Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Motina Marija > Rusijos, kaip Motinos žemės, a... >

Rusijos, kaip Motinos žemės, atgimimas įvyks labai greitai

AŠ ESU Motina Marija, atėjusi pas jus per šį pasiuntinį.
Aš džiaugiuosi mūsų šiandieniniu susitikimu. Aš ypatingai džiaugiuosi šiandieniniu mūsų susitikimu todėl, kad nuo to momento, kai aš buvau atėjusi pas jus pastarąjį kartą, labai daug kas pasikeitė. Ir aš dėkinga visiems, kas nuo mūsų susitikimo momento visą savo laisvą laiką skyrė Rožiniams skaityti. Aš žadėjau ateiti ir padovanoti jums po rožę. Daugelį iš jūsų aš tiesiog apibarstydavau rožėmis. Ir jeigu jūs savo sielos akimis pamatytumėte tai, kas vyksta aplink jus, tai galėtumėte išvysti, kad visas kambarys, kuriame skaitote Rožinius, tiesiog nubarstytas rožėmis.
Aš dėkoju jums. Aš labai dėkinga kiekvienam, kas atsiliepė į mano prašymą. Visą tą energiją, kurią jūs nesavanaudiškai man atidavėte, aš nukreipiau sukurti tokioms jūsų gyvenimo sąlygoms, kurios leistų jums pasiekti didesnį supratimą, didesnį vykstančių įvykių suvokimą.
Mano Meilė jums liejosi nuolatos jūsų Rožinių skaitymo metu. Ir aš jaučiau jūsų Meilę. O, jūs negalite įsivaizduoti tos palaimos, kurią aš jaučiu, kai gaunu jūsų Meilę į savo širdį.
Jūsų Meilė prasiskverbia pro uždangą ir kyla į viršų kaip palaimintų smilkalų dūmelis, apgaubdama mane. Aš visada galiu atskirti, kieno širdis siunčia man šią Meilę, ir aš visada galiu pasiųsti savo palaiminimą jūsų širdžiai, jūsų gyvybės srautui.
Būkite palaimintos visos tos ištikimos ir atjaučiančios širdys, kurios suranda laiko tarp gyvenimo sumaišties sustoti ir duoti man savo Meilę bei Rožinio energiją.
Nestabdykime šios Meilės tėkmės ir šio energijų tarp mūsų oktavų pasikeitimo.
Įsivaizduokite, kad kiekviena jūsų malda, nukreipta į mane, kaskart vis labiau plonina uždangą tarp mūsų pasaulių. Ir yra Žemės rutulyje sričių, kur jūsų maldų jėga padarė bendravimą tarp mūsų pasaulių tokį įmanomą, kad galite pajusti tiesiog mano prisilietimus ir rožių, kuriomis jus apibarstau, kvapą.
Numylėtiniai, nenutraukite savo maldų.
Man kaip ir anksčiau reikalinga jūsų Meilė ir jūsų maldos. Jūs žinote, kad Žemėje įvyko svarbių įvykių ir aš su džiaugsmu sveikinu tuos iš jūsų, kas pasiekė aukštesnį savo sąmonės vystymosi etapą. Ir aš džiaugiuosi, kad labai daugelis iš tų, kas paskirdavo savo laiką Rožinių skaitymui, sugebėjo pakilti ant šio laiptelio.
Mano maldos, kurias aš nukreipdavau šiuo metu už jus, už jūsų artimuosius, taipogi padarė savo poveikį.
Dabar aš nukreipiu dėmesį į Motinos Rusijos žemę. Žinote, kad Rusija yra ta šalis, kuriai aš suteikiu ypatingą savo globą.
Ir mano buvimas virš Rusijos gali būti sustiprintas tik tuo atveju, jeigu kaip galima daugiau šios šalies sūnų ir dukrų skirs man savo dėmesį ir atiduos man Rožinių energiją.
Žinote, kad stačiatikiai neturi tradicijos skaityti rožinius. Todėl tie iš jūsų, kas griežtai laikosi stačiatikių tradicijų, galite neskaityti Rožinių, bet jums pakanka pažiūrėti į mano atvaizdą ir pasiųsti savo Meilę, ir aš visada šitai jausiu.
Dieviškajame pasaulyje nėra jokių apribojimų. Visus apribojimus jūs sugalvojote patys. Sukurdami tradicijas. Todėl aš prašau jūsų nuolatos siųsti man savo Meilę.
Ar prisimenate Serafimą Sarovskį? Ar prisimenate jo tarnavimą man prieš paveikslą, pavaizduotą ikonoje "Graudumas"?
Jis netgi neskaitė maldų, bet jo akys prisipildydavo ašarų ir jis būdavo visiškai palaimintoje Meilės man būsenoje. Serafimas Sarovskis buvo vienas iš pačių ištikimiausių mano tarnautojų.
Ir aš iki šiol prisimenu tas mūsų su juo bendravimo minutes, kurias mes praleisdavome dviese miške.
