Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Kler > Visi jūs pasieksite Pergalę! >

Visi jūs pasieksite Pergalę!

AŠ ESU Kler. Aš vėl įgijau šį vardą, kuris buvo mano nuo šventosios Klaros* laikų.
Tačiau daugelis iš jūsų galbūt žino mane mano paskutinio įsikūnijimo vardu: Elizabet Kler Profet.
Tikriausiai žinote, kad aš kartu su savo vyru vadovavome amerikiečių organizacijai „Summit Lighthouse“. Ir dabar iš savo naujo sąmonės lygio turiu galimybę daug ką kitaip matyti ir suvokti.
O, nieko nekalbėsiu iš to, kas terštų šią organizaciją ir žmones, kurie ją palaikė savo energija, savo finansais ir savo Tarnavimu.
Man visa tai liko praeityje, o jiems bet kuris mano žodis gali suvaidinti didelę reikšmę. O man, esant mano pakylėtos sąmonės būsenos, nesinorėtų kurti naujos karmos.
Buvo tam tikras sunkumas, susijęs su tuo, kad ilgą laiką man prisiėjo būti tarp Dangaus ir žemės. Ir galbūt daugelis iš jūsų apie tai žino. Paskutinius 12 mano žemiškojo gyvenimo metų aš buvau ne visai žemėje. Dalis mano kūnų su manimi nebuvo. Kūnų dalomumo sugebėjimas man labai padėjo. Tai buvo mano sielos pasirinkimas. Mano siela priėmė sprendimą pereiti visą dvylikos metų ciklą žemėje ligos būsenos, pusiau nesąmoningos būsenos, o paskutinius gyvenimo metus, galima sakyti, visiškai nesąmoningos būsenos.** Daugeliui žmonių, su kuriais aš bendradarbiavau „Summit Lighthouse“, tokia mano padėtis buvo kažkokia keista, tai juos vertė gėdytis ir tylėti apie mano ligą.
Tačiau, kaip jau minėjau, tai buvo mano sielos pasirinkimas. Aš priėmiau sprendimą neateiti į įsikūnijimą, kad atidirbčiau kai kurias rūšis karminės energijos, kurios buvo neatidirbtos, kai užėmiau Didžiosios Baltosios Brolijos Pasiuntinio pareigas.
Tačiau karmos įstatymas turi būti patenkintas. Todėl aš sutikau būti ligos būsenos, kurios metu aš atidirbau didelę karmos dalį, ir tai man leido neateiti daugiau į įsikūnijimą.
Tačiau turiu užtikrinti tuos žmones, su kuriais mes bendradarbiavome, kad aš, kaip ir anksčiau, pasiruošusi su jumis dirbti ir vykdyti būtiną darbą Brolijai.
Ar visi jūs, kaip ir anksčiau, esate įsitikinę, jog mes dirbame visai žmonijai reikalingą darbą?
Ar nepraradote kovos dvasios?
„Summit Lighthouse“ istorijoje buvo keletas kritinių momentų, kai padariau neteisingus pasirinkimus. Šių pasirinkimų karma turėjo būti atidirbta. To reikalauja Įstatymas. Nekalbėsiu, apie kokius neteisingus pasirinkimus eina kalba. Todėl, kad ne tai yra mano šiandieninio laiško tema. Pagrindinė užduotis yra per šį laišką nustatyti ryšį su tais, kurie per visus šiuos ilgus 12 metų, kai aš sirgau, išsaugojo ištikimybę man asmeniškai, kaip Didžiosios Baltosios Brolijos Pasiuntiniui.
Mes ėmėmės milžiniškos užduoties. Ir toks didelis rezonansas, kurį sukėlė mūsų judėjimas visuomenėje, patraukė labai daugelį žmonių, kurie pagal savo vidines savybes buvo nepasiruošę Tarnavimui, apie kurį kalba Valdovai. Mokymo kokybė prarandama, kai saujelę ištikimųjų bei tikrųjų užplūsta banga tų, kurie dažniausiai trokšta tik patenkinti savo smalsumą. Tačiau kartais žmonės paprasčiausiai nepasiruošę pakilti į aukštesnį laiptelį nesavanaudiško, ištikimo Tarnavimo Brolijai.
Ir su tuo nieko negalima padaryti. Siela pati turi pereiti visus būtinus kelio ruožus. Kitu atveju, kai mes per prievartą imamės žingsnių pagreitinti evoliuciją, kuriai nepasiruošusios sielos, tai anksčiau ar vėliau švytuoklė pasvyra į kitą pusę. Geri ketinimai ne visada priveda prie palankaus rezultato.
Viena, ką aš galiu pasakyti, iki savo Pasiuntinio pareigybės vykdymo pabaigos aš išsaugojau ištikimybę Brolijai. Ir dėl šito man išimties tvarka buvo leista neišeinant iš įsikūnijimo atidirbti karmą dvylikos metų mano ligos ciklo eigoje.
Ir jums, kurie, kaip ir anksčiau, su manimi susiję ir ištikimi man, tai atvėrė didelę galimybę. Todėl, kad dabar, iš mano pakylėtos sąmonės būsenos, jūsų sieloms aš galėsiu daugiau padaryti. Aš galėsiu jums suteikti didesnę pagalbą ir palaikymą.
Nekantraudama laukiu jūsų ugningų į mane nukreiptų šaukinių. Padarysiu viską, kas mano jėgoms, kad padėčiau savo čeloms, kuriems, kaip ir anksčiau, aš pasilieku Guru. Mano Guru mantija veikia ir visi mano mokiniai gali šauktis mano Guru mantijos tada, kai jums reikalinga pagalba ar patarimas, ar palaikymas.
Negaliu jums duoti patarimo žodžių išraiška, tačiau galiu jums nukreipti savo meilės ir palaikymo spindulį, kuris galės jums suteikti vilties, pasitikėjimo ir tvirtumo impulsą. Ir esu įsitikinusi, jog kiekvienas, kas visus šiuos metus saugojo savo širdyje ištikimybę man, kaip Didžiosios Baltosios Brolijos Pasiuntiniui, gali tikėtis visos Didžiosios Baltosios Brolijos pagalbos ir palaikymo. Pakylėtųjų Pulkai, kurių dalis dabar ir aš esu, kaip ir anksčiau, laukia jūsų nurodymų ir pasirengę suteikti visą būtiną pagalbą.
Sanat Kumara man dabar siunčia savo palaikymo spindulį. Ir aš baigiu šį savo trumpą laišką koncentruotos Rubininio Spindulio Meilės spindulyje.
Visi jūs pasieksite savo Pergalę!
Neverta nuleisti rankų ir pulti į neviltį!
Visada Pergalė! Visada Pergalė! Visada Pergalė!

AŠ ESU Kler

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Vienas iš Elizabet Kler Profet (Elizabeth Clare Prophet) įsikūnijimų – šventosios Klaros įsikūnijimas Italijoje. Klara Asyžietė, mergautine pavarde Kjara Ofredučio (1194 07 16–1253 08 11), – italų šventoji, viena iš pirmųjų Pranciškaus Asyziečio sekėjų ir klariečių ordino įkūrėja.

** Paskutinius 12 metų Elizabet Kler Profet sirgo Alzheimerio liga. Perėjimą ji atliko 2009 spalio 15 d.


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2010/audio.htm#15