Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Paulius Venecijietis > Mokymas apie Dieviškosios Moti... >

Mokymas apie Dieviškosios Motinos Energiją

AŠ ESU Paulius Venecijietis, atėjęs pas jus.
AŠ ESU Trečiojo, Meilės Spindulio, Valdovas. Vargu ar rasime Žemėje tiek iškraipymų kituose spinduliuose, kiek randame Meilės Spindulyje. Ir tai visiškai paaiškinama. Jeigu dualistinė pasaulio padėtis iškreiptų visas kitas Dieviškąsias savybės, bet pavyktų išsaugoti savo pirmapradės būsenos tik vieną Dieviškosios meilės savybę, tai visas pasaulis būtų visiškai kitoks. Meilė. Meilės, tikrosios Meilės, Dieviškosios Meilės, savybės - štai ko katastrofiškai trūksta dabartiniam pasauliui.
Aš atėjau įtvirtinti Meilę. Aš atėjau duoti jums Meilę.
Pasauliai sukuriami Meile ir sugriūva pasauliai dėl šios savybės trūkumo. Todėl atėjo laikas giliau pamąstyti apie Meilę ir apie jos pasireiškimus jūsų gyvenime.
Iš tikrųjų, daugelio žmonių širdies čakra, kuri atsakinga už Meilės energijų patekimą į jūsų fizinį pasaulį, visiškai užblokuota. Todėl jūs jaučiate Meilės trūkumą ir bandote kompensuoti šį trūkumą keistai praktikuodami, stimuliuodami grynai fiziologinį instinktą. Patikėkite manimi, kad didesnė Dieviškosios Energijos iškraipymo dalis jūsų pasaulyje susijusi būtent su Dieviškosios Motinos, arba, kitaip sakant, jūsų seksualinės energijos, neteisingu panaudojimu.
Dievas davė jums Šventąją Ugnį, Šventosios Ugnies Liepsną, kuri daro jus panašius į Dievus. Ir patikėkite manimi, ši liepsna ir energija jums duotos ne tam, kad jas panaudotumėte savo malonumui. Kuo neprotingiau panaudojate Šventąją ugnį, tuo didesnę karmą sukuriate. Jūsų masinės informacinės priemonės ir jūsų elgesio visuomenėje stereotipai, ir netgi jūsų elgesio ir aprangos stilius stimuliuoja neteisingą jūsų seksualinės energijos panaudojimą.
Praeis kiek laiko ir sugebėsite suprasti tikrąją Dievo dovanotos Šventosios Ugnies malonės paskirtį.
Bet dabar jums reikėtų suprasti, kad kiekvieną kartą, kai panaudojate šią savo malonę ne pagal Dieviškąją paskirtį, jūs sukuriate karmą. Kuriate karmą, nes išnaudojate Dieviškąją Energiją, kad gautumėte tuščią, grynai gyvulišką pasitenkinimą. Beje, gyvūnai šiuo atveju elgiasi daug protingiau už jus. Šiaip ar taip, savo seksualinę energiją jie naudoja metinių ciklų rėmuose ir tinkamu tam metų laiku.
Seksualinio akto metu išsilaisvina gigantiškas Dieviškosios Energijos kiekis. Šį Dieviškosios Energijos išsiveržimą galima palyginti su super naujos žvaigždės sprogimu. Žinote, kad kur nukreiptas jūsų dėmesys, ten teka jūsų energija. Ir jeigu Dieviškosios Energijos išlaisvinimo metu jūs galvojate apie tai, kaip suteikti malonumą sau arba savo partneriui, tai panaudojate savo seksualinę energiją ne pagal paskirtį. Daugeliui iš jūsų mano žodžiai gali pasirodyti visiškai netelpantys į jų turimos sąmonės rėmus. Iš aš visiškai suprantu, kad daugeliui mano žodžiai skambės keistai. Tačiau turiu jus informuoti apie pačius elementariausius Dieviškosios Etikos principus, su kuriais susipažinę netgi gyvūnai, bet apie kuriuos žmonija dėl kažkokių priežasčių užmiršo.
Viskas šiame pasaulyje priklauso Dievui. Ir jūs esate Dievo dalelės. Todėl viską, ką jūs darote, bet kurie jūsų veiksmai, turi derėti su Dievišku Įstatymu ir būti šio Įstatymo rėmuose. Jeigu kažką darote be Dievo valios, tai jūs kartu pažeidžiate šios visatos Įstatymą ir kuriate karmą.
Todėl, kad ir kokios keistos jums pasirodytų mano rekomendacijos ir instrukcijos, prašau, pradžioje paprasčiausiai nors išklausykite jas.
Prieš pradėdami lytinį aktą, prašau, pasirūpinkite, kad jūsų veiksmai atitiktų Dievo Valią. Jūs su savo partneriu turite būti oficialiai susituokę. Jūs negalite seksualiai santykiauti su atsitiktiniais partneriais ir su tos pačios kaip jūs lyties žmonėmis.
