Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Žemė dabar išgyvena kritinį, l... >

Žemė dabar išgyvena kritinį, lūžio laikotarpį

AŠ ESU Sanat Kumara, vėl atėjęs per savo pasiuntinį.
Būsimų įvykių žodinės formuluotės visada mažai atspindi tai, kas turi įvykti ir turi tikimybinį charakterį.
Visi įvykiai jų tikimybinėje formoje jau nulemti kūrimo proceso pradžioje.
Jūsų pasaulyje yra toks reiškinys kaip Zodiakas, Zodiako ženklai. Žmogui, susipažinusiam su žvaigždžių kalba, visa dabartis ir ateitis užrašyta šiame informaciniame lauke, sudarytame iš išryškintų žvaigždžių. Ir jeigu jūs tobulai mokėtumėte žvaigždžių kalbą, tai galėtumėte perskaityti savo planetos ateitį, užrašytą universalia šios Visatos kalba. Bet vargu ar atsiras jūsų laikais bent vienas pasaulietinis astrologas, kuris sugebėtų suprasti šią kalbą.
Tikrasis žinojimas, kuris yra raktas į žvaigždžių kalbą ir leidžia numatyti ateitį, paslėptas nuo šiuolaikinės žmonijos. Kaip kad nuo jūsų paslėptas žinojimas, leidžiantis numatyti mirtį ir žinoti savo praeitį bei ateitį.
Bet praeitį ir ateitį lemia dabartis, kiekviena jos minutė ir sekundė. Jūsų pasaulyje veikia laiko ir erdvės apribojimai. Aukščiausiuose Pasauliuose nėra šių apribojimų, todėl tobula kūrybos matrica gali būti išreikšta laiko ir erdvės koordinatėmis daugeliu būdų, kurių tikimybę lemia jūsų kiekvienos minutės pasirinkimai.
Todėl tas visatos vystymosi planas, kuris apima ir jūsų planetos planą, gali keistis tam tikru diapazonu, bet šis diapazonas turi ribas. Ir jeigu kokios nors planetos evoliucija priartėja prie Aukščiausio Plano jai skirto koridoriaus ribų, tai šiai evoliucijai koreguoti įsikiša visa Kosminių Būtybių Hierarchija. Taip daug kartų buvo su jūsų planeta. Evoliucija prieidavo tam tikrą kritinį tašką ir apsisukdavo į ankstesnes saugias vėžes.
Pavojų evoliucijai lemia tai, kiek ši evoliucija yra atitrūkusi nuo Aukščiausių Jėgų, Visatos Hierarchų, Dievo, Dieviškojo Įstatymo.

