Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Zaratustra > Mokymas apie nežemiškas civili... >

Mokymas apie nežemiškas civilizacijas

AŠ ESU Zaratustra, vėl atėjęs pas jus per mūsų pasiuntinį. AŠ ESU atėjau dėl to, kad duočiau dar vieną nedidelį Mokymą, kuris, tikiuosi, šiame jūsų evoliucinio vystymosi etape jums bus labai naudingas.
Kadangi jūsų civilizacija dabar pradėjo kylantį ciklą, stojo į kylančią spiralę, tai bet kurį mokymą, kuris jau buvo žinomas ankstesniais laikais, jūs turite suvokti naujai. Kad ir kokius naujus mokymus gautumėte iš kitų šaltinių ir kanalų, aš turiu jums paaiškinti tai, kad visatoje egzistuoja daugelis skirtingų hierarchijų, kurios eina savo keliu. Ir daugelis iš šių hierarchijų giminingos tai hierarchijai, kurios sudėtyje esu aš ir kurią Žemėje atstovauja mūsų pasiuntinys. Kitos hierarchijos yra truputį kituose vystymosi lygiuose, yra kitokios struktūros ir vykdo kitas užduotis.
Tarp šių hierarchijų yra tų, su kuriomis mes bendradarbiaujame, bet yra ir kitų hierarchijų, su kuriomis mes nesudarome jokių susitarimų. Jos veikia pagal savo įstatymus. Dabar jums sunku šią situaciją suvokti, kadangi viskas, ką mes jums kalbėjome iki šio momento, buvo susiję su tuo, kad mes kalbėjome apie vieningą Įstatymą, egzistuojantį šioje Visatoje, ir apie žemesnio paklusnumą aukštesniam. Dabar jūs gaunate šią informaciją ir ji truputį skiriasi nuo tos, kurią gavote anksčiau. Tačiau turiu pabrėžti, kad iš tikrųjų viskas šioje visatoje paklūsta Didingam Įstatymui, egzistuojančiam šioje visatoje. Bet šis Įstatymas veikia pasirinktinai ir skirtingai persilauždamas skirtinguose visatos taškuose. Šitai panašu į tai, kaip Žemėje egzistuoja skirtingos šalys ir, nepaisant to, kad kiekvienoje šalyje veikia fizikos ir matematikos dėsniai (įstatymai), tuo pat metu kiekvienoje šalyje egzistuoja savas įstatymas, pagal kurį sudaryta valstybė ir pagal kurį ši valstybė veikia. Ir kaip kad daugelis valstybių gali būti viena kitai nedraugiškos, priešiškos, taip yra ir kitų valstybių, kurios viena kitos atžvilgiu nusiteikę draugiškai ir kurių vystymasis jau daugelį amžių vyksta draugystės ir bendradarbiavimo pagrindu. Jeigu mes sugrįšime į mūsų Visatą, tai turite suvokti, kad viskas, kas egzistuoja visatoje, yra daug įvairiapusiškiau negu Žemės planetoje. Ir kai jūs savo sąmonėje išeinate už tam tikros planetos rėmų, tai suprantate, kad visatoje egzistuoja kitos civilizacijos, kurios gali remtis visiškai kitu pagrindu. Ir nepaisant to, kad šiose civilizacijose veikia bendras Įstatymas, egzistuojantis šioje visatoje, visgi joms būdingi kiti vystymosi principai ir netgi būtybių, gyvenančių kitose pasaulių sistemose, prigimtis gali labai skirtis nuo jūsų.
Bet kurios civilizacijos vystymesi ateina momentas, kai ji pradeda sąveikauti su kitomis civilizacijomis, gyvenančiomis visatoje. Šis procesas panašus į tai, kaip kažkokia gentis taikiai egzistavo ir staiga tam tikrame savo vystymosi etape aptiko, kad ne taip toli nuo jos egzistuoja kita gentis, kurioje veikia savi papročiai ir įstatymai.
Kai patenkate į kitą šalį, jums viskas įdomu: šios šalies papročiai ir įstatymai, žmonių elgesys, jų įsivaizdavimas apie jus supančią tikrovę. Kai susiduriate su kitomis civilizacijomis iš kitų pasaulių sistemų, tai lygiai taip pat atsiranda abipusis susidomėjimas. Tai atsitinka tam tikrame bet kurios civilizacijos vystymosi etape.
