Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Surija > Negalima daugiau gaišti nė mi... >

Negalima daugiau gaišti nė minutės

AŠ ESU Surija.
Aš atėjau šią dieną dėl svarbaus pokalbio ir tikiuosi, kad mūsų šiandieninis pokalbis paskatins jūsų sielas tiems veiksmams ir žingsniams, kurie būtini šiame etape.
Dabar norėčiau jums priminti kai kuriuos dalykus, apie kuriuos mes jau kalbėjome mūsų praėjusiuose laiškuose, bet kuriuos ne per daug bus vėl pakartoti. Kalba eina apie tą požiūrį, kurį jūs turite į mus, Pakylėtųjų Pulkus, kurį turite į mūsų laiškus.
Dabar labai daug žmonių įsivaizduoja, kad gali gauti mūsų pranešimus. Ir labai daug iš jų iš tikrųjų priima pranešimus ir stengiasi juos publikuoti kaip galima plačiau.
Ką gi, tai jūsų teisė. Dievas negali iš jūsų atimti laisvos valios ir uždrausti jums tai daryti. Tačiau mes galime duoti Mokymą apie karminę atsakomybę už neteisingą Dieviškosios energijos kvalifikavimą.
Kiekvieną kartą, kai stengiatės užmegzti kontaktą, kaip jums atrodo, su Aukščiausiu pasauliu, jums vertėtų truputėlį stabtelėti ir išanalizuoti savo sąmonės būseną. Nes jūsų sąmonės būsena uždeda antspaudą ant visko, ką darote. Taipogi jums vertėtų išanalizuoti savo motyvą, nes jūsų motyvas užduoda jūsų veiksmui vektorių.
Ir viena ir kita labai svarbu. Kiekvieną veiksmą, kurį atliekate fiziniame plane arba subtilesniuose minčių ir jausmų planuose, jūs nuspalvinate ir jis būna arba iliuziją didinančių jėgų pasireiškimas, arba pasireiškimas jėgų, skatinančių iliuzijos sutraukimą.
Todėl nuo to, koks jūsų siekis, priklauso, kokių jėgų pusėje esate.
Pavyzdžiui, jus veda paprasčiausias smalsumas, ir jūs nusprendėte pažaisti laiškų iš subtiliojo plano priėmimą. Nieko blogo čia nėra. Jūs galite eksperimentuoti. Tačiau bendraudami su subtiliuoju pasauliu turite žinoti ir laikytis saugumo priemonių taisyklių.
Jūs nesėdate už šiuolaikinio lainerio vairaračio, nepraėję atitinkamo mokymo ir be patyrusio mokytojo vadovavimo. Kodėl manote, jog tada, kai pradedate bendrauti su subtiliuoju planu, galite tai daryti, nepraėję apmokymo ir neįsitikinę tuo, kad reikalas, kurio imatės, yra saugus?
Daugelis iš jūsų, labai daugelis, kažkodėl mano, kad gali užsiiminėti pranešimų iš subtiliojo plano priėmimu. Ir jie tai daro, nepaisant daugelio ir dažnų mūsų duotų perspėjimų. Ir aš neeikvočiau brangios Dieviškosios galimybės duoti laišką šia tema, jeigu ne daugelis labai dažnų atvejų, kai žmonės stengiasi priimti pranešimus ir kontaktuoti su subtiliuoju pasauliu, daro tai, ir, kaip jiems atrodo, kažkas išeina, bet vėliau ateina momentas, kai jie jau nebegali sugrįžti į pradinį tašką.
Jie eksperimentuodami nueina per toli. Nematomas pasaulis, astralinis pasaulis su jo gyventojais pasiglemžia nepatyrusią sielą ir pradeda ją valdyti bei ja manipuliuoti. Ir jūs iš eksperimentuotojo tampate bandomuoju triušiu tų astralinio plano būtybių, kurios visiškai paima jūsų gyvybės srautų valdžią, ir jūs jau nepriklausote sau, esate priversti paklusti nuolatiniams per jus veikiančių ir jumis manipuliuojančių būtybių įsakymams ir nurodymams.
Jūs galite ir turite eksperimentuoti. Tačiau kodėl jums nepradėjus nuo ne tokių pavojingų savo sąmonės pakeitimo ir išvalymo pratimų? Ir kodėl jums pradžioje neužsiėmus eksperimentais atpažinimo srityje, kas jus supančioje tikrovėje atitinka Dieviškuosius pavyzdžius, o kas, priešingai, yra neigiamų, nedieviškų jėgų pasireiškimas.
