Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Lanello > Pokalbis apie pasiuntinystę ir... >

Pokalbis apie pasiuntinystę ir Dieviškąją malonę

AŠ ESU Lanello.
Kaip galėjote pastebėti, Dieviškoji malonė perduodant mūsų laiškus per mūsų Pasiuntinį tęsiasi.
Turiu pasakyti, kad šiame stebukle, kuris trunka jau aštuonerius metus, nėra ypatingo nuopelno tų žmonių, kurie yra įsikūnijime ir betarpiškai arti mūsų Pasiuntinio. Taip, numylėtiniai, kiekvieną kartą, kai Dangus atveria savo dispensaciją ir žmonijai suteikia malonę, mes tikimės, kad mūsų ir mūsų Pasiuntinio pastangos ras didesnį palaikymą jūsų pasaulyje.
Laimei, galimybės tęstinumas yra įmanomas. Ir visiškai atsakingai ir aiškiai pareiškiu, kad šį kartą malonė buvo pratęsta dėl Viešpaties Sanat Kumaros laidavimo ir tik dėl Jo.
Slogių reiškinių pakanka jūsų gyvenime. Ir jei Pakylėtųjų Pulkai nesuprastų jūsų sunkumų ir apribojimų, kuriuose esate priversti būti, tai mes nesistengtume suteikti jums visos įmanomos pagalbos. Mano laiškas, tikiuosi, bus jums kaip pagalbos apraiška, kurią suteikia Pakylėtųjų Pulkai.
Aš atėjau tam, kad duočiau šiek tiek rekomendacijų, jos, tikiuosi, jums bus naudingos ir jomis artimiausiu laiku galėsite pasinaudoti.
Tarp kitko, turite suprasti ir suvokti, kad galimybės tęstinumas perduodant mūsų Laiškus įmanomas tik tol, kol mes turime perėjusį tam tikrą mokymą laidininką - savo Pasiuntinį. Pasiuntinystės institucija visada daugelio praėjusių tūkstančių metų laikotarpiu naudojasi Išminties Valdovai tam, kad perduotų žinias ir Mokymą. Ir, aišku, kiekvienas pasiuntinys ant perduodamos informacijos uždeda savo vibracijas bei savo suvokimą. Tačiau toks laikmetis, kurį dabar išgyvena planeta ir jos žmonės. Per didelis materialaus pasaulio tankis neduoda galimybės gana švariai ir be iškraipymų perduoti informaciją iš eterio oktavų. Mums pavyksta tik išsaugoti bendrą judėjimo kryptį, nurodyti kryptį jūsų dvasiniam veržimuisi, jūsų dvasinėms paieškoms.
Ir be šito vadovavimo žmonija nesugebėtų toliau tęsti evoliucijos netgi vieną šimtmetį. Todėl į fizinį pasaulį siunčiamos Šviesos misijos. Kiekvieną šimtmetį įsikūnijime yra keletas mūsų pasiuntinių ar žinianešių. Tačiau ne visos misijos yra sėkmingos. Daugelis jų baigiasi pačioje kelio pradžioje. Nėra jokia paslaptis, jog tam, kad imtųsi misijos, kiekvienas mūsų pasiuntinys pereina griežčiausius testus. Visus testus pereina ištikimybės ir neprisirišimo prie veiklos rezultato ir fizinio plano savybėms įrodyti.
Kadangi dabar pasaulis labai tankus, tai kaskart vis sunkiau mūsų pasiuntiniams pereiti testus, tačiau dar sunkiau yra išlaikyti nuolatinius krūvius visą misijos įgyvendinimo laikotarpį. Sunkumą sudaro suderinimas pasaulietinio, atstovaujančios misijos ir vidinio darbo subtiliuosiuose planuose, kuris reikalauja milžiniškų pastangų. Krūvis ant pasiuntinio gulasi ir iš fizinio plano, ir iš subtiliųjų Būties planų. Reikalingos visiškai skirtingos savybės bendrauti su Pakylėtųjų Pulkais ir palaikyti adekvatų bendravimą su pasaulietiniais valdžios organais bei struktūromis.
Dar pasikartosiu, kad krūviai, kurie gulasi ant mūsų pasiuntinių pečių, yra už žmogiškųjų galimybių ribos. Ir pasakysiu jums dar daugiau: jei ne Pakylėtųjų Pulkų pagalba, nei viena mūsų Šviesos misija negalėtų egzistuoti ilgiau nei keletą mėnesių. Visoms Šviesos misijoms reikalingi milžiniški resursai ir energetinės išlaidos, kurias skiria Karminė Valdyba ir Didžioji Centrinė Saulė. Todėl tam, kad mūsų misijos būtų sėkmingesnės, reikalingos ir jūsų pastangos, jūsų siekių ir sugebėjimų pastangos.
