Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Surija > Mokymas apie skurdo ir turting... >

Mokymas apie skurdo ir turtingumo karmą

AŠ ESU Surija, vėl atėjęs iš Didžiosios Centrinės Saulės susitikti su jumis per šį pasiuntinį.
Aš atėjau turėdamas tikslą pateikti jūsų žiniai svarbų Mokymą apie karmą ir jos pertvarkymą.
Jeigu jūs žiūrėsite į Žemę iš Didingų Šviesos Būtybių, būnančių amžinybėje, požiūrio, tai visa planeta ir viskas, kas jus supa, ir keturi žemieji jūsų kūnai yra ne kas kita, kaip karma. Dieviškoji Energija, kuri naudojama individų, prisiėmusių įsikūnijimą ir esančių šiame kosminiame cikle žemuose, tankiuose šios visatos planuose, ši Dieviškoji Energija, pereidama ir persilauždama per įsikūnijime esančių individų sąmonę, sutankėja ir sukuria jus supantį materialų pasaulį.
Šis pasaulis pamažu išryškėja iš neišryškintos būsenos, sukurdamas jums gigantišką sceną. Ir įsikūnijimas po įsikūnijimo jūs ateinate į šią sceną, kad vaidintumėte savo vaidmenis.
Todėl iš esmės galima pasakyti, kad visas jus supantis pasaulis yra karma, arba dėl jūsų neteisingų veiksmų, minčių ir jausmų, sutankėjusi energija.
Tačiau jūs netgi iš savo gyvenimiškos patirties, jūsų gautos šiame gyvenime, galite išsiaiškinti, kad vargu ar galite kažko išmokti, jeigu nieko realiai nedarysite. Jūs mokotės visąlaik ir kai esate įsikūnijime, nuolat įgyjate gyvenimiškos patirties. Jūs negalite šito nedaryti, nes materialiame pasaulyje esate tam, kad įgytumėte būtinos patirties.
Ir kai jūsų sąmonė pasieks būtiną lygį, tai savo sąmonės pagalba galėsite valdyti jus supančio pasaulio būseną. Galėsite pertvarkyti jus supantį pasaulį, perleisdami Dieviškąją Energiją per savo esybę, ir kadangi jūsų sąmonė turės pakankamai aukštą lygį, tai jūsų vibracijos taipogi bus ganėtinai aukštos. Ir perduodami savo vibracijas jus supančiam pasauliui, galėsite pertvarkyti fizinį pasaulį ir vis labiau ir labiau priartinti jį prie Dieviškojo pavyzdžio.
Tai ir yra gigantiška lyla, Viešpaties žaidimas. Būdamas kiekviename iš jūsų, Viešpats iš pradžių sukuria iliuziją, paskui ją suvynioja. Šitai panašu į tai, kaip vaikas iš smėlio pastato pilį, o paskui vėl ją sugriauna ir stato kitą, tobulesnę, pilį. Ir su kiekvienu kartu jo kūryba tampa vis tobulesnė, vis labiau priartėja prie tobulybės ir su kiekvienu kartu pagal tobulumą aplenkia kiekvieną prieš tai buvusį kūrinį.
Jūs panašūs į dievus ir lygiai taip pat jūs savo gyvenimuose turite galimybę kurti ir konstruoti tobulus pavyzdžius.
Kai kurie individai linkę eiti savo asmeniniu keliu ir kuria savo gyvenimą ir juos supančią tikrovę pagal standartus, tolimus nuo tobulybės. Dievas leidžia jums eksperimentuoti. Ir jūs patys anksčiau ar vėliau galėsite įsitikinti, kas iš to, ką jūs kuriate, turi grožio, harmonijos, telpa į tobulus rėmus, o kas yra apgailėtina ir turi būti pertvarkyta.
Todėl jeigu jūs savo gyvenime linkę vadovautis žemais standartais ir bedieviškais orientyrais, tai jums leidžiama šitai daryti.
Savo pasaulyje esate dėl to, kad mokytumėtės ir atskirtumėte Dieviškuosius pavyzdžius nuo jų išsigimusių kopijų. Ir jūs turite mokytis atskirti bet kurioje savo gyvenimo srityje. Dualistinio pasaulio sąlygomis viskas atrodo dvejopai ir tai, kas atrodo gera, gali pasirodyti bloga, o tai, kas atrodo bloga, gali suteikti neįkainojamą pagalbą jūsų sielos vystymuisi.
Todėl rekomenduojama niekada neteisti savo kūnišku protu. Pats paskutinis elgeta (pagal jūsų sąmonės matą) gali pasirodyti dvasinis turtuolis, iš tiesų turintis neįkainojamą savo kauzalinio kūno lobį. Ir tas individas į įsikūnijimą atėjo specialiai, kad gautų elgetiško egzistavimo patirties, nes visi jo karališki įsikūnijimai nedavė jam galimybės praeityje įgyti panašios patirties. Priimti savo sąmonėje elgetišką egzistavimą ir susitaikyti su juo - tai labai aukštas dvasinis pasiekimas. Ir daugelis aukštųjų sielų, kai atėjo į įsikūnijimą, suprato, kiek vertinga tokia patirtis ir savanoriškai atsisakydavo savo turtų ir savo socialinio statuso ir tapdavo elgetomis. Jūs žinote daugelį pavyzdžių iš istorijos. Aš paminėsiu tik Pranciškų Asyžietį ir Gautamą Budą.