Mano šiandieninio Mokymo tikslas bus duoti jums supratimą to, kad per visą Žemės planetos istoriją Žemėje egzistuojančios civilizacijos nuolatos susidurdavo su kitomis civilizacijomis, labiau išsivysčiusiomis. Ir nepaisant to, kad visatoje egzistuoja įstatymas, kad nei viena iš civilizacijų negali kenkti kitai civilizacijai ir šio įstatymo yra laikomasi, visada buvo momentų, kai šis įstatymas buvo pažeidžiamas. Tačiau yra aukštesnės būtybės, kurios turi galimybę įsikišti ir reguliuoti bet kuriuos iškylančius ginčytinus momentus. Dabar, kai žmonija pereina į visiškai naują savo vystymosi lygį, labai daugelis civilizacijų iš tų pasaulių sistemų, kurios truputį aplenkė civilizaciją, egzistuojančią Žemės planetoje, bet kurių vystymosi kryptis truputį skiriasi nuo Žemės vystymosi krypties, stengsis sąveikauti su Žemės žmonėmis. Todėl jūs turite būti pasiruošę bet kuriems netikėtumams, kurie gali atsitikti jūsų gyvenime. Tačiau ir šioje situacijoje, kaip ir bet kurioje kitoje, veikia traukos pagal vibracijas dėsnis. Jeigu jums labai rūpi nežemiškos civilizacijos ir jos jūsų sąmonėje užima per daug vietos, tai yra didelė tikimybė, kad susitiksite su šių civilizacijų atstovais. O jeigu klausimai, susiję su nežemiškomis civilizacijomis, jūsų nejaudina, tai galite praeiti pro bet kurį nežemišką objektą ir netgi jo nepastebėti.
Nereikia nieko bijoti. Bet reikia visada prisiminti, kad ne visos nežemiškos civilizacijos jaučia draugiškus jausmus Žemės gyventojams. Ir jeigu jūs abejojate dėl kažkokios situacijos ir nežinote, kaip į ją reaguoti, nepamirškite, kad egzistuoja Aukščiausios Jėgos, kurios pašauktos suteikti jums pagalbą ir apginti jus visose tokiose situacijose. Ne viskas, kas egzistuoja Visatoje, gali būti jūsų išorinei sąmonei suprantama ir prieinama. Tačiau bus geriau, jeigu būsite pasiruošę bet kokioms nenumatytoms situacijoms ir susitikimams. Todėl aš jaučiau pareigą šiandien duoti šį nedidelį Mokymą apie nežemiškas civilizacijas.
Visos praeities religinės sistemos dažniausiai būdavo priešiškai nusiteikusios bet kuriems tokiems nežemiškų civilizacijų įsiveržimams ir ateivius paskelbdavo demonais bei velniais. Egzistuojančiuose religiniuose rėmuose ir apribojimuose niekaip kitaip nebuvo įmanoma traktuoti šiuos ne visada suprantamus reiškinius. Ir dabar daugelis religinių sistemų moko, kad visi nežemiški įsiveržimai yra velnio ir jo bendrininkų įsiveržimai.
Dar kartą kartoju, kad tam tikrame žmonijos vystymosi etape tokie kontaktai tampa neišvengiami. Ir kadangi daugelis nežemiškų civilizacijų labai skiriasi nuo civilizacijos, egzistuojančios Žemės planetoje, tai jūsų sąmonė jas gali priimti kaip priešiškas.
Savo sąmonėje jūs išeinate į naują vystymosi lygį, todėl mes savo pamokymuose negalime apeiti klausimo apie požiūrį į nežemiškas civilizacijas. Jūs visada turite prisiminti, kad Pakylėtieji Valdovai yra artimiausios jums būtybės pagal savo vystymosi lygį ir pagal savo vibracijas šioje Visatoje. Maža to, daugelis Pakylėtųjų Valdovų dalelių yra įsikūnijime, taigi daugelis Pakylėtųjų Valdovų būna tarp jūsų. Jūs turite Pakylėtųjų Valdovų dalelių savo Aukščiausiojo AŠ sudėtyje. Todėl aš jums rekomenduoju iki to laiko, kol jūsų sąmonė nebus pakankamai pasiruošusi, neskirti per daug dėmesio nežemiškoms civilizacijoms ir ryšiams su jomis. Kai jūsų sąmonė gaus daugiau informacijos apie šias civilizacijas, tada jūs sugebėsite teisingai įvertinti iškylančias situacijas ir sudėtingose situacijose priimti teisingus sprendimus. O dabar aš jums duosiu dar vieną patarimą. Kai tik jūs susiduriate su kažkokia situacija, kuri jus suglumina, nedelsdami pašaukite tuos Pakylėtuosius Valdovus, kuriuos jūs žinote. Pašaukite Jėzų, pranašą Mahometą, Arkangelą Mykolą, Laisvės Deivę, Sanat Kumarą, mane ar kitus Valdovus ir paprašykite mūsų pagalbos ir palaikymo prieš jus iškilusioje situacijoje. Jūs galite pašaukti garsiai arba tyliai, savo nerimą galite išdėstyti rašytiniu pavidalu ir sudeginti laišką su savo prašymu. Visada žinokite, kad kiekvienam jūsų šaukiniui bus priimtos visos būtinos priemonės. Ir niekada, jokiomis aplinkybėmis, nejauskite baimės, kad ir į kokią situaciją patektumėte. Baimės vibracijos paralyžiuoja jūsų valią ir jūsų ryšį su Aukščiausiąja jūsų pačių dalimi.
Šiandien aš jums daviau Mokymo apie požiūrį į nežemiškas civilizacijas metmenis ir aš tikiuosi, kad šie pamokymai galės jums padėti jūsų gyvenime šiame etape.

AŠ ESU Zaratustra, su Meile jums.