Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Jūs turite veikti, veikti ir v... >

Jūs turite veikti, veikti ir veikti

AŠ ESU El Morija, atėjęs per savo pasiuntinį.
Aplinkybių priverstas, šiandien aš jums duodu trumpą laišką-pamokymą. Priimkite jį labai rimtai ir dėmesingai.
Išdėstymo trumpumas padeda lengviau suprasti.
Skubėjimas sukuria būtiną įtampą.
Erdvė įtempta. Srautai sustiprinti.
Žinios iš mūsų pasaulio ateina laiku.
Būkite budrūs. Ruoškitės veiksmams.
Visuotinė tyla žemiškuose darbuose apgaulinga. Ateis permainos ir ateis įvykiai, kurie įsimins savo atrodančiu dramatiškumu ir beviltiškumu.
Tačiau pašaliname tai, kas nereikalinga ir atgyveno. Rūpinamės tuo, kas nauja ir pažangu.
Tie, kas su mumis savo siekiuose ir savo tarnavime, tiems nėra ko jaudintis. Tie, kas įžūliai žiūri į Dieviškąjį sumanymą ir galvoja apie save kaip apie Dievą, bus pastatyti į vietą.
Neturiu noro savo laišku išgąsdinti. Kiekvienas gauna tai, ko nusipelno, ir kiekvienas savo širdyje žino, kiek jo veiksmai atitinka Aukščiausiąjį Įstatymą.
Yra įžūlumas nuo Šviesos. Kai tarnautojai visą savo energiją ir visas savo jėgas nukreipia Visuotinei Gerovei, Gėriui.
Yra tamsus įžūlumas, kai individas meta iššūkį Šviesos jėgoms ir greitos bausmės nebuvimą priima kaip šviesių jėgų bejėgiškumą prieš savo įžūlumą.
Nepriklausomai nuo to, ar tokie niekintojai veikia bet kurios religijos rėmuose ar renkasi daryti savo tamsius darbus pasaulio valdytojų ir šio pasaulio galingųjų šešėlyje, jų terminas atėjo ir laikas artinasi, kai reikės apmokėti sąskaitas.
Angelai griežtai užrašo visus jų niekinimo žodžius ir visus bedieviškus veiksmus. Visada yra galimybė pasirinkti kitą kelią. Visada yra galimybė atgailauti ir nuolankiai priimti atpildą.
Kiekvieną kartą sakome ir kiekvieną kartą netiki, kad juos palies. Žmogiška atmintis trumpa. Ir kai ateina laikas apmokėti sąskaitas, nustemba: "Nejaugi mes tiek skolingi?"
Todėl prieš kurdami skolą, pamąstykite. Laikas bėga nuolat ir nepermaldaujamai. Dieviškosios Energijos tėkmė nesustabdoma. Ir nėra galimybės sustabdyti laiką.
Todėl kiekvieną savo buvimo minutę susimąstykite apie savo dėmesio kryptį. Kur nukreiptas jūsų dėmesys, ten teka jūsų energija. Ir jeigu sustosite ir be išankstinio nusiteikimo susimąstysite, apie ką galvojote per dieną, tai jus apims siaubas. 90 procentų jūsų dėmesio buvo skirta dalykams, kurie neverti net vieno jūsų žvilgsnio.
Į pirmą planą dabar išeina minčių ir jausmų kontrolė.
Nėra galimybės atidėti atpildo. Jūsų veiklos karmos sugrąžinimo terminas sutrumpintas. Nespėsite padaryti tamsaus darbo, kaip gausite atpildą. Ir nereikės nieko klausti: "Už ką, Viešpatie?"
Griežtos sąlygos pasaulyje verčia reaguoti užtikrintai ir greitai.
Pasibaigė kūdikystės periodas. Ir nebus daugiau rūpestingos motinėlės, prisiimančios rūpinimosi jumis naštą.
Atėjo branda ir atsakyti reikės už kiekvieną veiksmą ir kiekvieną mintį, ir viską, ką jūs leidžiate savo sąmonėje ir kas neatitinka Dievo Valios.
Prieš prasidedant tam, kas nauja, reikia atlaisvinti erdvę ir aikštę statyboms.
Tai dabar mūsų rūpestis ir tam dedame pastangas. Mes išvalėme aukščiausius planus ir atėjo eilė žemiausiems planams.