Kodėl būtinas pastovus partneris, su kuriuo jūsų santykiai įteisinti?
Reikalas tas, kad lytinio akto metu tarp jūsų ir jūsų partnerio įvyksta tiesioginis apsikeitimas energijomis. Jau įprastai bendraudami su žmonėmis jūs apsikeičiate energijomis, o jūsų apsikeitimas energijomis seksualinių santykių metu daug kartų sustiprėja. Faktiškai jūs apsikeičiate visomis savo energijomis - ir geromis, ir blogomis. Jūs imate karmą vienas iš kito ir dalijatės savo nuopelnais su seksualiniais partneriais. Ir jeigu jūs oficialiai susituokę, tai bendrame gyvenime jūs turėsite galimybę atidirbti ne tik savo, bet ir savo sutuoktinio karmą, jeigu sutuoktinio karma viršija jūsų karmą.
Dabar įsivaizduokite, kad santykiaujate su daugeliu partnerių. Ir įsivaizduokite, kad daugelio iš jų atidirbtos karmos procentas daug mažesnis už jūsų. Ir jų karminės skolos gali būti žymiai sunkesnės už jūsų. Galimas daiktas, kad jie atėjo į šį gyvenimą atidirbti žmogžudystės karmos, arba išdavystės karmos, arba visų kitų sunkiausių karmos rūšių. Ir štai jūs, visiškai nepagalvoję, su jais lytiškai santykiaudami paimate dalį jų karmos sau. Ir jeigu jūs esate oficialiai susituokę, tai vėliau jūs pernešate šią karmą į savo šeimą. Ir paskui stebitės, iš kur kyla visos jūsų žemiškos problemos?
Seksualinė energija yra tos pačios prigimties, kaip ir energija, naudojama kūrybai jūsų pasaulyje. Ir kai jūs išnaudojate savo seksualinį potencialą malonumams, kartu netenkate kūrybinės energijos, jūs patys apribojate savo vystymąsi. Ir faktiškai daugelis žmonių, sulaukę brandos, dėl piktnaudžiavimo seksualine energija tiek ištuštėja, kad visiškai neturi sugebėjimų aukščiausiai kūrybinei veiklai. Jie paprasčiausiai nesugebės tapti ne tik bendrakūrėjais su Dievu, bet ir nesugebės dirbti įprasto jūsų pasauliui kūrybinio darbo.
Šiandieninio mano diktavimo tikslas buvo iškelti jums labai svarbų klausimą. Ir aš darau tai atvirai, kiek galima atviriau todėl, kad kartoju dar kartą: didelė dalis žmonijos iškreiptos energijos iškreipiama būtent piktnaudžiaujant Dieviškosios Motinos energija.
Kiekvieną savo santuokinių santykių aktą turite vykdyti dėl Dievo. Pasimelskite Dievui ir pašvęskite Šventąją Ugnį, kuri išsilaisvins jūsų lytinio akto metu, Dievui. Žinokite, kur nukreiptas jūsų dėmesys, ten teka jūsų energija. Ir jeigu išlaisvindami savo Šventąją Ugnį pašvęsite šį išsilaisvinimą Dievui, tai kartu jūs nukreipsite savo išlaisvintąją energiją į aukščiausias Pasaulio sferas. Ir ši energija vėliau sugrįš kaip palaiminimas jums ir jūsų vaikams.
Pasistenkite Dieviškosios Motinos Energiją panaudoti tik vaikų pradėjimui. Ir jeigu jums iš pradžių bus sunku prisiimti šiuos įsipareigojimus, tai pasistenkite apriboti savo kontaktų kiekį iki vieno dviejų per savaitę.
Nepamirškite nors mintimis nukreipti visą išlaisvinamą energiją Dievui. Prašykite Dievo, kad ši energija būtų nukreipta jūsų, jūsų šeimos ir vaikų palaiminimui.
Visada prisiminkite, kad bet kuris jūsų veiksmas fiziniame plane gali būti panaudotas ir gėriui, ir blogiui. Ir kiekvieną jūsų buvimo fiziniame pasaulyje minutę ir sekundę gaunate Dieviškąją Energiją ir nukreipiate ją arba iliuzijai kurti, kai ji nusėda šiame pasaulyje ir didina iliuziją, arba nukreipiate energiją į Dieviškąjį Pasaulį, didindami savo turtus Danguje ir sukurdami gerąją karmą bei didindami savo nuopelnus.
Ir kertinis akmuo jūsų gyvenime bus tai, kaip jūs panaudosite savo seksualinę energiją.
Man norėtųsi, kad įdėmiai susipažintumėte su šiandienine paskaita ir pasistengtumėte panaudoti savo gyvenime visas mano duotas rekomendacijas.

AŠ ESU Paulius Venecijietis