Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Lanello > Mes ateiname, kad palaikytume ... >

Mes ateiname, kad palaikytume jūsų siekio momentumą ir sutikrintume jūsų judėjimo orientyrus (MP3)

AŠ ESU Lanello, atėjęs pas jus šią dieną. Žinokite, šiandieną aš atėjau ne vienas. Kartu su manimi yra mano draugas ir Mokytojas Didysis Dieviškasis Nukreipėjas.
Mudu dviese atėjome dėl to, kad sustiprintume tai, ką duodame, ir kad mūsų buvimo galia būtų padvigubinta.
Tai nereiškia, kad turite suvokti tai, ką išgirsite, tik ypač dėmesingai. Tai reiškia, jog turite sutelkti dėmesį į tai, ką duodame, taip, tarytum girdėtumėte apreiškimą.
Mes ateiname dėl to, kad galėtumėte sutikrinti savo siekius ir mintis su mūsų siekiais ir mūsų mintimis. Juk ne paslaptis, kad artėja metų pabaiga, o tai yra rezultatų suvedimo ir ateities planų kūrimo laikas. Kas, jeigu ne Didysis Dieviškasis Nukreipėjas gali jums patarti, kokia kryptimi jums vertėtų judėti.
Todėl šiandien jums reikia sutelkti ne tik mentalinio, bet ir visų jūsų kūnų visas pastangas. Padaryti taip, jog visi jūsų kūnai būtų sąskambyje, suderinti. Ir po šito mes pasiruošę pradėti.
Nes, kaip ir visada, jums reikia suprasti, kad tam, jog suvoktumėte mūsų Mokymą ir mūsų pamokymus, savyje turite turėti mechanizmą, kuris leistų jums nusiteikti į mūsų vibracijas. Šis mechanizmas įtaisytas jumyse ir jis visada egzistavo kartu su jumis. Šis mechanizmas – jūsų sielos kamertonas. Tačiau per šį laiko periodą, kai esate įsikūnijime, daugelyje iš jūsų šis mechanizmas arba nustojo iš viso skambėjęs, arba įgijo ne tą tonaciją. Todėl jums vertėtų išvalyti savo susiderinimo į subtiliuosius pasaulius mechanizmą.
Ir niekam iš jūsų nebus paslaptis, jei pasakysime, jog tam, kad įgytumėte sąskambį su Aukščiausiais pasauliais, jums būtinas besąlyginis Tikėjimas ir susitaikymas prieš šioje visatoje egzistuojantį Aukščiausią Įstatymą. Tada, kai susiderinate į mūsų vibracijas, įgyjate didesnį savo kūnų pralaidumą. Ir visa, kas nereikalinga, kas nusėdo jūsų keturiuose žemuosiuose kūnuose, palaipsniui pradeda atšokti panašiai, kaip purvo ir dulkių sluoksniai.
Ir tada, kai tik pradedate eiti Keliu, atsiskiria tiek daug amžiais prisikaupusio purvo sluoksnių, kad prarandate savo judėjimo orientyrus ir kryptį. Kartais jums taip neįprasta yra tai, kas pradeda su jumis dėtis.
O vyksta patys natūraliausi procesai. Jūs vibravote vienais dažniais ir saugojote sąskambį su savo fiziniu pasauliu ir su viskuo, kas jus supa, o dabar pradedate vibruoti aukštesniais dažniais ir jūsų pačių viduje vyksta atskyrimas to, kas trukdo jūsų vibracijų pagreitėjimui.
Tada, kai pradedate judėti labai greitai, nereikalingas krovinys jums pradeda trukdyti. Tas pats vyksta tada, kai pradedate pagreitintai judėti Keliu. Ir netgi toks nekaltas veiksmas, kaip mūsų laiškų skaitymas, daugeliui iš jūsų sukelia tokią energinę audrą, kad kartais reikia sustoti, jog įgytumėte pusiausvyros būseną, suvoktumėte tai, kas vyksta, ir su naujomis jėgomis pradėtumėte judėti toliau.
Sustojimai jūsų Kelyje bus vis trumpesni ir su laiku eisite visu tempu bei galėsite įtraukti į judėjimą visus individus, kurie patys nesugeba į mus susiderinti. Ir tokiu būdu visa žmonija vystydamasi įgyja pagreitį.
Mes nenorėtume, kad mūsų laiškai jums sukeltų nenorimą efektą. O tai įmanoma tuo atveju, jeigu jūsų vibracijos didele dalimi nesutampa su tuo vibracijų lygiu, kuris mūsų pasiuntiniui yra dominuojantis. Tai nereiškia, kad jums reikia viską mesti ir nustoti ieškoti Dievo, judėti dvasiniu Keliu. Tai tik reiškia, jog jums reikia atsikvėpti, nes per greitai ėjote ir pritrūkote kvapo. Jei greitai eidami uždūstate, tai šitai nereiškia, jog jums iš viso nereikia eiti. Tai tik reiškia, kad jūsų krūvis turi būti dozuojamas. Jums tai pasakys bet kuris medikas. Ir mes medikams iš paskos išrašome jums lėtesnį tempą.
Atkreipkite dėmesį, kad esmė net ne tempas, kuriuo judate, o pastovumas ir sekimas vienais ir tais pačiais orientyrais.
Sutikite, jog jei bėgsite labai greitai, bet kiekvieną dieną skirtingomis kryptimis, tai vargu ar pasieksite savo judėjimo tikslą. Ir atvirkščiai, jeigu judėsite neskubėdami, bet visąlaik viena ir ta pačia kryptimi, tai anksčiau ar vėliau pasieksite savo judėjimo tikslą.
Todėl skubėkite neskubėdami. Kiekvienam iš jūsų bus savas tempas ir savas judėjimo ritmas.
Blogiausia, jei nustojate judėję ar pradedate kaip vėžiai trauktis atbulomis.
Ne, mes ateiname, kad palaikytume jūsų siekio momentumą ir sutikrintume jūsų judėjimo orientyrus.
Neverta ignoruoti mūsų patarimų.
O dabar mes priėjome patį svarbiausią dalyką, dėl ko atėjome duoti šį laišką. Žinote, kad metai baigiasi. Ir kaip visada šiuo metu dirba Karminė Valdyba. Todėl šiandien ir iki metų pabaigos turite galimybę laiškuose kreiptis į Karminę Valdybą. Ir tai yra labai svarbi dispensacija, kuri gali jums iš esmės padėti.
Ne visada Karminės Valdybos nariai turi galimybę įsikišti į jūsų likimą. Bet jeigu patys laišku kreipiatės į Karminę Valdybą, tai jūsų prašymai būtinai bus peržiūrėti ir bus imtasi visų būtinų priemonių, kad aplinkybės arba būtų pakeistos, arba sušvelnintos. Viskas priklauso nuo jūsų siekio ir tos energijos, kurią galite atiduoti per artimiausius pusę metų tam, kad jūsų prašymai būtų įvykdyti.
Kaip visada Dievo Malonės pagalba turite galimybę spręsti labiausiai jums įgrisusias karmines problemas.
O dabar atėjo laikas išsiskirti. Todėl pabaigoje prašau jūsų nepamiršti mūsų pamokymų ir kiekvieną mūsų laišką nagrinėti kaip Dieviškąjį apreiškimą, o ne kaip eilinį dienos pasilinksminimą.

