Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Lanello > Keiskite savo sąmonę, keiskite... >

Keiskite savo sąmonę, keiskite savo mąstymą, keiskite savo gyvenimo būdą

AŠ ESU Lanello, vėl pas jus atėjęs per šį pasiuntinį.
Šiandieną aš turiu jums duoti kai kurį Mokymą, kuris, tikiuosi, bus jums naudingas būtent šiame jūsų Dieviškosios realybės pažinimo etape.
Žinote, kad jūsų Dieviškosios realybės pažinimas yra laipsniškas procesas. Iš karto jūs negalite suvokti visos Dieviškosios Tiesos pilnatvės. Šitai bus panašu į tai, jeigu jūs bandytumėte prikimšti į mažos talpos molinį indą daugiau, nei jame gali tilpti. Indas gali įskilti. Todėl, kai jūs savo išorine sąmone suvokiate kažkokią sąvoką, mokymą, žinias, tai jūs negalite sutalpinti iš karto visos žinių apimties.
Jūsų sąmonė turi išgyventi laipsniško pasikeitimo ir persitvarkymo procesą. Šiuo atveju Dieviškosios Tiesos pažinimo procesas jums praeis daugmaž neskausmingai.
Daugelis dalykų, kurie būdingi Dieviškajai realybei, jūsų žmogiškosios sąmonės gali būti atstumti ir sukelti priešiškumą. Reikalas tas, kad žmogiškoji sąmonė egzistuoja atitinkamuose laiko ir erdvės rėmuose ir yra apribota šių rėmų. Kai savo sąmonėje galėsite įveikti laiko ir erdvės rėmus, jūsų Dieviškosios realybės suvokimo diapazonas išsiplės. Tačiau iki tol jūs gaunate žinių trupinius ir netgi tie trupiniai, jeigu jie nesutampa su anksčiau jūsų gautomis žiniomis iš kitų šaltinių, gali sukelti priešiškumą ir netgi agresiją. Deja, realybės suvokimas jūsų sąmone yra labai stipriai apribotas. Bet tai nebūtų tokia rimta kliūtis ir palaipsniui būtų galima duoti vis naujas žinias, išplečiant jūsų pasaulio suvokimo ribas. Tačiau žmonija savo sąmonėje linkusi daugelį dalykų priimti už dogmą ir bet kuriuos nukrypimus nuo šios dogmos laikyti kaip šventvagystę ir atskalūniškumą. Visa esmė jūsų sąmonės prieblanda. Kai jūsų sąmonė pasinėrusi į nemokšiškumą, tai jūs linkę nuteisti viską, kas neatitinka jūsų anksčiau gautiems įsivaizdavimams ir supratimui. Vienintelis vaistas nuo nemokšiškumo yra žinių Šviesa. Ir jūsų vidinių barjerų, ir vidinių blokavimų, ir vidinių kliūčių įveikimas visada buvo pagrindinė ir pirmaeilė dvasinių ieškotojų užduotis. Jeigu be išankstinio nusistatymo pažiūrėsite į žmonijos istoriją, ypač į religijos istoriją, tai jūs galėsite suprasti, kad dauguma konfliktų, taip pat konfliktų religiniu pagrindu, kilo dėl to, kad žmonės nelinkę priimti kitų žmonių požiūrio ir nelinkę dėti pastangų surasti bendrų požiūrio taškų vienu ar kitu klausimu.
Kiekvienas pripažindavo tik savo požiūrį ir nesiskaitydavo su kito požiūriu.
Todėl pirmaeilė jūsų laikotarpio užduotis yra bendrų sąlyčio taškų ieškojimas tarp bet kurių religinių srovių, bet kurių naujų mokymų.
Užduotis yra pakilti virš apribojimų, būdingų bet kuriai religinei sistemai. Ir pagrindinis atspirties taškas kuriant tiltus ir perkėlas tarp skirtingų požiūrio taškų bus to paprasto fakto pripažinimas, kad žmonija šiame vystymosi etape nesugeba 100 proc. patikimumu aprašyti visą Dieviškosios Tiesos pilnatvę. Pradžioje galite sutikti, kad nėra nieko blogo, kad kažkas Dieviškąją Tiesą supranta kitaip. Pagaliau kiekvienas individas unikalus ir jis į viską žiūrės iš savo matymo kampo.
Ir labai svarbu bus pripažinti, kad kiti žmonės turi teisę savaip suprasti Dieviškąją Tiesą. Labai svarbi šiuo momentu bus tolerantiškumo, religinės tolerancijos savybė. Būtent tolerantiškumo ir religinės tolerancijos nebuvimas yra tokio baisaus reiškinio kaip terorizmas priežastis. Būtent dogmatizmas ir nepakantumas kitam požiūriui priveda prie religinio ekstremizmo ir priešiškumo kurstymo.
Pagalvokite, ar taip svarbu atkakliai ginti savo nuomonę, kieno religija teisingesnė, jeigu bet kuri egzistuojanti religinė sistema neatspindi visos Dieviškosios Tiesos pilnatvės nė keliais procentais?
Dieviškoji Tiesa egzistuoja nepriklausomai nuo žmonių sąmonės. Ir visi mes esame vaikai Dieviškosios Tiesos pažinimo klausime. Kaip tik jūs pradedate atkakliai ginti savo nuomonę, kad jūsų Dieviškosios santvarkos supratimas yra pats tikriausias ir tobulas, tai aklinai uždarote sau Dieviškosios Tiesos pažinimo galimybę. Pagalvokite, ar nėra toks nepakantumas kitų žmonių požiūriui nėra puikybės ir tų savybių, kurios būdingos ego, arba nerealiajai jūsų pačių daliai, pasireiškimas.
