Asmenybės ir įvairių kategorij... > Angelai, serafimai > 1 >

Filmo 'The Matrix' dalyse: reloaded ir revolutions vienas iš veikėjų taip pat buvo pavadintas Seraph'u, nuo žodžio serafimas (angl. seraphim), ir jo vaidmuo buvo saugoti žynę. Nežinau iš kur tie pavadinimai taip yra naudojami, bet aiškiai matyti, kad turbūt ir senuose raštuose angelai vadinti serafimais.

Apie Serafimus ir jų kategorijas rašoma:
113 Dokumentas. Serafiniai likimo sargai [8] http://viduje.puikiai.lt/?ae=1230
114 Dokumentas. Serafinis planetinis valdymas [8] http://viduje.puikiai.lt/?ae=1239

Pats savotiškai gyvenimo situacijose įžvelgiu, ar tai angelų, ar Apvaizdos, ar Dievo, kitų dvasinių kategorijų butybių veikimą.. tai kartais tuos veikiančiuosius vadinu "angelais".

Verta paminėti būtų, kad kiekvienas žmogus turi po du angelus sargus, kurių vienas vis pakeičia kitą, kol jis ilsisi. Jiems padeda dar vienas sanobimas ir cherubimas. Yra priskiriami angelai pagal žmogaus išsivystymą ir poreikius, pvz vienas dešimčiai žmonių - iš kokios nors kategorijos kaip kad tarkime "laiko planavimo" ar kokios ten tos kategorijos jau nepamenu, kitiem - vienas priskiriamas šimtui žmonių ir taip toliau.

Angelai neturi "sparnų" tokių kaip žmonės piešia, vietoje to yra juostos nuo pečių iki pėdų per nugarą, kur jie gali "įserafimuoti" ir transportuoti kitą butybę sau ant nugaros savotiškai.
Aukštesnės sąmonės/vibracijų butybės gali skaityti žemesnės sąmonės tvarinių mintis, tai tokiu principu turbūt remiasi ir su angelais, kiek jie žino ką mes mąstom. Iš dalies paprasčiau jiems ir mums gali būti, jeigu jiems kas nors sakoma žodžiais pagarsinus, ne mintyse galbūt.