Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maha Čohanas > Palikite savo šventinius rūpes... >

Palikite savo šventinius rūpesčius. Užsiimkite realiu darbu – planetos balansavimu

AŠ ESU Maha Čohanas, atėjęs pas jus per mūsų pasiuntinį.
AŠ ESU tas, kurį jūs žinote kaip Valdovą, kuris dirbo su daugeliu pasiuntinių.
Todėl vėl per šį pasiuntinį aš pas jus atėjau tam, kad įvykdyčiau savo darbo dalį ir duočiau tą laišką, kurį šiandien turiu duoti.
Aš bandžiau suvokti, nuo ko turiu pradėti. Visų pirma aš turiu pasveikinti tuos Žemės žmonijos atstovus, kurie ne iš tuščio smalsumo skaito mūsų laiškus, bet kurie priima mūsų laiškus kaip neatidėliotiną instrukciją veikti. Todėl, kad skaityti mūsų laiškus iš žmogiškojo smalsumo ir nevykdyti reikalavimų ir prašymų, esančių mūsų laiškuose, yra aukščiausio laipsnio žmogiškojo neprotingumo pasireiškimas.
Kaip keista stebėti ir matyti, kaip žmonės priima Valdovų laiškus tuo pačiu lygiu, kaip jie gauna informaciją iš grynai žmogiškų šaltinių. Tarytum jiems nebūtų jokio skirtumo, kalba su jais paprasti žmonės ar tie, kurie prisiėmė vadovauti planetai šiuo sudėtingu metu.
Šis neprotingas požiūris į mūsų laiškus būdingas neišvystytai žmogiškajai sąmonei. Kai vaikas būna vaikų darželyje, taipogi negali atskirti informacijos, kuri jį pasiekia iš skirtingų šaltinių. Ir pasaką, ir tai, ką realiai mato aplink save, jis suvokia kaip vieno ir to paties pobūdžio dalykus. Taip yra ir su jumis. Tiktai jūs aplinkinio gyvenimo įvykius priimate kaip realius, o tai, ką mes kalbame, – kaip pasaką.
O suaugsite jūs tada, kai savo sąmonėje sugebėsite atskirti Dieviškąją Realybę nuo pasakiškos jūsų pasaulio iliuzijos. Be to, tas jūsų pasaulis primena baisią pasaką.
Aš ateinu metinio ciklo pasikeitimo išvakarėse, kuris šių metų laiku švenčiamas daugelyje pasaulio šalių, kad dar kartą priminčiau jums apie tą atsakomybę, kuri gula ant jūsų pečių šiuo sudėtingiausiu metu.
Neslėpsiu, kad įvykiai planetoje vystosi ne pačiu geriausiu būdu. Ir jeigu jūs pamiršote tą baisų kataklizmą, kuris įvyko prieš metus Azijos pietuose ir kuris nepalietė kitų pasaulio šalių, tai aš atėjau jums priminti apie lygiai tokio pat kataklizmo tikimybę.
Aš nenoriu jūsų gąsdinti, bet kadangi jūs jau esate pripratę klausytis baisių pasakų, tai išklausykite dar vieną.
Būti ar nebūti eiliniam kataklizmui nusprendžiama ne tik Danguje. Dangus visada gali sustabdyti bet kokį kataklizmą. Bet energija, išeikvojama užkirsti kataklizmui kelią, turi būti pateisinta ir kompensuota.
Todėl mes ateiname ir vėl ir vėl į jus kreipiamės, ir primename jums apie jūsų atsakomybę ir jūsų įsipareigojimus, kuriuos privalote vykdyti – saugoti pusiausvyrą savo viduje ir kartu palaikyti pusiausvyrą visoje Žemės planetoje.
Sprendimas apie tai, leisti ar neleisti įvykti eiliniam kataklizmui, iki šiol nepriimtas. Mes laukiame jūsų reakcijos į mūsų perspėjimus ir tų pastangų, kurių jūs pasiruošę imtis užkirsdami kataklizmui kelią.
Supraskite, kad daugiau jūs nebegalite būti neatsakingi. Negalite daugiau apsimetinėti, kad nieko planetoje nevyksta, o jeigu kažkas ir vyksta, tai šitai jūsų niekaip neliečia. Todėl, kad anksčiau ar vėliau turite išaugti iš vaikiško amžiaus ir prisiimti visą atsakomybę už savo gimtąją planetą.
Aš ateinu pas jus ne su prašymu, o su reikalavimu. Palikite savo šventinius rūpesčius. Užsiimkite realiu darbu – planetos balansavimu.
Jeigu aš būčiau kartu su jumis įsikūnijime, tai visas savo jėgas iki likusių metų pabaigos skirčiau maldai už planetos pusiausvyrą ir už atvedimą į protą tų nerūpestingų vaikų, kurie niekaip nenori išeiti iš neprotingumo ir neatsakingumo būsenos.
Mes visai teisėtai tikimės, kad Žemės žmonės naujų rasių atėjimo išvakarėse turi pagaliau suaugti ir išsiskirti su tais savo ego pasireiškimais, kurie tampa pavojingi tolesniam visos gyvybės Žemėje egzistavimui.
Jūs žinote, kad praeityje buvo daug tokių periodų, kai situacija planetoje buvo kritiška, ir kiekvieną kartą planetai į pagalbą ateidavo Kosminės Būtybės, arba Valdovai, kurie aukodavo savo kauzalinius kūnus ir išgelbėdavo planetą.
Dabar situacija pasikeitė ir planeta išgelbėta gali būti tiktai jūsų pastangomis.
Atėjo brandos egzamino laikas toms sieloms, kurios dabar įkūnytos planetoje.
Todėl aš ateinu ir kreipiuosi į jus netgi ne su prašymu, o su reikalavimu.
Jūs galite nesilaikyti mano rekomendacijų ir patarimų. Tačiau aš visgi tikiuosi, kad atsiras Žemės planetoje pakankamas kiekis sielų, esančių įsikūnijime, kurios suvoks savo atsakomybę už planetą ir įvykdys savo pareigą.
Kad ir kokia dvasine praktika jūs užsiimtumėte, kad ir kokiai religijai priklausytumėte, aš prašau jūsų likusiu laiku iki metų pabaigos skirti tiek laiko, kiek tik galite, savo maldos praktikoms. Skaitykite liepimus, maldas, Rožinius.
Darykite tai tiek, kiek neapsunkintų jūsų namiškių ir jūsų kasdienių įsipareigojimų vykdymo darbe ir namuose.
Mes negalime jūsų priversti melstis, bet prašyti ir maldauti jus tai daryti, išnaudodami bet kurią atsiradusią galimybę, mes negalime sustoti.
Atėjo jūsų eilė veikti.
Pasistenkite papasakoti apie tą susirūpinimą, kurį mes jums perduodame, visiems tiems žmonėms, kurie pasirengę suvokti šią informaciją ir kurie pasirengę skirti visą savo laisvą laiką atlikdami Žemės balansavimą.
Stenkitės daryti viską, kas nuo jūsų priklauso, ir aš tikiuosi, kad mes galėsime su jumis susitikti ateinančių metų pradžioje ir susumuoti jūsų pastangų rezultatus.

AŠ ESU Maha Čohanas ir aš buvau su jumis šią dieną Dangaus prašymu.