Dėsniai > Jeigu nemyli savęs besąlygiška... > 57 >

Namaste :) noriu pasidalinti nuostabiu Meilės ir Išminties srautu Mums Visiems ♥


AMŽIAIS SLĖPTA PASLAPTIS
per Ronna Herman

Mylimieji meistrai, kiekviena jaučianti Siela turi savo ypatingą likimą, unikalų kelią, kuris veda link nušvitimo ir susivienijimo su Dieviškuoju Aš. Pamokos, kurių dėka mokotės ir tobulėjate bus jūsų indėlis į visumą. Šiose iš pažiūros skausmingose patirtyse yra išminties brangakmeniai, detalės, kurias jūs surenkate savo didžiąją delionę. Taigi nesmerkite savęs, ar savojo progreso, ar kitų žmonių. Nežiūrėkite į kitus su baime ar pavydu, jog jie labiau ištobulino savuosius talentus ir išdalino dovanas, nes jumyse yra lobiai, laukiantys jūsų didžiojo atradimo.

Jūs pasiekėte pusiaukėlę atrasdami tiesą esančią giliai jumyse, šimtus tūkstančių metų nuo žmonijos ji buvo giliai slėpiama kaip paslaptis, iliuzinėje pasaulio trečios/ketvirtos matmenų tikrovėje: tiesa apie tikrosios meilės prigimtį, kuo ji yra ir kuo nėra. Meilė yra ne vien tik fizinių emocijų pojūtis, intensyvus noras turėti ar priklausyti kitam, kad pajusti pilnatvės jausmą. Tikra meilė nėra užkariavimo jaudulys ar gavimas to, kas atrodo, kad bus "didysis prizas" tuo metu, dažnai besibaigiantis didele našta. Meilė vertinama tik kaip išorinis dėmesys, eksterjeras, visuomet atneš pažeidžiamumo jausmą, ego norą - nuolatinį siekį gauti iš ko nors ar kažkieno patvirtinimą. Meilė nėra nei Savęs aukojimas nei kaltinimas, kur Jūs atiduodate tiek daug savęs, jog jau nebeturite savo tapatybės. Meilė neleidžia tiems, kurie esa aplink jus, negerbti jūsų ir užgaulioti jus, nes taip jie sustiprina jų pačių projektuojamą nuvertinimą. Bet kaip jūs galite tikėtis, kad kas nors su jumis elgsis pagarbiai ir su meile, jei jūs neesate pasirengę nusistatyti ribas ir siųsti aiškią meilės, priėmimo ir vertingumo žinią sau, o taip pat kitiems?

Jūs privalote pašalinti eterines kliūtis ar filtrus, kuriais jūs apstatėte savo širdį ir emocijas, nes jūs sugebate priimti ir spinduliuoti aukštesnius dažnius iš širdies/Sielos meilę. Jūs turite įveikti savo baimes, kad prarasite tuos kuriuos jūs mylite ir atleiskite/paleiskite praeities nusivylimus ir išdavystes, kurie dažnai pasireiškia kaip intymumo ar įsipareigojimo kitam baimė. Kai jūs išmoksite tikėti ir pasitikėti savimi, jūs išvystysite esminį pasitikėjimą kitais, ir kiti pasitikės jumis, nes pasitikėjimo gimdo pasitikėjimą.

Ribojančios, iškreipiančios mąstymo formos apie pasiaukojimą, kentėjimą ir kankinimąsi, bei jūsų fizinio kūno/laivo grožio ir tobulumo neigimas turi baigtis. Atėjo laikas iš naujo įsivertinti, atleisti, arba transformuoti visus destruktyvius mąstymo būdus, kuriuos jūs priėmėte kaip savo tiesą ar leidote kitiems primesti jums per daugybę ankstesnių gyvenimų. Sustokite akimirkai ir nuoširdžiai atsakykite į šiuos klausimus: ar tapatinote save vien tik su fizine Būtimi ir tuomet per nuolatinį savęs smerkimą, susitelkdavote pirmiausia ties savo netobulumu? Ar jūs nuolatos lyginate save su kitais ir taip kovojote viduje vykstančiame mūšyje, kuris galiausiai užtikrino nesėkmę ir įteisino jūsų iškreiptą požiūrį? Dauguma žmonių palaiko meilės / neapykantos santykius su pačiais savimi, o tai laiko juos nuolatiniame nusivylime ir įklampina į kančią.

