Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Lanello > Man norisi prieiti ir apkabint... >

Man norisi prieiti ir apkabinti kiekvieną iš 144 000 Kristaus Būtybių, kurios dabar yra įsikūnijime Žemės planetoje

AŠ ESU Lanello, vėl atėjęs.
Jus supančio pasaulio būklė nepastebimai pasikeitė. Per kasdienę sumaištį mažai kas pastebėjo tuos svarbius pokyčius, kurie įvyko. Įvykiai neskuba pasireikšti, tačiau startas duotas ir procesas negrįžtamai pradėjo rutuliotis.
Jeigu žmonės labiau pasitikėtų savo Aukščiausiąja dalimi, tai jie turėtų pripažinti, kad yra atitinkami terminai, yra atitinkamas planas, pagal kurį viskas vystosi ir kuriuo pagrįsta visa Kūrinija. Todėl tie, kurie šiuo metu pasiekė sąmonės lygį, atitinkantį Dieviškąjį planą dabartiniam Žemės evoliucijos vystymosi etapui, galės pradėti suvokti tas žinias, mokymus ir supratimus, kurie tampa jiems pasiekiami dėl atsiradusios kosminės galimybės. O tie, kas nesugebėjo patekti savo sąmone į šį siaurą paskirtą koridorių, bus priversti tenkintis pasigailėtinu egzistavimu, panašiu į aklo kurmio egzistavimą po žeme.
Visos galimybės ir visos durys atsiveria jūsų viduje. Tiktai jūsų sąmonės lygis lemia jūsų laiptelį Dieviškojoje hierarchijoje ir jūsų tarnavimo, kurį Dievas gali jums leisti įgyvendinti, matą.
Neprotinga jums būtų smerkti ir nesirūpinti tais individais, kurie savo sąmonėje nesugebėjo peržengti būtinos ribos. Jie iš esmės nelaimingi ir primena antramečius, kurie pagaliau suvokė, kad įvykdė didelę kvailystę dėl savo tingumo ir priversti išsiskirti su pažįstama klase ir atsidurti tarp jaunesnių vaikų, kurie juos priima kaip protiškai atsilikusius ir nevisaverčius.
Bet daugelis pagal savo išsivystymo lygį iki šio gyvenimo pabaigos taip iki galo ir nesupras, kokią galimybę turėjo ir ką prarado.
Viskas šiame pasaulyje priklauso nuo savo vystymosi ciklų. Ir žiūrėkite, kad vieną gražią buvimo planetoje dieną negimtumėte kur nors tarp Australijos aborigenų, medžiojančių ietimis ir nesugebančių netgi gauti supratimo apie pasaulį, kurį turi tuo pat metu su jais gyvenantys žmonės kur nors Amerikoje arba Europoje.
Evoliucija nusitęsia per milijonus metų ir suteikia galimybę vystytis net patiems nerangiausiems ir tingiausiems. Tačiau ateina momentas, kai net labai humaniškas Kosminis Įstatymas negali daugiau suteikti galimybės vystymuisi, nes terminai baigėsi ir pasibaigė ciklai.
Aš apgailestauju dėl to, kad per mažai sielų užlipo į naują sąmonės vystymosi laiptelį. Tačiau netgi šio sielų kiekio visiškai pakanka, kad pokyčiai Žemėje pagreitėtų ir numatyti pertvarkymai būtų sėkmingai pradėti ir užbaigti.
Džiaugsmingai stebiu tas įsikūnijime esančias sielas, kurios sugebėjo surasti savyje jėgų ir veržlumo, kad iškovotų pergalę prieš save, prieš savo ego, ir pakiltų į aukštesnį laiptelį.
Ir aš nujaučiu, kad labai greitai tarp šių sielų nusistovės draugystės, bendradarbiavimo ir tarpusavio pagalbos santykiai, kad ir kur šios sielos Žemės rutulyje būtų. Iš esmės jūs dalyvaujate gimstant naujai žmonių rasei, kuri tiesiog šiąnakt gimė senos penktosios pagrindinės rasės gelmėse. Žmonės savo sąmonėje įvykdė perėjimą, perėjimą į naują laiptelį. Ir labai greitai vidiniai pasikeitimai bus išreikšti fiziniame plane.
Svarbiausia buvo įveikti tą jūsų pačių dalį, kuri pririšdavo jus prie Žemės ir prie tradicinių santykių, kurie vyrauja tarp žmonių dabartiniu metu.
