Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Surija > Kelias yra jūsų viduje >

Kelias yra jūsų viduje

AŠ ESU Surija, vėl atėjęs.
Ilgą, nuo žiemos diktavimų ciklo, mūsų susitikimo laukimą šiandieną pasistengsiu kompensuoti perduodamas šį savo Meilės ir rūpinimosi Žemės žmonija pripildytą laišką.
Kaip žinote, šiuo vasaros saulėgrįžos periodu kiekvienam iš jūsų suteikiama galimybė kreiptis su savo laiškais į Karminę Valdybą. Ir šiandien yra ta diena, kai visi jūs tai galite padaryti. Tikriausiai jums atrodo, jog tai nereikšminga ir negali jums padėti. Tačiau, prašau jūsų, neignoruokite šios Dievo duotos galimybės.
Šiandieną, kaip ir visada, atėjau pas jus, kad pasinaudočiau dar viena kosmine galimybe ir duočiau laišką. Šiame savo laiške noriu perduoti jums tam tikrą žinojimą ir suteikti supratimą dar vieno kosminio Įstatymo, kuris veikia visatoje. Mes kalbėjome apie karmos, arba atpildo, Įstatymą. Ir šis Įstatymas iš tiesų yra pagrindinis ir svarbiausias šios visatos Įstatymas. Tačiau yra dar vienas svarbus įstatymas. Tai – visatoje veikiantis Atjautos ir Gailestingumo Įstatymas. Ir šis Įstatymas Didžioms kosminėms būtybėms leidžia suteikti pagalbą tiems gyvybės srautams, kurie susipainiojo iliuzijos tinkluose ir nemato daugiau nei savo egzistavimo prasmės, nei savo kelionės po iliuzinį pasaulį tikslo. Šis Įstatymas leidžia taip pat ir man ateiti pas jus su savo laiškais du kartus metuose. Todėl tada, kai jūsų širdys atviros priimti mane ir jūsų sąmonė pasiruošusi suvokti Mokymą, aš galiu tai padaryti. Ir Mokymo įsisavinimo sėkmė bus tiesiogiai proporcinga jūsų nuoširdumui ir jūsų siekiui pažinti Tiesą.
Taigi, pagal Atjautos ir Gailestingumo Įstatymą jums gali būti suteikta pagalba ir ji nuolatos yra suteikiama. Vienintelė kliūtis, kuri trukdo priimti mūsų pagalbą, yra jūsų sąmonė. Ir jeigu neturite pakankamo tikėjimo, meilės ir nuoširdumo, tai visi jūsų geri ketinimai ir visas mūsų rūpestis susidurs su nesupratimo ledu ir kliūtimis, kurios stūkso jūsų sąmonėje.
Labai gerai suprantu, kad šiuolaikinės žmonijos gyvenimo stilius ir egzistavimo planetoje sąlygos tokios, kad yra labai maža tikimybės dalis, jog kas nors iš įkūnytų žmonių sugebės taip pakylėti savo sąmonę, kad jam pavyks įveikti iliuzinių jėgų trauką ir savo sąmonėje pakilti iki Dieviškosios realybės suvokimo lygio. Tačiau aš patikinu, jog yra tikimybė, kad netgi per vieną gyvenimą jums savo sąmonėje pavyks pakilti iki to lygio, kuriame jau nebus reikalingi tolesni įsikūnijimai fiziniame plane.
Ir šiandieną duosiu jums nurodymą, kaip to galima pasiekti. Jums reikia visą savo gyvenimą, kiekvieną savo buvimo Žemėje minutę koncentruotis tik į Aukščiausiąjį. Kiekvieną dieną turite visas mintis, jausmus, darbus pašvęsti Dievui. Nuolatos turite rūpintis tuo, kad nė sekundės jokie žemi sumanymai ir norai neužvaldytų jūsų sąmonės. Aplink save turite pastatyti tvirtovę, neįveikiamą tvirtovę viskam, kas žema ir nedieviška, kas egzistuoja jūsų pasaulyje, jūsų planetoje.
Tai labai sunki užduotis, tačiau ji pasiekiama. Yra tikimybė, kad jums savo valios jėga, siekio ir koncentracijos dėka pavyks prasiskverbti pro visus žemus fizinio, astralinio ir netgi mentalinio plano sluoksnius ir atsidurti eterinėse Šviesos oktavose.