AŠ ESU Lanello, dalyvaujant Didžiajam Dieviškajam Nukreipėjui, buvau su jumis šią dieną.


Audio failą mp3 formate su šio diktavimo įrašu (6,27 Mb)
galima parsisiųsti pagal nuorodą:

http://narod.ru/disk/4593524000/2008-12-24_k64.mp3.html


Diktavimo tekstą skaito T. N. Mikušina.
Audio įrašas atliktas iš karto po Pranešimo.

***************************************************************************************************

* Citatos iš Valdovų diktavimų, nusakančių laiškų rašymo Karminei Valdybai tvarką, jūsų patogumui yra šiame puslapyje.


APIE LAIŠKUS KARMINEI VALDYBAI


Gautama Buda. 2005 m. gruodžio 22 d.

"...žinote, kad kiekvienais metais šiuo tamsiu metų laiku prasideda Karminės Valdybos posėdis. Ir šio posėdžio metu priimami svarbūs sprendimai, atitinkamai pagal kuriuos gyvena planeta sekančius šešis mėnesius iki sekančio Karminės Valdybos posėdžio, kuris įvyks vasaros saulėgrįžos metu. Todėl jūs irgi galite dalyvauti šiame Karminės Valdybos posėdyje ir tuo pačiu daryti įtaką planetos vystymosi eigai sekantiems pusei metų.
Aišku, jūsų niekas neįleis į salę, kur vyksta Karminės Valdybos posėdis. Jūs negalėsite ten dalyvauti nei savo fiziniuose kūnuose, nei subtilesniuose kūnuose. Bet į Karminę Valdybą jūs galite kreiptis savo laiškais ir aš jums garantuoju, kad visi jūsų laiškai bus kruopščiai peržiūrėti..."


Viešpats Maitrėja. 2006 m. birželio 15 d.