Jūs negalite įsivaizduoti, koks tai neapsakomas stebuklas, kurį mums duoda Viešpats. Mūsų Meile mes sugebame ištirpinti bet kurias kliūtis, esančias tarp mūsų pasaulių. Ir nėra nieko labiau pakylėto, malonesnio ir labiau palaiminto, kaip tas bendravimas, kurį mes galime vienas kitam padovanoti. Mes stovime skirtingose mūsų pasaulius skiriančios sienos pusėse. Tačiau pati siena vis plonėja veikiama viską nustelbiančios Meilės jėgos. Numylėtiniai, Meilės jėgai nėra kliūčių.
Meilė sugeba kurti stebuklus ir jūsų pasaulyje, ir mūsų pasaulyje. Ir Meilė yra ta jėga, kuri gali prasiskverbti pro uždangą. Kai turėsite laisvą minutę ir galimybę atitolti nuo savo pasaulio sumaišties ir stoti prieš mano atvaizdą, prašau, negalvokite, kad aš kažkur toli. Aš girdžiu nuoširdų jūsų širdies šauksmą. Ir aš ten, kur jūs. Aš girdžiu kiekvieną jūsų žodį, kurį man sakote. Nepriklausomai nuo to, ar tariate šiuos žodžius savo širdyje, ar ištariate juos garsiai.
Ir jeigu sulaikysite kvėpavimą ir įsižiūrėsite, jūs netgi galite pastebėti mano buvimą šalia jūsų, kaip lengvą, vos įžvelgiamą debesėlį. Ir galite pajusti subtilų rožių aromatą arba mano prisilietimus prie jūsų.
Aš mėgstu stebėti jūsų veidus jums meldžiantis. Ir kartais aš leidžiu sau prieiti, kai jūs skaitote Rožinius, ir paglostyti jus arba pabučiuoti.
Daugelis iš jūsų jaučia mano prisilietimus ir netgi bando nuvyti mane kaip įkyrią musę. O, jeigu jūs tik leistumėte savo sąmonėje tokią mintį, kad tai buvo ne musė, o pati Motina Marija atėjo, kad jus pabučiuotų. Jums pasidarytų labai nesmagu ir juokinga.
Mūsų pasauliai yra daug arčiau vienas prie kito, negu jūs galite įsivaizduoti.
Ir jau dabar melsdamiesi jūs galite pajusti mano buvimą. Ir nėra artimesnio Valdovo Žemės žmonėms nei aš. Aš atsiliepiu tiesiog į visus jūsų prašymus. Ir man labai gaila, kad kartais jūsų karma tokia sunki, jog aš negaliu jums suteikti tos pagalbos, kurios prašote. Tačiau Dievui nieko nėra neįmanomo. Ir kai jūs savo buvusias klaidas suvoksite nauju lygiu, galbūt Karminės Valdybos sprendimas pasikeis ir man bus leista suteikti jums pagalbą.
Aš labai džiaugiuosi tuo, kad pirmą kartą per pastaruosius 100 metų aš turiu galimybę vis dažniau ir dažniau būti Rusijos žemėje. Mano žemėje, kuriai aš suteikiu ypatingą globą. Todėl nepraraskite vilties. Visos jūsų maldos išgirstos, pagalba skuba į Rusijos žemę. Ir ši pagalba ateis per labai trumpą kosminiais matais terminą. Viskas pasikeis. Ir Rusijos, kaip Motinos žemės, atgimimas įvyks labai greitai. O kol kas, aš prašau jūsų, nestabdykite maldų rato. Ir jeigu dėl savo užimtumo negalite daug laiko skirti maldoms, aš manau, visada atrasite laiko ir galimybių tarp dienos sumaišties žvilgtelėti į mano atvaizdą ar ikoną ir pasiųsti man Meilę.
Tai užims vos kelias sekundes. Bet jeigu jūs galėsite man pasiųsti savo Meilę vos keletą kartų per dieną, tai atstos jums Rožinių ir maldų skaitymą.

Visada su savimi turėkite mano atvaizdą. Nešiokitės mano atvaizdą rankinėje, delne. Visada prisiminkite, kad ten, kur fiziniame pasaulyje yra mano fokusas, ten aš galiu nustatyti savo buvimą dėl tos Meilės energijos, kurią jūs man siunčiate.

Pakentėkite, numylėtiniai. Neilgai liko laukti. Išeisite auštant ir pajusite malonią akimirką, kai saulė dar nepasirodė iš už horizonto, bet jau visa aplinka nujaučia saulės patekėjimą. Štai dabar pasaulis yra šiame Saulės patekėjimo laukimo taške. Tikėjimo Saulės, Meilės Saulės, Vilties Saulės.
Ir jūsų sąmonės sužydėjimas toks pat neišvengiamas kaip Saulės patekėjimas, kurį nujaučia jūsų būtybė.

AŠ ESU Motina Marija, visada mylinti jus ir laukianti mūsų susitikimo.