Išdrįskite! Sakau jums, kad tik nuo jūsų pačių priklauso, sugebėsite ar ne per vieną įsikūnijimą prasimušti į eterines Šviesos oktavas. Būtent dėl to mes pas jus ateiname, kad palaikytume jūsų siekį bei vėl ir vėl nurodome Kelią, kurį praeityje jau nuėjo geriausi žmonijos atstovai. Šis Kelias jau pramintas, ir galite juo žengti tiesiog dabar!
Kad ir kaip atrodytų keista, jums niekur nereikia važiuoti, veržtis ten, kas yra už jūsų pačių ribų. Šis Kelias yra jūsų viduje. Ir tada, kai veržiatės, siekiate, atsisakote savo viduje nedieviškų savybių ir įgyjate Dieviškųjų savybių, žengiate tuo Keliu, kuris jus veda atgaliniu taku į Dievą, į tą pasaulį, iš kur atėjo jūsų sielos ir kur jos turi sugrįžti.
Durys į šį pasaulį yra jūsų būtybės viduje. Todėl nėra prasmės gelbėti pasaulio, nėra prasmės blaškytis po pasaulį ieškant panacėjos, kad išgelbėtumėte žmoniją. Iš esmės jūs galite išgelbėti tik save, tapę Keliu, kuriuo galės eiti likusi žmonija.
Pakanka vieno žmogaus per šimtmetį, kuris įveikia save ir pasiekia eterines Šviesos oktavas, kad visa žmonija gautų pakankamą tolesnio žengimo energetinį impulsą.
Atkreipkite dėmesį, jūs surandate Kelią ir ateina momentas, kai patys tampate tuo Keliu, kuriuo galės eiti tūkstančiai ir milijonai gyvų būtybių.
Tačiau iš pradžių, pačiame pirmajame etape, jums bus reikalinga mokinio drausmė, reikalingas siekis, pastovumas, ištikimybė.
Ir tik po šito jums bus suteikta pagalba ir palaikymas. Iš pradžių jūs išreiškiate būtinas savybes ir tik tada jums suteikiama pagalba ir palaikymas.
Tada, kai esate pasiruošę ir kai savo pasiruošimą demonstruojate ilgą laikotarpį, ne mažiau kaip septynerius metus, jums nurodomas Kelias.
Numylėtiniai, vos septyneri metai siekio, veržimosi, ištikimybės, paklusnumo. Jums atrodo tai daug? Tačiau kas yra šie septyneri metai, palyginus su tais tūkstančiais įsikūnijimų, kai jūsų siela klaidžiojo prietemose be jokios išsigelbėjimo vilties? Ir štai jūs prisilietėte prie mūsų vibracijų, pajautėte jų giminystę su savo vidine esme ir ką gi – jūs paliksite Mus vydamiesi eilinę savo pasaulio iliuziją?
Ir labai daugelis nueina iš mūsų nurodyto Kelio ir ieško kitų, lengvesnių kelių. Iš pradžių galvoje atsiranda mintis, ji trumpalaikė, bet koncentracija į jūsų kelionės tikslus pažeista. Paskui atsiranda noras paprasčiausiai išbandyti, pažiūrėti, paskaityti... Ir jūs jau judate kita kryptimi, ir kai vėl bandote sugrįžti į mūsų Kelią, negalite jo atpažinti. Ir prireikia daugybės įsikūnijimų, kad vėl surastumėte Kelią. Jūsų siela džiūgauja! Randate tai, ko ieškojote daugybę įsikūnijimų! Tačiau praeina vos keleri metai – kas tai yra, palyginus su milijonais įsikūnijimų Žemėje metų? – ir jūs jau nusivylę, prarandate užsidegimą, siekį ir pradedate slysti nuo praminto Kelio.
Įsigilinkite: tik vienas žmogus per šimtmetį sugeba pakilti į Dieviškosios sąmonės viršūnę.
Ir net jeigu vienas žmogus pasiekia, mes pasirengę eikvoti didelį kiekį neįkainojamos Dieviškosios energijos, kad nurodytume Kelią ir palaikytume jį Kelyje.
Todėl labai tikiuosi, kad nors vienas žmogus, kuris surado šį Mokymą ir skaito mūsų laiškus, sugebės šiame gyvenime užbaigti žemiškąjį kelią ir nurodys Kelią kitiems. Lygiai taip pat, kaip savo laiku nurodė Kelią Buda ir Kristus.

AŠ ESU SurijaKlausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2011/audio.htm#2