Jūs turite suvokti, kad Sielos nušvitimo Kelias sukuria didelį perversmą abejose realybėse - tiek vidinėje, tiek išorinėje. Jūs turite stengtis pakilti virš prieštaringų dramų savo kasdieniame gyvenime, nes jūs uoliai stengiatės grįžti prie harmonijos nesubalansuotuose ir sudėtinguose santykiuose. Kol jūs išmoksite veikti viduje iš Šventos Širdies centro ir susiderinsite su savuoju Šventu Protu, tai užims laiko ir pareikalaus kantrybės, tačiau jūs palaipsniui plėtosite širdingą jautrumą ir ramybę kartu su minčių ir veiksmų švarumu. Mes pasakysime jums, kad yra drąsių sielų šio pasaulio minioje, kurios yra pakeliui į jų Savi Meistriškumą. Jie yra nusipelnę mokiniai Kelyje, kurie vieną dieną ateityje taps penktos dimensijos Žemės planetos Pakylėtaisiais Meistrais.

Mes žinome, kad esate nustebę kodėl jūs patiriate tiek daug išbandymų ir neigiamų situacijų. Mes sakome jums, narsios Sielos, jūs esate viduryje intensyvios iniciacijos / transformacijos procese, kurį turite patirti, norint pasiekti aukštesnės sąmonės lygmenis – tai ne bausmė, bet tai reiškia, kad kartą ir su visam paleisite arba transformuosite visą paveiktą, sustingusią energiją, kuri laikė jus pavergtoje, labai ribotoje, chaotiškoje aplinkoje. Daugelis iš jūsų buvo inicijavimo kelyje daugelyje gyvenimų ir dabar jūs esate pasiruošę kitam milžiniškas sąmonės šuoliui.

Kai jūs žengiate pirmąjį žingsnį bandomuoju keliu, asmenybė / ego suvokia jog pritraukia Sielos dėmesį, ir prasideda kova dėl viršenybės. Sielos Ugnis arba pagyvėjimas, aukštųjų vibracijų struktūros pradeda deginti neigiamą energiją, kuri kyla į paviršių ir turi būti pašalinta. Apsivalymo liepsnos galiausiai taps Nušvitimo Šviesa ir procesas kartojasi vėl ir vėl kol Aukščiausiojo Aš aspektai pradeda susijungti su Siela ir pabudimo/pakilimo procesas dramatiškai pagreitėja.

Atminkite, kad kiekviena mintis ar teiginys turi konkrečių vibracinių dažnių spektrą. Jei jūs kartosite tvirtinimą pakankamai dažnai, jis įsitvirtina jūsų pasąmonėje kaip jūsų tiesos dalis. Nesvarbu, kokio dažnio tvirtinimai yra - aukštų ar žemų vibracijų, ar jie yra tikri ar klaidingi. Laikui bėgant jūsų pasąmonė integruos juos į savo "įsitvirtinusių įsitikinimų atminties banką".

Kritika gali būti teigiama taip ilgai, iki jai nebus leidžiama tapti destruktyvia pykčio išraiška ar noru pakenkti. Yra laikai, kai kritika yra fakto išraiška - ji yra neutralus apribojimo pripažinimas. Tačiau būkite atsargūs vertindami, smerkdami. Prisiminkite naudoti savo laisvą valią išmintingai, jūs visada turite teisę priimti arba atmesti smerkimą/teisimą.

