Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Surija > Įveikdami save keičiate savo p... >

Įveikdami save keičiate savo pasaulį (MP3)

AŠ ESU Surija, vėl atėjęs pas jus iš paties šios visatos centro, iš Didžiosios Centrinės Saulės.
Aš atėjau ant meilės, kurią jaučiu jums, Žemės vaikai, sparnų. Aš myliu Žemės žmoniją ir kiekvienas mūsų su jumis susitikimas man yra svarbus momentas, kuris jus priartina prie manęs, suartindamas mūsų pasaulius.
Aš perskridau erdvę, skiriančią mūsų pasaulius, ir galvojau apie tai, kaip kartais visai nedaug reikia tam, kad įvyktų tie pasikeitimai, apie kuriuos mes kalbame, kad žmonija galėtų įveikti negatyvias sąmonės būsenas ir ištrūkti į visatos platybes.
Kaip gaila, kad negaliu iki jūsų prinešti tos begalinės Laisvės ir beribės Meilės būsenos, kurioje aš būnu. Kaip gaila, kad tik nedaugelis iš jūsų, Žemės vaikų, gali perskaityti šį mano laišką.
Jūsų planetos likimas priklauso nuo to, kiek sugebėsite ateityje priimti energijas, subtiliąsias vibracijas, kuriomis persunktas visas kosmosas. Nuo to, kiek sėkmingai galėsite nusiteikti į subtiliuosius pasaulius, priklauso Žemės perėjimo į naują evoliucinį lygį sėkmė. Patikėkite manimi, kad yra didelė gausybė geriausių pasaulių. Ir šie pasauliai laukia jūsų ir atviri jūsų apsilankymams. Tik jūs patys sulaikote evoliucinio vystymosi procesą. Tik jūs patys atitveriate save nuo tų geresnių pasaulių, egzistuojančių šioje visatoje.
Tokį didelį sielų skaičių priglaudė jūsų planeta. Jūs iš tikrųjų esate mums neįkainojama dovana. Įsivaizduokite, kad ateinate į vaikų darželį, į lopšelinukų grupę, ir sutinkate smalsius bei atvirus vaikų žvilgsnius. Jūsų sielos tada, kai aš galiu su jomis susitikti subtiliajame plane, žiūri į mane tokiais pat žvilgsniais, trokštančiais žinių, meilės, atradimų.
Jūsų fizinis apvalkalas kartais slepia labai pažeidžiamas vaikiškas sielas. Jūs priversti vaidinti savo pasaulyje suaugusiųjų vaidmenis, bet jūsų sielos kaip ir anksčiau pasilieka smalsios, švelnios ir drovios. Jūsų siela yra vidinis vaikas, kuris gyvena jūsų viduje. Ir kaip būtų gerai, jeigu kartais pasiųstumėte meilę savo sielai, kalbėtumėte su ja, rūpintumėtės, ar jai nieko netrūksta.
Kartais jūsų sielos kenčia tomis nepakeliamomis sąlygomis, kurios egzistuoja jūsų pasaulyje. Ir jei galėtumėte išgirsti, ko jūsų siela jūsų prašo, tai išgirstumėte, kad ji trokšta išsilaisvinti nuo tų apribojimų, kurie egzistuoja jūsų pasaulyje, ir ištrūkti į visatos platybes.
Deja, daugelio įsikūnijimų karma verčia jus būti prisirišusius prie Žemės. Ir tol, kol nesubalansuosite savo karmos, būsite fizinio Žemės planetos plano nelaisvėje. Tačiau kai tik karminė našta pasidarys lengvesnė, galėsite iš naujo pajusti gyvenimą ir kiekviena gyvenimo minutė teiks jums džiaugsmą, palaimą. Pasitrauks baimės, prisirišimai ir vėl galėsite pavirsti į smalsius vaikus ir džiaugsmingai sugerti Dieviškąjį mokslą.