Ir pirmiausia jūs pajusite, kad pasikeis santykiai tarp žmonių. Tarp tų žmonių, kurie užkopė į naują laiptelį. Jūs šitai pajusite netgi tuomet, jeigu neturite didelės atpažinimo dovanos. Jums bus paprasčiau susikalbėti tarpusavyje. Jūs jausite, kad dirbate bendrą darbą ir nesvarbu, kokią dalį darbo atliekate. Bet koks darbas kuriant Naują Pasaulį gerbtinas. Netgi jeigu paprasčiausiai kalate vinis. Jūs pajusite Meilę, niekuo nemotyvuotą Meilę visiems žmonėms, su kuriais jūs dirbate bendrą darbą. Gausite pasitenkinimą tarnaudami kiekvienam jūsų bendrijos nariui. Žmonės, kurie savo sąmonėje pasiekė naują laiptelį, vieni kitiems bus patys artimiausi giminės. Širdimi jūs pajusite kiekvieną, kas sugebėjo iškovoti šią didelę pergalę prieš save. Tai pajusite pagal tokias savybes kaip nesavanaudiškumas, noras padėti ir atiduoti ir pagal visiškai besąlyginę Meilę, kuri tiesiog persmelkia jūsų būtybes.
Bet koks darbas, kurį pradėsite daryti drauge, nulemtas sėkmei. Todėl, kad ne jūs dirbate šį darbą, bet Dievas, kuriam jūs leidžiate dirbti šį darbą per jus.
Jūsų Aukščiausia dalis jūsų pasiekto laiptelio dėka galės dalyvauti visuose jūsų reikaluose, visuose jūsų veiksmuose fiziniame plane. Ir visi jūsų sumanymai bus sėkmingi, nes Dievas, kuriam leidžiate per jus veikti, negali patirti pralaimėjimo. Jums nulemta pergalė tol, kol jūs su Dievu!
Ir leiskite man pasveikinti jus su jūsų Pergale! Niekada nepamirškite, kad ši pergalė, nors ir jūsų pasiekta dėl jūsų pasiekimų, visgi priklauso Dievui. Todėl, kad viskas šiame pasaulyje priklauso Dievui. Ir jūs įgyjate vis didesnę ir didesnę tarnavimo galimybę, kai sugebate viską paaukoti Dievui. Dievas pavydus. Jis reikalauja viso žmogaus. Ir kuo didesnės savo nerealiosios dalies sugebate atsisakyti, tuo daugiau ir daugiau jūs tampate Dievu. Tuo didesnis bus Dieviškosios dalies jumyse buvimas. Žmonėms, pasiekusiems savo sąmonėje naują laiptelį, šiame laiptelyje įgytų savybių dėka visi jų darbai ir visi jų sumanymai geriau seksis. Todėl, kad tai, kas ankščiau jų viduje priešinosi jų sėkmingam darbui, dabar neegzistuoja arba daro žymiai mažiau kliūčių jų gyvenime ir veikloje. Jūsų puikybė ir visi jūsų trūkumai nedarys daugiau jokio poveikio jūsų darbams ir viskam, ką darote. Todėl, kad sugebėjote šitą savyje pranokti. Šitai jūs pajusite pasikeitusioje jūsų kolektyvo atmosferoje. Pajusite, kad yra žmonių ir kolektyvų, su kuriais jums lengva ir ramu.
Tokių kolektyvų, bendruomenių sukūrimo procesas įvyks visiškai natūraliai. Jūs žinote, kad panašus prisitraukia prie panašaus.
Ir tai, kas nesugebės išlaikyti jūsų vibracijų, palaipsniui nuo jūsų pasitrauks. Žemė labai svetinga planeta. Ir ji priglaudė labai daugelį evoliucijų, kurios visos yra labai skirtinguose savo išsivystymo etapuose.
Bet kiekvieną kartą, kai žymus individų skaičius įgyja Kristaus sąmonės lygį, tai labai teigiamai atsiliepia visai planetai. Kadangi žmonės subtiliajame plane tarpusavyje labai susiję.
Todėl jūsų įgyta Kristaus sąmonė yra neįkainojama vertybė visai planetai. Aš negaliu suvaldyti savo jausmų ir savo emocijų. Ir man norisi prieiti ir apkabinti kiekvieną iš 144 000 Kristaus būtybių, kurios dabar yra įsikūnijime Žemės planetoje.
Tai jūsų pergalė! Bet tai ir mūsų pergalė. Todėl, kad visi Pakylėtųjų Pulkai nepaliaujamai dirbo tam, kad jūsų pergalė fiziniame plane taptų realybe.
Aš sveikinu jus! Ir nuo savo skruostų valau džiaugsmo ašaras.

AŠ ESU Lanello