Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Zaratustra > Nepraleiskite savo šanso ir pa... >

Nepraleiskite savo šanso ir pasistenkite išsilaikyti evoliucinės galimybės koridoriuje

AŠ ESU Zaratustra, vėl atėjęs! Kaip visada AŠ ESU atėjęs tam, kad duočiau jums pamokymus, atitinkančius šios dienos poreikius.
Jūsų poreikis gauti Žinių turi būti patenkintas tiek, kiek leidžia Įstatymas. Jums atrodo, kad viską žinote, viską mokate ir viską pasiekėte šiame pasaulyje. Leiskite pabrėžti, kad šiuo atveju jus veda tik įprastas žmogiškas pasididžiavimas. Todėl, kad neįmanoma suvokti šios visatos Įstatymo tada, kai esate žmogiškame sąmonės išsivystymo lygyje. Ir tik tada, kai atsisakysite šio savo pasididžiavimo, tikrasis Žinojimas galės įeiti į jūsų šventovę dėl to, kad jūsų inde atsiras tuščia vieta, kuri gali pagaliau būti užpildyta Žiniomis. O iki tol jūs užpildote savo indą viskuo, kas ne tik nenaudinga, bet ir labai kenksminga jums. Todėl, kad tokio visaėdiškumo, koks dabar egzistuoja planetoje, dar niekada nebuvo per milijonus metų. Visada daugeliui dalykų buvo draudimas ir šis draudimas būdavo įgyvendinamas religiniu arba valstybiniu lygiu. Dabar – ne tas laikas. Ir jūs gaunate galimybę prieiti prie daug ko, kas nenaudinga, bet kam nebėra ankstesnių draudimų. Ir tik jūsų sąmonė gali būti tas cenzorius, kuris gali uždrausti jums daryti vieną ar kitą dalyką, skaityti vieną ar kitą lektūrą.
Todėl mes ateiname, kad duotume jums galimybę suprasti tai, kas nėra naudinga jūsų sąmonei, ir tai, kas būtina jūsų vystymuisi. O pasirinkimą jūs padarote patys. Ir tas jūsų pasirinkimas, kurį jūs padarote tiesiog šiomis dienomis, lemia jūsų ateitį, lemia jūsų individualaus vystymosi kelią ir tą evoliucijos eigą, kuri vyksta Žemėje.
Jūs negaunate draudimų, bet moralės įstatymas, kuris egzistuoja jūsų viduje, pats turi nuspręsti, kas jums naudinga, o kas ne. Ir atpažinimo dovana, kuri dabar iškyla į pirmą vietą, jums būtina kaip oras, kaip maistas. Jūs turite išmokti atpažinti. Ir šis jūsų gyvenimas yra lemiamas jūsų sielos evoliucijos eigoje. Todėl, kad nuo jūsų pasirinkimo šiame gyvenime priklauso visa tolesnė jūsų sielos evoliucijos eiga. Jūs arba eisite pirmyn dideliais tempais, arba būsite priversti vilktis evoliucijos uodegoje. Ir aš nenustebsiu, jeigu viename iš artimiausių įsikūnijimų jūsų gyvenimas primins papuasų gyvenimą kur nors Naujojoje Gvinėjoje todėl, kad tie pasirinkimai, kuriuos jūs padarote šiame gyvenime, ne aukštesni nei papuasų išsivystymo lygio. Ir jūs tęsite savo evoliucijos aklavietės atšaką sėdėdami prie laužo ir šlamšdami savo mėsos porciją.
Dievas toks gailestingas, kad patenkins jūsų norus nieko neveikti, valgyti, miegoti, lytiškai santykiauti. Tokia degradacija visada vykdavo planetoje. Ir tos gentys, kurias jūs laikote neišsivysčiusiais žmonėmis, kadaise padarė savo galutinį pasirinkimą, kai tokio pasirinkimo terminas atėjo. Ir tolesnis evoliucijos kelias joms užsivėrė. Jie atidirba fizinio ir kitų žemųjų kūnų karmą, o toliau jų evoliucija baigiasi ir kosminiai šiukšliavežiai surenka juos nuo evoliucinio vystymosi kelio scenos.
Dabar pagal visus kosminius terminus jums reikia pasirinkti. Labai daug sielų prisikaupė Žemės planetoje ir tolesnei evoliucijai ne visos iš jų tinkamos. Kai kurioms pasirinkimo klausimas neiškyla taip aštriai ir jos dar gali tęsti nerūpestingą egzistavimą ir bandyti vystyti Aukščiausią sąmonę. Kitoms kosminiai terminai praėjo ir šis įsikūnijimas yra lemiamas, nulemiantis tolesnę individualią sielos evoliucijos eigą.
