Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Surija > Nauja Dieviškoji Malonė >

Nauja Dieviškoji Malonė

AŠ ESU Surija, vėl pas jus atėjęs per mūsų Pasiuntinį.
Aš ESU atėjęs, kad dar kartą jus nuteikčiau priėmimui tos informacijos, kuri bus duodama šiandien ir kitomis dienomis. Jūs žinote, kad kiekvieną kartą metų pabaigoje situacija Žemės planetoje paaštrėja. Tai susiję su metiniu ciklu, kurį pereina planeta. Ir kiekvieną kartą paskutinės metų dienos būna labai įtemptos dėl tų energijų, kurios netransmutuotos ir kurios ieško išėjimo, pasireiškimo fiziniame plane.
Šios neigiamos energijos gali išsilieti į eilinį kataklizmą arba neišsilieti dėl to, kad įvyks didesnės dalies neigiamos energijos transmutavimas minčių ir jausmų plane.
Todėl taip svarbu metų pabaigoje išsaugoti vidinę harmoniją ir didžiai pagarbų virpulį prieš Kūrėją.
Ar daug žmonių Žemės planetoje tai sugeba?
Ir kaip padaryti taip, kad kaip galima didesnis žmonių kiekis pamąstytų apie savo atsakomybę visai Žemės planetos gyvybei. Dėl to mes vėl ir vėl ateiname, kad primintume jums apie jūsų atsakomybę, ir tikimės, kad jūs sugebėsite pateikti mūsų informaciją kaip galima didesniam žmonių kiekiui.
Ar prisimenate baisų kataklizmą, kuris įvyko praėjusių metų gruodį ir nusinešė šimtų tūkstančių žmonių gyvybes?
Ar galite įsivaizduoti, kad panašus kataklizmas vėl užgrius? Ir kiek realu yra išvengti tokio kataklizmo?
Aš atėjau, kad pasakyčiau jums apie tą galimybę, kurią duoda jums Dangus šią gruodžio dieną. Šiandien, dar iki Karminės Valdybos posėdžio pradžios, mes priėmėme sprendimą apie Žemės planetos karmos palengvinimą, jeigu vos keli šimtai žmonių, išsibarsčiusių po visą pasaulį, šiuo periodu iki metų pabaigos prisiims nešti Žemės planetos karmos naštą.
Ko iš jūsų reikalaujama, mylimieji, kurie prisiimsite pasaulinės karmos naštą šiam sudėtingam periodui?
Užduotis, kurią turite įvykdyti, jums pasirodys labai lengva. Tačiau neapsigaukite dėl šios užduoties išorinio paprastumo. Nes netgi patys paprasčiausi veiksmai, kurių jūs imsitės, sukels tokį stiprų priešingų mums jėgų pasipriešinimą, kad kiekvieną savo veiksmą jūs atliksite labai sunkiai. Ir visgi mes prašome jūsų kiekvieną dieną iki šių metų pabaigos paskirti vieną valandą maldos praktikai, kurią aš jums dabar duosiu.
Taigi, visa jūsų užduotis susiveda į maksimaliai harmoningos jūsų sąmonės būsenos pasiekimą.
Jūs užsiimate skirtingomis dvasinėmis praktikomis ir priklausote skirtingoms religinėms grupėms ir srovėms. Mes į tai atsižvelgėme.
Vieną valandą per dieną jūs skiriate tai maldos praktikai, prie kurios esate pripratę. Tai gali būti maldų, Rožinių, liepimų skaitymas arba tiesiog meditacija.
Pagrindinė užduotis, kurią jūs turite pasiekti maldos praktikos eigoje, – tai jūsų vidinės būsenos harmonizavimas. Jūs turite įeiti į visiškos harmonijos ir vienybės su Dievu būseną. Savo dvasinės praktikos pabaigoje aš prašau jūsų padaryti vieną paprastą dalyką. Įsivaizduokite, kad jūsų aura išsiplečia ir pasiekia namo dydį, vėliau ji dar išsiplečia ir apima visą jūsų miestą, jūsų šalį ir visą Žemės rutulį. Ir kiekviena gyva būtybė, kuri patenka į jūsų auros poveikio lauką, pajunta jos įtaką.
Ir kiekviena gyva būtybė prisipildo harmonijos ir susitaikymo būsenos, kurią jums pavyko pasiekti per savo dvasinę praktiką.
Pakanka, kad vos keli šimtai žmonių prisiimtų įsipareigojimą vykdyti mūsų prašymą nuo šiandien iki šių metų pabaigos, ir aš jums garantuoju, kad Žemė išvengs to baisaus kataklizmo, kuris buvo praėjusių metų pabaigoje.
Visi kartu suvienykime savo pastangas šia kryptimi, kad ir kokiai konfesijai ar religinei grupei priklausytumėte.
Tegul šis paprastas žingsnis bus pirmas žingsnis į jūsų vienybę žemiškajame plane.
Aš džiaugiuosi atėjęs pas jus šią dieną ir pranešdamas jums apie naują galimybę ir naują dispensaciją, kuri veiks šiuo tamsiu metų laiku.
Aš įsitikinęs, kad mes su jūsų pagalba lengvai įveiksime bet kuriuos neharmoningus pasireiškimus planetoje, kurie dažniausiai išsilieja įvairiais kataklizmais ir stichinėmis nelaimėmis.
Pirmas žingsnis, kurį aš jums daviau, laukia jūsų pastangų.
O dabar norėčiau duoti dar svarbios informacijos, kuri reikalauja neatidėliotinų jūsų pastangų.
Metų pabaigoje vyks Karminės Valdybos posėdis, pradedant nuo gruodžio 23 dienos. Todėl kartu su savo kasmetiniais laiškais Karminei Valdybai nepamirškite išdėstyti tuos savo proto įdirbius, kuriuos jus prašė atlikti Viešpats Šiva savo 2005 metų lapkričio 27 dienos diktavime.
Kuo didesnį svarbių projektų kiekį jūs sugebėsite įdėti į šį likusį iki naujų metų laiką, tuo bus didesnė tikimybė to, kad Karminė Valdyba savo posėdyje galės atsižvelgti į jūsų prašymus ir imtis priemonių tam, kad pašalintų tas karmines kliūtis, kurios gali būti jūsų projektų įvykdymo kelyje.
Matote, numylėtiniai, kaip Dangus jumis rūpinasi. Ar galime mes tikėtis, kad ir jūs imsitės tų pastangų, kurių jūsų prašome?
Aš labai tuo tikiuosi.
Mes jūsų prašome taip mažai ir to laiko, kurį mes prašome jūsų panaudoti darbui Žemės žmonijos gerovei, net negalima palyginti su tuo laiku, kurį jūs kiekvieną dieną išeikvojate žiūrėdami televizijos laidas arba tuštiems pokalbiams.
Vienoje svarstyklių lėkštėje kaip visada Bendra Gerovė ir planetos gerovė, kitoje svarstyklių lėkštėje – jūsų ego įgeidžių patenkinimas.
Pagalvokite apie savo pasirinkimą ir ryžtingai pasirinkite nepraeinančios Dieviškosios Realybės naudai, atsisakydami bet kurių iliuzinių pasirinkimų savo viduje.
Aš džiaugiuosi nauju susitikimu su jumis ir aš džiaugiuosi paskelbdamas jums apie naują Dieviškąją Malonę.

AŠ ESU Surija, buvau su jumis šią dieną.