Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Motina Marija > Aš kviečiu jūsų sąmonę į aukšt... >

Aš kviečiu jūsų sąmonę į aukštybes

AŠ ESU Motina Marija, atėjusi pas jus.
Nuo to laiko, kai buvome paskutinį kartą susitikę, buvo įvykių, kurie nukėlė Naujojo amžiaus, kuris vis dar Rusijoje laukiamas, atėjimą.
Mes sulaukėme iš priešingų mums jėgų, kurios panaudoja atskirus žmones ir per juos veikia, pasipriešinimo.
Aš visada stengiausi, kad priartinčiau savo buvimą Rusijoje. Ir dėl viso to, kas vyksta, jaučiu kartėlį.
Aš nesakau, kad viskas blogai. Tikiuosi, kad viskas bus gerai. Tačiau jums būtina nukreipti pastangas. Jums būtina imtis tam tikrų kasdienių pastangų, kad priartintumėte tuos palaimintus laikus, kurie laukia Rusijos.
Savo laišką pradėjau liūdnomis gaidelėmis. Tačiau jūs ir patys jaučiate, kad ne viskas susidėlioja taip, kaip norėtųsi, dar pridėsiu :“Ne taip, kaip buvo sumanyta.“
Tačiau mes sudėję rankų nesėdėsime ir nelauksime.
Juk tiesa, jei aš paprašysiu jus padvigubinti ir patrigubinti savo pastangas, jūs į mano raginimą atsišauksite?
Ir kažkam tai reikš maldinio darbo sustiprinimą, o kažkas imsis konkrečių veiksmų fiziniame plane.
Jūs galite labai daug. Ir jeigu reguliariai įsiklausysite į tuos patarimus, kuriuos mes duodame, o taipogi į tą tylų balsą, kuris iš jūsų širdies skverbiasi pro dienos sumaištį, tai mes galėsime padaryti labai daug ir per trumpą laiką.
Dabar būtina sutelkti visas jėgas lemiamam šuoliui. Būtent dabar sprendžiama, kaip greitai ir ar ateis laukiamos permainos iš pradžių Rusijoje, o paskui ir visame pasaulyje.
Aš nepasakosiu smulkmenų ir ne mano tai darbas – nurodinėti, kam ir kokių imtis žingsnių. Kiekvienas turi daryti savo darbą. Ir aš nepertraukiamai dieną ir naktį tarnauju subtiliajame plane.
Kiek tik įmanoma aš esu artima žemiškajam planui. Ir kiekvieną dieną aš išklausau visus jūsų prašymus ir netgi priekaištus, kuriuos man siunčiate.
Aš sutinku išklausyti netgi nelabai malonius dalykus, kuriuos jūs kartais man išsakote. Kartais tam, kad jūs kažką suvoktumėte, turite tai išgirsti patys. Ir tada, kai tai sakote man, jūs patys tai girdite. Labai giliai jūsų viduje įstrigę daugelio įsikūnijimų problemos.
Jūs prieinate prie mano atvaizdo ir pradedate savo vidinį monologą. Jums nė motais, kad girdžiu kiekvieną jūsų žodį. Ir tada, kai Dieviškoji galimybė leidžia, aš nedelsdama pasiunčiu jums angelų pagalbą. Pagalba subtiliajame plane ateina akimirksniu. Ir reikia kažkiek laiko, kad ši pagalba būtų nusodinta į fizinį planą. Tačiau kartais jūs nesulaukiate, kol ateis pagalba, ir siunčiate man savo priekaištus bei išreiškiate savo nepasitenkinimą. Dieviškosios galimybės tėkmė tuoj pat nutrūksta. Ir kitą kartą, kai jūs, atgailaudami ir verkdami, vėl prieinate prie mano atvaizdo, aš vėl jums suteikiu pagalbą. Tačiau paskui viskas kartojasi. Ir kai penktą ar šeštą kartą jūs prašote vieno ir to paties, aš jau neskubu padėti. Todėl, kad jūs nesuvokėte visos atsakomybės, kurią ant angelų pulkų užkraunate kiekvienu savo prašymu.
