Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Lanto > Mokymas apie atpažinimo svarbą... >

Mokymas apie atpažinimo svarbą: kokiame Kelio ruože esate

AŠ ESU Lanto, atėjęs duoti mūsų Mokymo.
Aš retai ateinu, tačiau visgi tikiuosi, jog mane prisimenate.
Kiekvieną kartą mūsų susitikimai vyksta veikiami mano spindulio: žinių, nušvitimo spindulio. To spindulio, kuriam veikiant geriausiai įsisavinama iš mūsų pasaulio patenkanti informacija. Todėl šiandieną mums reikės pripildyti indus tų, kas pasiruošę ir kas paruošė savo šventoves mūsų informacijai suvokti.
Prieikite ir klausykite. Šiandieną norėčiau jums papasakoti vieną seną Mokymą, kuris visai neseniai buvo dėstomas vienoje iš mūsų išorinių mokyklų. Tai Mokymas apie Kelią, kuriuo mūsų mokiniai eina išoriniame pasaulyje. Tuo metu, kai mes jus kviečiame pakeisti savo sąmonę ir imtis vidinio darbo, jus supanti iliuzija stengiasi padaryti viską, kad išlaikytų jus ankstesniame sąmonės lygyje. Tame sąmonės lygyje, kuris dabar būdingas planetos gyventojų daugumai. Tačiau nesunku numanyti, kad masinės sąmonės lygis nėra tas orientyras, kurio link vertėtų veržtis. Todėl anksčiau ar vėliau kiekvienas dvasinis ieškotojas susiduria su ta problema, jog išorinės aplinkybės kaskart vis labiau pradeda trukdyti jam žengti Keliu. Ir tai vyksta visada, nes toks yra materijos įstatymas. Materija priešinasi ir bando jus išlaikyti ankstesniame jūsų sąmonės lygyje. Ir štai čia, šiame Kelio taške, ateina labai rimto pasirinkimo momentas. Jūs arba tęsiate judėjimą, arba susitaikote su ta padėtimi, kurią užimate iliuziniame pasaulyje, ir šiuo atveju jūs nueinate nuo Kelio. Kiekvienam iš jūsų savas pasirinkimas, bet šio pasirinkimo esmė visada sueina tik į viena: renkatės iliuzinį pasaulį, fiziniame pasaulyje jus supančios iliuzijos pasaulį, arba renkatės realų, nepraeinantį pasaulį.
Dėl karminių aplinkybių šis klausimas jums gali iškilti skirtingai. Pavyzdžiui, kažkam iš jūsų neatidirbta savybė yra karjera, gyvenimiška sėkmė, materialinė gerovė ir nepriklausomybė. Tada būsite pastatyti prieš pasirinkimą: paaukoti savo pelningą vietą ar joje pasilikti ir bandyti suderinti Tarnavimą Dievui ir tarnavimą mamonai. Aišku, tada, kai reikia spręsti šį klausimą, paprastai jūsų sąmonė nesuvokia, kad tai yra jūsų pasirinkimo, labai svarbaus pasirinkimo Kelyje klausimas. Jums atrodo, kad nėra nieko baisaus, jog ir toliau tarnausite išoriniam pasauliui ir lygiagrečiai eisite Keliu. Ir šiuo atveju jūsų pasirinkimas jus nuveda nuo Kelio.
Šiandieną kreipiuosi į nelabai didelę auditoriją tų mūsų čelų, kurie jau seniai eina Įšventinimų Keliu. Todėl jei gautą informaciją panaudosite tame savo Kelio ruože, kai jūs tik tik pradėjote žengti Keliu, tai pasielgsite neteisingai.
Paprastai žmonėms yra būdinga išpūsti savo dvasinius pasiekimus, ypač pačioje Kelio pradžioje. Ir labai daugelis meta savo darbą ir pradeda sustiprintai užsiimti dvasinėmis praktikomis tikėdamiesi, kad Dievas ir Valdovai jiems fiziniame pasaulyje padės materialiai egzistuoti. Tačiau tai jums bus toks pat neteisingas pasirinkimas jūsų Kelio ruože. Todėl, kad jūsų Kelio ruožas kaip tik numato, kad jūs ir toliau derintumėte savo buvimą pasaulyje, vykdytumėte savo visuomeninius įsipareigojimus ir tuo pat metu, naudodami įvairius dvasinius instrumentus, dirbtumėte su savimi, su savo sąmone.
Todėl vienos ir tos pačios rekomendacijos negali būti duotos žmonėms, esantiems skirtinguose Kelio ruožuose.
Ir jūs tikriausiai pastebėjote, kad daugelyje mūsų pamokymų galima sutikti prieštaringų rekomendacijų. Tai susiję su tuo, kad Mokymą mes duodame skirtingiems sąmonės lygiams. Ir todėl jums reikia suvokti, kokiame Kelio ruože esate, kad priimtumėte mūsų rekomendacijas arba kažkuriam laikui jų vykdymą atidėtumėte.
