Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maitrėja > Visi jūs busite prisotinti Švi... >

Visi jūs busite prisotinti Šviesos ir nuprausti mūsų pasaulio energijomis

AŠ ESU Maitrėja, vėl pas jus atėjęs per savo pasiuntinį.
Aš atėjau šią dieną ir, laikydamasis tradicijos, aš norėčiau visų pirma palinkėti jums džiaugsmingų ir vaisingų Naujųjų Metų. Nors tradicijos švęsti žemiškas šventes pas mus nėra, jums vis dar rūpi ir turi reikšmę kai kurios priimtos šventės, kurias jūs patys sau sugalvojote.
Aš džiaugiuosi, kad man pavyko ateiti pas jus dabar. Ir labai tikiuosi, kad nesutrukdysiu jūsų šventinių rūpesčių.
Visgi tie iš jūsų, kurie ryžtingai nusiteikę ir pasiruošę Tarnavimui, priims informaciją ir šių dienų šventiniame triukšme ir šurmulyje. Dėl jūsų aš atėjau ir į jus aš kreipiuosi.
Dabar norėčiau pradėti nuo pagrindinio dalyko, dėl ko atėjau. Ir kaip visada tai susiję su tam tikrų žinių ir energijos perdavimu. Kiekvieną kartą mes ateiname ir truputį kitaip pateikiame jau žinomas žinias. Visgi kiekvieną kartą tarp jūsų atsiranda tų, kuriems mūsų perduodama informacija būtent dabar atveria Dieviškosios galimybės langą. Jūs staiga naujai pažvelgiate į pažįstamus jums dalykus ir atveriate sau visą pasaulį, kuriame gyvena Pakylėtosios Šviesos Būtybės.
Aš ateinu, kad sustiprinčiau ryšį su tais, kurie jaučiasi Kelyje pakankamai tvirtai. Jums sunku todėl, kad jūs nešate ant savęs ne tik savo naštą. Jūsų sielos savanoriškai prisiėmė prieš Karminę Valdybą įsipareigojimus nešti dalį karmos tų, kurie kol kas dar nesugeba mūsų suprasti ir priimti mano atėjimo taip, tarsi ateitų Kalėdų Senelis ir duotų savo laišką.
Negalvokite, kad tie, kurie yra pasaulietiškų rūpesčių šurmulyje ir visa galva pasinėrę į pasiruošimą naujametinei šventei, laimingesni už jus, tuos, kurie supranta mano žodžius ir kuriems šie žodžiai skamba kaip muzika jūsų širdyse. Yra subtilesnių malonumų ir pasimėgavimų, bet, deja, labai nedaug žmonių Žemės rutulyje sugeba įsisavinti mūsų vibracijas ir supranta, apie ką aš kalbu.
Kiekvienas iš jūsų laikui bėgant pasieks tą sąmonės būseną, kai prieš jus atsivers Dangus ir kai kiekvienas įkvėpimas ir iškvėpimas bus labai svarbus, kadangi su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu, su kiekvienu jūsų širdies dūžiu jūs vis labiau ir labiau suvoksite Dieviškąją Tiesą ir Visatos pagrindų suvokimas įsismelks tarp jūsų esybės atomų ir ląstelių. Jūs visi būsite prisotinti Šviesos ir nuprausti mūsų pasaulio energijomis.
Aš daugeliui kalbu nesuprantamai, bet aš kalbu jums, tiems, kurie seka paskui mane ir tarnauja man.
Aš atėjau susivienyti su jumis. Mano vibracijos ir jūsų vibracijos tampa vis artimesnės vienos kitoms. Aš ateinu, kad priminčiau jums apie jūsų pareigą.
Pasauliai priartėjo...*


*Šia fraze Numylėtinio Viešpaties Maitrėjos diktavimas nutrūko. Po kurio laiko aš supratau, kad atėjo Viešpats Surija ir nori duoti savo laišką. Man prireikė šiek tiek laiko, kad susiderinčiau su Viešpačiu Surija, ir aš priėmiau jo laišką.