Prašydami ir atlikdami veiksmus būkite nuoseklūs.
Kartais jūsų karma neleidžia man įsikišti į jūsų likimą, bet jūs manęs prašote kiekvieną dieną, po daugelį kartų, ištisus metus ir ilgiau. Ir jūsų uolumas ir siekis sugriauna nematomą užtvarą ir pagalba plačia srove įsilieja į jūsų esybę bei į jūsų gyvenimą.
Dieviškasis gailestingumas nežino ribų. Ir pagalba iš subtiliojo plano ateis. Mokėkite pasinaudoti šia pagalba. Nenutraukite Dieviškosios galimybės savo neigiamais proveržiais. Jei didesnę laiko dalį galėtumėte išsaugoti susiderinimą su Dieviškuoju pasauliu, daug lengviau mums būtų suteikti savo pagalbą. Ir daug sėkmingiau galėtume pasistūmėti keisdami fizinį Žemės planetos planą.
Kiekvieną kartą, kai išeinate iš pusiausvyros, esate panašūs į mažą ugnikalnį. Ir viskas aplink jus sudrebinama ir elementalai stengiasi nuo jūsų pasitraukti toliau, nes jūsų vibracijos jiems neleidžia šalia jūsų būti.
Ir tada, kai įjungiate garsią kapoto ritmo muziką, elementalai ir angeliškos būtybės apimti panikos palieka tą sritį, kurioje girdima ši baisi muzika. Pusiausvyra taip pažeidžiama, kad niekas iš būtybių, į kieno pareigas įeina įvesti tvarką subtiliajame plane, negali keletą dienų įeiti į sritį, kur ši muzika skambėjo. Ir kadangi jūs muziką įjungiate kiekvieną dieną, tai jūsų miestai ir gyvenvietės panašūs į dykumas: visi subtiliojo plano gyventojai paliko šias dykumas ir negali suteikti jums pagalbos.
Daugiausiai mes padedame per elementalų karalystę, per oro, ugnies, vandens ir žemės stichijas. Savo elgesiu jūs atimate iš mūsų galimybę suteikti jums pagalbą.
Mums reikalinga harmoninga fizinio plano atmosfera. Ir tose žemės vietose, kur dar karaliauja ramybės ir harmonijos atmosfera, jūs išgyjate tiesiog patekdami į šias vietas. Tūkstančiai elementalų pasaulio būtybių pasiruošę suteikti jums pagalbą ir jus išgydyti.
Todėl pagalvokite, ar neatėjo laikas sugrįžti į tą harmoniją tarp visų gamtos karalysčių, kuri vyravo senaisiais laikais, kai žmonės buvo laimingi ir tiesiog gyvendami jautė džiaugsmą? Tada jie matė elementalų gyvenimą, matė angelus ir tai buvo taip natūralu, kaip kad jūs matote šunis, kates arba paukščius.
Aš kviečiu jūsų sąmonę į aukštybes. Bandau jūsų sąmonei perteikti, kad jūs gyvenate narve ir jūs patys savo miestų dykumose save į šį narvą uždarėte.
Atėjo metas peržiūrėti visą vertybių sistemą, visus tarpusavio santykius visose gyvenimo sferose. Kaip jūsų sąmonei perteikti, kad jūs esate tose sąlygose, kurios yra nevertos žmogaus?
Drąsiau išsiskirkite su prisirišimais prie savo civilizacijos „gėrybių“ ir įgysite tikrąsias gėrybes ir nepraeinančias vertybes.
Gamta nepakenčia tuštumos ir kiekvieną jūsų neigiamą savybę pakeis Dieviškoji savybė, žmogiškuosius prisirišimus pakeis Dieviškosios ramybės, harmonijos, laimės ir džiaugsmo būsenos. Šitai yra būtent tai, ko jūsų gyvenimuose trūksta.
Šiandien aš bandžiau nukreipti jūsų žvilgsnius aukščiau už jums įprasto horizonto, kad pamatytumėte tas viršūnes, kurių jums dabar reikia siekti.

AŠ ESU Motina Marija