Meilės energija iš nušvitusios Sielos yra visiškai kitokia, nei nuo tų, kurie vis dar žaidžia iškreiptą dualybės žaidimą arba "aš lyginant su tavimi". Pirmiausia atsiverkite savosios Sielos meilės ir išminties energijai. Kai meilė auga jūsų Saulės Širdies Centre, įvyksta stebuklas; lėtai jūsų Šventa Širdis atsiveria ir saugoma Šventa Meilė pradeda tekėti per jūsų fizinį laivą/kūną, ypatingai per čakrų sistemą. Jūs pradedate suprasti, kad esate Dieviškoji kibirkštis mūsų Dievo Motinos/Tėvo ir esate verti meilės ir pagarbos, taip pat viso Kūrybos džiaugsmo, grožio ir dosnumo. Meilė skleidžiama į išorę iš Šventos Širdies Esmės suteikia nuolatinę srauto tėkmę - Pasitikėjimą savimi ir Savęs priėmimą. Asmuo esantis jo/jos Šventos Širdies centre visada siekia suvienyti ir išreikšti daugiau palaimingos vienybės ir harmonijos jausmo. Tai yra brangus jausmas, kuris tampa neatskiriama jūsų Būties dalimi, nuo tada kai jūs jau gavote priėjimą prie Šviesos-Meilės-Gyvenimo upės ir jūs esate nuolatiniame Kūrėjo Šviesos sraute į savo Šventą Širdį.

Prieš įtvirtinant mylinčius santykius su kitais, jūs turite išmokti kaip gerbti ir mylėti save. Pradėkite sutelkti dėmesį į tai kas teisinga patiems jums ir apie jus, o ne kas ne. Pradėkite klausyti šnibždėjimo, intuityvaus jūsų paties Sielos balso, kuris vis stiprės (bus garsesnis) kai jūs pripažinsite savąją išmintį, nes ji suteikia jums padrąsinimą, įžvalgą ir suvokimą apie jūsų milžinišką potencialą. Mes kalbame ne iš egoistinės meilės, bet iš gilios pagarbos ir Savasties pasitikėjimo jausmo, nes jūs pradėsite procesą įtvirtindami ryšį su daugeliu jūsų išmintingo ir mylinčio Aukščiausiojo Aš aspektų.

Dieviškoji meilė yra mūsų Dievo Motinos/Tėvo Esmė, ir ji dideliu srautu teka pirmyn Baltos Šviesos Liepsna, neribotu potencialu, niekada nesibaigiančiu noru patirti daugiau savęs.
Kūrėjo Šviesos Nesunaikinamos Dalelės liejamos tolyn iš Aukščiausiojo Kūrėjo širdies centro mums per šią Dievo Motinos/Tėvo visatą. Tai laiminanti dovana, kuri turi būti naudojama visos Kūrinijos visuose lygmenyse, nuo aukščiausios, labiausiai galingos iki žemiausios, sumažėjusios. Tai yra Jūsų prigimtinė teisė gimdyti savo unikalią saviraišką per mylintį bendradarbiavimą, harmonijoje su Dieviškuoju Planu, kuris visada tobulai atitinka Kūrėjo didįjį planą.

Kiek jūsų Dieviškumo jūs įkūnijote? Kaip jūs mylite savo kūrybą, mano narsieji draugai? Kokią šventyklą jūs sukūrėte savo sielai? Jūsų dvasingumas tampa "artimu ir asmenišku", nes jūs išvalote jūsų plačiame pasaulyje didelius iškraipymus. Jūs mokotės, kad jūsų ryšys su mūsų Dievu Motina - Tėvu taip pat yra labai asmeniniai santykiai. Tiesą sakant, jūs atrandate, kad turite Dievo Esmės aspektą jūsų Šventos Širdies Šerdyje.