Todėl visų religinių ginčų, karų, konfliktų, bet kurių religinio fanatizmo, ekstremizmo ir nepakantumo reiškinių pagrindą sudaro tik egoistiniai siekiai kelių atskirų individų, kurie vadovauja religinėms sektoms, grupėms ar tradicinėms ir sąlygiškai senoms religijoms, tokioms kaip krikščionybė, islamas ir kitoms.
Patikėkite manimi, kad Dieviškoji Tiesa dažniausiai neturi nieko bendra su tais požiūriais, dogmomis ir nusistatymais, kurie būdingi daugumai, jeigu ne visoms pasaulio religijoms.
Todėl viena iš pagrindinių užduočių, kurias buvo pašaukta spręsti praėjusiame amžiuje mano su Valdovų pagalba sukurta organizacija “Summit Lighthouse”, buvo būtent žmonių sąmonės išplėtimas iki supratimo bendros esmės, kuri glūdi už bet kurios religijos ir bažnytinės dogmos. Ir duoti jums supratimą, kad svarbiausia yra jūsų asmeniniai tarpusavio santykiai su Dievu, jūsų asmeninis vystymasis Dievuje, jūsų Dieviškosios Tiesos supratimas. Tai jūsų kūryba, jūsų vystymasis, jūsų dvasinis darbas. Ir nė viena religinė sistema negali atstoti jūsų tiesioginės mistinės patirties, jūsų bendravimo su Aukščiausia jūsų pačių dalimi ir bendravimo su Pakylėtųjų Pulkais.
Tačiau kai tik buvo sukurta nauja organizacija, iš visų pusių iškart suplūdo jėgos, kurios savo pagrindine užduotimi laikė paskelbti naują, tik atsiradusį, tikėjimą absoliučiai tikrą ir nepriekaištingą, duotą ateinantiems 2000 metų.
Numylėtiniai, tokio siaubingo ir greito principų, mano įdėtų į “Summit Lighthouse” organizacijos pagrindą, iškreipimo nesitikėjo net Valdovai, palaikę šią organizaciją. Ir, aišku, nei jie, nei aš nenorime toliau turėti nieko bendra su šia organizacija ir jos lyderiais.
Dieviškoji Tiesa ateina į Žemę, neklausdama bet kurių religinių lyderių ir valdovų leidimo. Dieviškoji Tiesa praauga žmonių širdyse ir neturi didelės reikšmės jūsų pareigos, socialinė padėtis ir statusas.
Mums daug paprasčiau surasti kelią į pačių paprasčiausių žmonių širdis, kurie neapsunkino savęs jokiomis religinėmis dogmomis ir taisyklėmis, nei stengtis, kad mus išgirstų per bažnytines regalijas ir bažnytinius apdarus apsikrovę dogmų bagažu religiniai lyderiai.
Kelias į Dievą visada yra jūsų viduje, jūsų širdyse. Ir išgirsti Dievo balsą jūs galėsite savo širdžių tyloje. Todėl jūsų pagrindinė užduotis bus klausytis savo širdies. Mokytis klausytis savęs, Aukščiausios jūsų pačių dalies. Ir palaipsniui atsisakyti visko, kas apsunkina jus ir trukdo šį ryšį užmegzti.
Jūs patys renkatės arba šio pasaulio dalykus, arba galimybę išgirsti tylų vidinį balsą savo viduje.
Būkite sąžiningi patys sau. Nuoširdžiai savęs paklauskite, ar esate pasiruošę atsisakyti prisirišimų prie visko, kas jus supa jūsų pasaulyje, prisirišimo prie šeimos, darbo, turto, savo įpročių, įskaitant televizoriaus žiūrėjimą ir radijo programų klausymą, prie rūkymo, tuščių pokalbių su draugais ir pažįstamais? Ar esate pasiruošę atsisakyti prisirišimo prie viso šito ir mainais gauti tik vieną – ryšį su realiąja jūsų pačių dalimi? Neapgaudinėkite savęs.
Jeigu yra kažkas ne jumyse pačiuose, kas jums yra svarbesnis nei ryšys su Aukščiausia jūsų pačių dalimi, tai jūsų laikas dar neatėjo. Bet galbūt jums vis dėlto reikėtų truputį pastūmėti tą jūsų pačių dalį, kuri nenori išeiti į Šviesą, kuri trukdo jūsų vystymuisi ir dvasiniam augimui?
Jeigu patys savo iniciatyva nepradėsite atsisakyti tos savo pačių nerealiosios dalies, tai jūs vis tiek išorinių sąlygų būsite priversti išsiskirti su savo ego. Ir kuo daugiau jūs priešinsitės, tuo dramatiškiau gali vystytis jūsų gyvenimo įvykiai, kad pagaliau stotumėte į dvasinio vystymosi kelią.
Šiandieną aš jums daviau labai daug svarbios informacijos. Ir aš tikiuosi, kad jūs ne tik apmąstysite ją, bet ir pradėsite savo gyvenime pagaliau vadovautis tikrojo tikėjimo principais, o ne religinėmis dogmomis ir taisyklėmis. Prašau, atskirkite savo širdyje ir neleiskite savęs kvailinti tiems žmonėms, kurie sako, kad rūpinasi jūsų sielos išgelbėjimu. Tik jūs patys esate tas žmogus, kuris sugeba išgelbėti savo sielą. Ir savo sielos išgelbėjimo jūs nenupirksite už jokius pinigus nei vienoje pasaulio parduotuvėje.
Keiskite savo sąmonę, keiskite savo mąstymą, keiskite savo gyvenimo būdą, palaipsniui atsilaisvindami nuo visko, kas niekaip neprisideda prie jūsų dvasinio žengimo į priekį.

AŠ ESU Lanello ir aš džiaugiuosi mūsų šiandieniniu susitikimu.