Juk kiekvienas iš jūsų anksčiau ar vėliau savo gyvenime susiduria su tomis aplinkybėmis, kurios pradeda jus jaudinti, kurios sukelia jums emocijų audrą. Jūs susiduriate su reiškiniais, kurie verčia jus kentėti, jaudintis ir veikti tam, kad save apsaugotumėte, kad sugrįžtumėte į komfortišką sritį. Ar ne tiesa, labai daugelis iš jūsų nuolat jaučia nerimą, baimę, agresiją arba depresiją? Kodėl jūs jaučiate šias neigiamas sąmonės būsenas? Viena iš priežasčių, kodėl jaučiate šias neigiamas sąmonės būsenas, yra tai, jog jūs save sąmoningai pajungėte astraliniam planui. Ir ne tada, kai darėte savo eksperimentus priimdami pranešimus. Jūs pajungėte save astraliniam planui vartodami alkoholį, nikotiną, mėsą, žiūrėdami siaubo filmus, kruvinus kovinius, pornografinius filmus. Visu šituo jūs surišote save su astraliniu planu, ir dabar esate priversti paklusti jo įtakai bei skinti savo pasirinkimų vaisius.
Pasakysite, kad dauguma Žemėje gyvenančių žmonių daro tai, ką aš išvardijau. Taip ir yra, ir dauguma Žemėje gyvenančių žmonių pasidavę astralinio plano poveikiui.
Aš juk ateinu pas jus dėl to, kad nukreipčiau jūsų siekio vektorių į subtilesnius ir pakylėtesnius pasaulius. Aš stengiuosi nukreipti jūsų dėmesį į Dieviškuosius pavyzdžius ir Dieviškojo pasaulio pasireiškimus. Ir patikėkite manimi, jog tada, kai pradėsite savo atpažinimą, jūs sugebėsite orientuotis neišreikštų būties planų vibracijose. Ir jūs jau nebūsite aklas astralinio plano jėgų ginklas, jūs sugebėsite atpažinti vibracijas visko, kas jus supa išreikštame ir neišreikštame lygyje, ir atiduoti pirmenybę Dieviškiesiems pavyzdžiams, savo laisva valia atmesdami žemų vibracijų surogatus, vedančius jūsų sielas mirties bei pragaro keliu.
Jums atrodo, kad nėra nieko baisaus dėl kai kurių jūsų mielų silpnybių ir žemų instinktų bei įpročių pataikavimo. Aš sakau jums, kad dabar atėjo laikas, kai turite sąmoningai priimti sprendimą ir atsikratyti kiekvieno nedieviško pasireiškimo savo viduje, tada galėsite atsikratyti išorinių pasireiškimų savo pasaulyje, nes materija klusniai atspindi jūsų sąmonę.
Aš neskirčiau tiek dėmesio šiems paprastiems pamokymams, jeigu matyčiau, kad Pakylėtųjų Pulkų pamokymus jūs vykdote nors keletu procentų. Dauguma tų, kurie skaito mūsų laiškus, mūsų duodamą informaciją ir saugius žmonijos vystymosi raktus praleidžia pro ausis ir nedaro jokių veiksmų nei proto, nei fiziniame plane.
Suvokite, jog laikas toks, kad negalima daugiau gaišti nei minutės. Neturite jūs laiko, kad atidėtumėte šį savęs keitimo, savo sąmonės keitimo darbą.
Daviau jums būtinus nurodymus. Nelaukite stebuklo, kuris ateis iš išorės. Jei esate nepasiruošę savo viduje, tai joks stebuklas jums nepadės. Bet kurio stebuklo paruošimui ir pasireiškimui eikvojama didelis Dieviškosios energijos keikis, ir tam, kad stebuklas įvyktų, turite įrodyti, kad esate pasiruošę pakeisti savo sąmonę ir darote dėl to viską, kas būtina.
O dabar noriu priminti jums apie laiškų Karminei Valdybai dispensaciją. Būtent dabar, šiomis dienomis vyksta Karminės Valdybos posėdis, kuris gali peržiūrėti jūsų pašymus ir suteikti jums tą pagalbą, kurios prašote. Tačiau priimdama sprendimą suteikti pagalbą Karminė Valdyba visada vadovaujasi tuo, kiek tyri jūsų motyvai ir kiek nuoširdus jūsų noras pasikeisti. Dievo neįmanoma apgauti, neįmanoma priversti Dievą žaisti pagal jūsų žmogiškąsias taisykles.
Atėjo laikas, kai turite suprasti, kad visos įmanomos ribos pasibaigė.
Nežinau, koks bus bendras Centrinės Saulės sprendimas, bet visgi nepamirškite savo laiškuose paprašyti malonių Žemės planetai. Nes ta būklė, kurios dabar yra planeta, reikalauja skubaus Šviesos legionų įsikišimo. Pusiausvyra pažeista ir pažeista ne be kiekvieno iš jūsų dalyvavimo.

AŠ ESU Surija