O dabar jums sunku, nes dienos susispaudė ir laikas bėga pagreitintai. Mažai liko laiko ir per šį laiką reikia suspėti daug ką padaryti. Todėl netgi tada, kai liūdnos mintys ir nuotaikos aplanko jus, imkitės pastangų, nusipurtykite visą liūdesį ir ilgesį. Jūsų išsigelbėjimo esmė yra ta, kad sugebate jausti nuolatines pakylėtos sąmonės būsenas. Tada, kai jūsų vibracijos aukštos, išsaugote sąskambį su Aukščiausiais pasauliais ir jums lengviau saugoti savo gyvenimo orientyrus. Pagalvokite apie tai, jog galite padėti labai daugeliui sielų, kurios yra šalia jūsų ir joms reikalinga jūsų pagalba. Jos nežino apie mokymą ir neprisimena, iš kur jos atėjo ir kur eina. Egzistavimo beprasmiškumas verčia jas daryti daug klaidų, tuščiai eikvoti laiką ir Dieviškąją energiją.
Jūsų pasauliui reikalinga Šviesa, Meilė, Aukščiausių oktavų aukštos vibracijos ir kiekvienas iš jūsų, mano mylimieji, gali būti jūsų pasauliui džiaugsmo, laimės, Šviesos ir Gėrio šaltinis. Jums tik reikia priimti sprendimą ir padėti visiems tiems, kam reikalinga jūsų pagalba, ne dėl noro užsitarnauti padėką, o kaip širdies, sielos poreikį.
Jūsų pasauliui reikalingi Dieviškosios energijos laidininkai. Pagalvokite apie tai, kaip jums būtų gerai, jei nustotumėte dejuoti apie blogą dalią ir pasirinktumėte kitą vaidmenį, Aukščiausių pasaulių energijų laidininko į savo pasaulį vaidmenį.
Aš ateinu šią dieną, kad pripildyčiau jūsų širdis džiaugsmo, laimės ir susitaikymo. Žinokite, jog jūs nevieniši. Ir tas laiko periodas, kurį dabar pereina planeta, labai greitai pasibaigs. Ir šitai bus panašu į tai, kaip po žiemos ateina pavasaris. Jūsų sąmonės saulė pašaukta apšviesti jūsų pasaulio tamsą. Todėl kiekvieną kartą, kai jums sunku, trūksta energijos, prisiminkite apie tą sąskambio su Didžiąja Centrine Saule dispensaciją*, kuri jums buvo dovanota praėjusiais metais. Aš dėsiu visas pastangas, kad galėtumėte pasinaudoti šia dispensacija ateinančiais metais ir tol, kol pasibaigs tamsus jūsų vystymosi periodas.
Tos sąlygos, kuriomis jūs priversti būti, susiklostė per milijonus metų. Ir dabar prieš jus nepaprastas uždavinys – pakelti planetos vibracijas su kiek galima mažesniais praradimais. Ir aš labai tikiuosi jūsų pagalbos, kurią galite mums suteikti. Tikiuosi, jog sugebėsite išlaikyti daugiau ir galėsite išsaugoti savo pakylėtą sąmonės būseną, kad ir kaip sunku jums būtų.
Kuo daugiau išoriniame chaose ir disharmonijoje sugebate išsaugoti vidinę ramybę ir harmoniją, tuo aukštesnis jūsų dvasinių pasiekimų lygis.
Buvo laikai, kai Dieviškoji Tiesa ir Dieviškoji Teisybė buvo ginama kovų laukuose. Dabar jums daug sunkiau, nes nėra kovos lauko, bet esate priversti išlaikyti milžinišką jūsų pasaulyje vykstančios kovos įtampą. Paprasčiausiai ši kova persislinko į kitas sąlygas. Ir esate priversti dėti savo pastangas teismuose, įvairiose organizacijose, tarpusavio santykiuose su artimaisiais, bendradarbiais, kaimynais. Bet šios kovos mastas nesumažėjo. Ir kovos laukas persikėlė tiesiog į jūsų namus.
Viskas priklauso nuo to, numylėtiniai, kiek pačiose sunkiausiose gyvenimiškose situacijose sugebate išsaugoti savo sąmonę pačiame aukščiausiame lygyje.
Įveikdami save keičiate išorinę situaciją ir savo pasaulį.

AŠ ESU Surija

* Diktavimas „Nauja Dieviškoji malonė“, Viešpats Surija (2007 12 30).Audio failą mp3 formate su šio diktavimo įrašu (6,88 Mb)
galima parsisiųsti pagal nuorodą:

http://narod.ru/disk/4527270000/2008-12-21_64k.mp3.html


Diktavimo tekstą skaito T. N. Mikušina
Audio-įrašas atliktas iš karto po Pranešimo.