Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Lanello > Pokalbis apie Karmos Įstatymą... >

Pokalbis apie Karmos Įstatymą

AŠ ESU Lanello, atėjęs pas jus šią dieną per mūsų pasiuntinį.
Kaip visada, aš labai džiaugiuosi mūsų susitikimu! Ir kaip visada, taip ir šiandien mūsų susitikimas nuspalvintas didžiulės Meilės, kurią aš jaučiu Žemės žmonijai, jums, mano broliai ir seserys, kurie dabar esate įsikūnijime.
Iš mano šiandieninės pakylėtos sąmonės būsenos daug kas mano gyvenime, kas vyko, kai aš buvau įsikūnijime kaip Markas Prophetas, atrodo kaip beprasmis laiko ir jėgų eikvojimas. Kai sąmonė atsilaisvina nuo žmogiškųjų jausmų ir prisirišimų, į daugelį aplinkybių ir daugelį dalykų žiūri visiškai kitaip. Ir tada, kai jūs jausite negatyvias sąmonės būsenas, prašau, prisiminkite šį mano diktavimą ir perskaitykite jį. Todėl, kad jūsų sąmonė uždeda ryškų antspaudą ant visko, kas su jumis vyksta. Ir kiekvieną kartą, kai jūs sugrįžtate prie tų pačių savo gyvenimo įvykių, jūs skirtingai juos vertinate todėl, kad jūsų sąmonės būsena keičiasi. Jums būtina atkreipti dėmesį į šį savo sąmonės pasikeitimą. Suprasti, kaip jūsų sąmonė, jūsų sąmonės lygis susijęs su viskuo, kas vyksta jūsų gyvenime.
Jūsų karma, kaip neteisingai praeityje panaudota Dieviškoji Energija, neišvengiamai jums sugrįžta. Tačiau, jei turite žinių ir suprantate, kad viskas, kas su jumis jūsų gyvenime vyksta, vyksta būtent dėl to, kad tam buvo priežastys jūsų praeityje, šiame įsikūnijime ar buvusiuose įsikūnijimuose, – jums daug lengviau suvokti savo gyvenimo aplinkybes nei tiems žmonėms, kurie nesusipažinę su Karmos Įstatymo veikimu. Šie žmonės panašūs į neprotingas būtybes, kurios susipainiojo savo pačių sukurtose aplinkybėse ir negali išsinarplioti iš tinklų. Kiekvienas neteisingas judesys priveda prie to, kad vis stipriau ir stipriau jų netobulų būsenų pančiai juos supančioja. Ir tada, kai jau atrodo, kad iš susidariusios padėties visiškai nėra išeities, pagaliau šių varguolių žvilgsniai nukrypsta į Dangų. Ir su paskutine viltimi atsiveria širdis. Ir šiuo momentu įvyksta nušvitimas, apima Aukščiausio Pasaulio nuojauta. Praeina dar kuris laikas, ir žmogus pradeda susimąstyti apie tai, kad yra Aukščiausiasis Įstatymas, kuris valdo visą jo gyvenimą.
Aišku, reikia būti labai pasipūtusiam, kad galvotum, jog viską savo gyvenime darai pats ir viską pats valdai. Jūs valdote savo gyvenimus lygiai tiek, kiek Dieviškasis Įstatymas jums tai leidžia.
Negalvokite, kad be galo ir nekontroliuojamai naudosite Dievišką Energiją tenkinimui savo užgaidų ir pramogoms, kurias jūs suteikiate savo žemiesiems kūnams. Kai karmos taurė, kaip jūsų praeities negatyvių poelgių pasekmė, persipildo, jūs nepermaldaujamai nuolatos gaunate visos tos energijos sugrąžinimą, kurią neteisingai panaudojote. Jūs savo gyvenime susiduriate su tomis problemomis, kurias patys pagimdėte praeityje. Ir tik tada, kai pradedate suvokti, kad jums neatsitinka nieko, ko jūs patys kada nors nesukūrėte, tada, kai jūs nustojate skųstis likimu ir kaltinti dėl savo bėdų ir nelaimių kitus, kai sugebate atgailauti ir palengvinti savo širdį atgaila, – tada karmos spaustuvai atsileidžia ir jūs sugebate kitaip pažvelgti į pasaulį, į save ir savo padėtį pasaulyje.
