Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maitrėja > Mokymas apie pasirinkimą ir ap... >

Mokymas apie pasirinkimą ir apie Kelią

AŠ ESU Maitrėja, pas jus atėjęs.
Šiandien aš atėjau dėl to, kad kartu pamąstytume ir pakalbėtume, nuoširdžiai pasikalbėtume. Man norisi kreiptis tiesiogiai į jūsų sielą. Man norisi, jog jūs nors neilgam paliktumėte savo mintis ir dienos problemas.
Jūsų sąmonės būsenos dienos metu tokios, kad sukuria neįveikiamą užtvarą tarp mūsų pasaulių.
Kaip jums paaiškinti ir kaip jums duoti tą būseną, kuri leis jums mane suprasti?
Aš atėjau tvirtai įsitikinęs, kad atėjo metas rimtam pokalbiui. Ir šis pokalbis dabar būtinas toms sieloms, kurios jau ėjo Pakylėtųjų Valdovų Keliu, tačiau kažkuriame Kelio etape pradėjo jausti abejones ir nepasitikėjimą.
Jus glumina ir trikdo begalė informacijos, kuri visuotinai pasklidusi jūsų pasaulyje. Ir ši informacija susijusi su daugeliu naujų būdų, kurių padedami jūs stebuklingu būdu persimainysite ir būsite pasiruošę gyventi Naujame Pasaulyje.
Prisiminkite Jėzaus žodžius apie platų kelią, kuris veda į pragarą, ir siaurus vartus, kurie veda į Dievo Karalystę*.
Jūsų blaškymasis ir pretenzijos į tai, kad apgautumėte Dieviškąjį Įstatymą ir užimtumėte jums nebūdingą padėtį kosminėje grandinėje, – iš pat pradžių neteisingos ir turi būti nedelsiant pataisytos. Jūs negalite užimti to energetinio lygio, kuris neatitinka jūsų sąmonės. Jums turi rūpėti tik jūsų sąmonės lygis. Ir savo sąmonės tyrumo negalite gauti iš kitų žmonių, negalite nusipirkti už pinigus arba gauti seminare. Tik jūs patys savo asmeninių pastangų dėka galite atsilaisvinti nuo tų energijų, kurios trukdo jūsų žengimui evoliucijos keliu.
Yra tarp jūsų žmonių, kurie įsitikinę tuo, jog sugebės išgyventi kažkokį perėjimą ir toliau be vargo gyvens Naujame Pasaulyje.
Jie mano, kad pereiti į naują evoliucijos lygį jie gali neatsikratę senų energijų, įpročių. Jums negali padaryti operacijos ir pakeisti jūsų DNR arba pašalinti jūsų karmos. Turite patys savo pastangomis ir pasiekimais pademonstruoti sugebėjimą tęsti tolesnę evoliuciją. Ir šis sugebėjimas nėra matuojamas pagal tai, kiek perskaitėte knygų, praėjote seminarų arba perskaitėte Rožinių ir kiek meditavote.
Jūsų sąmonės lygį lemia tos Dieviškosios savybės, kurias įgyjate savo Kelyje. Neįmanoma suvaidinti Tarnavimo, pasiaukojimo, nesavanaudiškumo arba Meilės.
Turite įvaldyti šias savybes ir jos turi būti jums būdingos. Būtent šių savybių įgijimas duoda jums galimybę pakeisti pačią DNR struktūrą, informacinį kodą, kuris leis jums egzistuoti ateinančiame pasaulyje.
Šios visatos istorijoje buvo būtybių, kurios bandė apgauti Įstatymą ir pakilti į joms nebūdingą lygį burtais, juodąja magija bei įvairiomis nekokybiškomis dvasinėmis praktikomis. Ir žinote, nei vienam iš šių individų nepavyko išsilaikyti jiems nebūdingame lygyje kokį nors didesnį laiko tarpą.
Galite nušokti nuo dangoraižio ir kurį laiką jums atrodys, kad skrendate, bet tai tik akimirkos, kurios baigiasi nusileidus ant žemės.
Tam, kad išmoktumėte skristi, reikia pakeisti vidinę sąmonės būseną. Nukreipkite savo energiją, kurią eikvojate dienos metu tuštiems plepalams, pasilinksminimams ir televizoriaus žiūrėjimui, darbui su savo savybėmis. Nemanykite, jog bet kuri pati tobuliausia metodika ir dvasinė praktika jus paveiks, jei savyje nesugebėsite įveikti nerealiosios dalies pasipriešinimo, jei nesugebėsite išlįsti iš žmogiškosios sąmonės kiauto.
Jums vertėtų atsikratyti savo kūniškojo proto, nusivilkti žmogiškąją sąmonę taip, kaip iš savo odos išsineria gyvatė. Naują sąmonę jums įgyti būtina. Be šito negalėsite tęsti savo evoliucijos. Be šito neįmanomas jūsų, kaip rūšies, vystymasis: protingo žmogaus, kuris turi tapti dieviškuoju žmogumi.
Šiandien aš atėjau pas jus dėl to, kad nukreipčiau jūsų siekio vektorių nuo išorinių būdų įgyti pasiekimus ieškojimo į tą būdą, kurio jus moko Pakylėtieji Valdovai, – įgyti vidinius pasiekimus. Tai tie turtai, kurių neįmanoma iš jūsų atimti, tai tie turtai, kuriems nebaisios nei kandys, nei rūdys.** Tai tie turtai, kurie yra jūsų brangenybės Danguje.
Ir jūs turite išmokti persijungti iš savo iliuzinės tikrovės į realybę, kuria yra Dieviškasis pasaulis.
Taipogi jums sunku išsaugoti savo žmogiškuosius prisirišimus ir tuo pat metu pereiti į dvasinį pasaulį, kaip vienu metu sėdėti ant dviejų kėdžių arba vienoje rankoje laikyti du didelius arbūzus.
Atėjo jūsų pasirinkimo metas.
Kokį iš dviejų pasaulių renkatės: savo iliuzinį pasaulį ar realųjį Dievo pasaulį?
Nuo to, kaip žmonijos dauguma atsakys į šį klausimą, priklauso žmonijos ateitis, tas kelias, kuriuo ji eis artimiausiu laiku.
Daviau aiškų Mokymą apie pasirinkimą ir apie Kelią.
Jums reikia tik suprasti šį Mokymą.
Linkiu jums sėkmės jūsų Kelyje!

AŠ ESU Maitrėja


* Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias veda į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda. (Mt. 7:13-14)
** Nekraukite sau lobių žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Verčiau kraukitės lobį danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia, nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. (Mt. 6:19-21)