Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Vasaros diktavimų ciklas, kurį... >

Vasaros diktavimų ciklas, kurį mes davėme Bulgarijoje per savo pasiuntinį, baigtas

AŠ ESU El Morija Chanas, vėl atėjęs. AŠ ESU atėjau jums pranešti, kad vasaros diktavimų ciklas, kurį mes davėme Bulgarijoje per savo pasiuntinį, baigtas. Aš džiaugiuosi, kad mums pavyko duoti šį diktavimų ciklą Bulgarijoje. Todėl, kad kiekvieną kartą, kai mes duodame mūsų laiškus, diktavimų priėmimo vietoje išsilaisvina didelis kiekis Šviesos. Ir ta šalis bei tie žmonės, kurie dalyvauja diktavimų priėmimo procese, gauna gana didelę porciją Šviesos. Ir kiekvieną kartą svarbu tai, kaip jūs pasinaudosite gauta Šviesa.
Kai vos daugiau nei prieš dvejus metus Brolijos pasiuntinio mantija buvo uždėta ant Tatjanos pečių, niekas nebūtų laidavęs už tai, kad Rusijos laukia šviesi ateitis. Fiziniame plane karaliavo visiškas chaosas ir netvarka. Bet mes atėjome ir patvirtinome savo laiškuose, kad didinga ateitis ruošiama šiai šaliai subtiliajame plane. Nepraėjo ir dveji metai ir tai, kas buvo paruošta subtiliajame plane, pradėjo nusėsti į fizinį planą. Ir netgi tie skeptikai, kurie dar prieš metus burbėjo ir sakė, kad prapuolė Rusija, dabar yra suglumę ir kasosi pakaušius.
Lygiai taip ir Bulgarija. Jeigu ji sugebės gautą Šviesą panaudoti kokybiškai, tai labai greitai čia įvyks dideli pasikeitimai ir švietimo, ir ekonomikos srityje. Viskas jūsų rankose! Ir visi pasikeitimai įvyksta per jūsų sąmonės pakeitimą.
Visada yra pavojus, kad ta Šviesa, kurią mes išliejame į Žemę, gali būti neteisingai panaudota ir iškreipta, bet kiekvieną kartą mes tikimės, kad jūsų taurė nepasirodys skylėta ir jūs pasinaudosite gauta energija pagal Dieviškąjį planą ir Dieviškąją paskirtį.
Aš džiaugiuosi, kad per šį diktavimų ciklą pavyko duoti nemažą žinių bagažą.
Visada prisiminkite, kad žinios duodamos jums apmąstyti, meditacijai jūsų širdžių tyloje. Nesistenkite kaip galima greičiau knygą su diktavimais padėti į šoną. Pasistenkite iki galo sugerti viską, kas yra kiekviename diktavime. Kiekvieną lašą gyvybingos Dieviškos Energijos ir kiekvieną Dieviškosios Tiesos Žodį.
Mes ateiname pas Žemės žmoniją, kad sustiprintume mūsų ryšius, ryšius tarp fizinio ir subtiliojo planų. Ir mūsų tikslai ir užduotys visiškai priklauso nuo to, kiek pilnai jūs galite įsisavinti tą informaciją ir tą energiją, kuri yra mūsų laiškuose.
Neverskite mūsų vėl ir vėl priminti, kad ant jūsų guli didelė atsakomybė dėl Žemės planetos fizinio plano pertvarkymo. Prisiminkite tai, jog jūs atėjote į šį įsikūnijimą, kad įvykdytumėte konkrečius veiksmus fiziniame plane. Bet tam, kad jūsų veiksmai būtų tobuli ir atitiktų Dieviškuosius planus, jūs turite visų pirma pasirūpinti savo laidininkais. Be paliovos švarinkite savo subtiliuosius kūnus malda ir pasninku, pasivaikščiojimais gamtoje ir bendravimu su vaikais bei gyvūnais. Mintimis stebėkite tai, kas gražu, ir grožio veikiami jūs pakeisite savo vidinę būseną. Niekas neturi tokio poveikio žmogui kaip grožis ir gamta. Saugokite ir kultivuokite savo gyvenime teisingus pavyzdžius. Stenkitės, kad viskas, kas jus supa, pripildytų jus harmonijos ir grožio. Nesigėdykite nukreipti kitų žmonių, priminkite jiems tai, kad viskas, kas juos supa, jų sąmonei ir jų vidiniam pasauliui daro įtaką. Ir tai liečia netgi televizoriaus žiūrėjimą ir nekontroliuojamą radijo klausymą. Atsiribokite nuo bet kurių negatyvių vibracijų, nuo kurių galite atsiriboti. Yra labai daug būdų, kaip atsiriboti nuo negatyvių energijų, ir daugelis tų būdų nereikalauja jokių piniginių lėšų.
Todėl aš atėjau jums priminti, kad viskas – jūsų jėgoms. Jūs galite tikėtis Valdovų pagalbos ir pašaukti, bet fiziniame plane jums reikės veikti patiems. Ir visi stebuklai, kurie vyksta, yra kruopščiai suplanuoti. Ir fizinio plano pertvarkymo stebuklas būtinai įvyks, bet tam, kad jis įvyktų, jūs turite paruošti šį stebuklą savo širdyse.
Aš linkiu jums sėkmingo darbo su savimi. Sekite, kad nei vienas Dieviškosios Energijos gramas nebūtų nukreiptas ne pagal paskirtį. Jums daug duota ir dabar jūs turite parodyti savo pasiruošimą bendradarbiavimui su Dangumi.
Visos jūsų pastangos bus padaugintos ir būtinai duos želmenis.
Atrodo, kad tai, kas keičiasi fiziniame plane, nesusiję su tais diktavimais, kuriuos mes duodame, tačiau patikėkite manimi – galima sakyti, visi pozityvūs pokyčiai planetoje visada buvo susiję su tuo, kad žmonės priėmė mūsų pasiuntinius ir Žodį, kurį jie nešė. O jeigu mūsų pasiuntinių nepriimdavo ir neparodydavo jiems pagarbos, tai šalis, kuri leisdavo sau šiuos negatyvius veiksmus, prasmegdavo ilgiems metams į sąmonės sutemas. Ir mes galėjome tiktai prašyti Dievo, kad jiems būtų atleista, nes jie nežino, ką daro.
Mes nuoširdžiai tikimės, kad žmogiškosios sąmonės sutemos pasiliko tolimoje praeityje. Ir priešaky šviesi žinių aušra, kurią jūs nešate savo širdyse.
Aš atėjau duoti baigiamąjį šio ciklo diktavimą ir paskelbti apie tai, kad mes tęsime darbą per savo pasiuntinį tol, kol fiziniame plane bus tokia galimybė mūsų darbui.
Nepamirškite, kad ant kiekvieno iš jūsų pečių guli atsakomybė rūpintis mūsų pasiuntiniu. Todėl, kad visada Dievo žmonės gyvendavo gerų žmonių rūpesčio dėka.
Aš atsisveikinu su jumis, bet tikiuosi, kad mūsų išsiskyrimas nebus ilgas ir mes vėl susitiksime su jumis per šį pasiuntinį, o su tais iš jūsų, kas pasiruošęs, aš ateisiu ir susitiksiu asmeniškai, jūsų širdies tyloje.

AŠ ESU El Morija, iki naujų susitikimų!