigo kūnas, o Dievo absoliuto; DIEVAS PRADAS ).

Gerbiami ir mieli knygos „Gyvenkime tobulai“ skaitytojai. Malonu kad domitės dvasine sritimi ir ją toleruojate. Norėčiau išgirsti Jūsų nuomones, kritikas ir vertinimus šios mokslinės parapsichologinės knygos turinio. Gal Jums kyla kokių neaiškumų ?

Pagarbiai - Vidmantas -
Vidmantas 2018-10-01 12:12:53

Pasirašo : DIEVAS !