Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šiva > Jūs dalyvaujate gimstant nauji... >

Jūs dalyvaujate gimstant naujiems santykiams kiekvienoje planetos veiklos sferoje

AŠ ESU Šiva! AŠ ESU atėjau šią dieną!
Aš atėjau, kad duočiau laišką, ir aš atėjau, kad užtikrinčiau jus, jog mūsų planai Žemės planetai bus įgyvendinti, nepaisant milžiniško priešingų mums jėgų pasipriešinimo!
Aš atėjau, kad sustiprinčiau mūsų pasiuntinį. Aš visad ten, kur reikia sukurti jėgų persvarą. AŠ ESU Šiva – iliuzijos griovėjas.
Jei norite, kad iliuzijos jėgos paliktų Žemės planetą kaip galima greičiau, tai jums reikia įsisavinti nedidelį Mokymą apie tai, kaip jums reikėtų elgtis dabar, šiuo sudėtingu metu.
Mes darome viską, kas nuo mūsų priklauso, ir mes laukiame to paties iš jūsų.
Jūs pastebite, negalima šito nepastebėti, kad pasaulis keičiasi. Ir jūs suprantate, kad pokyčių procesas tęsis, nepaisant pasipriešinimo mums priešingų jėgų, kurios panaudoja savo paskutinius resursus. Aistrų įkaitimas ir kovos įkarštis reikalauja visų mūsų jėgų įtempimo.
Ir jums, kad išsaugotumėte save kaip Dieviškosios energijos laidininką, būtina įsitraukti į pertvarkymų procesą.
Paplitusi klaidinga nuomonė, kad visas pertvarkymų procesas nulemtas ir nuo jūsų niekas nepriklauso. Paplitusi nuomonė apie tai, kad neverta nieko daryti fiziniame plane, nes fizinis planas bus sugriautas ir visa gyvybė pereis į subtilesnį planą.
Taip, taip ir bus, bet jei tai leistume dabar, tai 90 procentų žmonijos nepasiruošusi tęsti evoliuciją subtiliajame plane dėl savo prisirišimo prie fizinio Žemės planetos plano.
Todėl, kad ir kaip mums norėtųsi pagreitinti pertvarkymų procesą, mes negalime to padaryti dėl atjautos Gyvybei.
Aš atėjau sugriauti jūsų sąmonėje dar vienos iliuzijos. Ir ta iliuzija susijusi su tuo, kad jums dabar nieko nereikia daryti.
Supraskite, kad reikalinga nustatyti harmoniją tarp visų jūsų kūnų. Ir visi jūsų kūnai turi dalyvauti pertvarkymų procese. Tam, kad išvystytumėte savyje būtinas perėjimui į subtilųjį planą savybes, būtina išvystyti savyje gebėjimą kokybiškai atlikti bet kokį darbą ir skirti energijos tam, kad pertvarkymų procesas vyktų kaip galima sklandžiau.
Jūs patys galite reguliuoti permainų planetoje procesą. Tam jums reikia susikoncentruoti į pozityvą, į Dievą, į Aukštesnį būties planą. Tada, kai mąstote apie Aukštesnius dalykus, sekate Pakylėtųjų Valdovų nurodymais ir darbuojatės Visuotinei Gerovei, šiame bendro darbo procese gimsta naujas santykių tipas, kuris turi ateiti pakeisti seno santykių tipo, egzistuojančio Žemės planetoje, kuris turi būti sugriautas.
Jūs dalyvaujate gimstant naujiems santykiams kiekvienoje planetos veiklos srityje.
Jums reikia suprasti, kad Dievas gali keisti fizinį Žemės planetos planą tik su jūsų pagalba. Todėl kad kiekvienas iš jūsų yra būtinas elementas Dieviškojoje grandinėje. Ir neįvedę reikiamos tvarkos fiziniame plane jūs negalėsite judėti toliau evoliucinio vystymosi keliu.
Kitas situacijos planetoje sprendimo variantas – visuotinis kataklizmas, kurio metu išliktų iš viso tik 10 procentų Žemės planetos gyventojų, galinčių tęsti evoliuciją subtilesniuose planuose, o likusieji šiuo atveju papildytų visatos šiukšlių baką.
Ir kiekvienas iš jūsų šiuo momentu pats sau nusprendžia, kokiu keliu eiti.
Dėmesingai paanalizuokite, kuo jūs užsiimate dienos metu ir apie ką galvojate. 90 procentų analizuojamo laiko ir analizuojamų atvejų jūs savo mintimis ir veiksmais didinate iliuziją. Todėl, kad nukreipiate Dieviškąją energiją ne pagal Dievo planą, skirtą Žemės planetai.
Todėl jums reikia dėmesingiau atsižvelgti į viską, kas jus supa, ir į viską, su kuo susiduriate gyvenime.
Iliuzija dabar stipri kaip niekada. Ir susidaro įspūdis, kad ji niekada negalės būti sugriauta.
Tačiau reikia man tik pakelti savo trišakį ir ateis galas visam iliuziniam pasireiškimui planetoje. Aš sulaikau save ir duodu šansą kiekvienam individui.
Kliūtys, kurios stabdo permainų planetoje procesą, yra jūsų sąmonėje.
Neskubėkite teisti bet kokio žmogaus. Pirmiausia pažvelkite į savo vidų ir su laiku galėsite atpažinti. Ir suprasite, kad visa tai, kas jus erzina supančiuose žmonėse, yra jumyse pačiuose. Todėl, kad ta iliuzija, kuri jus supa, yra ta iliuzija, kuri būdinga jūsų sąmonei. Ir tada, kai jūs keičiate savo sąmonę, pradeda keistis išorinės aplinkybės.
Dabar aš atskleisiu jums paslaptį. Jūs nemirsite. Jūs gyvensite amžinai. Ir nuo šio laiko momento mirčių ir gimimų keitimosi procesas vyks kitaip. Jūs gimsite vėl ir prisiminsite, dėl ko atėjote į įsikūnijimą.
Dabar mes dirbame subtiliajame plane ir leidžiame įsikūnyti tik toms sieloms, kurios sutinka veikti pagal Dieviškąjį sumanymą. Mes pristabdome įsikūnijimą tų sielų, kurios priešinasi ir nenori vystytis. Taip mes sukuriame palankesnes galimybes fiziniame plane pasireikšti toms sieloms, kurios eina evoliucijos keliu.
Lygiai toks pat sprendimas buvo priimtas Atlantidos laikais. Ir daugeliui sielų nebuvo leista įsikūnyti. Dabar pasikeitė ciklai ir vėl turi būti Žemėje sukurtos palankios sieloms vystytis sąlygos.
Mes veikiame labai stropiai ir mes jus kviečiame bendradarbiauti.
Kad ir kaip ilgai priešintųsi jūsų ego, jis turi būti sutramdytas, ir jeigu jūs patys nesusitvarkysite su savo žvėrimi, tai laikinai, laikams ar pusei laikų mes būsime priversti užvilkti ant jo tramdomuosius marškinius.

AŠ ESU Šiva!