Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Laiškas mano mokiniams >

Laiškas mano mokiniams

AŠ ESU El Morija, vėl atėjęs pas jus duoti dar vieno laiško. Vieno ar kito laiško svarbumas jums, įsikūnijusiems Žemėje, subjektyvus. Jūs negalite, būdami savo žmogiško sąmonės lygio, įvertinti nei vykstančio reiškinio reikšmingumo, nei jo svarbos tolesniam žmonijos vystymuisi. Todėl paprastai mes nereikalaujame iš jūsų nei greitų, skubotų sprendimų priėmimo, nei skubaus veikimo.
Tačiau jeigu būčiau visiškai atviras, tai tas darbas, kurį mes be paliovos dirbame su Žemės žmonija, galėtų duoti daug didesnius rezultatus. Todėl, kad mūsų dedamos pastangos kai kada viršija visus duotus kosminius rezervus. Mes visiškai suprantame, kad jums labai sunku žvilgtelėti šiek tiek aukščiau tos rutinos ir šurmulio, kuriame būnate kasdien. Todėl mes nepavargdami ateiname ir duodame laiškus, kurie nelabai skiriasi naujumu, bet užtai jus šiek tiek supurto, o kai kada kažkokia frazė ar mintis mūsų laiške priverčia jus prabusti tiek, kad tampate pajėgūs įgyvendinti tuos veiksmus fiziniame plane, kurie būtini ir kurių mes jūsų nuolatos prašome.
Taigi, kiekvieną kartą su didele kantrybe ir nesiliaudamas aš prašau jūsų pradėti veikti. Ne tik skaityti diktavimus, maldas, Rožinius arba liepimus. Aš prašau jūsų realiai pradėti veikti fiziniame plane!
Gali būti, jūs ne visai suprantate, apie kokius veiksmus aš kalbu. Aš neprašau jūsų nei nuversti santvarkos, egzistuojančios valstybėje, kurioje gyvenate, aš neprašau jūsų vykdyti revoliucijos ar mitinguoti, aš prašau jūsų dirbti paprasčiausius žmogiškus darbus, kuriuos jūsų dauguma ir taip dirba. Bet aš prašau dirbti šiuos darbus sąmoningai. Žvelgiant į kiekvieną jūsų atliekamą veiksmą per moralės Įstatymo, Dieviškojo Įstatymo, egzistuojančio šioje Visatoje, prizmę. Aš prašau, kad jūs kasdien pagalvotumėte apie savo veiksmų padarinius ir susimąstytumėte dėl kiekvieno savo žingsnio.
Pagalvokite apie tai, kaip galėtumėte palengvinti savo egzistavimą materijoje, jei kiekvienas jūsų žingsnis visiškai atitiktų Dieviškąjį Įstatymą, egzistuojantį šioje Visatoje?
Jūs nesukurtumėte naujos karmos ir galėtumėte greitesniais tempais atidirbti savo buvusią karmą, darydami teisingus pasirinkimus.
Kaip paprasta! Genialiai paprasta! Mes ateiname ir nuolatos kalbame jums vieną ir tą patį, bet kodėl jūs mūsų negirdite?
Kodėl jūs skaitote mūsų laiškus ir po penkių minučių visiškai pamirštate tai, ką perskaitėte?! Kodėl nesugebate netgi per dieną būti veikiami teisingų minčių ir pavyzdžių, kuriuos mes jums siunčiame?
Dieve, kaip kartais nepakeliamai sunku dirbti su įsikūnijusia žmonija! Tačiau aš esu optimistas iš prigimties ir esu tikras, kad po šimto mano diktavimų arba po tūkstančio mano diktavimų aš pagaliau gausiu savo žinion keletą šimtų ištikimų mokinių, sugebančių jautriai klausyti mano vadovavimo ir vykdyti mano nurodymus. Patikėkite, iš mano pakylėto sąmonės lygio daug geriau matosi, ką jūs turite daryti ir kaip elgtis.
