Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maitrėja > Jūsų užduotis – atskirti save ... >

Jūsų užduotis – atskirti save nuo šio pasaulio ir leisti Dievui būti jumyse

AŠ ESU Maitrėja, atėjęs pas jus per šį pasiuntinį.
AŠ ESU atėjęs pokalbiui apie tai, kaip artimiausiu metu vystysis tolesni įvykiai Žemėje. Ne paslaptis, kad daugelis iš jūsų pereina įšventinimus man betarpiškai vadovaujant. Savo išorine sąmone jūs tai galite suvokti arba ne.
Bet aš esu ateinantis Buda ir aš ruošiu jus ateinančiai epochai. Jūs - Maitrėjos kariai. Ir aš jus ruošiu vidiniuose lygiuose, ir jūs pereinate mano įšventinimus.
Kuo skiriasi reikalavimai, kuriuos aš pateikiu savo mokiniams, nuo kitų Valdovų reikalavimų?
Žinote, dauguma Valdovų įšventinimus duoda atitinkamuose spinduliuose ir jie atsako už jūsų mokymą atitinkamų Dieviškųjų savybių, būdingų šiems spinduliams.
Mano mokiniai jau praėjo mokymą septyniuose pagrindiniuose spinduliuose ir praėjo didelę dalį įšventinimų slaptuose spinduliuose.
AŠ ESU Valdovas, duodantis įšventinimus slaptuose spinduliuose.
Aš ruošiu savo mokinius mano buvimui juose. Jūs girdėjote pranašystes ir žinote, kad ateis Maitrėjos epocha. Visi laukia Maitrėjos atėjimo. Ir atėjo laikas duoti jums žinių apie mano atėjimą. Kartu su savo mokiniais aš turiu paruošti savo atėjimą Žemėn į įsikūnijimą. Aš negaliu ateiti į Žemę, prieš tai neparuošęs savo atėjimo.
Aš ruošiu sau kelią per savo mokinius, per tuos, kurie paruošė savo šventoves mano buvimui juose. Aš galiu būti tik tuose savo mokiniuose, kurie taip paruošė savo šventoves, kad turi išskleistas ir septynių pagrindinių spindulių čakras, ir slaptųjų spindulių čakras. Jų šventovėse aš galiu būti. Tai naujos rasės žmonės ir jie jau ateina į Žemę. Tai mano žmonės, mano mokiniai, kurie perėjo įšventinimus man vadovaujant per daugelį tūkstančių metų. Mano išrinktieji ir ištikimieji.
Aš ateinu per savo mokinius, per tuos, kas leidžia man būti savo šventovėse, ir aš ruošiu Kelią savo įsikūnijimui Žemėje.
Aš negaliu ateiti, kol jūs savo sąmonėje nepasiruošę manęs priimti. Todėl vienintelis dalykas, kas trukdo mano įsikūnijimui Žemėje, yra jūsų sąmonės lygis.
Todėl aš su džiaugsmu ateinu į Žemę per tuos, kas nors neilgam leidžia man būti savo šventovėse. Per jų kūnus aš susipažįstu su situacija Žemėje.
Dar daug metų praeis, kol aš galėsiu priimti pilną įsikūnijimą Žemėje ir pasirodyti Žemės žmonėms pilname savo galybės spindėjime. Nuo kiekvieno iš jūsų, kas yra įsikūnijime, priklauso mano atėjimo terminas ir mano įsikūnijimo terminas.
Bet iki to aš ateidinėsiu, aš būsiu tarp jūsų savo mokinių kūnuose.
Yra kosminiai terminai ir mano atėjimo terminas jau artimas. Jis artimas kosminiais matais, bet visgi jis pakankamai tolimas, jeigu matuotume mano atėjimo laiką žemiškais matais. Aš ateisiu, kai Žemėje gyvenančios žmonijos dauguma sugebės priimti mano atėjimą. O tai įvyks neanksčiau, nei žmonija sąmoningai atsisveikins su nerealiąja jų pačių dalimi, atsikratys savo ego, savo gyvuliškumo, kuris dominuoja juose, kuris užvaldė juos ir eksploatuoja šimtus tūkstančių metų.
Visi jūs turite nusimesti nuo savęs šį gyvuliškumą. Turite susikauti su savo kūniško proto ir gyvuliškų instinktų žvėrimi. Jūs turite laimėti. Tuos iš jūsų, kas išliks gyvas kovoje, kas pasieks pergalę prieš nerealiąją savo pačių dalį, aš sutiksiu kaip karius nugalėtojus.
Aš pažadu, kad sutiksiu kiekvieną iš jūsų, savo karius nugalėtojus ir pasveikinsiu su pasiekta pergale.
