Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Didysis Dieviškasis Nukreipėja... > Kai kurie laiškų perdavimo tik... >

Kai kurie laiškų perdavimo tikslai

AŠ ESU Didysis Dieviškasis Nukreipėjas, vėl pas jus atėjęs. Džiaugiuosi ta galimybe, kuri duota šiems laiškams perduoti ir džiaugiuosi galimybe perteikti informaciją Žemės žmonijai.
Galbūt pastebėjote, kad mes savo laiškus per šį pasiuntinį duodame antrą mėnesį, kiekvieną dieną. Ir galbūt kai kuriuos iš jūsų aplankė mintys apie tai, kad šis mūsų laiškų ciklas yra kažkuo išskirtinis, neeilinis.
Ir tai iš tikrųjų taip yra. Aš vis dar negaliu iki galo atskleisti visų tikslų, kurių mes siekiame perduodami laiškus į fizinį pasaulį. Tačiau dalį šių tikslų, kurie vienu ar kitu lygiu jau pasiekti, galiu jums atskleisti.
Niekada mes neveikiame tokiu būdu, kad pasiektume kažkokį vieną tikslą. Mūsų veiksmai visada yra daugiaplanio charakterio ir būna, kad viena mūsų pastanga pasiekiame iki dešimties tikslų fiziniame plane.
Taigi jūs žinote, kad laiškų perdavimas susijęs su energijos į jūsų pasaulį perdavimu. Ir galiu jums pasakyti, jog šiame diktavimų cikle buvo išlaisvintas precedento neturintis Šviesos kiekis. Ir net jeigu Didžioji Centrinė Saulė atsakytų mums duoti energijos Žemės planetos balansavimui, pasiekti atitinkamą pusiausvyrą mes galėtume vien tik pervesdami per šiuos laiškus Šviesą.
Laiškams perduoti mes pasirinkome momentą, kuris apėmė žiemos saulėgrįžą, Kalėdų ir Naujųjų metų šventimą. Ir šitai irgi nebuvo atsitiktinai, nes būtent šiuo metu žmonija sukuria daugiausia karmos.
O šiais metais taip pat susiklostė labai nepalanki astrologinė situacija, nes Mėnulio užtemimas, galima sakyti, sutapo su Naujųjų metų šventimu, o po jo einantis Saulės užtemimas pradėjo aktyviai veikti irgi naujamečių švenčių metu. Ir visa tai sustiprino nepalankų foną, kurį sukėlė nesulaikomi žmonių pasilinksminimai per šventes.
Būtent dėl to mes kreipėmės per mūsų pasiuntinį su prašymu maldinės pagalbos planetai ir mūsų laiškuose perspėjome apie tai, kad ne viskas planetoje gerai.
Nedaugelis sugebėjo įsigilinti į mūsų perspėjimus. Tačiau apskritai mes sugebėjome pasiekti tam tikrą pusiausvyrą. Ir dabar aš jau ramiai galiu pasakyti, jog mums pavyko išvengti stipresnio Žemės drebėjimo už tą, kuris įvyko Haityje. Šio žemės drebėjimo epicentras turėjo būti daug gausiau apgyvendintuose vakarų pusrutulio rajonuose.
Jūs matote, jog situacija planetoje iš tiesų sunki. Ir reikalingos nuolatinės Pakylėtųjų Pulkų pastangos, kad neleistume susiklostyti dar blogesnei įvykių eigai.
Jei sugrįšime prie laiškų perdavimo, tai yra dar vienas svarbus tikslas, kurį mes faktiškai jau pasiekėme, todėl galiu apie jį pasakyti. Jūs gyvenate tuo laiku, kai tarp žmonijos vyksta pasidalijimas. Ir kiekvienas individas pats renkasi, ar eiti jam tuo keliu, kurį nurodo Valdovai ir kuris veda į amžinąjį Gyvenimą, ar pasirinkti sutrūnijusį pasaulį ir pasidalinti šio sutrūnijusio pasaulio likimą, kai jis bus sunaikintas, kaip savo laiku nutraukė savo egzistavimą civilizacija Mėnulyje.
Tikriausiai nesusigaudote, kuo čia dėti laiškai. Laiškai iš tikrųjų čia niekuo dėti. Visa esmė yra jūsų požiūris į laiškus. Mes jau sakėme ir aš pasikartosiu, kad viskas jūsų pasaulyje turi dvejopą charakterį. Ir kažkam mūsų laiškai buvo kaip stiklinė vėsaus vandens dykumoje, o kažkas, perskaitęs laiškus, gautą energiją panaudodavo tam, kad iškoneveiktų pasiuntinį, o kartu ir mus. Ir šitaip jūs buvote priversti išreikšti save, savo vidinę esmę. Jūs atlikote veiksmą ar leidote būti minčiai, ar išreiškėte jausmą, kurie privedė prie karmos.
Mes nesame niekšai. Mes milijonus metų atsidavę ir ištikimai tarnaujame Žemės žmonijai. Taip, šios visatos Įstatymas toks, kad Aukštesnis tarnauja žemesniam. Tačiau žemesnysis turi paklusti aukštesniajam. Ir vadovautis Aukščiausių jėgų nurodymais. Jei remiatės savo žmogiškuoju protu, kūniškaisiais raumenimis, tai jūs maištaujate prieš Dievą, prieš Šviesos Jėgų Hierarchiją, kuri tarnauja Dievui.
Įsidėmėkite, kad pasirinkimą darote jūs patys. Niekas iš mūsų neverčia jūsų nei aklai mus garbinti, nei reikalauja atlikti kažkokius veiksmus. Mes paprasčiausiai duodame Mokymą, mes pasakojame apie šioje visatoje egzistuojančius įstatymus. Tačiau kodėl kai kurie iš jūsų nuo mūsų laiškų pradeda niršti? Aš jums pasakysiu, kodėl šitai vyksta. Todėl, kad jūs pasirinkote. Ir jus erzina Šviesa, nes jūs pasirinkote tamsą.
Noriu, kad tie žmonės, kurie skaito mūsų laiškus, suprastų, kad šis pasirinkimas nebuvo momentinis pasirinkimas ir jis buvo atliktas daug anksčiau. Kartais mums priešingoms jėgoms žmogus tarnauja tūkstančius metų. Dabar jums sakau, kad atėjo tas metas, kai Dieviškoji atjauta ir gailestingumas užleidžia vietą Dieviškajam teisingumui. Ir tai liečia tik tuos individus, kurie realiai savo praeities ir dabarties veiksmais įjungė Dieviškojo teisingumo mechanizmo veikimą.
Įkandin savo draugams, kurie jus perspėjo apie tai, kad ne viskas Žemėje gerai, aš tik dar kartą galiu jus perspėti, kad daugeliui individų ateina galutinio pasirinkimo metas.
Mano šiandieninis pokalbis jums pasirodė labai griežtas ir netgi žiaurus. Tačiau aš galvoju apie tuos milijonus sielų, kurioms reikalingas išsigelbėjimas ir kurios turi būti išgelbėtos. Jos susipainiojo karmos tinkluose ir reikia imtis kraštutinių priemonių, kad labiausiai supainiotus karmos mazgus perpjautume ir duotume galimybę laisvai įkvėpti bei laisvai pasirinkti kiekvienam Žemės planetoje esančiam individui.
Noriu pasakyti, kad mes vykdome savo misiją ir darome visus įmanomus bandymus išgelbėti maksimalų sielų skaičių.

AŠ ESU Didysis Dieviškasis Nukreipėjas


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#47