Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Didysis Dieviškasis Nukreipėja... > Mums reikalingas jūsų pasiruoš... >

Mums reikalingas jūsų pasiruošimas tarnauti Žemės evoliucijoms

AŠ ESU Didysis Dieviškasis Nukreipėjas.
Mano šiandieninis atėjimas sutapo su Karminės Valdybos posėdžio pradžia. Todėl prieš pat jo pradžią duosiu trumpą pranešimą.
Jūsų neturi gluminti tai, kad Karminės Valdybos posėdis vyksta už uždarų durų. Taip buvo visada ir nepakylėtoji žmonija turi galimybę žinoti apie tai, kas šiame posėdyje vyksta, tik tuo lygiu, kuriame mes tai duodame savo laiškuose.
Turiu pasakyti, kad dabartinis posėdis nebus lengvas. Todėl, kad mums bus labai sunku pateikti Aukščiausiai šios visatos Tarybai sėkmingo evoliucinio žmonijos vystymosi įrodymus. Kaip tik viskas visiškai atvirkščiai. Mes ieškome ir nerandame jokių pozityvių poslinkių nuo praėjusio posėdžio, vykusio vasaros saulėgrįžos metu.
Būtų neblogai, jei parašytumėte laiškus* Karminei Valdybai ir, kitaip nei savo įprastuose laiškuose, kur jūs prašote kažko sau asmeniškai arba savo giminaičiams, būtų neblogai, jei išdėstytumėte kažkokius pozityvius savo gyvenimo faktus. Ir aš asmeniškai būčiau jums labai dėkingas, jei prisiimtumėte įsipareigojimus skaityti tam tikrą kiekį maldų ar Rožinių visą pusę metų, iki kito Karminės Valdybos posėdžio, kad subalansuotumėte situaciją planetoje. Mums reikia jūsų geros valios apraiškų padedant Žemės planetos evoliucijoms. Mums reikalingos jūsų maldinės pastangos ir mums reikalingas jūsų pasiruošimas tarnauti Žemės planetos evoliucijoms.
Atrodo, kad aš prašau labai paprastų dalykų ir tai nepareikalautų iš jūsų didelių pastangų ar aukų. Tačiau praktika rodo ir jūsų laiškai patvirtina tai eilę metų, kad vienam jūsų laiškui apie nesavanaudišką maldinės energijos auką Žemės evoliucijų labui tenka keletas tūkstančių laiškų su asmeniniais prašymais ir noru nupjauti karminės naštos dalį.
Apie žmonijos išsivystymo lygį sako tik nesavanaudiško tarnavimo faktai. Supraskite, jog kitas etapas, į kurį turi įeiti žmonija, bus susijęs su visiškai kitokiais žmonių tarpusavio santykiais. Ir pirmoje vietoje turi būti nesavanaudiškumas, paskui – tarnavimas. Ir abu šie būdingi momentai įmanomi tik besąlyginės meilės ir beribio Tikėjimo pagrindu.
Todėl apsidairykite aplink save ir pažiūrėkite, kas iš jūsų aplinkos pasiruošę kitam žmogiškųjų santykių etapui?
Ir štai dabar jūs suprantate mano prislėgtumą prieš eilinio Karminės Valdybos posėdžio pradžią. Kur pasiaukojimo ir nesavanaudiškos tarnystės faktai? Ir jeigu pagauti entuziazmo ir užplūdusių jus jausmų jūs netgi pradedate daryti kokį nors darbą Dieviškosios tarnystės ribose, tai pažiūrėkite, kuriam laikui pakanka jūsų entuziazmo. Keletui dienų? Pusmečiui? Keletui metų?
Jei mes kalbame apie naują žmonių santykių tipą, tai tie santykiai turi tęstis bent jau iki šio įsikūnijimo pabaigos. Nustokite žvalgytis į jus supančius žmones ir duoti pavyzdžius iš jų gyvenimo. Labai paplitęs tarp žmonių argumentas: „Štai, jie nesilaiko jokių Dieviškųjų Įstatymų ir gyvena sau be vargo, o aš meldžiuosi, pasninkauju ir nieko už tai neturiu.“
Labai būdinga šiuolaikiniams žmonėms! Patikėkite, kad jūs į Naują Žemę neisite drauge ir jūsų ten nevarys kaip avių. Jūs galėsite praeiti pro siaurus vartus tiktai savo asmeninių nuopelnų ir asmeninių pasiekimų dėka. O tie, kurie „gyvena be vargo“, liks išorinėje tamsoje. Jie neturi ateities. Kam jums į juos lygiuotis?
Visa jūsų problemų esmė ta, kad jūs turite mažai Tikėjimo. Jūs negalite iki galo patikėti Valdovų žodžiais, kad šitas jūsų gyvenimas nėra vienintelis. Kad priekyje daugeliui iš jūsų – kitas gyvenimas. Jūs matuojate Dievą savo žmogiškaisiais matais ir Dieviškajam Įstatymui mėginate panaudoti savo žmogiškąją logiką.
O aš jums sakau, kad jums privaloma laikytis Dieviškojo Įstatymo ir atsisakyti visų jūsų kūniškojo proto triukų ir gudrybių.
Ar ilgam jums pakanka jūsų ryžto sekti Valdovų nurodymais? Aš manau, iki artimiausio televizijos serialo arba artimiausio telefoninio pokalbio su draugais. Tuo labiau prieš akis tokia viliojanti naujametinė šventė ir yra kuo užsiimti be begalinio Valdovų dorovinio mokymo klausymo.
Ką gi, tai jūsų pasirinkimas ir jūsų sprendimas. Negalima priversti žmogaus eiti tuo keliu, kuris – pats trumpiausias iš visų. Kažkodėl žmonija visada renkasi patį sunkiausią kelią, o po kurio laiko ima niurnėti ant Dievo už sunkų likimą ir nesėkmes, tenkančias jos daliai.
Mane jau ragina... Ir aš turiu baigti šį savo laišką. Visgi aš galvoju, kad pagrindą, tai, ką aš norėjau jums perduoti, aš pasakiau.
Taigi viską galiausiai nulemiate jūs patys, savo pasirinkimais. Nekaltinkite likimo, Dievo ir Valdovų.

AŠ ESU Didysis Dieviškasis Nukreipėjas


* Apie laiškų Karminei Valdybai dispensaciją žiūrėkite pagal nuorodą http://viduje.puikiai.lt/sirius2011/?p=1037.
Karminės valdybos posėdžiai vyksta du kartus metuose dvi savaites nuo vasaros arba žiemos saulėgrįžos momento.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#20