Šio labai paprasto Įstatymo žinojimas labai palengvina jums gyvenimą. Todėl, kad iš pavyzdžių, kaip šis Įstatymas veikia, jūs mokotės. Ir jūs tampate sugebantys teisingai žvelgti į viską, kas jums jūsų gyvenime atsitinka. Ir kai reikiamai įsisavinate gyvenimo pamokas, pereinate savo testus, savo išbandymus, – atidirbate savo anksčiau sukurtą negatyvią karmą.
Kuo sąmoningiau traktuojate visas savo gyvenimo aplinkybes, tuo lengviau jums gyventi. Ir jeigu žinote diagnozę, galite gauti tinkamą gydymą ir šis gydymas palengvins jūsų būseną.
Patikėkite, kad jūsų sąmonės būsena nulemia visas jūsų gyvenimo aplinkybes. Jūsų gyvenimo aplinkybės neišvengiamai pasikeičia kartu su jūsų sąmonės pasikeitimu. Todėl einantiems Keliu, kurio mes mokome, aš rekomenduočiau mokytis priimti labai greitą visų jūsų gyvenimo aplinkybių pasikeitimą, visko, kas jus supa. Jeigu ir vakar, ir šiandien, ir rytoj nesusiduriate su jokiais pasikeitimais savo gyvenime, tai šitai reiškia tiktai viena – jūsų sąmonė nesikeičia. Tada, kai jūs stojate į mokinio Kelią ir atkakliai juo einate, viskas jūsų gyvenime pradeda keistis žaibišku greičiu. Ir jums bus reikalinga tik viena savybė – ramiai žvelgti į bet kuriuos pasikeitimus ir įsisąmoninti, kad visi pasikeitimai – ir geri, ir blogi – eina tuo eiliškumu, kokiu turi eiti pagal nepermaldaujamą Karmos Įstatymą.
Jūsų gyvenimo aplinkybės ir jūsų gyvenimiški sunkumai tiesiogiai susiję su jūsų pačių atliktais veiksmais praeityje. Todėl jūs negalite kaltinti nei savo vyro (žmonos), nei savo viršininko, nei savo draugų ir pažįstamų. Todėl, kad visas pasekmes jūs sukūrėte patys tada, kai kūrėte karmą savo neteisingais veiksmais. Šios paprastos Tiesos įsisąmoninimas ir nuolankumas prieš Įstatymą duoda jums galimybę ateityje veikti pagal šį Įstatymą ir nesukurti naujos karmos.
Jūs taipogi pradedate suprasti, kad ne tik jūsų neteisingi poelgiai sukuria neigiamą karmą, bet ir jūsų teisingi, Dievui patinkantys, poelgiai irgi sukuria karmą, bet gerąją karmą. Ir santykis tarp jūsų gerosios karmos ir neigiamos karmos jums patiems duoda galimybę, pasinaudojant dispensacijomis, Dieviškosiomis malonėmis, jums dovanotomis Valdovų, reguliuoti karmos nusileidimo procesą ir jį nukreipti.
Iš aklo likimo įrankio karma tampa jūsų pagalbininku ir Mokytoju.
Kai ši Dieviškoji Tiesa jus taip užvaldo, kad kiekvieną savo gyvenime atliekamą poelgį vertinate iš Karmos Įstatymo požiūrio taško, tada pajuntate, kad jūsų pradeda nebeveikti šis Įstatymas, ir įgyjate tikrąją Dieviškąją Laisvę.
Lygiai taip pat yra ir jūsų pasaulyje. Jeigu paklūstate įstatymui, kuris egzistuoja visuomenėje, tai būnate laisvėje, o jei norite pažeisti įstatymą, tai anksčiau ar vėliau patenkate į kalėjimą ir būnate priversti atlikti bausmę.
Visi jūs esate materijos kalėjime. Ir jūsų išsilaisvinimas neišvengiamai ateis tada, kai įsisąmoninsite Dieviškąjį Įstatymą ir jo laikysitės savo gyvenime.
Aš džiaugiuosi duodamas jums šį nedidelį paaiškinimą apie Karmos Įstatymo veikimą. Ir nuoširdžiai tikiuosi, kad mano pokalbis jums bus naudingas.

AŠ ESU Lanello