Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Motina Marija > Tegul artimiausiu metu mano Ro... >

Tegul artimiausiu metu mano Rožinių skaitymas bus pirmaeilė jūsų gyvenimo užduotis

AŠ ESU Motina Marija, jūsų Motina Danguje, atėjusi pas jus per šį pasiuntinį.
Daugel kartų aš atėjau per daugelį žmonių, kurie šiuo metu įsikūniję Žemės planetoje. Tam, kad pasirodyčiau fiziniame pasaulyje, aš naudojuosi ta dispensacija, kuri man buvo duota, ir ta energija, kurią man duoda žmonės kalbėdami Rožinius.
Aš pasirodau daugeliui ir turėsiu šią galimybę tol, kol neišseks energijos srautas, siunčiamas iš jūsų širdžių į mano širdį.
Aš išnaudoju kiekvieną galimybę, kad apsireikščiau tiems, kas pasiruošę pamatyti ir išgirsti mane. Dabar ateinu per Tatjaną todėl, kad atėjo laikas duoti šiam etapui būtiną nedidelį pamokymą.
Galite įsivaizduoti mane. Aš stoviu tiesiai prieš jus, kai skaitote šias eilutes. Aš laikau rankose rožių puokštę. Šią puokštę paruošiau jums, mano mylimieji. Jums, kurie kryptingi ir praleidžia tiek laiko skaitydami mano Rožinius. Nemeskite šio darbo, prašau jūsų, mano mylimieji.
Suprantu, kiek daug jūsų pasaulyje vilionių ir pagundų, jos jums atrodo svarbios, palyginti su maldomis, kurias prašau siųsti man kasdien.
Bet jei šiuo metu nebūtų reikalinga jūsų tarnystė, aš jūsų netrukdyčiau.
Mylimieji, nėra svarbu, kokį Rožinį kalbate, – ar kalbate tradicinius katalikiškus Rožinius, ar tuos Rožinius, kuriuos pastaruoju metu daviau per daugelį pasiuntinių. Supraskite, svarbus tik jūsų širdžių siekis, jūsų širdžių tyrumas ir noras padėti visai šios planetos Gyvybei. Aš nenoriu jūsų gąsdinti būsimomis nelaimėmis ar kataklizmais. Ne todėl, kad jų artimiausiu metu nenumatoma. Kataklizmai neišvengiami, nes žmonės, kaip ir anksčiau, nenori nukreipti savo žvilgsnių į Dangų ir užsispyrę siekia gauti kuo daugiau šio pasaulio malonumų.
Todėl mums taip būtina jūsų maldų energija. Aš užtikrinu kiekvieną, kas kasdien šiuo sunkiu metu skaitys mano Rožinius, kad 100 kilometrų spinduliu nuo tos vietos, kur vyksta kasdienis tarnavimas, nebus jokių kataklizmų ir nelaimių. Ypač kreipiuosi į mano mylimos Rusijos gyventojus. Labai didelį plotą užima jūsų šalis ir mažas gyventojų tankumas daugelyje rajonų reikalauja iš jūsų padvigubinti ir patrigubinti tarnavimo pastangas. Rusijai yra skirta suvaidinti didelį vaidmenį keičiant žmonijos sąmonę, pakeliant ją į aukštesnį lygį. Todėl prašau kiekvieno, kas išgirs apie šį laišką, tegul artimiausiu metu mano Rožinių skaitymas, nepriklausomai per kuriuos pasiuntinius šie Rožiniai iki jūsų atėjo, bus pirmaeilės svarbos užduotis jūsų gyvenime. Turite paskirti man vieną Rožinį kasdien. Aš prašau jūsų. Aš maldauju jus, mano mylimieji.
Pas kiekvieną iš jūsų, kas prisiims įsipareigojimą skaityti mano Rožinius kasdien, aš ateisiu asmeniškai ir duosiu rožę iš savo puokštės, kaip savo meilės jums ženklą.
Ir tai dar ne viskas, mano mylimieji. Aš prašau, kad jūs skaitytumėte mano Rožinius su pačiu aukščiausiu meilės jausmu, kokį tik galite jausti savo planetai, visoms gyvoms būtybėms, gyvenančioms šioje planetoje. Ir prašau jūsų, - prieš skaitydami Rožinį, įeikite į savo širdį. Pajuskite šilumą savo širdyje. Pagalvokite apie mane. Aš žinau, kaip jums sunku būti įsikūnijime Žemėje šiuo sunkiu metu. Bet prisiminkite, kaip man buvo sunku, kai mano sūnus Jėzus buvo nukryžiuotas mano akyse. Kaip galėjau žiūrėti į jo kančias?
Mylimieji, jūs mylite mane? Ar galite kasdien vos keletą minučių iki Rožinių skaitymo pasiųsti man savo širdžių Meilę? Juk tai nesudėtinga. Jūs įvykdysite mano prašymą, mylimieji? Aš myliu jus visus. Ir aš ateisiu pas jus, kai skaitysite Rožinį. Jūs pajusite, jūs būtinai pajusite mano buvimą. Galite nutraukti maldas ir pakalbėti su manimi. Aš išklausysiu visus jūsų prašymus, visus norus.
Ir aš pažadu suteikti jums visą pagalbą, kurią Kosminis Įstatymas leis suteikti.
Padėsiu jums tiek, kiek turėsiu jėgų. Ar galiu tikėtis, kad ir jūs padarysite tai, ko aš prašau? Patikėkite manim, jeigu nežinočiau to, ką žinau ir kas paslėpta nuo jūsų akių, niekada neprašyčiau jūsų atlikti tą darbą, kurį tik jūs galite padaryti.
Aš tikrai nenoriu, kad bijotumėte. Nieko nebijokite. Aš buvau tarp jūsų, vaikščiojau Žeme ir galiu jus užtikrinti, kad kiekvienas gauna lygiai tiek išbandymų savo gyvenime, kiek jis gali ištverti.
Per sunkią karmą sukūrė žmonija. Ir šiai karmai išpirkti reikia didelių kančių ir aukų.
Bet Viešpats mielaširdingas ir duoda jums instrumentus, kurie leidžia suminkštinti jūsų karmą ir palengvinti jūsų naštą. Neignoruokite šių instrumentų ir neignoruokite šios jums suteiktos galimybės.
Aš palieku jus. Ir džiaugiuosi, kad galiu pasinaudoti šia galimybe dar kartą priminti jums apie tą darbą, kurį turite atlikti.
Mes būtinai susitiksime su kiekvienu iš jūsų, kai skaitysite savo kasdieninį Rožinį.

AŠ ESU Motina Marija ir iki susitikimo.