Bet iki tol, kol neatėjo terminas, jūs turite laiko.
Aš atėjau priminti savo kariams apie tai, kas jūs iš tikrųjų esate. Daugelis iš jūsų esate netinkamose kariams vietose. Aš atėjau priminti jums, kad jus supančio pasaulio vibracijos įtraukia jus panašiai kaip pelkė.
Pavojus yra tas, kad jūs iš pradžių palengva pasiduodate supančio jus pasaulio vibracijoms. Jūsų energetika truputį krinta. Netgi nepastebite šito. Bet savo sąmonėje jau pradedate slysti žemyn. Ir pamažu pasaulinės sąmonės liūnas vis giliau ir giliau įtraukia jus. Ir jūs jau nebegalite atskirti Šviesos nuo tamsos, gėrio nuo blogio.
Viskas, kas nuo šito pasaulio, jums yra priešiška. Viskas, kas priklauso jus supančiam pasauliui, ir tai, kas jūsų pasaulyje pripažinta kaip prestižas ir milijonams žmonių yra geidulių ir siekių objektas, - visa yra tai, ko jūs turite atsisakyti.
Ir jeigu jums sunku atsisakyti jus supančios iliuzijos būnant joje, elkitės taip, kaip elgdavosi senoliai ir jogai visais laikais. Atsiribokite nuo šio pasaulio, kiek tai yra įmanoma. Kurkite bendrijas ir gyvenvietes, atskirtas nuo jus supančio pasaulio. Tegul šios bendrijos būna kamertonais jūsų sieloms. Žmogus, paragavęs visaverčių Dieviškųjų vibracijų, būdamas nors neilgą laiką tokioje Dvasios bendrijoje, per metus sugebės atpažinti priešiškas supančio pasaulio vibracijas ir jų šalintis.
Jūsų užduotis yra atskirti save nuo supančio jus pasaulio vibracijų tiek, kiek tai yra įmanoma. Ir tada, kai tiek sustiprėsite, kad sugebėsite pasipriešinti šioms neigiamoms pasaulio vibracijoms, jūs galėsite eiti į pasaulį. Ir niekas, kas yra ne jumyse, negalės jums padaryti žalos. Todėl, kad pats Dievas yra jumyse.
Kai savo aurą ir čakras ilgą laiką jūs sugebate išlaikyti švarias, jūs tampate indu, kuriame gali būti Dievas. Kai savo viduje neturite defektų, nėra nieko šiame pasaulyje, kas galėtų jums pakenkti. Jūs vieningi su Dievu. Kas išdrįs jums priešintis?
Jeigu jūs savo viduje neturite nieko nuo šio pasaulio, tai kad ir kas, kad ir kaip stengtųsi jums pakenkti, jam tai nepasiseks.
Todėl, kad jūs švarus ir su jumis Dievas.
Ir visi prieš jus nukreipti smūgiai, atsispindės nuo jūsų auros ir pargriaus jūsų priešus. Ir visi fizinio plano veiksmai atsisuks prieš jūsų priešus. Bet jūs netgi nepastebėsite savo priešų.
Todėl, kad jūs neturite priešų. O tie individai, kurie jums jaučia priešiškus jausmus, verti tik gailesčio. Jie turi tokią puikybę, jog ji verčia juos kovoti prieš Dievą.
Taigi jūsų užduotis – atskirti save nuo šio pasaulio ir leisti Dievui būti jumyse.
Šiuo metu jūs neturite kitos užduoties, patikėkite manimi.
Aš ateisiu į jūsų pasaulį tik tada, kai žmonijos daugumos sąmonė bus pasiruošusi mano atėjimui ir kai žmonija lauks manęs.
Jeigu aš ateičiau anksčiau, tai niekas iš jūsų manęs nepažintų todėl, kad jūsų akys nesugebėtų manęs įžiūrėti ir jūsų ausys nesugebėtų manęs išgirsti.
Todėl ruoškite savo šventoves mano buvimui, ruoškite savo šventoves kitų Valdovų buvimui, ruoškite savo šventoves Dievo jumyse buvimui.
Viskas yra Dievas, o visi, kas neketina savo sąmonėje paklusti šios visatos Įstatymui, paklusti Dievo Valiai, tegul žino, kad jau nedaug jiems liko laiko būti šiame pasaulyje. Ir pats pasaulis greitai bus neatpažįstamai pertvarkytas jūsų pastangomis ir jūsų pasiekimų dėka.
Aš dėkoju visiems Viešpaties Maitrėjos kariams, kurie dabar yra įsikūnijime ir kurie mane girdi.

AŠ ESU Maitrėja