Aš nenoriu jūsų gąsdinti, bet mums atrodo tikslinga, jeigu jūs sąmoningiau galėsite daryti savo pasirinkimus, kurie iškyla prieš jus, ir suprasti, kas jums gresia ateityje, jeigu jūsų pasirinkimas netilps į suteiktos kosminės galimybės ribas.
Todėl mes tokie atviri. Ir aš džiaugiuosi, kad atėjo laikas, kai mes galime štai taip tiesiai išsakyti jums mūsų rūpesčius. Ir jeigu jums atrodo neverta įsiklausyti į mus, tai – jūsų pasirinkimas ir jūs jį darote sąmoningai, vadovaudamiesi laisvos valios Įstatymu, kuris jums galioja. Ir šis Įstatymas turi laiko ribas. Kiti Įstatymai veikia iki išreikštos visatos pabaigos, o laisvos valios Įstatymas nustoja galioti tada, kai jūsų vystymasis netelpa į iš anksto Įstatymo nustatytas kosminės galimybės ribas. Todėl mes perspėjame. Laiko yra, bet jis labai trumpas ir daugeliui pasirinkimo periodas pasibaigia su šiuo įsikūnijimu.
Nepraleiskite savo šanso ir pasistenkite išsilaikyti evoliucinės galimybės koridoriuje.
Sutikite, kad jeigu žmogus nenori mokytis mokykloje arba institute, tai tėvai po kurio laiko nustoja bandę versti savo vaiką mokytis ir palieka jį ramybėje. Štai taip ir mes, nors ir verčiame jus vystytis bei laikytis Įstatymo, bet anksčiau ar vėliau liaujamės tai darę ir paliekame jus ramybėje skinti savo pasirinkimų vaisių vienoje iš papuasų genčių.
Sąmoningai žiūrėkite į tuos pasirinkimus, kuriuos jūs darote diena iš dienos. Žengiant į priekį jūsų pasirinkimai tampa vis mažiau ir mažiau vienareikšmiai ir akivaizdūs, iliuzija apie jus darosi vis rafinuotesnė, ir jums reikia vystyti Dieviškąsias savybes ir sugebėjimus į subtiliojo pasaulio matymą, kad nepaklystumėte ir paliktumėte iliuzinio pasaulio ribas, pakiltumėte savo sąmonėje į naują evoliucijos spiralės apsisukimą. Ir mes jus šaukiame ir be paliovos ateiname, kad vėl ir vėl pabandytume paaiškinti jums šios visatos Įstatymo žinių pradmenis. O daugelis iš jūsų nusigręžia nuo mūsų ir su susižavėjimu toliau skaito ir perskaitinėja tą literatūrą, kuri užmigdo jų Dieviškąsias galimybes ir skatina iliuzijos siautėjimą jų keturiuose žemuosiuose kūnuose.
Jums duotas fizinis matymas, bet jums duotas ir dvasinis matymas. Kodėl jūs nepasinaudojate savo dovana? Kiek dar pasiduosite visokių perėjūnų įtakai, kurie įsimiklino aptemdyti jums smegenis ir priversti jus daryti vieną neteisingą pasirinkimą po kito? Visas atpažinimas, visas atpažinimo mechanizmas, slypi jūsų viduje, jūsų širdyse. Jūs visi sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Kodėl nuolatos tai pamirštate ir ieškote fiziniame pasaulyje atramos, kad nenukristumėte. Jums nereikalingi jokie ramsčiai – ekstrasensai, aiškiaregiai ir būrėjos. Jums reikia paprasčiausiai pasinaudoti tuo atpažinimo mechanizmu, kuris yra jūsų viduje. Jūsų Aukščiausiasis AŠ šimtus ir tūkstančius metų laukia, kada jūs pagaliau atkreipsite į jį dėmesį ir įsiklausysite į jo patarimus, kuriuos jis jums nori duoti jūsų širdies tyloje. Ne, jūs nuolatos užimate savo dėmesį išoriniais niekalais, kad tik nepasiliktumėte vienumoje su savimi ir nereiktų įsiklausyti į savo širdį.
Aš šiandieną kalbėjau aštriai. Bet visą savo širdies karštį ir visą savo liepsną aš norėjau atiduoti jums, kad sušildyčiau jūsų širdis ir išraučiau iš jų neišmanymo ir tamsos šaltį, kuriame daugelis iš jūsų ir toliau būnate.
Aš įvykdžiau tai, dėl ko atėjau. Ir aš ramus, nes dabar jūs negalėsite daugiau sakyti, kad nieko nežinojote ir niekas jūsų neperspėjo.

AŠ ESU Zaratustra, su Meile jums, nes tiktai mano Meilė pastūmėjo mane šiam pokalbiui.