Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Serapis Bėjus > Mūsų užduotis – рažadint... >

Mūsų užduotis – рažadinti kiek galima daugiau sielų

AŠ ESU Serapis Bėjus. Ir šiandien aš atėjau dar kartą pasikalbėti: užtvirtinti praeitą medžiagą ir duoti neįkainojamas Tiesos kruopelytes, įterptas į pagrindinį pokalbio tekstą.
Tikriausiai jūs turėjote galimybę pastebėti, kad naują jūsų sąmonei supratimą mes duodame labai rūpestingai. Mes orientuojamės į vidutinį tų žmonių lygį, kurie turi galimybę skaityti mūsų laiškus. Viską, kas jūsų sąmonei yra per daug neįprasta, jūs perskaitote, tačiau kažkuriame jūsų sąmonės lygyje visa tai sutinka pasipriešinimą ir netgi atstūmimą. Todėl laiškus mes stengiamės duoti labai atidžiai.
Jūs pastebėjote, kad laiškus skirtingi Valdovai duoda iš skirtingų lygių. Kam reikalinga tokia polifonija?
Visi jūs esate nepakartojamos individualybės. Ir tai, kas vienam yra labai artima ir paliečia jautriausias sielos stygas, kitą gali netgi erzinti. Todėl mes stengiamės aprėpti visą interesų ir poreikių spektrą tų sielų, kurios su šiais laiškais susiduria.
Apskritai mes matome, kad mūsų informacija krinta į palankią dirvą ir sudygsta išsiskleidusių čakrų pavidalu tuose, kas su dėkingumu priima kiekvieną laišką. Ir tai duoda galimybę sustiprinti mūsų laiškų efektą, nes kiekvienas iš jūsų, kas rūpestingai ir su Meile pradeda skaityti kiekvieną laišką, įsitraukia į Tarnavimo procesą. Ir jūs esate savotiški maži šviestuvai, kurie šviečia jūsų tankaus pasaulio sutemose ir į jūsų Šviesą gali prisitraukti tos sielos, kurios pagal vibracijas yra sąskambyje su jumis.
Tačiau kadangi jūsų ugnelės labai silpnos ir tai užsiliepsnoja, tai dėl gyvenimiškos netvarkos gęsta, tai mes savo laiškus duodame didelį laiko tarpą tam, kad savo siekiuose galėtumėte sustiprėti ir veikti jau savarankiškai.
Ir tuo pat metu jums reikia išorinio palaikymo. Todėl mes stengiamės prižiūrėti jus jūsų miego metu, kai sąmoningai veržiatės į mūsų buveines, esančias subtiliajame plane. Labai daugeliui įsikūnijime esančių sielų tokia galimybė yra vienintelė, kai jos gali gauti paties aukščiausio lygio mokymą.
Jūs patenkate į buveines pagal savo vibracijas ir prisitraukiate prie to Valdovo, su kuriuo turite didžiausią vidinį sąskambį.
Šios mokyklos, kurios dabar egzistuoja subtiliajame plane, gali būti realizuotos ir fiziniame plane. Viskas, ko mums reikia, tai – patikimo, patikrinto fizinio plano laidininko, kuris pasitarnautų kaip katalizatorius. Ir tada fiziniame plane galėtų būti įgyvendinta mūsų mokykla, kur mes galėtume mokyti iš pradžių per labiausiai pažengusius įsikūnijime esančius mokinius, o paskui taptų įmanoma, kad ir Valdovų tiesiogiai ateitų į jūsų pasaulį.
Mums labai reikia žmonių, sugebančių realizuoti mūsų planus fiziniame plane. Mums labai reikia, kad fiziniame plane būtų įtvirtinti Didžiosios Baltosios Brolijos židiniai.
Ir jei dabar šių laiškų perdavimo į jūsų pasaulį pagalba mes pasiekiame šen ir ten užsiliepsnojančių kibirkščių efektą arba neužtikrintą, neilgai trunkantį jūsų širdžių degimą, tai, turėdami fiziniame plane židinį, mes galėtume tarnauti kaip galingas Šviesos švyturys, kuris duotų kryptį daugeliui gyvenimiškų audrų vandenyne esančių sielų.
Viskas, ko mums reikia, – tai laidininkas fiziniame plane, kuris sugebėtų nepriekaištingai pervesti mūsų energijas ir tuo pat metu turėtų įgūdžių dirbti Žemėje egzistuojančiomis sąlygomis.
Numylėtiniai, ne taip jau daug mes reikalaujame. Ir jeigu apsidairysite aplink save, tai pamatysite, kiek materialių resursų ir piniginės energijos eikvojama tam, kad būtų pastatyta prekybos kompleksų, pasilinksminimo įstaigų.
Jeigu nedidelė šios energijos dalis būtų panaudota sukurti mūsų mokykloms, kuriose mes galėtume duoti teisingus pavyzdžius ir žinias, tai proveržį žmonių sąmonėje mes įvykdytume vos per keletą dešimtmečių.
Numylėtinis Sen Žermenas kalbėjo apie ant auksinio padėklo gulinčią Dieviškąją galimybę, kuria galite pasinaudoti. Aš jums sakau, kad neatsirado nei vieno verto individo, kuris sugebėtų šią galimybę paimti. Kažkam trukdo vidiniai blokai ir stereotipai, kažkam tikėjimo trūkumas bei ištikimybės stoka.
Mes savo planus vis tiek realizuosime. Ir Dievo sumanymą Žemės planetai mes vis tiek įgyvendinsime. Ar jūs norite dalyvauti mūsų planuose?
Nesidairykite aplink. Kreipiuosi į kiekvieną iš jūsų, kas skaito mano šiandieninį laišką. Kiekvienas iš jūsų, kas surado šiuos laiškus internete ar parduotuvių lentynose, turi galimybę atsistoti po mūsų vėliavomis ir įgyvendinti mūsų planus.
Mes taip pat kaip anksčiau siunčiame į jūsų pasaulį savo šauksmą, ir angelai trimituoja susirinkimą tų sielų, kurios prieš įsikūnijimą pasisiūlė tarnauti kaip Brolijos rankos ir kojos fiziniame plane.
Labai gerai suprantu, kad iliuzija dabar yra savo jėgų galybėje. Tuo didesnis jums bus pasiekimas, jei sugebėsite įveikti iliuzijos tinklus ir ištrūkti į erdvę, kur nėra jūsų pasaulio slogių energijų, kur karaliauja brolybės, tarpusavio pagalbos ir Meilės dvasia.
Nauja diena seniai turėjo ateiti į planetą. Todėl mes naudojamės šia laiškų perdavimo dispensacija, kad į jūsų pasaulį perduotume kaip galima daugiau energijos. Ir kad jūs daugiau jau negalėtumėte saldžiai miegoti iliuzijoje, kad prarastumėte ramybę, ieškodami galimybės įgyvendinti savo Dieviškąjį planą.
Mūsų užduotis – pažadinti kiek galima daugiau sielų aktyviems veiksmams pertvarkant fizinį ir subtilesnius Žemės planetos planus. Ir mes išnaudojame šią laiškų perdavimo dispensaciją, kurią Didžioji Centrinė Saulė davė specialiai padėti Žemės planetos evoliucijoms.
Šiandien atėjau dėl to, kad įsikūnijime esantiems savo mokiniams praneščiau impulsą, o kartu ir pažadinčiau tuos, kuriems yra artimos mano energijos, mano spindulio energijos.

AŠ ESU Serapis BėjusKlausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#51