Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Motina Marija > Aš atėjau šiandien priminti j... >

Aš atėjau šiandien priminti jums, kad esu visada šalia jūsų kaip mylinti ir rūpestinga motina

AŠ ESU Motina Marija, atėjusi pas jus šią dieną per Tatjaną.
Aš atėjau, kad dar kartą jums priminčiau apie tą galimybę, kuri jums suteikiama kiekvienais metais.
Aš pakartosiu, kad kiekvienais metais gruodžio 8 dieną nuo 12 iki 13 valandos vietiniu laiku jūs galite skirti laiką bendrauti su manimi. Aš priimsiu bet kurią jūsų Meilės ir dėkingumo apraišką. Aš būsiu su jumis visą šią Gailestingumo Valandą.
Jūs galite bendrauti su manimi, galite matyti mane.
Jausite, tarsi aš būčiau šalia. Aš panaudoju jūsų duodamą energiją tam, kad išreikščiau savo buvimą visur Žemėje tuo pačiu metu. Ir kuo švaresnis bus jūsų siekis, tuo stipresnis bus mano buvimas šalia jūsų. Šitaip mes kiekvienais metais sugebėsime pakylėti fizinio plano vibracijas.
Mainais Dievas jums duoda galimybę manęs paprašyti, kad išsipildytų jūsų norai, susiję su jumis pačiais ir su jūsų artimaisiais.
Jūs galite prašyti visų savo norų išpildymo, netgi tų, kurie jums atrodo neįmanomi. Aš priimsiu visus jūsų pageidavimus į savo širdį ir prašysiu Dievo, kad įvykdytų jūsų prašymus.
Man nesvarbus jūsų tikėjimo išpažinimas ir priklausomybė konkrečiai religijai, visi jūs esate mano vaikai. Ir aš prisiimsiu rūpinimąsi jumis ir pasistengsiu patenkinti jūsų poreikius.
Jums reikia tik valandą per metus skirti man...
Jūs galite klausytis arba giedoti man skirtas giesmes, jūs galite skaityti Rožinius ir man skirtas maldas...
Jūsų širdžių impulsas, nukreiptas į mane, padės man jus išgirsti, ir aš dėsiu visas pastangas, kad įvykdyčiau jūsų prašymus. Ne visada jūsų duodamos maldos ir Meilės energijos užtenka tam, kad įvykdyčiau jūsų prašymą.
Todėl aš būsiu jums labai dėkinga, jeigu dažniau galvosite apie mane ir siųsite man savo maldos ir Meilės energiją.
Kai tiktai jūsų gyvenime iškils sudėtinga situacija, tai bus jums kaip signalas, kad seniai į mane besikreipėte, ir aš negalėjau sureguliuoti atsiradusios situacijos ir nukreipti jos tėkmės pačiu lengviausiu keliu.
Visada prisiminkite, kad Dievas nenori jūsų bausti. Jis nori, kad jūs eitumėte Meilės Keliu. Jeigu jūs, kaip kokie maži vaikai, blogai elgiatės, tai nepamirškite dėl to nuoširdžiai atgailauti ir paprašyti manęs, kad jūsų padarytos klaidos neprišauktų pernelyg didelio atpildo. Nes Įstatymas reikalauja, kad visi jūsų atlikti veiksmai, jų energija, būtų jums sugrąžinti. Tada galėsite matyti savo pačių klaidas ir imtis priemonių jas ištaisyti.
Nesvarbu, kiek kartų suklydote, svarbu jūsų nepaliaujamas siekis teisingumo ir į padarytų klaidų ištaisymo.
Savo žmogiškąja sąmone jūs negalite įvertinti, kiek tai, ką jūs darote, yra bloga ar gera Dievo akyse, todėl dažniau kreipkitės pagalbos į Dangų. Prašykite savo nuodėmių išpirkimo.
Kartais žmogus visuomenės akimis padaro netgi labai blogą poelgį, tačiau Dievo akyse šis poelgis nėra nuodėmė todėl, kad žmogus Dievo yra panaudojamas kaip įrankis tam, kad kažkas galėtų išpirkti savo karmą.
Būtent todėl jums sakoma, kad neteistumėte. Neteiskite ir nebūsite teisiami.
Tačiau niekada neverta nuolaidžiauti tiems individams, kurie per daug susiviliojo, užsižaidė ir leidžia sau labai netinkamus poelgius tikėdamiesi, kad Dievas jiems viską atleis.
Dievas gailestingas ir kantrus, bet kai žmogus nenori iš savo poelgių padaryti išvadų, tai jis pats save pastato į labai sunkią situaciją, ir pagal tai, kiek žmogus sugeba susitaikyti su tomis aplinkybėmis, į kurias jis pateko, Dievas sprendžia apie žmogaus nuoširdumą ir atgailą.
Prisiminkite, kad visada, kai gyvenime susiduriate su jūsų požiūriu sunkia ir neteisinga situacija, – 100 procentų jūs patys būnate šios situacijos atsiradimo priežastis, dėl savo neteisingų pasirinkimų ir blogų poelgių.
Viską jūsų gyvenime lemia jūsų praeities pasirinkimai ir poelgiai.
Bet jūsų likime nėra jokios iš anksto numatytos lemties todėl, kad kartais vienas teisingas jūsų pasirinkimas ir teisingas poelgis išperka labai daugelio nuodėmių karmą, taip pat ir pačių baisiausių nuodėmių, kurias padarėte praeityje.
Šiandieną aš atėjau jums priminti, kad esu visada šalia jūsų kaip mylinti ir rūpestinga motina.
Aš myliu jus visus, savo vaikus, ir rūpinuosi jumis.
Gyvenkite taikoje ir Meilėje.

AŠ ESU Motina Marija