Ir jeigu jūs sutiktumėte miške sėdintį Gautamą jo išbandymų periodu, tai tikriausiai pagalvotumėte, kad tai nieko nereiškiantis, nevertas jūsų dėmesio elgeta. Ir jūs suklystumėte ir praleistumėte galimybę bendrauti su didingiausia ir labai sena dvasia.
Todėl jums taip būtina atpažinimo dovana.
Ir kitas pavyzdys. Jūs žinote apie tuos žmones, kurie turi didelius turtus. O ar žinote jūs, kad daugelis iš jų gavo šį turtą kaip labai didelį išbandymą? Ir ar žinote jūs, kaip sunku jiems nešti savo turtingumo naštą?
Bet galiu jums pasakyti, kad ir tarp labai turtingų žmonių, ir tarp labai skurdžių žmonių yra aukštų sielų ir yra sielų, kurios per ilgą laikotarpį nukrypsta nuo Dieviškojo Kelio, paskirto kiekvienai sielai.
Jūsų pasaulio kontrastai ir praraja, kuri skiria turtuolius ir vargšus, byloja apie jūsų pasaulio karmos nesubalansavimą. Ir kartu tai sukuria labai geras sąlygas jūsų sielų vystymuisi.
Taip, numylėtiniai, jūsų karma, kad ir koks keistas šis tvirtinimas jums pasirodytų, sukuria jūsų sieloms labai geras vystymosi sąlygas.
Karma yra tarsi treneris, kuris visąlaik jums duoda krūvį ir neleidžia atsipalaiduoti. Tokiu būdu visada esate geros formos ir pasiruošę nuolatiniam savęs įveikimui ir Dieviškųjų savybių ugdymui.
Ir dideli turtai, ir didelis skurdas yra didelės karmos pasekmė. Bet būna taip, kad žmogus pats užsidirbo šią karmą, o būna taip, kad individas savanoriškai prisiima šią karmą, kad atidirbtų ją šiame įsikūnijime ir kartu palengvintų žmonijos karmą.
Tai reikia įžvelgti.
Ir pats geriausias jums požiūris į turtingumą ir į skurdą bus jūsų vienodai lygus, ramus požiūris į prabangą ir skurdą.
Pats svarbiausias dalykas yra jūsų proto būsena. Ir jeigu vienodai priimate ir skurdą, ir turtingumą, tai šitai liudija apie jūsų neprisirišimą prie išorinių pasireiškimų. Savyje turite vystyti požiūrį į jus supančius žmones be išankstinio nusistatymo.
Nei turtingumas, nei vargingumas neliudija apie sielos vystymąsi, bet jūsų požiūris į turtingumą ir vargingumą liudija apie jūsų dvasinių pasiekimų lygį.
Ir kai žmonijos dauguma savo sąmonėje teisingai žiūrės į turtingumą ir vargingumą, tai šitai bus ženklas, kad žmonija atidirbo šią pasaulinės karmos rūšį. Ir Žemėje daugiau nebus nei turtingų, nei vargšų.
Todėl jeigu pasakytume sąžiningai, tai vienų turtingumas ir kitų vargingumas yra viena iš jūsų netobulos sąmonės pasekmių. Ir savo sąmonėje įveikdami šią netobulybę, jūs daugiau nesusidursite savo gyvenime nei su perdėtu vargingumu, nei su perdėtu turtingumu.
Todėl nei kova su turtingaisiais, nei kova su vargingaisiais neturi jokios prasmės.
Prasmę turi tiktai jūsų kova su jūsų netobula sąmone, kuri neigia vargingumą ir siekia turtingumo.
Ir kai daugumos žmonijos sąmonė įgis teisingą požiūrį į turtingumą ir vargingumą, tai daugiau nebus nei turtingųjų, nei vargingųjų. Jūsų vargingumo ir turtingumo priežastis yra pernelyg didelis prisirišimas prie šio pasaulio dalykų. Jūs galite savanoriškai prisiimti šią karmą atidirbti, arba užsidirbti šią karmą neteisingu Dieviškosios Energijos panaudojimu praėjusiuose įsikūnijimuose.
Ir viskas, kas jus supa, yra jūsų karmos ir žmonijos karmos pasekmė. Bet kuri savybė, bet kuris šio pasaulio reiškinys, bet kuris jausmas ir bet kuri mintis. Bet visa tai sukurią tą foną, tą sceną, kurie leidžia jūsų sielai pereiti kokybiškiausią mokymą ir vystytis.
Jūsų gyvenimas jums gali atrodyti visiškai beprasmiškas. Bet galbūt bus didelė paguoda, jei aš jums pasakysiu, kad daugelis Šviesos Būtybių pavydi jums, kad turite tokias geras savo sieloms vystymosi sąlygas. Ir daugelis iš jų su malonumu apsikeistų su jumis vietomis, jeigu tai leistų Dieviškasis Įstatymas.
Todėl jūsų užduotis bus įgyti platesnį požiūrį į jūsų sielos vystymąsi ir bendrai į visos žmonijos ir visos visatos vystymąsi.
Ir aš džiaugsiuosi, jeigu mano šiandieninis pokalbis prisidės prie jūsų sąmonės keitimo teisinga kryptimi.

AŠ ESU Surija ir aš siunčiu jums savo linkėjimus iš Didžiosios Centrinės Saulės.