Žemės, kaip ir bet kurios planetos, istorijoje egzistuoja tam tikri kritiniai momentai, nulemti Zodiako ir sąlygojami jo kosminių ciklų, kai Kosminio Įstatymo kryptis, informacinis laukas suderinamas su planetos gyvybės srautų evoliucijos kryptimi. Ir jeigu nukrypimas nuo suteiktos judėjimo krypties viršija kritinę ribą, tada planetos vystymasis būna koreguojamas.
Būtent tai ir vyksta jūsų dienomis. Planetos evoliucija nukrypo nuo Kosminio Įstatymo numatytos trajektorijos, todėl reikalinga korekcija.
Mes ateiname periodiškai per skirtingus pranašus ir pasiuntinius, kad primintume apie egzistuojantį Įstatymą ir apie būtinybę jo laikytis.
Visos buvusios ir dabartinės pranašystės apie pasaulio pabaigą ir įvairias negandas yra paprasčiausias priminimas apie būtinybę paklusti šioje Visatoje egzistuojančiam Įstatymui.
Įstatymas bus įvykdytas nepriklausomai nuo to, ar norėsite jo laikytis ar ne.
Aukščiausių Jėgų uždavinys visada būdavo išlaikyti žmoniją ant bedugnės krašto, kad ji pati savęs nesunaikintų.
Anksčiau teiktos ir dabar teikiamos pagalbos esmę sudaro žmonijos sąmonės išplėtimas, žmonėms būdingų vidinių apribojimų įveikimas ir pagalba, susijusi su perėjimu į kitą sąmonės vystymosi lygį.
Dabar Žemė pergyvena kritinį, lūžio, laikotarpį. Ir žmonijai keliama užduotis yra įsisąmoninti tai, kad be fizinio plano, yra subtilesni planai ir kad žmogus pagal savo prigimtį yra Didinga Dvasinė Kosminė Būtybė. Žmogaus potencialas didelis.
Ir šis potencialas bus įsisavintas tik tada, kai žmogus įveiks tas savo savybes, kurios pririša jį prie fizinio plano.
Kai iš savo pakylėto lygio mes stebime kai kuriuos iš jūsų, tai mus užplūsta tokie jausmai, kuriuos jūs jaučiate stebėdami skruzdėles.
Tikriausiai stebėjote savo gyvenime skruzdėlę, kuri velka didelį nešulį skruzdėlyno link. Jums iš savo lygio geriau matosi, kaip jai reikėtų judėti. Matote, kad kelią galima buvo sutrumpinti ir kad skruzdėlyną buvo galima pasiekti greičiau, su mažesnėmis pastangomis.
Jeigu stebėsite skruzdėlę, tai suprasite mūsų jausmus, kuriuos išgyvename stebėdami jūsų vystymąsi.
Ir lygiai taip, kaip jūs nesiimate atlikti skruzdėlės užduoties, taip ir mes negalime atlikti jums skirtų užduočių.
Mes galime suteikti tam tikrą pagalbą ir mes ją nuolat teikiame, bet tik Įstatymo numatytose ribose.
Vienas iš mūsų pagalbos teikiamų būdų yra priminti jums apie kosminius terminus ir apie tai, kas iš tikrųjų esate.
Jūsų potencialas milžiniškas. Kitaip nei skruzdėlė, kuri šioje manvantaroje, šiame Visatos vystymosi periode, nesuspės pasiekti žmogiškosios vystymosi formos, jūs dar iki šios manvantaros pabaigos turėsite galimybę išreikšti savo tikrąją, Dieviškąją, prigimtį.
Todėl tiek pastangų mes dedame, kad užkirstume kelią šios fizinės platformos, pačios Žemės, kuri priglaudė jus, kuri jums suteikia saugias gyvenimo ir vystymosi sąlygas, sugriovimui.
Kiekvienas kataklizmas, kiekviena stichinė nelaimė yra jūsų netobulos sąmonės pasekmė. Ir iš tikrųjų, kai susitinkate akis į akį su šiomis stichijomis, skinate savo nepaklusnumo, egoizmo ir užsispyrimo vaisius.
Informacinis žmonijos laukas ir informacinis Žemės laukas labai glaudžiai susiję ir susipynę. Todėl bet kuri netobula mintis daro įtaką visai planetai, ji apeina visą Žemės rutulį ir sukelia rezonansą su tokiomis pat netobulomis mintimis ir jausmais.
Taip pat mintys, nukreiptos į Gerovę, Gėrį, teigiamos minčių formos ir emocijos prideda stabilumo visai planetai ir padeda išlyginti Žemės ašį.

Kad galėtumėte ramiai vystytis ir egzistuoti, milijardai Kosminių Būtybių pasiruošę nenuilstamai tarnauti dieną ir naktį tam, kad subalansuotų daugelį galimų katastrofų bei kataklizmų ir užkirstų jiems kelią.
Tokią pagalbą ir jūs galite suteikti Pakylėtųjų Pulkams.
Medituokite į Gerovę, Gėrį, Meilę. Saugokite vidinę ramybę ir taikumą. Kiekvienas iš jūsų turi tapti atramos tašku Žemėje, Šviesos laidininku, per kurį ši planeta bus balansuojama ir į ją pateks Šviesa – tai būtina, kad Žemė galėtų pereiti į aukštesnį lygį.
Aš su džiaugsmu stebiu daugelio iš jūsų pasiekimus. Ir aš nuoširdžiai džiaugiuosi tais jūsų pasiekimais Kelyje.

Kosminis Įstatymas neleidžia man ateiti ir kiekvienam iš jūsų paspausti ranką. Tačiau savo subtiliuosiuose kūnuose galite pasiekti mano lygį ir aš apkabinsiu kiekvieną prie manęs priėjusį ir kiekvienam paspausiu ranką.

AŠ ESU Sanat Kumara.