Žemėje pradėtas generalinis valymas. Žiūrėkite, būkite atidūs, nepasipainiokite Dieviškosios šluotos kelyje.
Perspėju todėl, kad daug kas priklauso nuo jūsų šiomis dienomis. Turi reikšmę ne tik jūsų nuopelnai, bet ir bendrų abiejų pusių pastangų santykis. Nėra laiko laukti, kada transmutuosis karma. Laiko ypatingumas – greitas sugrąžinimas visko, kas uždirbta. Nesuspėsite pradėti maldos, kaip atskris situacija, reikalaujanti jūsų reakcijos.
Prisiminkite, kad pereinate testus ir atidirbate karmą, nepaisant to, kad galite neteisingai sureaguoti netikėtoje situacijoje. Jūs atidirbate karmą ir pereinate testus, kai gaunate teisingas pamokas iš tos situacijos, su kuria gyvenime susidūrėte.
Aš seku visus savo globotinius, paprašiusius mano paramos ir apsaugos. Bet tai nereiškia, kad aš juos saugosiu nuo sunkumų ir negandų. Didžiausius išbandymus Dievas siunčia tiems, ką Jis labiausiai myli.
Todėl, kad tiktai įveikdami sunkumus, jūs augate ir didinate savo sugebėjimus, ir auginate savo sąmonę. Svarbu jums duoti supratimą tų kliūčių, su kuriomis susiduriate, ir reikiamu momentu priminti jums apie jų įveikimo svarbą ir nepalenkiamumą, ir kryptingumą, ir narsą.
Tarp mano mokinių nėra niurzglių ir tinginių.
Pasakysiu: "Skubėti. Į Kelią!" Ir kiekvienas mano mokinys pasiruošęs.
Pakeliui galima susijuosti ir galima suprasti, kaip geriau veikti.
Todėl saugokite jautrumą. Laukiu iš jūsų mitrumo, kai tik pašauksiu.
Nelaukite, kad ateisiu ir šauksiu jums į ausį. Bet pažiūrėkite į mano portretą ir žinosite, ką reikia padaryti neatidedant.
Nėra kada eikvoti laiko tuštiems pokalbiams. Dabartinė situacija reikalauja veiksmų.
Todėl jūs turite veikti, veikti ir veikti. Išnaudoti kiekvieną savo buvimo Žemėje minutę.
Įsigilinkite. Tūkstančius metų jūs laukėte galimybės pradėti veikti. Ir štai momentas atėjo. Atėjo laikas veikti.
Todėl neverkšlenkite, kad nespėjote pasiruošti, kad batai skylėti ir nesurinkote visų daiktų į kuprinę.
Palikite visus savo daiktus. Jums nieko neprireiks, išskyrus jūsų norą tarnauti ir jūsų širdžių ugnį.
Nesirūpinkite tuo, kas bus rytoj ir kas bus poryt.
Negalvokite apie tai, kas buvo vakar ir užvakar.
Tai trukdo kelyje. Galvokite apie tai, kas vyksta dabar, ir dėkite visas pastangas kiek įmanoma kokybiškesniam tarnavimui.
Neverskite manęs pasiųsti pas jus kurjerį, kad primintų apie jūsų misiją. Visos žinios ir visas planas visada su jumis jūsų širdyse.
Pasakysiu: "Skubiai". Pasakysiu: "Greičiau". Ir reikalaujama įvykdyti viską, ką turite įvykdyti. Štai kaip tik dabar atėjo momentas, dėl kurio jūs atėjote į įsikūnijimą. Viską reikia keisti. Generalinis valymas Žemėje prasidėjo. Užlipkite į savo sąmonės palėpes. Nusileiskite į savo tamsių norų rūsius. Ištraukite nešvarius marškinius.
Visi skalbsime, švarinsime, džiovinsime.
Nepasiliks nei vieno jūsų seno drabužio, kuris nebūtų išvalytas ir išskalbtas.
Ir nebijokite išsiskirti su senais savo egoistinių minčių ir jausmų skudurais.
Viskas sudegs jūsų tarnavimo liepsnoje ir jūsų širdžių degime.
Naujame pasaulyje netobulybei nėra vietos.
Sakau jums, aušra artėja, laikas keltis ir pradėti veikti.
Naujas laikas ateina! Sutikite!

AŠ ESU El Morija ir aš kreipiausi į savo ištikimus mokinius.