Situacija Žemėje juda į geresnę pusę. Ji ne tokia liūdna, kokia buvo prieš keletą metų, visgi mes norėtume, kad jūsų sąmonės vystymosi tempai būtų didesni. Rastas protingas sprendimas, kurio dėka jūsų vystymosi tempai bus paspartinti, mes pasirūpinsime tuo, kad energijos paskirstymo procesas Žemės paviršiuje vyktų vienodžiau, kad Žemė galėtų išlaikyti ir nepatektų į griaunantį kataklizmą.
Mes taip pat išmokome lokalizuoti neigiamos energijos sankaupas, kurios atsiranda žmonių megapoliuose. Anksčiau tokios sankaupos klaidžiojo Žemės paviršiuje ir sukeldavo nenumatytus pokyčius tam tikruose taškuose, o dabar visa neigiama karma susikoncentruoja apie jos sukūrimo šaltinį, ir žmonės patys gali įvertinti, kiek tai, kas jų buvo sukurta, „nemaloniai kvepia“.
Taigi, jūs patys paspartintai atidirbate savo būsenomis tai, ką sukūrėte.
Ir tai dar ne viskas! Mes mąstome apie tai, kaip sukurti Žemės rutulyje žmonių gyvenvietes, laisvas nuo masinės sąmonės įtakos.
Šiose gyvenvietėse galėtų būti sukurtos sąlygos tolesniam žmonijos civilizacijos vystymuisi.
Tai, kas nenori vystytis, turės galų gale būti izoliuotas ir laikui bėgant nukirstas, kaip kad sausos šakos atliekant sodo darbus.
Visa, kas sugeba augti ir duoti vaisių, privalo būti persodinta į šviežiai patręštą žemę ir žydėti Žemės planetos gerovei.
Tokie mūsų planai ir aš dalijuosi šiais planais su jumis, tikėdamasis, kad atsiras tų žmonių, kurie kreipsis į mane su asmeniniu laišku ir paprašys, kad aš vadovaučiau jų veiksmams pertvarkant Žemės planetos fizinį planą.
Tačiau turiu iš karto jus truputį atvėsinti. Aš esu labai griežtas ir reiklus mokytojas. Mano mokiniai sugeba daryti daug stebuklų fiziniame plane, bet aš reikalauju iš jų visiškos ir besąlygiškos ištikimybės, paklusnumo ir drausmės. Tuos, kurių netrikdo mano dideli reikalavimai, maloniai prašau į mano klases subtiliajame plane, į mano buveinę, kur aš galėsiu su jumis susipažinti ir vadovauti jūsų vystymuisi.
Kai tik aš suprasiu, kad esate visiškai pasiruošęs tapti mūsų bendradarbiu, aš duosiu jums darbą fiziniame plane, kurį turėsite atlikti. Paprastai dauguma mano mokinių atsisijoja iš karto, kai tik gauna iš manęs konkretų įpareigojimą.
Kadangi juos labai jaudina klausimas: ką jie gaus mainais? Ir kai aš jiems aiškinu, kad jie jau gavo viską, ką tik buvo galima gauti, – Tarnavimo Didžiajai Baltajai Brolijai galimybę, – to atsakymo jie nesupranta ir išeina klajoti toliau, ieškodami apdovanojimų, šlovės, pinigų ir kitų dalykų, jų akyse turinčių vertę. Aš žinau, kad daugeliui bus nesuprantamas šis laiškas. Tačiau aš nesiekiu būti suprastas milijonų. Man pakanka keleto šimtų ištikimų mokinių, ir mes pakeisim šį pasaulį per keletą dešimtmečių.
Taigi, ko netrikdo mano reikalavimai, maloniai kviečiu pas save į mokinius.
Aš girdžiu kiekvieną nuoširdų kreipimąsi į mane, kurį jūs ištariate savo širdyje. Ir jei negirdite atsakymo, tai tik todėl, kad esate labai neatidūs ir per daug išsiblaškote savo iliuzijoje.
Aš atėjau pas jus šią dieną, kad duočiau patikimus orientyrus jūsų vystymuisi.

AŠ ESU El Morija Chanas