Kadangi dauguma laiškus skaitančių žmonių yra pačiame pradiniame Kelio ruože, tai jiems dar neatėjo pasirinkimo momentas, apie kurį kalbėjau mūsų pokalbio pradžioje. Ir tik tie mūsų mokiniai, kurie eina Įšventinimų Keliu ne vieną gyvenimą, būtent jiems šiame gyvenime iškyla pasirinkimo klausimas: kam tarnauti?
Kaip jau minėjau, šis klausimas iškils skirtingai, priklausomai nuo žmogaus karminių aplinkybių. Pavyzdžiui, kažkuriam individui gali iškilti klausimas, ar susituokti, arba noras turėti kūdikį.
99 procentams skaitančiųjų mūsų laiškus šie paprasti žmogiški norai nėra nieko blogo. Priešingai, šie natūralūs norai sveikintini visų sveikų visuomenės narių. Tačiau ne tuo atveju, kai žengiate Įšventinimų Keliu ilgą laikotarpį. Jums šie paprasti natūralūs žmogiškieji norai yra tos pagundos Kelyje, kurias turite arba įveikti, arba joms pasiduoti.
Nežinau, kiek šiandieninį Mokymą sugebėjau perteikti jūsų sąmonei.
Aukščiausiuose Kelio ruožuose turite atsisakyti bet kurių žmogiškųjų norų ir bet kurių žmogiškųjų prisirišimų. Ir ši Tiesa daugumai visuomenės narių visada sukeldavo nesupratimą ir netgi priešiškumą. Todėl tokios naujienos niekada nebuvo skelbiamos plačiai auditorijai. Būtent dėl to, kad nesuklaidintume tų individų, kurie dar nepriėjo tos jų gyvenimiško kelio sankryžos, kai jie sprendžia rimtai pašvęsti gyvenimą savęs tobulinimui Dievuje.
Visgi šiandieniniame pokalbyje ryžausi paliesti šią svarbią temą. Nes mano pamąstymuose galite įžvelgti sau tą kriterijų, kuriuo galite ir turite vadovautis, kai nustatote lygį to žmogaus, kuris pasiskelbia esąs pasiuntinys, pranašas ar dvasinis mokytojas.
Daugelis iš jūsų šiame išsivystymo etape neapsieis be dvasinio Mokytojo. Ir kadangi pasąmoniniame lygyje tai žinote, jums atsiranda poreikis rasti Mokytoją. Paklausa gimdo pasiūlą ir būtent dėl to yra tokia skirtingų guru ir pasiuntinių įvairovė.
Ir jei rimtai nusprendėte žengti dvasiniu Keliu, nesunkiai galite rasti tą Mokytoją, kuris jums duos teisingą supratimą apie Kelią.
Ir jei šis Mokytojas moko, kaip jums patogiai ir komfortiškai įsikurti gyvenime, kaip išspręsti finansines ir asmenines problemas darbe bei šeimoje, tai yra didelė tikimybė, kad šis mokytojas rūpinasi jūsų žemiškosios asmenybės, o ne nemirtingosios jūsų dalies gerove. Ir toks mokytojas žmonėms bus reikalingas, nes jis moko suprantamų dalykų: kaip žemiškame gyvenime gerai gyventi.
Kita Mokytojų rūšis jūsų visuomenėje mažai kam rūpi, nes, daugumos žmonių požiūriu, jis moko abstrakčių dalykų, niekaip nesusijusių su jūsų kasdieniais poreikiais ir problemomis. Šis Mokytojas visų pirma rūpinasi nemirtinga jūsų dalimi. Ir šis rūpinimasis žmonėmis, kurie dar labai pasinėrę į materialų pasaulį, yra nesuprantamas ir netgi verčia suklusti, o galų gale sukelia baimę. Todėl, kad tai, kas nesuprantama, visada žmonėms sukelia baimę.
Šiandieną bandžiau pateikti jūsų sąmonei informaciją apie atpažinimo būtinybę bei svarbą: kuriame Kelio ruože esate. Nes, kad ir kokie pozityvūs yra jūsų dvasingumo siekiai, reikia suprasti: tam, kad rimtai eitumėte dvasiniu Keliu, reikia pereiti visus savo, kaip materialaus pasaulio individualybės, vystymosi etapus. Turite gauti būtinos patirties visuose Būties planuose ir tik tada būsite pasiruošę Įšventinimų Keliui. Bet ne anksčiau. Todėl, kad jeigu įsivaizduosite, jog esate pasiruošę žengti Keliu, o iš tikrųjų pagal vidines savybes jums dar iki to labai toli, tai forsuotas žengimas Keliu jūsų sielai gali padaryti didelės žalos.

AŠ ESU Lanto,
visada besirūpinantis jūsų sielomis.


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2011/audio.htm#6