"...galite pasinaudoti kiekvienais metais suteikiama jums galimybe ir parašyti laiškus į Karminę Valdybą. Šių laiškų turinį galite sudaryti savarankiškai. Tačiau aš priminsiu jums apie bendras egzistuojančias taisykles. Visų pirma jūs išreiškiate dėkingumą Karminei Valdybai už anksčiau jums suteiktas malones. Toliau galite išdėstyti savo norus. Jeigu šis noras liečia malones, kurias norite gauti asmeniškai arba savo artimiesiems, tai po norų išvardijimo būtina prisiimti įsipareigojimus, kuriuos jūs laisva valia prisiimate ir vykdysite kitus pusę metų, iki žiemos saulėgrįžos dienos ir su šia diena susijusio naujo Karminės Valdybos posėdžio. Jūsų norai ir pageidavimai turi būti išdėstyti labai paprastai, nurodant pavardes ir vardus tų žmonių, už kuriuos jūs prašote...
...prieš sudarinėdami savo laiškus įdėmiai apmąstykite savo norus ir motyvus. Jums nereikia per daug apsunkinti save pernelyg dideliais įsipareigojimais. Prisiimkite tuos įsipareigojimus, kuriuos jūs galėsite įvykdyti be pernelyg didelės įtampos. Daugelis žmonių savo laiškuose prisiima tokius didelius įsipareigojimus, kad pirmoji jų gyvenimo kelyje sutikta problema priverčia juos visiškai pamiršti apie prisiimtus įsipareigojimus ir atsisakyti jų vykdymo. Tegul prisiimsite labai mažą įsipareigojimą, bet vykdysite jį su džiaugsmu ir meile kiekvieną dieną. Nesistenkite užsikrauti ant savęs per daug. Kartais vienos perskaitytos maldos per dieną užtenka, kad pagalba būtų suteikta.
Ir kuo grynesnę energiją įdedate skaitydami maldas, tuo didesnio efekto pasiekiate. Ir netgi vienos nuoširdžiai ištartos frazės : "Tegul pasauliui būna gerai", pakanka, kad palengvintumėte daugelio likimus..."


Numylėtinis Surija. 2006 m. gruodžio 21 d.

"...Dabar, pasikeičiant metiniam ciklui, ypatingai naudinga priimti sprendimą ir atsilaisvinti visko nereikalingo, kas yra jūsų sąmonėje. Nepamirškite apie laiškų Karminei Valdybai dispensaciją. Rašykite laiškus. Turite šią galimybę iki šių metų pabaigos. Prašykite Karminės Valdybos išlaisvinti jus nuo to, nuo ko jūs norėtumėte atsilaisvinti. Kokios savybės ir žalingi įpročiai apsunkina jus ir trukdo jūsų vystymuisi? Nukreipkite savo maldos momentumą artimiausiu pusės metų laikotarpiu tam, kad atsikratytumėte savo meilių trūkumų. Ir po pusės metų jūs savęs nepažinsite.
Kuo didesnį kiekį maldos energijos įsipareigojate prieš Karminę Valdybą išlaisvinti per artimiausius pusę metų, tuo greičiau atsilaisvinsite nuo visų savo nesėkmingų prisirišimų ir karminių problemų.
Taigi tam, kad pasinaudotumėte dispensacija ir parašytumėte laiškus į Karminę Valdybą, turite įdėmiai išanalizuoti tai, nuo ko jūs norėtumėte atsikratyti pirmoje eilėje. Kreipkitės į Karminės Valdybos narius, išvardinkite savo prašymus ir pageidavimus.
Prisiimkite maldinius ar kitus įsipareigojimus, kuriuos jūs pasiruošę įvykdyti sistemingai per artimiausius pusę metų.
Savo prašymus ir įsipareigojimus išdėstykite popieriaus lape, paprašykite Arkangelo Mykolo ir apsaugos angelų palydėti laiškus pagal paskirtį, tiesiogiai į Karminę Valdybą ir sudeginkite laišką.
Galite pasilikti sau šio laiško kopiją ir po pusės metų, su sąlyga, kad įvykdysite prisiimtus įsipareigojimus, pažiūrėkite, kas pasikeitė.
Aš įsitikinęs, jūs atsikratysite vieno ar kelių pačių svarbiausių jūsų trūkumų. Nepamirškite apie dėkingumą. Ir kai tik atsikratysite savų problemų, parašykite padėkos laišką į Karminę Valdybą.
Aš išsiskiriu su jumis su gailesčiu. Nes labai norisi jums suteikti visą įmanomą pagalbą ir duoti jums tą patį svarbiausią patarimą, kuris jums labai padės. Aš tikiuosi, kad nors dalinai aš padėjau jums ir daviau keletą labai svarbių patarimų..."