Kai "tiesiogiai mokotės santykių" priklausomai nuo abiejų pusių nušvitusios būsenos, jūs arba dalintės ego-kūno troškimu sąlygine meile, arba Sielos Šventa Meile. Taip vyksta prisirišimo procesas abiejų tipų santykiuose. Jūs esate santykiuose, kuriuose leidžiate energijos virvėms prisirišti prie jūsų Saulės Jėgos centro ir jūs taip pat atsiunčiate energijos virves kitam asmeniui, (to rezultatas trauk-stumk šokis, sukurtas nesubalansuotų dažnių modelio). Arba, jei jūs susitelkiate į jūsų Šventą Širdį ir jūs naudojatės savo Švento Proto išmintimi, jūsų santykiams bus paskirtos Nesunaikinamos Šviesos Dalelės (Dievo Dalelės), kurios visiškai pakeičia dinamišką sąveiką tarp jūsų.

Jūs turite mokintis, kad ilgalaikių santykių pagrindas – tai visų pirma įtvirtinti giliai mylintį Savęs Paties priėmimą, būtent tuomet kur jūs šiuo metu esate. Prisiminkite mūsų pasakytus žodžius: "jūs turite mylėti Save, kur šiuo metu esate, kol jūs siekiate tapti Savimi, tu kuo norite būti". Visų pirma jūs turite susitelkti ties savo gebėjimu "įkūnyti meilę", kuria jūs siekiate tapti - dar labiau mylinčiu ir mylimu, kol galų gale jūs suprasite, kad "jūs esate įasmeninta meile" ir jums daugiau nereikia niekieno patvirtinimo, kad tai yra tiesa jums. Kai tik jūs pasibelsite į savo Šventą Širdį ir Šventos Meilės srovė pasklis jumyse, jūsų Dieviškoje Dievo Kibirkštyje, jūs prisiminsite, kad joje yra nesibaigiančios/beribės Meilė / Šviesos tekmė jums, ir tai jūsų Dieviškasis Palikimas.

Jūs priklausysite ne įprastai masinės sąmonės realybei, kai jūs pasieksite dvasinį nušvitimą, ir to pasekmė širdies, proto ir emocijų Švytėjimas. Ir tam tam, kad gauti ir siųsti meilę, turite pašalinti savisaugos filtrus patalpintus virš jūsų Saulės Galios centro prieš daugybę amžių, tam, kad jūs negalėtumėte būti kitų sužeistas. Jūs turite leisti galingai Triklostei Liepsnai stipriai liepsnoti ir atverti jūsų Šventos Širdies duris, kad priimtumėte/patirtumėte meilę. Meilė yra galinga, natūrali Būties būsena.Tyra, Šventa Dvasios meilė kaip emocija, negali būti iškreipta aplinkybių ar veiksmų. Meilė turi daugybę įvairių savybių ir jausmų, ji ir subtili, stipri romantiška meilė tarp draugų, rūpestinga, sauganti tėvų meilė, ir pasitikinti vaiko meilė. Meilė yra Dvasios kalba, ir tai vienintelis būdas bendrauti su mūsų Dievu Motina -Tėvu. Kūrėjo ir Dievo Motinos–Tėvo meilė yra visa apimanti ir niekada nesibaigianti. Skausmas ir kančia tai neigimo rezultatas - meilės, kuria jūs esate. Kai jūs tvirtai susitelkiate į savo Šventą Širdį, jūs peržengiate didžiausią nesantaiką. Kai jūs gyvenate savo tiesa, jūs esate pasitikintis Savimi ir jūs visada sieksite su kitais bendrauti teigiamu, sąžiningu būdu. Ir todėl mes meldžiame jūsų, mylimieji, plačiai atverti savo Švenčiausiosios Širdies duris, ir taip jūs būsite pripildyti iki kraštų Dieviško Gyvenimo Eleksyro. Amžinojo Gyvenimo dovana laukia Jūsų. Žinokite, kad mes visada šalia, kad vestume, įkvėptumėme ir apsaugotume jus.

AŠ ESU Archangelas Mykolas.

versta iš:
http://www.ashtarcommandcrew.net/profiles/blogs/archangel-micahel-the-hidden-secrets-of-the-ages-ronna-herman-may