Įsivaizduokite žmogų, kuris pinigus investuoja į verslą, esantį kitame Žemės rutulio gale. Kiekvieną ataskaitinį laikotarpį verslininkas turi būti įsitikinęs, kad jo investicijos duoda pelno, kitaip jis bus priverstas perkelti savo veiklą į kitą vietą Žemės rutulyje. Ir jei žmonės tos šalies, kurioje vyksta piniginės energijos investavimas, nepalaiko veiklos arba netgi jai trukdo, tai 100 procentų tikimybė, kad verslininkas perkels savo darbą ir verslą į kitą šalį, kur bus užtikrintas didesnis palankumo režimas.
Analogija pasiuntinystei čia visiška. Mes investuojame energijos į Šviesos misijos įgyvendinimą. Ir tam tikrais periodais kontroliuojame, kiek pateisinamos yra mūsų investicijos.
Jei anksčiau pateiktus pamąstymus pridėtume prie mūsų pasiuntinio misijos, ką mes pamatytume?
Aštuonerius metus nusprendus pačioms aukščiausioms kosminėms taryboms buvo skiriama energijos mūsų pasiuntinio misijai palaikyti. Dieviškoji energija lydima grynai materialios energijos srauto - jį automatiškai įgyja ta šalis, kurioje vykdoma mūsų misija. Ir jei išnagrinėsite paskutiniuosius metus, tai pamatysite, kad pačiu nuostabiausiu būdu Rusija iškopė iš sunkių laikų link sąlyginės finansinės gerovės.
Ką mes matome toliau? Ar naudojama ši finansinė gerovė garantuoti tam tikrą švietimo lygį tam, kad ateinanti karta kiek įmanoma anksčiau galėtų gauti įsivaizdavimą apie Dievą ir apie šiame pasaulyje veikiantį Dieviškąjį Įstatymą?
Ar daug dėmesio skiriama darbui su nepasiturinčiais ir bedaliais? Kaip į gerąją pusę keičiasi socialinė politika ir sveikatos apsauga? Turiu jums pasakyti, kad nieko tokio mes nematome. Visas Dieviškosios energijos srautas, pasireiškiantis kaip piniginė energija, eikvojamas pasilinksminimo įstaigų, parduotuvių statyboms, neteisingų elgesio pavyzdžių propagandai, laisvo gyvenimo elgesio pavyzdžių, laisvo gyvenimo būdo ir lytinio ištvirkavimo propagandai.
Kaip manote: ar leis toliau Dieviškasis Įstatymas tęsti Dieviškąją galimybę Rusijai - šaliai, kurioje visą šį laiką buvo mūsų pasiuntinys?
Negaliu pasakyti, koks šį kartą bus vis dar posėdžiaujančios Karminės Valdybos sprendimas. Tačiau netgi jei svarstytume žmogiškuoju sąmonės lygiu, tai mes matytume tuščią energijos eikvojimą.
Laiškų perdavimo galimybės suteikimas yra didi Dangaus malonė. Ir reikia stebėtis ta jūsų pasaulyje egzistuojančia tikrųjų vertybių devalvacija. Į Dangaus malonę jūs žvelgiate kaip į silpnybę. Į Dieviškosios gausos srautą jūs žvelgiate taip, lyg taip savaime turėtų būti.
Tol, kol neperžiūrėsite savo vidinių ir išorinių orientyrų, pamokas gausite neteisingų savo pasirinkimų karmos sugrįžimo pavidalu.
Galite įsivaizduoti: kokią karmą sukuria tauta, kuri Dieviškąją energiją panaudoja ne Dieviškiesiems pavyzdžiams įtvirtinti, o įtvirtinti pavyzdžiams, kurie yra tiesiog priešingi Dieviškiesiems?
Norų išpūtimas per reklamą ir masines informacijos priemones priveda prie neteisingų veiksmų fiziniame plane, o šie sukuria karmą. Karma turi būti atidirbta, nes toks Įstatymas.
Ir čia Dievas duoda galimybę ir išreiškia maloningumą. Per atgailą, per neteisingų veiksmų ir nuodėmių suvokimą galima išpirkti neteisingus poelgius. Tačiau tautos sąmonė turi priaugti iki atgailos.
Jei prisiminsime visai neseną šios šalies praeitį, susijusią su caro šeimos nužudymu ir paskui dešimtmečius trukusius klaidžiojimus be Dievo tamsoje, tai galime pabrėžti, kad dauguma esančiųjų įsikūnijime ir dabar savo sieloje nejaučia atgailos ir apgailestavimo.
Dievas jums atlygins tūkstanteriopai už bet kurį teisų poelgį. Tačiau kodėl jūs neatliekate jo?

AŠ ESU Lanello


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://sirius-ru.net/dictations/iun_2012/audio.htm#7"