Viešpats Surija. 2005 m. birželio 23 d.

"...Neigiama energija pati savaime negali išnykti, bet jūsų maldų energija gali ištirpinti jūsų karmą, kaip ir jūsų vizualizacijos, kurias aš pateikiau mūsų šiandieninio pokalbio pradžioje. O gerovės karmos energija, kurią jūs sukuriate savo teisingais veiksmais, gali būti nukreipta pagal jūsų prašymą karminei naštai palengvinti ir tam, kad galėtumėte atidirbti savo karmą pačiu lengviausiu būdu.
Jums būtina atidirbti savo neteisingų poelgių karmą, bet šią karmą atidirbti galite, pavyzdžiui, pargriuvę ir susilaužę koją arba paprasčiausiai atsipirkti lengvu susimušimu ar mėlyne.
Todėl aš jums rekomenduoju kreiptis su prašymais į Karminę Valdybą šiandien arba artimiausiomis dienomis. Taipogi savo laiške galite nurodyti, ką jūs konkrečiai įsipareigojate daryti tam, kad jūsų gerų poelgių energija būtų nukreipta jūsų karminei naštai palengvinti.
Tai gali būti prisiėmimas įsipareigojimų skaityti atitinkamą kiekį maldų arba Rožinių per kažkurį laiko tarpą. Tai gali būti prisiėmimas įsipareigojimo padėti nepasiturintiems ar neįgaliesiems.
Prisiimkite tik tuos įsipareigojimus, kuriuo tiksliai žinote, kad sugebėsite įvykdyti. Nes jeigu prisiimsite per didelius įsipareigojimus, tikėdamiesi atidirbti kaip galima daugiau karmos, jūs galite šio krūvio nepakelti. Nepamirškite, kad jums reikės savo gyvenime praeiti testus ir palaikyti pačią aukščiausią sąmonės būseną, nepaisant visų kliūčių ir gyvenimiškų konfliktų, su kuriais jums teks susidurti.
Ir neigiamos vibracijos, susierzinimas, kuriuos galite jausti, jeigu nesusitvarkysite su prisiimtais įsipareigojimais, gali paversti niekais teigiamą jūsų teisingų veiksmų ir poelgių efektą.
Jūsų užduotis yra ne padaryti nuodėmę, o paskui melstis už savo nuodėmes. Jūsų užduotis yra nesukurti naujos karmos. Seną karmą viena ar kita forma jums vis tiek prisireiks atidirbti. Todėl įdėmiai sekite, kad nesukurtumėte naujos karmos.
Šiandieninis pokalbis buvo labai naudingas todėl, kad jis jums davė į rankas instrumentus, kurie, teisingai juos naudojant, bus sėkmingo jūsų ėjimo Keliu į priekį garantas.
Atminkite, kad nerealioji jūsų pačių dalis suras bet kokią galimybę, kad jus nukreiptų melagingu keliu, įtikinės, kad jūsų maldos ir laiškai neveikia. Įtikinės jus tuo, kad jūs šiandien per daug pavargęs ir galite sau leisti atsipalaiduoti ir neįvykdyti prisiimtų įsipareigojimų.
Savo karmą jūs sukūrėte per milijonus metų, per jūsų nesuskaičiuojamų įsikūnijimų laikotarpį. Ir jūs norite atsikratyti tos savo karmos akimirksniu?
Jeigu karmos Įstatymas leistų jums pajusti jūsų karmos sugrįžimo pasekmes akimirksniu, tai nei vienas žmogus neišlaikytų nei sekundės dalies užgriuvusios neigiamos energijos. Ji tiesiog suplėšytų jus ir jūsų kūnus. Todėl karmos Įstatymas sugrąžina jums jūsų karmines skolas, kad jas atpirktumėte palaipsniui, per nemažą laiko tarpą. Ir pagalba, kurios jūs prašote, irgi negali būti jums suteikta akimirksniu. Jums suteikti pagalbai irgi reikia laiko. Ir tas laikas priklausys nuo karmos sunkumo, jūsų prašymo turinio ir jūsų prisiimtų įsipareigojimų.
Pagalbos suteikimo laikas bus skirtingas ir užims nuo šešių mėnesių iki dvylikos metų laikotarpio.
Todėl nusiteikite kasdieniniam darbui. Stebuklai jūsų gyvenime galimi, bet jūs patys sukuriate prielaidas stebuklams jūsų gyvenime kas dieną sukurdami gerovės karmą..."